...
Виховні заходи: Ціннісне ставлення до себе PDF Печать E-mail

Виховні заходи: Ціннісне ставлення до себе

Початкова школа

Виховні досягнення.
Сформованість основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості:
-    усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров'я (фізичного, психічного, соціального, духовного, культурного) свого і кожної людини;
-    адаптація до змін навколишнього середовища, пізнання прекрасного у собі, основ самооцінювання, самоконтролю, саморегуляції, самоповаги, почуття гіднос-ті, безпеки власної життєдіяльності;
-    знання та навички ведення здорового способу життя (дотримання правил гі-гієни, рухового режиму).

Тематичний зміст виховної діяльності

1 клас

"Що я ціную у житті", "Хто я?", "Я хочу стати кращим", "Азбука ввічливості", "Бути вихованим. Що це означає?", "Розкажи про себе", "На кого ти хочеш бути схожим?",  "Мій настрій", "Мій день", "Зовнішній вигляд учня", "Я  і мої друзі", "Я і мій клас",  "Як треба поводитися у школі, вдома, на вулиці?", "Кожній речі — своє місце", "Якщо хочеш бути здоровим — загартовуйся", "Чистота — запорука здоров'я", "Будемо здорові, або Пригоди маленьких зубчиків", "Вогонь буває різ-ним",  "Абетка пішохода",  "Хто я? ", "Я хочу стати кращим", "Хочу і можу бути здоровим" ( робочий зошит для 1 класу).
2 клас

"Життя людини – найвища цінність", "Я людина", "Я хочу бути схожим", "Чарівні слова", "Мій день народження", "Що потрібно знати про свій характер?", "Як організувати свій день?", "Цінуй свій час і час інших", "Сам удома", "Дав обі-цянку - виконуй", "Умій слухати", "Дбай про інших", "Однокласник, товариш, друг", "Дерево міцне корінням, а людина - друзями", "Як не захворіти", "Подорож до Країни здоров'я", "Профілактика інфекційних захворювань", "Старти надій", "Я – людина", "Я хочу бути схожим", "Хочу і можу бути здоровим" ( робочий зошит для 2 класу).

3 клас

"Найцінніше в моєму житті", "Дорога кожна хвилина",  "Мої «хочу», «можу» і «треба», Мої мрії ", "Я і мої обов’язки", "Як навчитись стримуватись?", "Мої до-ручення", "Мій день: хороше і погане", "Дисципліна і куль¬тура", "Дорога до шко-ли та додому", "Ти — вихована дитина?", "Твій зовнішній вигляд", "Мій улюбле-ний герой", "Як я дбаю про своє здоров'я", "Продукти харчування: наші друзі й вороги",  "Здоровим будь!", "Свято Мий-додіра", "Спортивна надія",  "Хочу і мо-жу бути здоровим" ( робочий зошит для 3 класу).

4 клас

"Для чого живе людина?", "Віра у себе", "Завтрашній характер - у сьогодніш-ньому вчинку",  "На кого я хочу бути схожим у житті?", "Мій ідеал", "Твої норми поведінки", "Що означає бути вихованим", "Чуйність і байдужість", "Зубів немає, а людину гризе", "Як зробити правильний вибір", "Як стати людиною",  "Не кидай слів на вітер",  "Хто багато читає, той багато знає", "Козацькі забави",  "Як я про-вів канікули",  "Почни день з ранкової гімнастики", "Переможемо всі хвороби", "Культура харчування", "Шкідливі звички", "Хочу і можу бути здоровим" ( робо-чий зошит для 4 класу).

Основна школа

Виховні досягнення

5-7 класи

Усвідомлення   основних   засад   "Я-концепції" особистості:
- усвідомлення основних засад Я-образу, Я-концепції особистості;
- формування основ самопізнання, самооцінки;
- формування позитивного самоставленнядо дотримання норм етикету;
- конструктивний підхід до вирішення різних життєвих ситуацій;
- конструктивне вирішення життєвих проблем;
- готовність працювати над собою і своїми моральними якостями.    

8-9 класи

Сформованість основних засад "Я-концепції" особистості:
- усвідомлення власної індивідуальності, неповторності;
- виховання самоповаги;
- формування емоційної культури;
- навичок самотворення,  життєтворення;
- стремління до ідеалу.

Тематичний зміст виховної діяльності

5 клас

"Який Я? Яким я хочу бути? ", "Дужий той, хто самого себе перемогти може",  "Посієш звичку – пожнеш характер",  "Таланти і шанувальники", "В людині все має бути прекрасним", "Індивідуальні особливості людини", "Пізнай себе", "Пре-зен¬тація твого дня народження", "Бережи свій час".
6 клас

"Життя – найдорожчий скарб", "Чи щось без серця зрозумієш", "У пошуках власного ідеалу", "Стратегія прийняття моральних рішень", "Як долати труднощі і випробування", "Заздрісник сам собі ворог", "Життя не вічне – вічні цінності люд-ські", "Вміння знаходити себе в суспільстві", "Характер людини: як він фор¬мується",  "Пізнай себе", "Світ моїх захоплень".

