...
Виховний захід: О, щасливчик! PDF Печать E-mail

Виховний захід: О, щасливчик!

 

Мета: вчити дітей бути спостереж¬ливими, уважними; розвивати кміт¬ливість, швидкість мислення; вихову¬вати бажання пізнавати навколишній світ.

Опис гри. У грі беруть участь 15 учнів. За відбірковими питаннями визнача¬ють учасника гри. Для цього учні по¬винні на спеціальних табличках яко¬мога швидше за допомогою цифр розташувати правильні відповіді. Виз¬начається перший учасник, для якого заготовлені 15 запитань із 4 варіанта¬ми відповідей. Він може скористати¬ся трьома підказками: 50 х 50, допо¬мога класу і допомога друга.

Відбіркові питання
1.    Розташуйте послідовно місяці року за календарем.
1)    Вересень;
2)    лютий;
3)    липень;
4)    березень.
2.    В якій послідовності тягнули ріп¬ку герої казки?
1)    Баба;
2)    Мишка;
3)    Внучка;
4)    Собачка.
3.    Розташуйте ці числа за кількістю нулів, починаючи з найменшого.
1)    Тисяча;
2)    сто;
3)    десять;
4)    мільйон.
4.    Розташуйте частини слова по по¬рядку.
1)    Суфікс;
2)    префікс;
3)    корінь;
4)    закінчення.
5.    Розташуйте мовні одиниці від біль¬шої до меншої.
1)    Слово;
2)    речення;
3)    словосполучення;
4)    текст.
6. Розташуйте ці транспортні засо¬би за їх середньою швидкістю пе¬ресування.
1)    Поїзд;
2)    літак;
3)    велосипед;
4)    ракета.
7.    Розташуйте казкових героїв за зрос¬том, починаючи з найменшого.
1)    Попелюшка;
2)    Карлсон;
3)    Гулівер;
4)    Дюймовочка.
8.    Розташуйте в порядку зростання відповіді математичних дій.
1)    3*4;
2)    9*2;
3)    6 * 7;
4)    8*7.
9.    Розташуйте ці плоди за розміра¬ми, починаючи від найменшого.
1)    Слива;
2)    кавун;
3)    суниця;
4)    персик.
10.    Розташуйте ці слова у порядку, визначеному Тарасом Шевчен¬ком, додаючи прийменник.
1)    Широкий;
2)    реве;
3)    стогне;
4)    Дніпр.
11.    Розташуйте ноти звукового ряду правильно.
1)    Ре;
2)    мі;
3)    до;
4)    фа.
12.    Розташуйте водойми за розміра¬ми починаючи від меншого.
1)    Річка;
2)    море;    ,
3)    джерело;
4)    океан.
13.Розташуйте рослини за ярусами у порядку зростання.
1)    Кущі;
2)    дерева;
3)    мох;
4)    трава.
14.    Розташуйте героїв казки у поряд¬ку заселення у рукавичку.
1)    Жаба;
2)    миша;
3)    ведмідь;
4)    заєць.
15.    Розташуйте героїв казки у поряд¬ку зустрічі з Колобком.
1)    Лисиця;
2)    ведмідь;
3)    вовк;
4)    заєць.
16.    Розташуйте геометричні фігури за кількістю сторін від більшої до меншої.
1)    Відрізок;  
2)    прямокутник;
3)    шестикутник;
4)    трикутник.Запитання першому учасникові
1.    Що потрібно сказати вартовому, щоб пропустили на територію, що охороняється?
1)    Комплімент;
2)    пароль;
3)    анекдот;
4)    ультиматум.
2.    Яка новорічна прикраса виготов¬ляється із тонких смужок фольги?
1)    Сніжок;
2)    градик;
3)    дощик;
4)    листопадик
3.    Яке дерево не є символом Украї¬ни?
1)    Верба;
2)    береза;
3)    калина;
4)    тополя.
4. Якої природної зони немає на Ук¬раїні?
1)    Степ;
2)    тайга;
3)    мішані ліси;
4)    лісостеп.
5.    Чим вимірюють температуру?
1)    Терморегулятором;
2)    термометром;
3)    термосом;
4)    термітами.
6.    Що є традиційним одягом українсь¬кого Діда Мороза?
1)    Черкеска;
2)    кожух;
3)    піжама;
4)    пальто.
7.    Дюжина — це:
1)    12;
2)    13;
3)    33;
4)    10.
8.    Яка рептилія допомогла Буратіно здобути Золотий Ключик?
1)    Крокодил;
2)    черепаха;
3)    хамелеон;
4)    Змій Горинич.
9.    Як називаються слова, різні за зву¬чанням, але близькі за значен¬ням?
1)    Антоніми;
2)    синоніми;
3)    пароніми;
4)    омоніми.
10.    Чим нагороджують переможців спортивних змагань?
1)    Фужером;
2)    кубком;
3)    бокалом;
4)    келихом.
11.    Володіння якого правителя охо¬роняв Золотий Півник?
1)    Князя Гвідона;
2)    Царя Салтана;
3)    Царя Дадона;
4)    Імператора Нерона.
.    Ягоди або фрукти, зварені у цук¬ровому сиропі, називаються:
1)    джемом;
2)    повидлом;
3)    варенням;
4)    мармеладом.
13.    Якою мовою розмовляв Карлсон на Батьківщині?
1)    Шведською;
2)    французькою;
3)    італійською;
4)    українською.
14.    Яке дерево не горить?
1)    Бамбук;
2)    баобаб;
3)    пальма;
4)    бук.
15.    «Королівським деревом» або ще «не¬гний-деревом» називають:
1)    тую;
2)    тис;
3)    дуб;
4)    березу.

