...
Виховні заходи: Ціннісне ставлення до культури і мистецтва PDF Печать E-mail

Виховні заходи: Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

Початкова школа

Виховні досягнення

Сформованість естетичних почуттів, уявлень і знань про прекрасне у житті та мистецтві:
- основ про видову специфіку мистецтв, засобів їх виразності;
- вміння відчувати та розуміти художні образи;
- навичок виконувати творчі завдання;
- перелік рекомендованих екскурсій до природних та культурних об'єктів, включених до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Тематичний зміст виховної діяльності

1 клас

"Музика поруч з нами", "Краса природи в пісні та слові", "Музичні фантазії", "Музика в природі: пори року",  "Мистецтво слова",  "Абетка мистецтва", "Таєм-ниця однієї картини", “Мова танцю”, "Малюємо разом", "Як фарбами передати настрій", "Ліпимо казку", "Барви пір року".

2 клас

"Музичний фольклор рідною краю", "Народні звичаї", "Краса природи у тво-рах образотворчого мистецтва", "У царині мистецтва", "Чарівне слово поезії", "Я вишиваю рушничок", "Лине пісня", "Мистецька галерея зими", "Світ казки", "Ми-стецтво ляльки", "Вчимося етикету", "Культура поведінки: ідемо до театру (музею, кінотеатру, цирку, на виставку тощо)".

З клас

"У царині мистецтва", "Музичні захоплення", "Я вишиваю рушничок", "Кіно-мистецтво", "Архітектурні перлини рідного краю", "Доторкнутися словом до сер-ця", "Хоровод весняних квітів", "Краса природи рідного краю", "Малюю до кар-тинної галереї", "Граю у ляльковій виставі", "Вчимося етикету", "Культура поведі-нки: ідемо до театру (музею, кінотеатру, цирку, на виставку тощо)","Пісня колис-кова", "Музична мозаїка", "Театр актора і ляль¬ки", "Фарби осені", "Поезія зими", "Мелодія весни", "Я співаю у класному хорі (конкурс класних хорів)","Я – юний диригент".

4 клас

"Мистецькі шедеври", "Влуч¬не слово", "Про що розповідають картини", "Му-зична спадщина рідного краю", "Як слухати музику", "Музичні асоціації", "Краса природи в мис¬тецтві", "За народними ремес¬лами", "Кіномистецтво: докумен¬тальний фільм", "Мистецькими стежками рідного краю", "Пісня рідного краю", "Прекрасне очима дитини", "Театральна афіша".


Основна школа

Виховні досягнення

5-9 класи

Сформованість потреби у спілкуванні з мистецтвом як основи естетичного виховання і художнього сприйняття дійсності:
-    пізнавального інтересу до мистецтва;
-    навичок сприймання та аналізу художніх творів;
-    здатності до творчої діяльності у мистецькій сфері;
-    художньо-естетичних смаків, емоцій, почуттів і культури мислення та поведінки.
Розуміння ролі мистецтва як основи морально-духовного розвитку особисто-сті:
-    здатності цілеспрямовано сприймати, відчувати, правильно розуміти ми-стецтво;
-    здатності висловлювати власне ставлення до мистецтва, творчої діяльно-сті у мистецькій сфері;
-    потреби у спілкуванні з мистецтвом;
-    системи мистецьких знань, понять, термінів, тлумачень.

Тематичний зміст виховної діяльності

5 клас

"Люби музику — вона облагороджує   думки   і   почуття", "Чарівна   мелодія   скрипки", "Народ скаже — як зав'яже", "Мистецькі уподобання моєї родини", "Рі-здвяний настрій", "Великодні писанки", "Рукотворне диво", “Естетика побуту українців", "Образотворче мистецтво українців", "Символи і образи в українсько-му мистецтві", "Українські образи і символи у світовому мистецтві", "Культура поведінки: ідемо до театру (музею, театру, цирку, на виставку тощо)", "Я – актор шкільного театру (шкільні вистави)", участь у шкільній самодіяльності.

6 клас

"Вітальна листівка своїми руками", "Мистецтво та мої емоції", "Народні ре-месла", "Витинанка", "Театр-експромт", "Турнір знавців поезії", "Школа юного актора", "Студія знавців поезії", "Ляльковий театр — молодшим школярам", "Ес-тетика побуту", "Великодня компо¬зиція", "Мистецькі канікули", "Культура пове-дінки: ідемо до театру (музею, кінотеатру, цирку, на виставку тощо)".

