...
Виховні заходи: Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей. PDF Печать E-mail

Виховні заходи: Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей.

Початкова школа

Виховні досягнення

Сформованість основ громадянських та загальнолюдських цінностей:
-    уміння та навички підтримки та збереження міжособистісної злагоди, запо-бігання та мирного розв'язування конфліктів;
-    здатності враховувати думку інших людей, адекватно оцінювати власні вчи-нки та вчинки інших;
-    сформованість моральних якостей (чуйності, чесності, правдивості, справед-ливості, гідності, толерантності, милосердя, взаємодопомоги, товариськості, спів-переживання, щедрості, поваги до особистості).

Тематичний зміст виховної діяльності

1 клас

"Мої обов'язки в сім'ї", "Мамо, тато, я - дружна сім'я", "Що означає бути ви-хованою людиною?", "Світлофор ввічли¬вості", "Чарівні слова відкривають серця", "Чесним треба бути всюди", "Школа гарної поведінки", "Умій слухати", "Відкри-ваємо скриньку добрих справ", "Про дружбу",  "Кого з друзів ти візьмеш у подо-рож?", "Майстерня Діда Мороза", "Свято Чепурушки", "Бабусина скриня", "Скри-ня народної мудрості", "Яким має бути добро на Землі?", "Що означає бути доб-рим? ", "Як інших навчити поваги до себе?", "Ми йдемо до їдальні", "Гість – ра-дість у домі",  "Слова вітання, побажання", "Сила і слава твого роду, «Пізнай, прийми і руку протягни».

2 клас

"Бути совісним означає...", "Мій товариш", "Моя іграшка - тобі",  "Буду гід-ним скрізь і всюди, щоб нести вам радість, люди!", "Про справжню дружбу", "Школа вишуканих манер", "Ти - вихо¬вана дитина?", "Турбота. Діти допомагають дітям", "Як би я вчинив...",  "Шануй батька й неньку", "Традиції та реліквії моєї родини", "Берегиня", "Рушник моєї бабусі", "Захоплення моїх рідних", "За добро платять добром", "Правила чесної гри та змагання", «Дорога доброчинності».

3 клас

«Живу і навчаюся у родині», «Дерево міцне корінням, а людина - родом", "Родина, родина: від батька до сина",  "Вчимося бути добрими людь¬ми",  "Якщо ти погано вчинив",  "Мій день, мої вчинки",  "Чужого горя не буває",  "Якщо твій друг помилився...", "Як і чим випробовується дружба", "Про правила товаришу-вання", "Шляхетні дівчатка та лицарі - хлопці", "Ти на світі не один", "Коли я ща-сливий", "Любов. Любов-милосердя. Добродійні справи людини", "Як стати доб-рим?", "Мистецтво ґречності".

4 клас

"Ти знаєш, що ти —людина?", "Кожна людина неповторна!", "Народна муд-рість про добро, совість, ввічливість, справедливість, чесність", "Хочу і треба",  "Розкажи мені про себе", "Подаруй свято іншим", "Слово - не горобець,  вилетить - не піймаєш", "Вихована людина: яка вона?", "Золоте правило ввічливості", "Ма-ма, тато, я - читацька сім'я",  "Від матері доні добро передати", "Пам’ятай про ін-ших", "Як ми розмовляємо. Про культуру листування. Правила телефонної розмо-ви", "Життя людини - найважливіша цінність", "Квіти людської душі (про людські цінності)", "Мудрість людської турботи", "Поведінка у храмі", "Іспит на вихова-ність", "Ні агресії і насильству", «Дорога мудрості».

Основна школа

Виховні досягнення
5-7 класи

Усвідомлення цінностей соціального спілкування:
- формування культури поведінки вдома, в школі, в громадських місцях;
- усвідомлення себе членом колективу;
- виявляти толерантність, ввічливість, повагу до оточуючих;
- формування уміння і навичок подолання конфліктів;
-  соціальна шкода агресії і насильства;
- культура відпочинку, спілкування на відстані

8-9 класи

Засвоєння сімейних, родинних та суспільних цінностей:
- здоров’я – найвища цінність;
- ціннісне ставлення до оточуючих людей;
- культура спілкування і мовленнєвий етикет;
- повага до батьків, сім’ї, родини;
- цінність здорового способу життя;
- формувати навички співжиття у колективі;
- готовність нести відповідальність за свої вчинки.
- неприйняття агресії і насильства

Орієнтовні теми для виховної діяльності

5 клас

"Відповідальність найкращий путівник у вчинках",  "Дружба і її значення у житті людини", "Честь і гідність", "Співчуття – перший крок до людяності", "Культура поведінки у школі", "Чи вміємо ми відпочивати", "Щастя, коли тебе ро-зуміють", "Мовленнєвий етикет", "Спілкування на відстані", "Почуття гумору і жарти", "Коли Юпітер гнівається", "Шануймо старших", "Що псує стосунки між людьми", "Про гостинність і гостей", "Турбота за інших людей – головний обов’язок у житті", "Вдячність".

6 клас

"Толерантність", "Чесний – ворогів не має", "Чи можна прожити без конфлік-тів", "Ми і наші вчителі", "Мовленнєвий етикет", "Чарівні слова", "Комп’ютер чи книга", "Я в Інтернеті", "Моє і чуже", "Дерево з коріння починається, а людина  - з сім’ї", "Немає місця на землі, де б засуджували милосердя", "Чуйність і доброта – два крила, на яких тримається людство", "Точність – ввічливість королів", "Курін-ню - ні".