Завдання другому учасникові
1.    Що символізує синій колір на де¬ржавному прапорі України?
1)    Море;
2)    небо;
3)    землю;
4)    сніг.
2.    Що сходить без насіння?
1)    Слово;
2)    картопля;
3)    соняшник;
4)    сонце.
3.    Якого моря не існує у природі?
1)    Жовтого;
2)    Чорного;
3)    Синього;
4)    Білого.
4.    Якого птаха називають чорногу¬зом?
1)    Лелеку;
2)    гуску;
3)    ворону;
4)    журавля.
5.    Народний танець українців:
1)    лезгінка;
2)    вальс;
3)    гопак;
4)    ламбада.
6.    Яке слово не є спорідненим до і нших?
1)    Рука;
2)    заручини;
3)    поруч;
4)    ручка.
7.    Під яким деревом сидить заєць під час дощу?
1)    Мокрим;
2)    зеленим;
3)    високим;
4)    жовтим.
8.    Який птах не мостить гніздо, а від¬кладає яйця в ямку на землі?
1)    Жайворонок;
2)    сорока;
3)    зозуля;
4)    ластівка.
9.    Що вивчає наука екологія?
1)    Здоров'я людей;
2)    тварин;
3)    рослини;
4)    навколишнє середовище.
10.    Хто автором оповідань про Не¬знайка?
1)    Чуковський;
2)    Глібов;
3)    Некрасов;
4)    Носов.
11.    Місце якірної стоянки суден:
1)    рейд;
2)    тент;
3)    гараж;
4)    ангар.
12.    Скільки білих фігур у шахах?
1)    15;
2)    16;
3)    19;
4)    18;
13.    Хто придумав Цибуліно?
1)    Толстой;
2)    Дж. Родарі;
3)    Пушкін;
4)    Шевченко.
14.Як називався центральний орган управління Запорізької Січі?
1)    Сейм;
2)    кіш;
3)    парламент;
4)    Верховна Рада.
15.    Український письменник XX ст., прізвище якого позначене про¬фесією людини, яка робить ко¬леса до возів.
1)    Омельченко;
2)    Скуратівський;
3)    Стельмах;
4)    Глібов.


Завдання третьому учасникові
1.    Яка пташка підкладає яйця в чужі гнізда?
.1) Ластівка;
2)    курка;
3)    зозуля;
4)    жар-птиця.
2.    Чого вовк у кошару заглядає?
1)    Бо хоче все знати;
2)    бо любить підглядати;
3)    бо голодний;
4)    бо ховається від зайця.
3.    Про що мріє учень на останньо¬му уроці?
1)    Про їжу;
2)    про подарунок;
3)    про дзвоник;
4)    про отримання оцінки.
4.    Що входить до автомобільної ап¬течки?
1)    Чорнило;
2)    зеленка;
3)    білило;
4)    синька.
5.    На якій відстані від очей необхід¬но тримати книжку?
1)    10 см;
2)    30 см;
3)    50 см; -
4)    20 см.
6.    Цар звірів, чиє ревіння чути за 8 км:
1)    тигр;
2)    осел;
3)    лев;
4)слон