7 клас

"Образ мого "Я", "Я і мій характер", "Мої цінності", "Світ моїх почуттів", "Подивись на себе уважно", "Пізнай самого себе", "Я в колі сім'ї", "Яскраві події мого життя", "Господарочка", "Добродії", "Проведення одноден¬ного походу з еле-ментами орієнту¬вання за допомогою компаса та карти", "Країна моїх мрій".
8 клас

"У згоді з самим собою", "Шлях до себе", "Як стати щасливим", "Уміти воло-діти собою", "3 чого починається пізнання", "Чи  любиш  ти   себе?",   "Яка люди-на заслуговує  на  повагу інших", "Ким бути і яким бути", "Створення життєвого проекту саморозвитку", "Світ моїх захоп¬лень", "Фізична краса не постійна, а духо-вна - вічна", "Дозвілля та хобі,  "Моє дозвіл¬ля",  "Таланти твої, Україно", "Якщо я буду...", "Вчитель - моє покликання", "Мій улюбле¬ний учитель".
Тренінги "Кроки до успіху", "Я"- частинка Всесвіту", "Як подолати невда-чу?", "Нао¬динці із собою",  "Сам собі вихователь", "Кодекс чесної особистості",  "Шлях до себе".

9 клас

"Мій ідеал",  "Бережи честь змолоду",  "Пізнай себе - і ти пізнаєш світ",  "Мої життєві принципи", "У колі симпатій", "Країна моїх мрій", "Вміння бути самим собою", "Як стати лідером?",  "Без добрих справ немає доброго імені", "Про куль-туру почуттів", "Засоби профілактики травматизму і патологічних станів організ-му під час проведення туристсько-краєзнавчих подорожей".
Участь у шкільному та районному святі "День туризму", "Що таке самовихо-вання, самооцінка, самореалізація?", "Найскладніше - не відстоювати свою думку, а мати її", "Життя - це не ті дні, що минули, а ті, що запам'ятались", "Умій сказати, умій змовчати", "Хочеш бути щасливим - будь ним!",  "Не говори, що знаєш, але знай, що говориш", "Бережи себе", "Здоров'я - скарб".

Старша школа

Виховні досягнення

Сформованість життєвих компетенцій:
- мої духовні закони;
- розуміння та реалізація "Я-концепції" особистості;
- імунітет до асоціальних впливів, готовності до виконання різних соціальних ролей;
- вміння орієнтуватися та адаптуватися у складних життєвих ситуаціях, роз-в'язувати конфлікти на основі принципів толерантності;
- навички самопізнання, самовизначення, самореалізації, самовдосконалення,    самоствердження, самооцінки;
- особиста культура здоров'я;
- "Ні" шкідливим звичкам.

Орієнтовні теми для виховної діяльності

10 клас

"У кого немає в душі минулого, у того не може бути майбутнього", "Добра людина та, що робить добро, чи та, що не робить зла?", "Не зраджуй у дружбі,  ма-теринстві, батьківстві", "Правда життя", "Зупинимо СНІД, поки він не зупинив нас", "Знати, щоб жити!", "Сходинки фізичного розвитку", "Техніки і способи психічного впливу на соматичний стан організму", "Шлях до самореалізації, або як стати особистістю", "Відшукай себе серед інших", "Як подолати конфлікт?", "Я та інші", "Народжений бути унікальним", "Духовні потреби та ідеали мого "Я", "І буде син, і буде мати, і будуть люди на землі", "Життя - твій вибір", "Інтернет не лише твій друг", "Духовність і здоров’я".

11 клас

"Люби Україну - твою рідну землю", "Людина народжується для вічності", "Умій дати слово і його дотримати", "Добро і зло...", "Сходинками до вершини ус-піху", "Твоє майбутнє - в твоїх руках",  "Дороги, які ми обираємо", "Зроби свій ви-бір на користь здоров'я", "Подбай про своє здоров'я сам!", "Ризики в Інтернеті", "Обов'язок. Відповідальність. Совість", "Право і мораль", "Інформація - запорука освіченості".
Проведення дводенної туристсько-краєзнавчої експедиції з використанням туристського спорядження та облаштуванням бівуаку (розбивання наметів, облад-нання місця для вогнища, приготування їжі), "Моральний ідеал і його місце в жит-ті людини", "Я - ідеальне", "Що таке щастя?", "Бережи честь з молоду", "Чи кожен може бути успішним", "Якщо я для себе, то навіщо я?", "Заговори, щоб я тебе по-бачив" (Сократ).

 

Яндекс.Метрика >