...
Виховні заходи: Ціннісне ставлення до природи PDF Печать E-mail

Виховні заходи: Ціннісне ставлення до природи

Початкова школа
Виховні досягнення

Сформованість понять та уявлень про довкілля:
-     усвідомлення краси природи як унікального явища в житті  людини;
-    пізнавального інтересу до природи;
-    необхідності гармонійного співіснування людини та природи, відповідального ставлення до неї;
-    дбайливого ставлення до природи в традиціях українського народу;
-    ставлення до рослин та тварин на засадах білетики;
-    "Контурна карта виховної еколого-натуралістичної роботи".

Тематичний зміст виховної діяльності

1 клас

"Чистий клас", "Збережемо чистим довкілля", "Екологічна стежка", "Збере-жемо красу природи», «Зелені друзі мого краю", "Перші весняні квіти", "Зустріч пернатих друзів", "Ми за них відповідаємо", "Тварини — не іграшки", "Туристська прогулянка до чистих джерел",  "Рослини", "Милуйся красою рідної природи", "Звірі - малята", екскурсія до зоопарку, екологічна вікторина.

2 клас

"Віч-на-віч з природою", "Чисте джерело", "Чиста кри¬ниця", "Екологічна стежка в різні пори року" (вулицею міста, села), "Первоцвіти просять захисту", "Наш квітник — найкращий", "Дивовижні звірі в українських казках", "Природа в загадках, прислів'ях, приказках та віршах", "Екологія в загадках", "Контурна карта виховної еколого-натуралістичної роботи", «Квітковий календар».

З клас

"Будь вимогливим і ніжним: перед тобою природа!", "Чисте подвір'я", "Подо-рож стежкою", "Збережемо красу природи", "Заповідні місця мого краю", "Пода-рунки осені", "Посаджу дерево", "На квіти чарівні подивись",  одноденна турист-ська прогулянка "У поході Друзі","Таємниці Катерини Білокур", "Тварини взимку потребують твоєї допомоги", "Різдво в гості прийшло",  "Контурна карта виховної натуралістичної роботи", "Якби тварини вміли говорити", рухливі ігри з елемен-тами техніки туризму, вікторина-гра "Що покласти в рюкзак для мандрівок", "Бо-ляче буває всім" (ставлення до тварин), "Тварини моєї місцевості".

4 клас

«Твій рідний край», "Стань природі другом, будь природі сином", "Себе я ба-чу в дзеркалі природи", "Тече річка невеличка", "Чисте довкілля", "Збережемо красу природи", "Захистимо усе живе",  туристська гра-естафета "Долаємо пере-шкоди", "В усі пори року прекрасна земля", "Екологічною стежкою до лісу (гаю, поля)", "Жива і нежива природа", "Нагодуй птахів (тварин)", гра - мандрівка "У лісі казкових дерев", "Контурна карта виховної еколого-натуралістичної роботи".


Основна школа

Виховні досягнення

5-7 класи

Усвідомлення себе як невід'ємної частини природи, взаємозалежності людини та природи, взаємозв'язок стану довкілля та здоров'я людей:
- вичерпності природних ресурсів;
- природи як еталонної цінності;
- активної життєвої позиції щодо оздоровлення довкілля;
- ціннісне ставлення до природи;
- усвідомлення своєї відповідальності за домашніх улюбленців;
- розуміння явищ природи, знання народних прикмет;
- бережливе ставлення до природи;
- усвідомлення взаємозв’язку власного здоров’я зі станом екології.

8-9 класи

Сформованість почуття особистої причетності до збереження природних ба-гатств:
-    відповідальне ставлення до природних ресурсів і багатств;
-    ощадливе використання енергоносіїв;
-    формування екологічної культури;
-    навички безпечної поведінки в природі;
-    потреба в оздоровленні довкілля та участь у природоохоронній діяльності;
-    навички життєдіяльності в умовах екологічної кризи.

Тематичний зміст виховної діяльності

5 клас

"Я — маленька частиночка Природи", "Старти золотої осені", "Флора і фауна нашого краю", "Екологічною стежиною нашого краю", "Природа — наш дім", "Барви веселки", "Таємниці природи", "Свято квітів", "Вже брами літа замикає осінь", "Знайди скарби природи рідного краю", "Брати наші менші", "Аптека бабу-сі Медуниці", "Наго¬дуй птахів", "Бережи воду, козаче, і вона тобі віддячить", "Ко-смос в українській міфології, явища природи і народні прикмети", "Ми відповіда-ємо за тих кого приручили".

6 клас

"Зелений патруль", "Бережи ліс", "Вода — безцінне багатство,бережіть її", "Давайте, друзі, разом природу берегти!", "У при¬роді — у рідному домі", "Ліс — не школа, а всіх учить", "Природа — людині, людина — природі", "Рослини-барометри", "Чисте повітря", "До природи — не неси шкоди", "Сценарій фільму "Мальовнича моя Україна: оформ¬ляємо путівник", "Озера та ріки мого  краю", "Земля наш спільний дім", "Секрети здоров’я", "Я вклонюсь тобі  пшеничне ко-лосся", "Квіти — усмішка природи", "Ми їх назавжди втратили (сторінками Чер-воної Книги)",  "Знай  і люби  свій рідний край!", "Захистимо наших братів мен-ших",  "Екологічні  ката¬строфи",  "Дзвони Чорнобиля", "Хто природу не триво-жить, тому вона допоможе",   "Контурна карта виховної еколого-натура¬лістичної роботи".

