...
Виховання толерантності PDF Печать E-mail

Виховання толерантності

Мета: збагатити знання учнів про поняття «толерантність», «міжнародний день толерантності». Формувати толерантне ставлення до однолітків та старших за віком людей.

Хід заняття
На дошці висять таблички з визначеннями толерантності.
Толерантність — це те, що уможливлює досягнення миру, сприяє переходу від культури війни до культури миру.
Толерантність — це повага, сприйняття та розуміння розмаїття культур нашого світу, форми самовираження та самовиявлення людської особистості.
(Ст. 1. «Декларація принципів толерантності»)
На початку заняття психолог ознайомлює учнів з результатами анкетного опитування «Чи знаєш ти, що таке толерантність?», яке проводиться на-передодні (див. додаток 1).
У 1995 році на ХХУІІІ Генеральній конференції ЮНЕСКО її учасники проголосили 16 листопада Міжнародним днем толерантності й прийняли «Декларацію принципів толерантності». Відтоді цей день щорічно відзначається в країнах-членах цієї організації.
У словнику іншомовних слів сказано, що слово «толерантність» (з латинської) — терпіння — терпимість до чужих думок і вірувань.
(Розгляд та пояснення визначень, що висять на дошці.)
Формуванню толерантності сприяють:
•    знання;
•    відкритість;
•    спілкування;
•    свобода думки, совісті та переконань.
Толерантність — це обов'язок сприяти утвердженню прав людини. Нині принципи толерантності набувають державного значення. Про це говориться у ст. 2 «Декларації»: «На державному рівні реалізація принципів толерантності передбачає існування справедливого та неупередженого законодавства, дотримання правопорядку та адміністративних норм».
Толерантність необхідна у взаєминах між окремими особами, в сім'ї та громаді. У школах, університетах, осередках освіти необхідно формувати атмосферу толерантності, бути уважним один до одного та мати почуття солідарності.
Одним із найпростіших методів виявлення толерантності є вміння зробити приємне іншій людині.

Вправа «П'ять добрих слів»
Мета: отримати зворотний зв'язок у групі, підвищити самооцінку у групі, самопізнання, можливість зробити приємне іншій людині.
Кожен з учнів має обвести свою руку на аркуші паперу і на малюнку долоні написати своє ім'я (див. додаток 2). Потім учень передає свій аркуш сусідові праворуч, а сам отримує малюнок від сусіда ліворуч. На кожному пальці намальованої долоні треба написати будь-яку привабливу, на його думку, рису її власника (наприклад: «ти дуже добра», «ти завжди заступаєшся за слабших», «мені подобається твій одяг»). Аркуш повертається до власника. Коли робота завершена, психолог збирає малюнки і зачитує написи, а група має здогадатися, кому вони призначені.
Ще один метод виявлення толерантності — уміння висловлювати свої негативні почуття, не принижуючи іншої людини.

Вправи «Я-висловлювання», «Ти-висловлювання»
Мета: навчити толерантно висловлювати свої негативні почуття, не принижуючи іншої людини.
Психолог пояснює різницю між Я-висловлюванням і Ти-висловлюванням: «Я дуже хвилююся, коли тебе немає вдома до 10-ї години вечора» порівнюємо з: «Ти знову прийшов додому об 11-й вечора!!!».

Завдання
Складіть Я-висловлювання і Ти-висловлювання.
1.    Ви з другом домовились зустрітися на вулиці. Ти чекав його 30 хв, а він так і не прийшов.
2.    Учитель звинуватив тебе в тому, що ти списав контрольну роботу в сусіда.


