...
Виховний захід (8 клас) КОЗАЦТВО ЯК ВТІЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЕТИЧНОГО ІДЕАЛУ PDF Печать E-mail

Виховний захід (8 клас) КОЗАЦТВО ЯК ВТІЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЕТИЧНОГО ІДЕАЛУ

Мета. З'ясувати, що таке українське козацтво як культурно-історичний феномен; дослідити витоки створення козацтва як аристократії національного духу, високоморальної еліти нації; через ідеал запорозького козака допомогти молодому поколінню усвідомити державотворчі інтереси нашого народу, спонукати до активної діяльності в ім'я України.
Форма проведення: бесіда з елементами лекції

Обладнання. Альбом Д. Яворницького, М. Само-кнша, С. Васильківського «Из Украинской Старины» (1900), збірник українських народних пісень «Народні перлини» (упорядник М. Стельмах, 1971), збірник «Думи, Історико-гєроїчний цикл» (упорядник 0.Дей,  М.  Стельмах,   1982),  посібник «Історія України» (керівник авт. кол. Ю. Зайцев, 1996), Полонська-Василенко Н., Історія України. — У 2 т., т.2. (К.,1992),  збірники українських народних прислів'їв та приказок, карта України XVIII ст.
(Козацька народна пісня «Ой на горі огонь горить».
Клас поділений на «козацькі курені». Кожен «курінь» напередодні отримав завдання записати пісні, думи, прислів'я про козаків і козацьке життя. Разом з учителем урок ведуть учень-історик, учень-фольклорист, учень-етнопедагог, учень-мовознавєць, учень-музика, які в процесі виступів користуються картою України XVIII ст. Урок проводиться для учнів педагогічного ліцею й триває одну пару — дві академічні години).