7 клас

"Моє спілкування з людьми", "Ставлення людини до людини", "Напитись з отчої криниці", "Моя сім’я", "Я в учнівському колективі", "Мій етикет", "Етикет у давнину і тепер", "Сучасний етикет у громадських місцях", "Шкідливі звички за-важають усі", "Як протистояти насильству", "Школа виживання".
8 клас

"Мистецтво спілкування: коли яке слово мовити", "Як жити в мирі з людьми", "Добротою себе перевір", "Особистість і колектив", "Учіться любити", "Що таке СНІД", "Я і моя родина", "За правилами етикету", "Його ввічливість етикет", "Імідж сучасної людини", "Молодіжне дозвілля", "Твої вороги  психоактивні речо-вини", "Як поводитись у складних життєвих ситуаціях", "Як долати агресивність".

9 клас

"Любов до ближнього — джерело величі людини", "Відкрийте чарівні двері добра і довіри", "Любов'ю дорожити вмійте", "Колектив починається з мене". "Цінності моєї родини", "Портрет мого колективу", "Я і ми". "Мої вчителі, старші друзі та наставники", "Жити — значить спілкуватися", "Культура користування мобільним зв'язком", "Я та інформаційно-комунікаційні технології", "Твоя інфор-маційна безпека", "Ризики в Інтернеті".


Старша школа

Виховні досягнення

Сформованість соціально-комунікативних  компетенцій :
- єдність моральної свідомості та поведінки;
- вмотивованість до громадянського та особистісного самовизначення;
- готовність до моральних вчинків  та доброчинної діяльності на засадах гу-манного ставлення до людей;
- вільний моральний вибір;
- навички соціальної взаємодії та потреби допомагати іншим;
- реалізація якостей суб’єкта громадянського суспільства;
- збереження репродуктивного здоров’я;
- пріоритети подружнього життя, збереження та примноження сімейних тра-дицій, забезпечення єдності поколінь;
-  ґендерна культура.

Тематика змісту виховної діяльності

10 клас

"Що значить бути патріотом", "Чи варто завжди дотримуватись букви зако-ну", "Свобода чи вседозволеність", "Моральні цінності громадянського суспільст-ва", "Моральний ідеал і його місце в житті людини", "Моральна мотивація вчин-ку", "Моральні основи взаємин юнаків і дівчат", "Твоє репродуктивне здоров’я", "Моральні основи сім'ї", "Традиції моєї родини", "Сімейні реліквії", "Статева культура — основа сім'ї та усвідомлюваного батьківства", "Сім'я — основа держа-ви", "Цінуй честь сім'ї", "Агресія та насильство в сім’ї", "Права та обов'язки дітей у шлюбно-сімейному законодавстві", "Пріоритети подружнього життя", "Грома-дянська та соціальна відповідальність у шлюбі", "Моя участь у вирішенні побуто-вих та господарських питань у родині", "Дружна сім'я — першоджерело людсько-го буття", "Моральна чистота стосунків між юнаком та дівчиною", "Чи кожна лю-дина може бути щасливою?", "Чи кожен може бути успішним?", "Вечір бардівсь-кої  пісні", "Чи може людина бути творцем свого щастя?",  "Якщо я для себе, то навіщо я?", "Конверт дружніх запитань", "Насильство та як його уникнути", "Су-часне рабство", "Торгівля людьми".

11 клас

"Людське життя як найвища цінність", "Свобода та людська гідність – базові цінності особистості", "Чи все в житті стосується тебе?", "Ким бути і яким бути?", "Культура особистості, її здатність до сімейних відносин", "Духовні скарби наро-ду", "Найстрашніші втрати — духовні", "Про віру, культуру, освіту", "Мистецтво жити гідно", "Що таке совість?", "Культура поведінки закоханих", "Милосердя в нашому житті", "Правила техніки мобільної культури", "Інформаційне суспільство України". "Я в реалі, я у віртуалі...", "Подорож мережею Інтернет", "Самовдоско-налення", "Гармонізація суспільних, колективних і особистих інтересів", "Конфлі-ктна ситуація: народження істини, а не загострення стосунків", "Взаєморозуміння. На чому воно грунтується?", "Естетика поведінки та етикет", "Інтелігентна люди-на: яка вона?", "У чому краса людини?", "Мобільна телефонія - цивілізоване спіл-кування", "Засоби масової інформації у демократичному суспільстві", "Світ та ІКТ", "Від рідного до чужого, від близького до планетарного", "Толерантне став-лення до всіх націй і народностей", "Загально¬людські цінності: осмислення вічних істин", "Мир та злагода — головна умова існування Землі та людства", "Моральні ідеали та їх місце в житті сучасної молоді", "Людина. Доля. Душа", "Людина — невід'ємна частина природи, Всесвіту", "Відзначення днів матері, батька, сім'ї", "Літопис родо¬воду", "Українська народна педагогіка про сім'ю". "Традиції моєї родини". "Сімейні реліквії", "Дружна сім'я - першоджерело людського духу". "Проблеми батьків та дітей", "Сучасні аспекти родинного виховання", "Духовна єдність поколінь", "Українська сім'я — основа міцності держави", "Права та обо-в'язки дітей у шлюбно-сімейному законодавстві", "Моя участь у вирішенні побу-тових та господарських питань в родині", "Моральна чистота стосунків між юна-ком та дівчиною", "Громадянська та соціальна відповідальність у шлюбі", "Пріо-ритети подружнього життя", "Що впливає на втрату репродуктивного здоров’я",  "Етика мобільного спілкування", "Ідеї гендерної рівності в системі ціннісних оріє-нтацій сучасної молоді", "ІКТ — миттєвий доступ до інформації і знань".

 

Яндекс.Метрика >