Додаток 1
Анкета «Чи знаєш ти, що таке толерантність?»
1.    Чи чули ви колись, що таке «толерантність»?
2.    Коли вперше ви почули це слово та від кого?
3.    Чи знаєте ви про День толерантності?
4.    Що для вас означає поняття «толерантність»?
5.    Що робить вас частиною всіх людей?
6.    Якими є основні причини виявлення насильства та жорстокості?
7.    Чи можуть відмінності між людьми стати причиною насильства та жорстокості? Поясніть свою точку зору.
8.    З наведених нижче проблем визначте ту, що, на вашу думку, є найголовнішою і спричиняє породження зла та насильства:
соціальні відмінності;
вік;
різні погляди;
релігія;
зовнішність;
національність, расова належність;
батьки та діти.
9.    Що є осередком примирення та ненасильства  для вас?
10.    Що потрібно зробити, щоб досягти миру  в суспільстві?
11.    Наскільки важливим та актуальним є ви ховання почуття толерантності в нашому суспільстві?
12.    Які риси повинна мати особистість, що прагне бути толерантною?
13.    Напишіть ім'я людини (історичної особи, сучасника), яку ви вважаєте особистістю (1—2 особи).


Лідерство


Мета: поглибити розуміння своїх здібностей до управління людьми, розвивати на практиці навички конструктивної презентації лідерських рис, визначати свій лідерський потенціал, закріплювати діловий стиль спілкування, відпрацювання навичок демократичної поведінки, виступів перед аудиторією.

Хід уроку
1.    Вступне слово
На сьогоднішньому уроці ми з вами поговоримо про те, що таке лідерство у колективі, хто такий лідер та які психологічні якості необхідні лідеру. Спробуємо на практиці визначити власний лідерський потенціал, під час виконання вправ потренуємося виступати перед аудиторією та навчимося переконувати.
На початку уроку нагадаємо правила спілкування в групі. (Учні самостійно називають правила спілкування.)

2.    Психогімнастична вправа «Сліпий та поводир»
Пояснення завдання
Група поділяється на пари. У кожній парі один з партнерів бере на себе роль ведучого, а інший — того, кого ведуть. Той, кого ведуть («сліпий»), зав'язує собі очі. Після цього поводирі колективними зусиллями швидко міняють розташування меблів (стільців), що знаходяться у кімнаті, повертаються до своїх «сліпих». Завдання поводирів полягає в тому, щоб провести своїх «сліпих» через «хащі». При цьому не дозволяється будь-яке вербальне спілкування. Потім учасники міняються ролями, і все повторюється знову.
Після пояснення учні, поділившись на пари, виконують вправу. Потім міняються ролями і знову виконують вправу.
Коментар після виконання вправи
У цієї вправи два рівні ефектів. Перший пов'язаний з відпрацюванням навичок досягнення взаєморозуміння між партнерами. Другий рівень — з особистісними переживаннями залежності й відповідальності.
Закінчивши вправу, кожен з учнів висловлює своє враження про виконані ролі, при цьому  звертається увага на особистий досвід кожного як успішного, так і невдалого контакту з партнером.   Хтось з учасників важко пережив ситуацію практично повної залежності від поводиря. З чим це пов'язано з точки зору самого гравця? З особистісними особливостями конкретного поводиря чи з відмінними рисами власної персони? Для когось, навпаки, важчою була позиція ведучого, який відповідає за іншу людину, зокрема за те, щоб «сліпий» не набив собі синців.