Хід  заняття
1.    Мотивація навчальної діяльності учнів. Коментар теми й мети .
II.   Актуалізація опорних знань учнів.
1. Слово вчителя.
Козацький рух в Україні був однією з найяскравіших сторінок літопису боротьби народу за політичну і державну незалежність. У тому, що ми, українці, сьогодні є народом, нацією, провідна роль належить козацтву, яке із століття в століття було єдиним і могутнім форпостом, що пильно стояв на сторожі свободи, гідності і честі України. Недарма іноземці називали Україну «Козацькою республікою», «країною козаків», а українців — «козацькою нацією». Про козаків народ створив історичні думи, пісні, легенди. Вчені-історики впродовж століть вивчали багатогранну глибоко духовну епоху козацтва. Одним із таких джерел є ґрунтовна праця академіків Д. І. Яворницького, С. І. Васильківського, М. С. Самокиша альбом «Из Украинской Старины» (1900). Це унікальне нині історіографічне видання допоможе нам глибше осягнути українське козацтво як соціально-політичне, державне, культурно-історичне явище.
Книги, як і люди, мають свою біографію. В альбомі «Из Украинской Старины» вона своєрідна. У його підготовці взяли участь вчений-історик, художники-академіки зі світовими іменами, зробивши дарунок рідній Україні і нам, нащадкам. Познайомимося з ними ближче.
2. Розповідь учня-історика.
Васильківський Сергій Іванович (19.10.1854— 7.10.1917) український живописець-реаліст. Народився в м. Ізюмі. Вчився в Академії мистецтв, як пенсіонер академії, вчився за кордоном. З 1888 року жив у Харкові. Кращі твори Васильківського передають типові риси української природи. Вони поетичні, сповнені сонця і повітря, цілісні за композицією.
Багато творів присвячено темі героїчного минулого українського народу («Козаки в степу», «Похід козаків», «Дума про трьох братів» та ін.). В художній спадщині понад 3000 творів.
Самокиш Микола Семенович (25.10.1860— 18.1.1944) — український живописець-баталіст і графік. Академік. Народився в Ніжині, вчився в Академії мистецтв у Петербурзі, пізніше в Парижі. Багато картин написав про визвольну війну українського народу в XVII столітті («В'їзд Б. Хмельницького в Київ», «Бій Максима Кривоноса з Ієремією Вишне-вєцьким»). Твори відрізняються динамічністю композиції, досконалим малюнком й стриманим колоритом. Помер у Сімферополі.
Яворницький Дмитро Іванович (25.10.1871 — 5.08.1940) український історик, археолог, етнограф, фольклорист і письменник. Академік. Народився у нас на Слобожанщині, в с. Сонцівці Харківської області (тепер с. Борисівна Дергачівського району) в родині сільського диякона. Закінчив історико-філологічний факультет Харківського університету. Як політичне неблагонадійний був висланий з Петербурга до Ташкента, де склав «Путівник по Середній Азії в археологічному та історичному відношенні». Працював у Казані, Московському університеті, Катеринославі (Дніпропетровську). Переважна більшість праць Яворницького присвячена історії Запорозької Січі. Яворницький відзначився як археолог. Йому належала унікальна колекція матеріальних пам'яток по Запорожжю (75 тисяч екземплярів), зібрав значний фольклорний, етнографічний, лексикографічний матеріал, на основі якого видав праці «Словник української мови», «Українські народні пісні», «До історії Степової України». Яворницький написав ряд поетичних творів, кілька повістей, оповідань. Консультував І. Рєпіна під час написання ним славетної картини «Запорожці пишуть листа турецькому султану».
3.    Вчитель. Альбом має цікаву структуру. Поясню
вальний текст обсягом у 98 альбомних сторінок написано академіком Д, І, Яворницьким російською мовою. Поруч подано переклад французькою мовою, Видання здійснено у приватному видавництві А. Ф. Маркса у
С.-Петербурзі в 1900 році. Після пояснювального тексту подано коментар таблиць (зміст) за кількістю малюнків (21) також двома мовами. Кожен малюнок має оригінальну композицію: портрети видатних діячів Запорозької Січі, козаків, козачок,  міщан,  бандуриста подані С, Васильківським у кольорі й на повний зріст. Історичне тло у вигляді віньєток, зроблених М, Самокишем у техніці графіки, обрамлює центральну фігуру. Наприклад, таблиця І «Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. XVI віка, один из популярнейших гетманов запорожскаго войска». Виньетка: «Одна из побед