7 клас

"Земля-годувальниця", "Історія міст і сіл України", "Україна Вишивана", "Во-да — джерело життя", "Космос — далеко чи поруч?", "Ерудит природи", "Конкурс фото "Природа і фантазія", "Здорова природа — здорова людина", "Дари природи є невичерпними", "Вітамінна скарбниця", "Овочеві витівки",  "Щедрі дари осені", "Жива Липка хай росте", "Квітковий вернісаж", "Вальс квітів","Контурна карта виховної еколого-натуралістичної роботи", "Природа не майстерня, а храм – шля-хи подолання екологічної кризи", "Сім природних чудес України".
8 клас

"Біологічний хокей" (КВК), "Екологічний бумеранг", "Еко¬логічне лото", "Зе-лений дивосвіт", "Ми — в природі, природа — в нас", "Замість ялинки   —   зимо¬вий букет", "Осінній дивограй", "Світ дерев", "Дзвони Чорно¬биля", "Мальовнича моя Україна: розробка сценарію фільму",  "Світ природи  в народному епо-сі","Контурна карта виховної еколо¬го-натуралістичної роботи", "Бережи свою планету", "Проблеми природи нашого краю".

9 клас

"Збережемо чистоту водних просторів наших!", "Бережіть рідну природу!", "Бережіть ліс — легені планети!", "Збережемо наше довкілля!", "Екологічний КВК", "Посади дерево", "Чистий зелений світ навколо тебе", "Захистимо мураш-ник", "Розчистимо лісове Джерело", "Вони — з Червоної книги!", "Квіти — очі землі", "Рослини у творах мистецтва", "Уроки Чорнобиля", "Стояла я і Слухала весну...", "Хай вічно струмує вода", "Мальовнича моя Україна; оформлення фото-альбому", "Краса і біль України": "Свята Спадщина", "Мальовнича Україна", "Скривджена земля", "3 попелу і забуття", "Екологічна юстиція", "Свято врожаю", "Контурна карта виховної еколого-натуралістичної роботи".

Старша школа
Виховні досягнення.

Сформованість екологічної культури особистості:
-    усвідомлення єдності людини та природи;
-    ставлення до природи як до історико-культурної, соціальної цінності;
-    моральна відповідальність за збереження природного довкілля;
-    екосистемний підхід до розв'язання екологічних проблем, стратегій і тех-нологій їх вирішення в інтересах еколого-збалансованого розвитку суспі-льства;
-    критичне ставлення до екологічної інформації та способи її пошуку;
-    правила дотримання інформаційної, харчової та радіаційної безпеки.

Тематичний зміст виховної діяльності

10 клас

"Жити в злагоді з природою", "Вплив канцерогенів у продуктах харчування на організм людини", "Зелений паросток майбутнього", "Ліси для нащадків", "Па-рки — легені міст і сіл", "До чистих джерел", "Екологічний вісник", "Рослини лі-кують", "Весняний вернісаж", "Екологічні наслідки Чорнобиля",  "Екологічна ети-ка", "Екосвіт очима митців", "Декларація прав природи", "Світ навколо мене та я в ньому", "Книга скарг Природи", "Біль твоєї землі, Україно!", "Контурна карта ви-ховної еколого-натуралістичної роботи".

11 клас

"Екологічне маркування товарів", "Про екологію рідного краю", "Ліси — ба-гатство, бережи їх!", "Заповідні території України", "Перлини природи України", "Екологія землі XXI століття", "Що ми залишимо нащадкам?", "За життя — без сміття", "Екополітика — почнемо із себе", "Нове життя відроджених джерел", "Земля — наш дім", "Ми — на варті природи", "Світ професій", "Людина і приро-да", "Еколог — сучасна професія", "Екологічна юстиція", "Злочин проти природи: відеофільми, відеоролики, комп'ютерні презентації тощо", "Контурна карта еколо-го-натуралістичної роботи", "Вплив антропогенних факторів на здоров'я людини", "Шляхи уникнення ризиків у харчуванні", "Річці — чистий берег", "Екологічний об'єкт — наша вулиця",  "Посади дерево",  "Світ природи справжній та неповтор-ний", "Земля у нас одна", "Біль Чорнобиля з роками не зникає", "Запаліть скорбот-ну свічку", "Шануймо лісу дивосвіт!",  "Давай повернемо землі всі веселкові го-ри!", "Вода, яку ми п'ємо", "Екологічні проблеми рідного і краю (України). Приро-да, цивілізація, людина: пошук гармонії".

 

Яндекс.Метрика >