3.    Лідер та його риси
У будь-якій групі є лідер. Він не тільки скеровує і веде своїх послідовників, а й хоче вести їх за собою, а послідовники не просто йдуть за ним, а й хочуть іти за лідером. Дослідження показують, що знання і здібності лідера завжди оцінюються людьми значно вище, ніж відповідні риси інших членів групи.
Згідно з «концепцією рис», лідер має певні властивості, риси, завдяки яким його висувають у лідери. Що це за риси та якості?
Риси лідера:
•    вольовий, здатен долати перешкоди на шляху до мети;
•    наполегливий, уміє розсудливо ризикувати;
•    терплячий (готовий довго і добре виконувати одноманітну, нецікаву роботу);
•    психічно стійкий, не дає себе захопити нереальними пропозиціями;
•    добре пристосовується до нових умов і вимог;
•    самокритичний, тверезо оцінює не тільки свої успіхи, а й невдачі;
•    вимогливий до себе та інших;
•    надійний, тримає слово, на нього можна покластися;
•    чутливий до нового, схильний вирішувати не традиційні завдання оригінальними методами;
•    стресостійкий, не втрачає самовладання і працездатності в екстремальних ситуаціях;
•    рішучий, здатний самостійно і своєчасно приймати рішення, у критичній ситуації брати відповідальність на себе;
•    здатний змінювати стиль поведінки залежне від умов, може і вимагати, і підбадьорювати.
Відчуваючи атмосферу й підкоряючи емоцї справі, лідер зобов'язаний уміти вчасно «включати» потрібні риси. Навіть тоді, коли умови праці ненормальні, а оточення не викликає симпатії.

4.    Тест «Ознаки лідера»
Мета: визначити наявність лідерських рис, за мислитися над своєю поведінкою.
Інструкція: на кожне твердження вам необхідно відповідати «так» або «ні», застосовуючи принцип «як правило».

Запитання:
1. Я не гублюся і не відступаю у важких ситуаціях.
2.    Легко можу переконати в чомусь моїх друзів.
3.    Мені зазвичай вдається домогтися, щоб усі навколо добре працювали.
4.    Організовуючи якусь справу, намагаюся за цікавити нею учасників.
5.    Я регулярно оцінюю свою роботу і свої успіхи.
6.    Добре відчуваю настрій своїх партнерів.
7.    Зазвичай я досягаю того, чого прагну.
8.    Приймаючи рішення, я перебираю кілька варіантів.
9.    Вирішуючи проблеми, використовую досвід інших.
10.    Я готовий ризикувати, щоб отримати потрібний результат.

Ключ до тесту: за кожну відповідь «так» — 1 бал.
Інтерпретація;
1—3 бали. У вас невеликий лідерський потенціал. Швидше за все, ви просто ще не працювали над його актуалізацією. Вам варто замислитися над своєю звичайною поведінкою, якщо ви хочете стати лідером.
4—6 балів. Ваш спосіб життя свідчить про те, що ви переважно самі визначаєте хід життя. Але вам є ще над чим попрацювати, щоб іще більше контролювати події, які відбуваються з вами.
7—10 балів. Ви майже цілком контролюєте життєву ситуацію. Ваші очевидні лідерські здібності приваблюють людей. Ви отримуєте задоволення від своєї діяльності. Але будьте обережні, намагайтеся не кривдити оточення.

Психологічний коментар
Ви можете не погоджуватися з цією інтерпретацією результатів. «Навіщо мені бути лідером, мені і так непогано», — подумаєте ви. Може, ви праві, однак є сенс замислитися над своїм стилем життя, над тим, наскільки ви визначаєте свою долю, відповідаєте за свої вчинки, — це дуже важливо.

5. Вправа «Проект правил поведінки»
Мета: дати чіткі відповіді на поставлені запитання, розробити визначення лідерства. Зрозуміти, хто такий лідер у нашому уявленні.
(Група ділиться на три команди. Команди отримують запитання.)
Створіть проект правил поведінки лідера, якими він повинен керуватися у своїй діяльності, щоб працювати і взаємодіяти ефективно у будь-якій сфері діяльності (на виконання відводиться 5 хв).
Після того як команди закінчили обговорення проектів, з кожної з них виходить «спікер», який висловлює загальну думку своєї команди. По черзі висловлюється кожна команда. Після цього команди разом обговорюють відповіді, з'ясовуючи, з чим вони погоджуються, а з чим ні, і виробляють спіль-ний проект правил поведінки лідера (на виконання відводиться 5 хв).
(«Спікер» від усіх учнів оголошує спільний проект.)