над турками под Хотином».
У ході заняття вчитель, представивши учням всі таблиці («Гетьман Сагайдачний», «Зиновій Богдан Хмельницький», «Воєвода Адам Кисіль», «Полковник реєстрових малоросійських полків», «Хорунжий», «Уманський сотник Іван Гонта», «Писар військовий», «Пушкар часів гетьмана Івана Мазепи», «Вартовий козак», «Тип запорожця» (3), «Задунайський запорожець», «Січовий дід», «Міщанин», «Посполитий», «Козачка», «Поважна полковниця», «Сковорода, Григорій Саяич», «Сліпий кобзар», «Убитий кінь»), детально використає лише окремі, звернення до яких продиктовано темою уроку. Це типи запорожців, портрет І. Ґонти, глибоко символічний малюнок убитого коня.
Вчитель. Що ви знаєте про козаків, географічне положення, історію Запорозької Січі? Почуту інформацію рекомендую занотувати.
4.    Розповідь учня-мовознавця.   Слово   «козак» тюркського походження, вперше зафіксоване у половецькому словнику 1303 р. і в урядових документтах генуезьких колоній, а 1492 р. вперше з'явилось в
Україні. Ця назва стосувалася вільних здобичників степових промисловців. Степові промисли вимагали від людей великої заповзятості, мужності, витривалості, оскільки вони могли натрапити на татарську небезпеку. З часом степові козаки від активного захисту почали переходити до нападів на татарські загони. Взагалі ж термін «козаки» в середині XV століття стосувався виключно татар — легко озброєних вершників. З кінця століття ця назва усталилася за українськими козаками.
5.    Розповідь учня-географа. Першу писемну згадку про Січ знаходимо у «Всесвітній хроніці» (Краків,1551 р.) польського історика М. Бельського (1495—1575). Січ кілька разів змінювала своє місцеперебування. Погляньмо на карту: спершу вона розташовувалася на острові Хортиці, за уточненими даними —на острові Томаківці біля с. Городище Нікопольського району Дніпропетровської області,
Документи свідчать, що з 90-х років XVI століття Січ розмістилася на острові Базавлук. У 1638—1652 рр. Січ перебувала на Микитиному Розі. Найдовшу історію (1652—1709) мала Чортомлицька Січ (на території сучасного Каховського моря).
6.    Учень-етнопедагог. У своєму виступі я використовую цікаву й пізнавальну статтю,  вміщену у підручнику   С.   Павлкжа   «Українське   народознавство». З неї я дізнався, що загальнонаціональним ідеалом українців довгі часи був запорозький козак —лицар честі й мужній захисник незалежності нашої Батьківщини. У ньому народ втілив своє споконвічне
прагнення до волі, розуміння національної гідностіукраїнця. Він є уособленням народного розуміння фізичної вправності,  чоловічої вроди,  високих моральних якостей — поваги до старших, співчуття до покривджених,   почуття   справедливості,   душевної щедрості й тонкого гумору. Не було й немає вищої оцінки для нашої молоді, ніж оцінка «козак».
Учитель зачитує окремі фрагменти з вступного тексту Д. Яворницького про життя козаків (стор. 1, З, 5,).
Наприклад, демонструючи таблиці VI, VIII, X, XI, цитуємо: «Уходя в степи, козаки отрекались от семьи, от всех радостей земних, от человеческого жилья и жили ... в холод и стужу, в зной и спеку, прямо под открытым небом, потом в звериных норах и жалких землянках, питались ... отваром из воды и рогов диких козлов или же ржаным толокном, заплесневелыми сухарями, утешая себя тем, что от такой пищи «человек делается легче й свободнее переплывает все реки на своем пути» або:
«...перед войной они обращались ко всему православному населенню Украины: «Кто хочет за веру христианскую быть посаженным на кол, кто хочет быть колесован, кто готов перетерпеть всякие муки за святой крест, кто не боится смерти — приставай к нам. Не надо бояться смерти: от нее не убережешься. Такова казацкая жизнь».
Такий тип козака як втілення національного етичного ідеалу оспівано в українському героїчному епосі, про нього складено легенди й перекази, прислів'я і приказки.