7. З якої сторони світу встає сон¬ це?
1)    Схід;    .
2)    захід;
3)    південь;
4)    північ.
8.    Як називається грошова одиниця Німеччини?
1)    Долар;
2)    рубль;
3)    євро;
4)    сом.
9.    Що то за штука — день і ніч стука?
1)    Очі;
2)    ніс;
3)    голова;
4)    серце.
10.    Хто вважав себе «воспитанным и в меру упитанным»?
1)    Леопольд;
2)    Карлсон;
3)    Крокодил Гена;
4)    Кощей.
11.    Яка пташка сиділа на плечі капі¬тана Флінта?
1)    Рябчик;
2)    сокіл;
3)    пінгвін;
4)    папуга.
12.    Яку тканину виробляють ко¬махи?
1)    Льон;
2)    бавовну;
3)    шовк;
4)    шерсть.
13.    Що з'являється на морі під часшторму?
1)    Бички;
2)    баранці;
3)    мурашки;
4)    пастухи.
14.    Луцьк — це обласний центр:
1)    Львова;
2)    Волині;
3)    Києва;
4)    Житомира.
15. Калита — це:
1)    промащений медом корж;
2)    верхній одяг;
3)    торба для грошей;
4)    чоловіче ім'я.Завдання четвертому учасникові
1.    Якого птаха називають лікарем дерев?
1)    Зозулю;
2)    шпака;
3)    дятла;
4)    горобця.
2.    Коли, за словами прислів'я, на¬стає апетит?
1)    Під час сну;
2)    під час посту;
3)    під час роботи;
4)    під час їжі.
3.    Де в жодному разі не можна чи¬тати?
1)    Лежачи на дивані;
2)    сидячи в кріслі;
3)    їдучи в автобусі;
4)    за партою.
4.    Як називають зайця в народі?
1)    Глухий;
2)    косий;
3)    кривий;
4)    босий.
5.    Хто з цих котів був фермером?
1)    Леопольд;
2)    Матроскін;
3)    Базиліо;
4)    Пан Коцький.
6.    Київський ремісник, який у сиву давнину позбавив жителів славно¬го міста Києва від страшного змія,  який жив у норі над Дніпром?
1)    Котигорошко;
2)    Змій Горинич;
3)    Кирило Кожум'яка;
4)    Ілля Муромець.
7.    Тонка гнучка гілка без листя:
1)    дрючок;
2)    прут;
3)    палиця;
4)    соломинка.
8.  Місце,   де   пірати   ховають
скарби:
1) банк;
2) сейф;
3) острів;
4) у ліжку під матрацом.
9. За що тягнув себе Мюнхгаузен,  витягуючи себе з болота?
1) Ніс;
2) волосся;
3) вухо;
4) язик.
10. Про що пишуть в автобіографії?
1) про себе,
2) про біологію;
3) про автомобілі;
4) про майбутнє.
11. Як називають людину, яка рано лягає спати і рано встає?
1) Сова;
2) жайворонок;
3) голуб;
4) півень.
12. Що зображено на емблемі медиків?
1) П'явка;
2) бджола;
3) змія;
4) кролик.
13. Що  міститься  у  верблюжих горбах?
1) Вода;
2) м'язи;
3) жир;
4) верблюденята.
14. Яка з цих казок не належить перу Андерсена?
1) Русалонька;
2) Попелюшка;
3) Дюймовочка;
4) Снігова королева.
15. Хто з цих видатних людей не був гетьманом?
1) Іван Мазепа;
2) Богдан Хмельницький;
3) Дмитро Вишневецький;
4) Михайло Грушевський.


