...
Закон і право PDF Печать E-mail

Закон і право


Мета: засвоїти основи правових знань. Ознайомити дітей з «Конвенцією про права дитини». Виховувати громадську позицію.

Ніхто нам не збудує держави, коли ми самі її
собі не збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації,
коли ми самі нацією не схочемо бути.
В. Липинський

Психолог. Історики запишуть для прийдешніх поколінь, що в ніч з 27 на 28 червня 1996 року була прийнята і затверджена Конституція незалежної України. Нарешті здійснилася віковічна мрія українського народу. День 28 червня 1996 року записано золотими літерами в історію нашого народу.
Ми з вами живемо в незалежній державі, ім'я якої — Україна. Роки незалежності — то роки нашого воскресіння, єднання, осмислення своєї історії і долі. А перед ними, цими роками незалежності, були століття і століття, якими українці йшли до своєї держави.
Прийняття Конституції є закономірною і важливою віхою в історичному розвитку України. Ми стали свідками воістину знаменної історичної події. Варто лише пам'ятати, що розбудова держави, її майбутнє, дієвість Основного Закону неабиякою мірою залежать від свідомості й особистого внеску кожного з нас.
1-й учень. Гортаючи сторінки Конституції і читаючи її рядки, ми найбільше звертаємо увагу на 2-й розділ — 'Права, свободи та обов'язки людини і громадянина», у якому є статті, що безпосередньо стосуються нас і наших батьків.
У ст. 51 Конституції говориться про те, що «батьки повинні виховувати дитину до повноліття, дбати про її здоров'я, матеріальне забезпечення та навчання, готувати до самостійного життя. Батько і мати мають однакові обов'язки та права щодо дітей».
«Шануй батька свого і матір свою», — кожен із нас повинен, поки живе на цьому світі, пам'ятати цю Божу заповідь. Швидко плине час, і прийде та хвилина, коли наші батьки стануть старими, немічними, і обов'язок уже дорослих повнолітніх дітей піклуватися про своїх батьків {ст. 51).
2-й учень. Приїжджайте частіше додому,
Щоб не мучила совість потому.
Ні грошей не привозьте, ні слави, —
Будьте з рідними ніжні й ласкаві.
Бо не вічні ні батько, ні мати,
Завтра можете їх не застати.
Щоб не мучила совість потому,
Приїжджайте частіше додому.
3-й учень Так, саме батьки дали нам життя, саме вони щоденно переживають за нас, хочуть, щоб ми були завжди здоровими, щасливими.
Скільки б не судилося страждати,
Все одно благословлятиму завжди
День, коли мене родила мати
Для життя, для щастя, для біди.
День, коли мої маленькі губи
Вперше груди мамині знайшли,
День, що мене першим приголубив
Ласкою проміння із імли.
Як мені даровано багато,
Скільки в мене щастя, чорт візьми! —
На землі сміятись і страждати,
Жити і любить поміж людьми!
4-й учень. Конституція надає дітям рівні права незалежно від походження, не допускає ніякого насильства над дитиною та її експлуатації. Держава бере на себе утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо них. Про все це записано у ст. 52 Конституції.
5-й учень. У дітей-сиріт багато чого є: затишні спальні, на ліжках новенькі ковдри. У їдальні — борщ та каша. Велика бібліотека і спортивний зал, світлі класи. Діти як діти: безтурботно бавляться. А вночі уві сні ніжно цілують маму...
Ой чули б ви, мамо,
Як кликав я «мамо!».
І нині я кличу:
«Знайдіться, матусю!»
За те, що вродила,
Тобі поклонюся!
І нехай не тільки Конституція, а насамперед совість зобов'язує всіх нас, майбутніх батьків, створити і зберегти свою сім'ю, залишити по собі добрий слід на землі українській.
Психолог. Основою духовного, соціального, економічного й культурного розвитку суспільства і держави є освіта. Мета освіти — всебічний розвиток людини як особистості і як найвищої цінності суспільства, розвиток талантів, розумових та фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей.
З давніх часів в Україні важливого значення надавали освіті. Великий князь Київської Русі Володимир Мономах радив: «А коли добре щось умієте — то не забувайте, а чого не вмієте — того учітеся...» У великого Кобзаря — Тараса Шевченка — є слова: «Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь!»
Новий етап, у який вступає Україна, вимагає особливої уваги до освіти. У ст. 53 записано, що «для кожного учня є обов'язковою загальна середня освіта». Конституцією забезпечено доступність і безоплатність освіти в державних навчальних закладах, вільність вибору типу і форм навчання.
6-й учень. Крім прав і обов'язків, які передбачає і забезпечує Основний Закон нашої держави, учні мають права і обов'язки, що визначаються Законом України «Про освіту», які перегукуються з конституційними.
(Зачитати ст. 51, 52 Закону «Про освіту».)
У цьому ж законі у ст. 59 ідеться про права і обов'язки батьків.
7-й учень. 20 листопада 1989 р. Генеральна Асамблея ООН ухвалила Конвенцію про права дитини;
27 вересня 1991 р. її було ратифіковано Верховною Радою України.
(Зачитати основні положення Конвенції.)
Основні положення Конвенції про права дитини
Дитина (віком до 18 років) незалежно від її раси, національності, кольору шкіри, статі, мови, релігії, етнічного, соціального походження, майнового стану, стану здоров'я, незалежно від її батьків та законних опікунів має право:
—    на життя;
—    на ім'я та набуття громадянства;
—    знати своїх батьків;
—    на збереження своєї індивідуальності;
—    підтримувати взаємини з обома батьками, якщо ті розлучилися;
—    висловлювати свої погляди і думки з усіх питань;
—    одержувати і передавати інформацію (за винятком певних обмежень);
—    на свободу думки, совісті й релігії;
—    на свободу об'єднань і товариств у мирних цілях;
—    на особисте і сімейне життя, недоторканність житла, таємницю кореспонденції;
—    на захист від посягань на особисте життя, честь і гідність;
—    на повноцінне і достойне життя, на піклування з метою догляду за нею;
—    на користування благами соціального забезпечення;
—    на освіту, відпочинок і дозвілля;
—    на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку дитини;
—    на захист від економічної експлуатації і від виконання будь-якої роботи, яка може завдавати шкоди її здоров'ю чи розумовому, фізичному, духовному, моральному, соціальному розвитку;
—    на захист від незаконного зловживання наркотиків, психотропних речовин, від усіляких форм сексуальної експлуатації та сексуальних розбещень;
—    на гуманне поводження, на захист від незаконного чи свавільного позбавлення волі, свободи;
—    на негайний доступ до правничої допомоги і на таке поводження, яке сприяє розвитку в дитини почуття гідності й значущості, зміцнює в ній повагу до прав людини і її свобод, сприяє виконанню нею корисної ролі в суспільстві.
29 травня 1993 року в м. Києві створено Всеукраїнський комітет захисту дітей.
(Зачитати й записати адресу і телефон.)
Психолог. Сьогодні кожен із вас більш широко і детально ознайомився з основними документами, у яких ідеться про права і обов'язки дітей, школярів та їхніх батьків.
І ваше завдання не тільки знати, а й виконувати всі свої обов'язки; уміло й шанобливо використовувати свої права.

 

Яндекс.Метрика >