...
Родинні виховні заходи як форми вихованні педагогічної культури батьків. PDF Печать E-mail

Родинні виховні заходи як форми вихованні педагогічної культури батьків.
Сучасна педагогічна наука виходить з положення про те, що виховання дитини – це не лиже цілеспрямоване і планомірне планування її світогляду, переконань і почуттів волі і характеру, потреб і здібностей, а й адаптація до соціального середовища, її соціалізація. Важливим чинником названого процесу має стати родинна педагогіка, яка еволюційним шляхом виробила оригінальні форми і методи впливу на підростаючу особистість. Уся суть родинної педагогіки спрямована на підготовку дітей до самостійного життя, їхню адаптацію до природного і суспільного довкілля. Родинно-національні та соціально-побутові традиції забезпечують зв'язок поколінь, засвоєння і збереження скарбів українського народу, впливають на розвиток і соціальну спрямованість дитини в сім'ї та соціальному середовищі. Саме тому особливо актуальним є єдність родинно-шкільного виховання на базі відродження традицій української етнопедагогіки та досягнень вітчизняної та світової педагогіки і формування на цій основі педагогічної культури батьків як першо-вихователів.

 

Яндекс.Метрика >