Завдання  п’ятому учасникові
1. Що тримає Дід Мороз у руках, крім мішка з-подарунками?
1) Булаву;
2) мобільник;
3) посох;
4) квіти.
2. Яку спеціальність мав доктор Айболить?
1) Стоматолог;
2) педіатр;
3) хірург;
4) ветеринар.
3. Яким є найбільш уживаний новорічний костюм дівчаток?
1) Перлинка;
2) сніжинка;
3) пір'їнка;
4) лимонка.
4.  Скільки голосних звуків в українсь¬кій мові?
1) 10;
2) 33;
3) 6;
4) 9.
5. Якої породи була собака в кінофільмі «Буратіно»?
1) Такса;
2) пудель; ¦
3) пекінес;
4) вівчарка.
6.  Куди страус ховає голову від страху?
1) Уводу;
2) у пісок;
3) у глечик;
4) у сейф.
7.  Як називають картоплю, яку варять нечищеною?
1) У халаті;
2) у мундирі;
3) у шинелі;
4) у скафандрі.
8. Як називають споруду для варто¬вого?
1) Кіоск;
2) конура;
3) будка;
4) шпаківня.
9.  Найбільший птах, який літає:
1) Сокіл;
2) ворона;
3) дрохва;
4) сова.
10. Найбільш мілке море в світі:
1) Баренцове;
2) Чорне;
3) Азовське;
4) Мертве.
11. Перший президент України:
1) Кучма;
2) Кравчук;
3) Грушевський;
4) Ющенко.
12. Материк-держава:
1) Європа;
2) Африка;
3) Америка;
4) Австралія.
13. Спортивна гра з м'ячем двох ко¬манд по 6 чоловік в кожний:
1) футбол;
2) волейбол;
3) баскетбол;
4) Гандбол.
14. Автор картини «Тройка».
1) Васнецов;
2) Перов;
3) Левітан;
4) Шишкін.
15. У Кривому Розі є такі футбольні команди:
1) Кривбас і Кривбас 2;
2) Металург і Кривбас;
3) Динамо;
4) Кривбас.


Завдання шостому учасникові
1. Хто з'їв Колобка?
1) Зайчик;
2) вовк;
3) лисичка;
4) дідусь.
2.  Кому стає легше, коли баба злізе з воза?
1) Корові;
2) бабі;
3) кобилі;
4) возові.
3. До якої групи тварин належать кажани?
1) Птахи;
2) комахи;
3) звірі;
4) риби.                                
4.  Звідки Дід Мороз дістає подарунки?
1) Із валізи;
І 2) із шапки;
3) із мішка;
4) із-за пазухи.
5. Яке пір'я використовували для письма?
1) Лебедине;
2) гусяче;
3) страусине;
4) журавлине.
6. Що кричать діти на новорічних    ранках?
1) «Хай буде світло»;
2) «гори, гори ясно»;
3) «ялинко, засвітись»;
4) «Махмуде, підпалюй».
7. Яке слово повинен скласти Кай із шматочків льоду?
1) Вічність;
2) весна;
3) любов;
4) Герда.
8. Яка речовина надавала хоробрості коту Леопольду?
1) Валер'янка;
2) озвірин;
3) звіробій;
4) валідол.
9. Що не є материком?
1) Антарктида;
2) Арктика;- .
3) Африка;
4) Австралія.
10. Як називається металева шафа для зберігання важливих документів або коштовностей?
1) Сейф;
2) кафр;
3) кейс;
4) бункер.
11. Як називається гра, коли гравці перестрибують один через одного?
1) Класики;
2) квачики;
3) чехарда;
4) пляшечка.
12. До яких інструментів належить саксофон?
1) Клавішні;
2) струні;
3) ударні;
4) духові.
13. Якою мовою розмовляли Бременські музиканти?
1) Німецькою;
2) англійською;
3) італійською;
4) російською.
14. Як називається національний одяг японців у вигляді халату?
1) Сарі;
2) сафарі;
3) паранджа;
4) кімоно.
15. Як називається японська іграшка з віртуальною твариною?
1) Карооке;
2) тамагочі;
3) папараці;
4) томагавки.


