...
Виховний захід (10 клас) Сходинками дорослішання PDF Печать E-mail

Виховний захід (10 клас) Сходинками дорослішання
Мета: сприяти усвідомленню підлітками своєї статевої приналежності; формуванню адекватного образу чоловіка і жінки; підвищити рівень знань про особливості, сильні і слабкі сторони протилежної статі; сприяти формуванню навичок вибудовування стосунків між юнаками і дівчатами.
Час проведення: 1год. 45 хв.
Структура тренінгу:

№ з/п    Вид роботи    Мета    Ресурсне забезпечення    Час
1    Гра – розумники «Назви своє ім’я»    Створити емоційно сприятливий фон у групі    Бейджі, маркери    10 хв

2    Вправа «Заверши фразу»    Ввести в тему заняття, підготувати до інформаційного повідомлення    Блокнот, ручки    15хв

3    Інформаційне повідомлення тренера
10хв
4    Інформаційне повідомлення тренера    Дати можливість обговорити сильні і слабкі сторони статей    Аркуші ватману, маркери    15хв
5    Вправа «Два світи»    Сприяти усвідомленню себе як представника визначеної статі    Аркуші ватману, картки із завданнями, маркери, кольоровий папір     30 хв
6    Вправа «Зустріч двох світів»    Формування навичок вибудовування відносин із протилежною статтю    Аркуші паперу, маркери    15хв
7    Підбиття підсумків заняття    Рефлексія учасників групи        10хв