7.    Розповідь учня-фольклориста.  Не в затишку біля домашнього вогнища, а на сплюндрованих вогнем і мечем поселеннях, не під дзвін золотої бджо-
ли, а під гадючий посвист петлі татарського ординця і зловісний блиск турецького ятагана народжувалися пісня й дума про запорозьких козаків.
8.    Вчитель. Пригадайте жанрові відмінності пісні й думи і запишіть у зошити.
Учні зачитують: «Дума — віршовий твір, що не має строфічної будови, як пісня, її різноскладні рядки діляться не на строфи, а на завершені, іноді досить довгі   періоди.   Рядки   думи   здебільшого   об'єднані дієслівною римою. Виконується дума мелодійним речитативом, що час од часу переходить у співучий малюнок, у супроводі кобзи чи бандури».
— Які історичні думи про козаків ви знаєте? Учні називають і зачитують фрагменти з дум «Козак Нетяга», «Козак Голота», «Смерть Корецького», «Отаман Матяш Старий», «Федір Безродний, Бездольний», «Смерть козака на Кодині-долині» та ін.
9.    Учень-фольклорист. Пропоную провести конкурс на кращого знавця прислів'їв і приказок про сміливість і відвагу козаків. Участь беруть представники кожного «козацького куреня». Зразки запишемо на дошці.
(Учні записують: «Славний Максим Залізняк — славнішєє Запорожжя», «За рідний край — хоч помирай», «Коли стелеться доріжка, козакові не до ліжка», «Козача потилиця панам-ляхам не хилиться», «Нуте, браття, або перемогу добути, або дома не бути!» та ін.)
10.    Вчитель. Про козацьку звитягу, лицарство й патріотизм   написано   багато   історичних   пісень.Тож зараз позмагаються «козацькі курені» на кра-
ще виконання такої пісні, одночасно й домашнє завдання перевіримо. В учнівському виконанні звучать пісні «Ой п'є Байда», «Розлилися круті бере-
жечки», «Ой на горі огонь горить», «Ой з-за гори високої», «Козака несуть», «Ой Січ-мати» (на цьому  етапі  уроку вчителю  допомагає  учень-музи-
кант, який має музичну освіту. Він же демонструє учням кобзу і бандуру).
А зараз я заспіваю вам історичну козацьку пісню «Ой гай, мати», де згадується наша Слобожанщина:
Ой гай, мати, ой гай, мати,
Ой гай зелененький;
Ой поїхав з України
Козак молоденький.
Виїжджавши, шапку знявши,
Низенько вклонився:
«Ой прощайте, слобожани,
Може, з ким сварився!»
Хоч сварився не сварився,
Аби помирився,
Як виїхав на битий шлях,
Слізоньками вмився.
«Приливайте доріженьку,
Щоб не курилася;
Розважайте рідну неньку,
Щоб не журилася!
Приливайте доріженьку,
Що куриться курно;
Розважайте дівчиноньку,
Що журиться журно!»
Приливали доріженьку —
Вона все куриться;
Розважали рідну неньку —
Вона все журиться.
Не жаль мені доріженьки,
Що пилом припала,
А жаль мені дівчиноньки,
Що дурно пропала!
Ні легендарний козак Мамай, ні запорозькі козаки, ні славетні гетьмани не могли обійтись без коня, який в усі часи в Україні мав величезне не лише господарське, а й бойове значення. Переконаймось у цьому. Наведіть зразки оспівування коня, козацького вірного друга з тих пісень, що вже прозвучали. Учні співають:
Гей ви, хлопці, ви, добрі молодці,
Гей, гей, не журіться,
Посідлайте коні воронії,
Гей, гей, садовіться!
(«Розлилися круті бережечки»)
Козака несуть,
/ коня ведуть,
Кінь головоньку клонить.
(«Козака несуть»)
Що в головах ворон кряче,
А в ніженьках коник плаче.
Біжи, коню, дорогою,
Степовою, широкою,
Щоб татари не піймали,
Сіделечка не здіймали.
(«Ой на горі огонь горить»)
А я бідний сиротина,
Степ широкий — то ж мій сват.
Шабля й люлька — вся родина,
Сивий коник — то ж мій брат.
(«Там, де Ятрань круто в'ється»)
А які народні пісні ви ще знаєте?   Перевіримо знання так: я починаю пісню, а ви підспівуєте:
Ой при лужку, при лужку,
при широкім полі,
у великім табуні кінь гуляв по волі.
їхав козак за Дунай,
сказав дівчині «прощай».
Ти, конику вороненький, неси та гуляй!
Розпрягайте, хлопці,
коні та лягайте спочивать,
а я піду в сад зелений,
в сад криниченьку копать.
-— Бойове значення коня не зникло для українців, хоч і скінчилась козацька доба.
(Вчитель демонструє учням останній малюнок альбому «Из Украинской Старины» «Убитий кінь»).
Тут у чорному жалобному кольорі зображено убитого коня — символ волі і незламності духу. Його ніби припнуто стрілою до землі. Смутком і тугою віє від побаченого.
III. Підсумок вивченого.
Учитель. Зруйнування Запорозької Січі Катериною II було найбільшою драматичною подією в історії України XVIII століття. З нею загинула сила, яка протягом понад трьох століть захищала Україну від ворогів, давала можливість розгортати економічне та культурне життя. У пам'яті українського народу Запорожжя, незважаючи на намагання російської історії представити його як «гніздо розбишак», які перебували «в совершенной праздности й презрительном невежестве», назавжди залишиться, як «степ широкий, край веселий», де кожний знаходив захист та волю. До духовних вартостей нації і нині належить витворений у віках національний етичний ідеал — український козак.
IV.    Перевірка змісту, записаного в зошитах.
V.    Коментоване виставляння оцінок за роботу
на уроці.
VI.    Домашнє завдання. Написати творчу роботу «Якби я потрапив на Запорозьку Січ ...»

 

Яндекс.Метрика >