Завдання сьомому учасникові
1. Де живе дятел?
1) У вулику;
2) у кущах;
3) у дуплі;
4) за плінтусом.
2.  Який продукт надає колір українському борщу?
1) Картопля;
2) часник;
3) буряк;
4) пампушка.
3.  3 якою писаною ємкістю носяться дурні?
1) Сумкою;
2) коробкою;
3) каністрою;
4) торбою
4.  Що гуде над вишнями, за словами вірша Т. Г. Шевченка?
1) Джмелі;
2) хрущі;
3) бджоли;
4) літаки.
5. До кого сказане доходить на третій день?
1) Зайця;
2) вовка;
3) лисиці;
4) жирафа.
6, Як у народі називають синяк під і оком?
1) Торшер;
2) ліхтар;
3) факел;
4) маяк.
7. Який предмет може зробити людину у казці невидимою?
1) Краватка;
2) шапка;
3) шкарпетки;
4) плавки.
8.  Яка тварина не живе у лісі?
1) Вовк;
2) ведмідь;
з) олень;
4) тюлень.
9. Кого рятував дід Мазай?
1) Котів;
2) гусей;
3) зайців;
4) курчат.
10. Як  звати  чоловіка  Язикатої Хвеськи?
1) Павло;
2) Петро;
3) Кирило;
4) Роман.
11. Кого з цих звірів не було серед Бременських музикантів?
1) Осла;
2) Кота;
3) Вовка;
4) Півня.
12.3 якої зернової культури роблять перлову крупу?
1) Рис;
2) овес
3)    жито;
4)    ячмінь.
13.    Яке дерево не росте на Україні?
1)    Граб;
2)    бук;
3)    саксаул;
4)    береза.
14.    Кожного року в Каховці прово¬дять музичний фестиваль:
1)    Слов'янський базар;
2)    Таврійські ігри;
3)    Співограй;
4)    Пісня року.
15.    Їздити на дорогах і вулицях на ве¬лосипеді дозволяється з:
1)    14 років;
2)    16 років;
3)    12 років;
4)    10 років.


Завдання восьмому учасникові
1.    Що робить кішка, коли побачить злого собаку?
1)    Муркоче;
2)    зариває голову у пісок;
3)    втікає;
4)    прикидається мертвою;
2.    Хто з цих котів був найбільш ми¬ролюбним?
1)    Матроскін;
2)    Леопольд;
3)    Базіліо;
4)    Бегемот.
3.    Який   сік  весною   збирають у лісі?
1)    Липовий;
2)    березовий;
3)    осиновий;
4)    сосновий.
4.    Яким стане білий камінь, якщо його вкинути в Чорне море?
1)    Чорним;
2)    твердим;
3)    мокрим;
4)    білим.
5.    Як у народі називають недоку¬рок?
1)    Курча;
2)    собака;
3)    кошеня;
4)    бичок.
6.    Що в нічному небі може бути і ста¬рим, і молодим, і повним?
1)    Сонце;
2)    Плутон;
3)    Місяць;
4)    Нептун.
7.    Який колір отримаємо під час змі¬шування жовтої і синьої фарби?
1)    Оранжевий;
2)    червоний;
3)    зелений;
4)    фіолетовий.
8.    В якому зошиті першокласники вчаться гарно писати?
1)    У смужечку;
2)    у кружечок;
3)    у крапочку;
4)    у косу лінію.
9.    Яких знаків поки не існує?
1)    Заборонних;
2)    попереджувальних;
3)    заохочувальних;
4)    наказових.
10.    Що необхідно зробити, щоб вта¬мувати голод?
1)    Облизати їжачка;
2)    заморити черв'ячка;
3)    замочити п'ятачка;
4)    наздогнати хом'ячка.
11.    Що знаходиться в середині ко¬коса?
1)    Какао;
2)    сік;
3)    молоко;
4)    кефір.
12.    Як називається проміжок часу, за який Земля здійснює повний
оберт навколо своєї осі?
1)    Рік;
2)    доба;
3)    тиждень;
4)    година.
13.    Пуд чого потрібно з'їсти разом із людиною, щоб переконатися
в її вірності?
1)    Хрону;
2)    солі;
3)    ізюму;
4)    ікри.
14.    Якою є побутова назва герані?
1)    Бублики;
2)    калачики;
3)    батончики;
4)    рогалики.
15.    Нестача якого вітаміну викликає захворювання на цингу?
1)    А;
2)    С;
3)    В;
4)    Д.