6.    Практичне застосування правил поведінки лідера
Вправа «Чи можу я бути мером?»
Мета: шляхом самоаналізу відверто визначити власний потенціал: переваги та недоліки в ситуації можливого виконання ролі лідера.
Вступне слово
Лідерство передбачає участь у суспільній діяльності, а також у політиці. Політика — це серйозна справа, доводиться оперативно вирішувати безліч складних проблем. При цьому необхідно ґрунтовно все продумувати і бути коректним. Якою ж треба бути людиною, щоб швидко приймати рішення?
Уявіть собі, що вам запропонували висунути свою кандидатуру на посаду мера і взяти участь у виборах. Звичайно, ви подякували людям, які висловили свою довіру, але замислились і вирішили зайнятися глибоким самоаналізом. Чи справді ви гідні обіймати цю посаду, яка пов'язана з великою відповідальністю за мешканців цілого міста?

Пояснення завдання
У кожного з вас є бланк «Аналітичної таблиці», на якому є дві колонки. Ліва — «Мої переваги», права— «Мої недоліки. Почніть аналізувати свої особливості, звертаючи увагу на сильні та слабкі сторони.
Під час аналізу намагайтеся побачити себе в ролі мера міста. Що вам дає підставу балотуватися на цю посаду? Чи добре ви  розумієте людей? Чи знаєте ви їх потреби та труднощі? Чи готові ви працювати не покладаючи рук і, головне — чи є для цього необхідні знання та досвід?
Всі ваші думки систематизуйте за ступенем значущості, тобто на першому місці запишіть свою головну перевагу, на другому — ту, яку ви особливо цінуєте. Запишіть свої недоліки. Потім прийміть остаточне рішення — чи гідні ви бути мером?
Який перелік вийшов більшим? Чого було більше — ваших переваг чи недоліків? А головне — спробуйте пояснити, як ваші переваги допоможуть вам у роботі мером і як ваші недоліки цьому можуть завадити.
Після того як учні попрацювали над цим завданням і заповнили обидві таблиці, пропонують зачитати і прокоментувати свої записи.
Під час виступу учня всі інші грають роль «експертної комісії», завдання якої — визначити його переваги. Будь-хто може висловити своє ставлення до учня тільки з позитивного боку. Не рекомендується посилювати критичний підхід, тому що мета вправи — допомогти побачити свої переваги, підвищити самооцінку. «Члени експертної ради» можуть поповнити кількість позитивних рис учня, що виступає. При цьому він записує названі переваги до аналітичної таблиці. Потім надається слово наступному учневі.

7.    Рефлексивний аналіз
Після виконаних вами вправ на закінчення заняття дайте оцінку своїй участі у занятті за десятибальною системою. Для цього по колу буде пущено бланк із  прізвищами та місцем для оцінок, крім того, кожен з вас висловить свої враження від заняття й те, чи задоволений він своєю участю у ньому, свої враження (на самозвіти учнів відводиться 5 хв).

8. Висновок
На сьогоднішньому уроці ми з вами ознайомилися з важливими лідерськими рисами, спробували поставити себе на місце залежного й відповідального, спробували визначити наявність лідерських рис у кожного з вас, з'ясували, як має поводитися лідер, щоб працювати й ефективно взаємодіяти у будь-якій сфері діяльності, вчилися презентувати себе як особистість.

9. Домашнє завдання
Спираючись на отриману протягом уроку інформацію, спробуйте виконати вправу «Передвиборна програма».
Уявіть собі, що посада старости у класі дуже почесна і вигідна, кожен з вас прагне бути обраним на цю посаду. Для того щоб вас обрали, ви маєте представити свою передвиборну програму, у якій відобразите, як зміниться життя вашого класу, якщо старостою оберуть вас.
Отже, ви повинні написати таку програму і надати її нам, а ми визначимо, хто ж, на нашу думку, буде найкращим старостою, хто найкраще продемонструє свої лідерські риси. 

Яндекс.Метрика >