Зміст тренінгового заняття
Вправа «Назви своє ім'я»
Учасники групи сідають у коло, оформляють бейджі з тренінговими іменами. Тренер пропонує по черзі представитися, назвавши своє ім’я. Якщо в групі підлітки не знайомі між собою, можна запропонувати їм що-небудь розповісти про себе, про свої захоплення, особливості характеру, настрої. Дана вправа створює в групі емоційно сприятливе тло і сприяє посиленню особистісного спілкування між учасниками.
Після того, як усі представляться, можна запропонувати підліткам поділитися почуттями, емоціями, що виникали у них під час виконання вправи. Слід звернути особливу увагу на дітей, що відчували утруднення, незручність, коли називали себе або розповідали про себе.
Обговорення: Чи важко було виконувати вправу? Що ви відчували, коли презентували себе в групі?
Вправа «Заверши фразу» Учасникам пропонується завершити наступні фрази: «Мені подобається бути дівчиною (юнаком), тому що…»; «Мені важко бути дівчиною (юнаком), тому що…» «Мені хотілося б бути юнаком (дівчиною), тому що…»; «Мені не хотілося б бути юнаком (дівчиною), тому що…».
Після того, як усі завершать запропоновані фрази, учасники групи по черзі зачитують отримані висловлення. Можна провести обговорення, під час якого підлітки діляться досвідом, отриманим при виконанні вправи, відзначають, яку фразу завершити було легше, а яку складніше.
Інформаційне повідомлення тренера
У повідомленні тренер розкриває перед учасниками тему заняття, спираючись на знання підлітків, отримані з навчальних дисциплін, і наявний досвід учасників. Тренер говорить про те, що всі люди мають однакову природу, однак кожний із представників роду людського неповторний. Між людьми є багато розходжень і головне — це приналежність до певної статі. Чоловіки і жінки відрізняються одне від одного, що обумовлено їхньою статевою приналежністю. Однак кожен чоловік несе в собі елемент жіночності, а кожна жінка має у своєму характері сильні якості. Коли б не це, представники різних статей ніколи б не змогли зрозуміти один одного, дійти згоди у взаєминах.
Вправа «Особливості статі»
Учасники поділяються на дві підгрупи (юнаки і дівчата). Кожна група одержує лист ватману, на якому намальована окружність, розділена навпіл. Групи одержують завдання: у кожній половині окружності записати окремо сильні, окремо — слабкі сторони чоловічої статі (завдання для дівчаток) і жіночої статі (завдання для хлопчиків).
Після виконання завдання кожна група представляє свою роботу. Проводиться обговорення: «Які сильні якості властиві чоловікам, а які жінкам?»; «Що можна сказати про слабкості представників обох статей?; «Чи є жінки із сильними рисами характеру?».
У результаті обговорення учасники групи доходять висновку, що важко виділити якості, властиві тільки чоловікам або тільки жінкам. Уявлення про те, що чоловіки — сильна стать, а жінки — слабка,— це стереотипи, прийняті в суспільстві. Ми дивимося на спілкування між представниками різної статі крізь призму стереотипів, нав’язаних культурою, родиною, і це часто заважає будувати стосунки з представниками іншої статі.
Вправа «Два світи»
Учасники поділяються на дві підгрупи (хлопчики і дівчатка). Тренер говорить про те, що сьогодні в кожної групи є чудова нагода побудувати свій фантастичний світ — «Царство мужності» і «Царство жіночності». У кожному з цих світів живуть люди тільки однієї статі, тобто чоловічої або жіночої. Жителі кожного «царства» живуть автономно і тільки з переказів знають про існування іншого світу. Кожен народ володіє трьома унікальними якостями. У царстві мужності це доступність будь-якого знання, невичерпна сила і мужність. У царстві жіночності це здатність річно підтримувати сімейне вогнище, можливість мати дітей з якостями, що хоче мати й нев’януча до самої старості краса.
Зважаючи на ці здібності і з огляду на власні побажання, учасникам пропонується створити модель свого світу. Протягом 30 хв. Кожна підгрупа працює над створенням колажу на тему «Царство мужності» і «Царство жіночності». Коли колажі готові, учасники кожної групи представляють модель свого світу, розповідають про те, як проходить у ньому життя, що є цінного тут.
Після презентації робіт відбувається обговорення. Учасники діляться враженнями про те, що нового вони дізналися про світ протилежної статі, наскільки цікаво було створювати модель свого світу і т. ін.
Вправа «Зустріч двох світів»
Тренер говорить про те, що все у світі будується на взаєминах. Відносини між чоловіками і жінками є найскладнішими. За своїм змістом вони можуть бути найрізноманітнішими, виявлятися в різних формах. У попередній вправі учасники групи побудували свій світ і дізналися про існування світу протилежної статті. Зараз кожній групі треба буде розв’язати, як вони будуватимуть взаємини з іншим світом. Пропонується можливість вибрати один із трьох варіантів спілкування:
• бачити одне одного, не маючи можливості контактувати;
• зустрічатися одне з одним на загальних святах;
• злитися в єдиний світ.
Учасники можуть прийняти рішення нічого не змінювати у своєму житті і не контактувати з протилежною статтю.
За умовою вправи, вибравши перший варіант, ви повинні відмовитися від однієї з трьох особливостей вашого народу й аргументувати свій вибір. Другий варіант відносин вимагає відмови від двох особливостей і відповідно двох аргументів.
Вибравши третій варіант, ви повинні відмовитися від усіх особливостей свого народу і навести три аргументи.
Групи проводять обговорення І роблять свій вибір. Після аргументації вибору проводиться обговорення, що набули представники кожного світу, прийнявши відповідне рішення. Учасники діляться своїми враженнями, переживаннями, почуттями, що виникали в ході вправи.
Підбиття підсумків заняття
Можна провести з учасниками групи підсумкову вправу. Учасники стають у коло, тримаючись за руки. Кожний говорить:
«Сьогодні я … (навчився, почував, зрозумів і т. ін.)», і вся група робить крок уперед. Після висловлення усіх коло повинне звузитися.
Даний варіант закінчення заняття сприяє створенню позитивної атмосфери в групі, допомагає учасникам усвідомити особисті досягнення.

 

Яндекс.Метрика >