7 клас

"Письменники рідного краю", "Сьогодення і майбутнє України і української книги",  "Пісенник мого часу", "Люблю я пісню українську", "Естафета творчих завдань", "Український вінок", "Вишневі усмішки", "Архітектурні пам'ятки мого краю", "Культура мовлення", "Культурна людина. Яка вона?", "Естетика зовніш-нього вигляду", "Мистецька карта України".

8 клас

"Музика, яку ми слухаємо. Музика, яку ми любимо", "Коб¬зарська дума", "Чи розуміємо ми оперу?", "Театр у моєму житті", "Мистецтво і мода", "Наш край у творах мистецтва", "І на тім рушникові", "Купальські вогні", "Новорічна вистава", "Різдвяні комедії", "Духовність особистості і мистецтво", "Уроки шляхетності", "Тонкощі побуту".

9 клас

"Концерт-блискавка", "Я малюю світ", "Мої захоплення", "У світі кіномисте-цтва", "Музичний калейдоскоп",  "Осінній дивограй", "Я любив вас усіх, та найбі-льше любив Україну", "П'ять хвилин з мистецтвом", "Музична вітальня", "Україна моя вишивана", "Загадка — до мудрості кладка", "Подорож мережею Інтернет: відкриті наукові архіви, електронні бібліотеки, віртуальні музеї, світ електронних словників, електронна культура, термінологічні довідники", “Складаємо художню карту рідного міста”.

Старша школа

Виховні досягнення

Сформованість естетичної культури особистості, художньо-естетичних цін-ностей.
-    здатність до активної перетворювальної діяльності з внесенням елементів краси в усі сфери життя людини;
-    навички створення мистецьких проектів як основи творчого самовира-ження і самоствердження особистості;
-    розуміння художніх шедеврів, вміння вирізняти цінності та квазіцінності (піднесене і потворне);
-    оволодіння інформаційно-комунікативними технологіями (ІКТ).

Тематичний зміст виховної діяльності

10 клас

"Історія танцю: від міфів до сучасності", "Залучаємось до прекрасного", "Ви-датні українські діячі культури і мистецтва рідного краю", "Україна поетична", "Духовна краса врятує світ", "У людини все має бути прекрасним: і тіло, і душа, і думки (А.П. Чехов)", "Арттерапія: профілактика емоційна і психологічна", "Мис-тецький олімп рідного краю", "Мій музичний вибір", "Поезія кохання", "Чарівні фарби, лишені пензлем...", "Краса рідної мови", "У мові моїй — і краса й неповто-рність", "Обряди та звичаї народів України", "Театр: вчора, сьогодні, завтра",  "Архітектурні дива",  "Ландшафтні перлини країни",  "Культура мобільного зв’язку", "Світ ІКТ", "Подорож мережею Інтернет: відкриті наукові збірки, архіви, електронні бібліотеки, віртуальні музеї, електронна культура", "Мистецькі довід-ники", "Позитив і негатив спілкування у "чаті", "Поняття інформаційна безпека", "Мистецькі канікули", "Чарівна сила мистецтва", "Танцювальний марафон", "Так ніхто ще не кохав і не признавався", "Галерея великих митців", "Традиційний на-родний костюм", "Мої улюблені виконавці", "Мистецтво та митці у художніх тво-рах",  "Історія в картинах", "Театральна палітра", "Природа в музиці та музика в природі", "Український романс", "Історія народу в творах мистецтва", "Збережен-ня культурної спадщини: правовий аспект", "Перлини світового живопису", "Кар-тинними галереями України", "У майстерні скульптора (художника)", "Діловий етикет. Одяг і зовнішній вигляд ділової людини", "На цій Землі ми спадкоємці чи вандали?", "Стінна газета – естетичний осередок школи".

11 клас

"Від культури особистості до культури нації", "Мистецтво, що звертається до серця", "Червона рута цвістиме вічно...", "Наодинці із мистецтвом", "Українські старожитності",  "Диво українських храмів", "Вернісаж української графіки", "Гу-мор і сатира", "Хіт-парад улюблених мелодій", "Турнір знавців музики (поезії, прози, образотворчого мистецтва тощо)", "Слухаємо класику", "Джазові ритми", "Запрошуємо до вальсу...", "Мистецький брейн-ринг", "Сучасне арт-мистецтво",  "У майстерні художника (скульптора)", "Молодіжна субкультура", "Діловий ети-кет: мистецтво спілкування", "Вихованість, культура, інтелігентність".

 

Яндекс.Метрика >