Завдання дев'ятому учасникові
1.    Хто є автором вірша «Тече вода з-під явора»?
1)    Шевченко;
2)    Франко;
3)    Леся Українка;
4)    Тичина.
2.    Що символізує жовтий колір на державному прапорі України?
1)    Сонце;
2)    місяць;
3)    поле;
4)    пісок.
3.    Скільки є Божих заповідей?
1)    Ю;
2)    12;
3)    15;
4)    3.
4.    Що знайшов Аладдин?
1)    Чайник;
2)    лампу;
3)    чашку;
4)    люстерко.
5.    Як називалися жителі Запорізької Січі?
1)    Мужики;
2)    чоловіки;
3)    козаки;
4)    лицарі.
6.    Композитор, який поклав вірші на музику, з яких згодом утворив¬ся гімн України.
1)    Вербицький;
2)    Лисенко;
3)    Чамковський;
4)    Рахманінов
Що означає слово гномон?
1)    Казкова істота;
2)    посадова особа;
3)    астрономічний прилад;
4) віршований афоризм.
8.    Яку рибу носили на голові запо¬рожці?
1)    Скумбрію;
2)    ставриду;
3)    камбалу;
4)    оселедець.
9.    Яким кольором стає восьминіг від страху?
1)    Червоним;
2)    жовтим;
3)    білим;
4)    зеленим.
10.    Яка рослина росте найшвидше?
1)    Ліана;
2)    пальма;
3)    бамбук;
4)    дуб.
11.    Який птах не сідає на землю?
1) Кропивник;
12) галка;
3)    сорока;
4)    стриж,
12.    Як звали крилате слоненятко з мультфільму Уолта Діснея?
1)    Бембі;
2)    Дамбо;
3)    Мамбо;
4)    Рембо.
13.    Щорічний дитячий музичний фес¬тиваль, що відбувається у Криво¬му Розі, має назву:
1)    Веселад;
2)    Співограй;
3)    Слов'янський базар;
4)    Таврійські ігри.
14.    Що здають донори?
1) Кров;
2) макулатуру;
3) склотару;
4) метал.
15.    Наше міське водосховище нази¬вається:
1) Криворізьке;
2) Мар'янівське;
3)    Кременчуцьке;
4)    Карачунівське.


Завдання десятому учасникові
1.    У Кривому Розі видобувають:
1)    вугілля;
2)    марганцеву руду;
3)    природний газ;
4)    залізну руду.
2.    Як називаються перші зуби ді¬тей?
1)    Молочні;
2)    кутні;
3)    грудні;
4)    пивні.
3.    Хто написав байку «Коник-стрибунець»?
1)    Леся Українка;
2)    Шевченко;
3)    Глібов;
4)    Сухомлинський;
4.    Що означає зображення корови на трикутному дорожньому зна¬ку?
1)    Місце доїння;
2)    перегін худоби;
3)    дика худоба;
4)    обережно, корида!
5.    Площадка для зльоту, посадки і сто¬янки літальних апаратів.
1)    Аеропорт;
2)    ангар;
3)    аеродром;
4)    вокзал.
6.    Де балакучому бажають трима¬ти язик, щоб не мати зайвого кло¬поту?
1)    За зубами;
2)    за пазухою;
3)    у кишені;
4)    за плечима.
7.    Хто, за народним повір'ям, пла¬тять двічі?
1)    Нетерплячі;
2)    круті;
3)    скупі;
4)    тупі.
8.    Хто з письменників підписував свої твори справжнім прізвищем?
1)    Олена Пчілка;
2)    Остап Вишня;
3)    Леся Українка;
4)    Іван Франко.
9.    Яке місто є столицею Франції?
1)    Варшава;
2)    Мінськ;
3)    Париж;
4)    Канберра.
10.    Найменшою у світі є пташка:
1)    Колібрі;
2)    синичка;
3)    жайворонок;
4)    горобець.
11.    Дорожні знаки, які мають форму трикутника, обведеного червоною
лінією, називаються:
1)    заборонними;
2)    попереджувальними;
3)    наказовими;
4)    інформаційно-вказівними.
12.    Органи   слуху   коника-стрибунця.
1)    Вуха;
2)    ноги;
3)    очі;
4)    щелепи.
13.    Найкраще дерево-пилосос.
1)    Черемха;
2)    сосна;
3)    береза;
4)    тополя.
14.    Місто-держава:
1)    Рим;
2)    Париж;
3)    Ватикан;
4)    Київ.
15.    В Африці водиться тварина, в якої зуби в шлунку. Це:
1)    крокодил;
2)    мавпа;
3)    ящір;
4)    бегемот.

 

Яндекс.Метрика >