...
Інтелектуальна гра «Розумники та розумниці» PDF Печать E-mail

Інтелектуальна гра «Розумники та розумниці»

І. Привітання
— Доброго дня всім присутнім у цьо¬му класі. Сьогодні незвичайний день. В учнів 4 класу— свято «Розумни¬ки і розумниці». Протягом року учні на заняттях розв'язували безліч ціка¬вих та складних завдань. І ось настав цей урочистий день. Діти звітують, ви¬борюючи найпочесніше звання «Ро¬зумник 4-го класу 2007 року».

1-й учень. Нашим батькам ні¬чого хвилюватися. Щодня шкільний дзвінок лунав веселіше, бо кликав нас на урок. Скільки перечитано, вивче¬но, досліджено і написано!
2-й учень. Розв'язано багато кросвордів, розгадана і складена ве¬лика кількість загадок, прочитано безліч ребусів.
3-й учень. Розплутано сотні вуз¬ликів запитань, відчинено сім замків від мовних струмків.
4-й   учень
Свої здібності і сили
Розвивали раз у раз,
Щоб народу була втіха    \,
І щоб користь була з нас.
5-й   учень Були пильні ми в науці, Були чесні у ділах. Були сміливі і відважні Забували і про страх.
6-й  учень
Я — маленький талант,
Я — малий розумник.
Я малюю, співаю,
Я просто творю.
Хоч не все розумію,       ,
Але знаю і вмію.
Все цікаве і розумне
Я просто люблю.
7-й   учень
Ми — маленькі Пізнайки,
Ми — малі Чомусики.
Все це просто забава,
Все це — гра і не гра.
Ми знайдем невідоме
Стане все нам знайоме.
От і все!?.. Здогадались?
Розгадали? Ура!
8-й   учень
Слова незнайомі,
Букви невідомі.
Що з цього вийде?
Здогадайся, як?
Де закономірність?
Рівність чи нерівність?
Тренуй свої здібності!
Так чи не так?
9-й   учень
Ребуси, кросворди,
Загадки й відгадки.
Світ Запиталії,
Світ Пізнання.
Числа магічні,
Задачі логічні.
Думай, шукай,
Завойовуй знання.
10-й учень. Перемагали і про¬гравали, рахували бали, раділи і пла¬кали, часом заздрили один одному, але дочекались цього дня — гри «Ро¬зумники й розумниці».

II. Конкурсна частина
/ тур. Організаційний (підготов¬чий).
Рейтингова відомість (рівень навченості учнів за І семестр; участь у грі беруть учні з достатнім та високим рівнем знань).
2тур. Відбірковий «Хто більше і швид¬ше».
(Дляв сіх звучать запитання. Діти швидко записують свою відповідь на аркушах і показують вчителеві. Час — 10с. б чоловік виходить у півфінал.)
Запитання
1.    Скільки метрів в одному кіломет¬рі? (1000)     '
2.    Що називають «чорним золотом»? (Нафту)
3.    Скільки звуків у слові ящірка? (8)
4.    Як називалось судно запорозьких козаків?  («Чайка»)
5.    Що являє собою герб України? (Тризуб)
6.    Як називається тварина, що має шию завдовжки 3 метри?  (Жи¬рафа)
7.    Як називається хліб до випічки? (Тісто)
8.    Домашній родич зайця. (Кріль)
9.    Якими є кольори прапора Украї¬ни? (Синій і жовтий)
ЇО. Казкове чудовисько. (Дракон, Баба Яга...)
11.    Розмова двох осіб. (Діалог)
12.    Найбільша річка Миколаївської області? (Південний Буг)

(Резерв)
13.    Суха трава. (Сіно)
14.    Слова, близькі за значенням. (Синоніми)
15.    Перший космонавт Україні. (Каденюк)
16.    Кого купили за «три копи»? (Козу-дерезу)
17.    Кімнатна рослина з колючками.(Кактус)
18.    Як називається прилад для вимірювання часу? (Годинник)
19.    Як називається результат дії ді¬лення? (Частка)
20.    Прісноводна риба з вусами. (Сом)

Підсумки. Визначення шестірки пе¬реможців.З тур. Півфінал. Конкурс ерудитів.
Щоб обрати запитання на задану тему, діти відповідають на запитання для встановлення послідовності виступів. Хто перший відповів на перше запи¬тання, той першим вибирає тему, яка йому до вподоби, тощо.

1.    Який місяць є найкоротшим у році?(Лютий)
2.    Тренер збірної команди України з футболу. (Блохін)
3.    Ім'я святого, на честь якого був названий наш обласний центр. (Миколай)
4.    Оповідання про фантастичні при¬годи героїв. (Казка)
5.    Урочиста пісня, що є символом держави. (Гімн)


Мистецтво   
1.    Автор всесвітньовідомої КНИГИ «Кобзар». (Шевченко)
2.    Хто з видатних українських ху¬дожниць зображував на картині переважно квіти? (К. Білокур)
3.    Яка найбільша ,картинна галерея у світі? (Ермітажу Санкт-Петер¬бурзі)
4. Країна пірамід і вічних таємниць. (Єгипет)
5. Назва вежі, яку хотіли збудувати до висоти самого Бога. (Вави¬лонська)
6.    Назва виду декоративно-приклад¬ного мистецтва: розпис писанок.
(Писанкарство)
7.    Автори Гімну «Ще не вмерла Ук¬раїни». (Вербицький, Чубинський)
8.    Вид мистецтва, де зображення передається лініями і штрихами. (Графіка)
9.    Жанр, присвячений зображен¬ню природи, краєвидів міст і сіл. (Пейзаж)
10.    Що зображують на картинах іс¬торичного жанру? (Історичні події та діячів історії)
11.    (Резерв) Софїївський собор — вид образотворчого мистецтва. (Архі¬тектура)


Українська  мова
1.    Частина мова, яка свідчить про кількість і порядок предметів під час лічби, відповідає на питання скільки ? який ? котрий ? (Числів¬ник)
2.    Слова, протилежні за значенням. (Антоніми)
3.    Назва букви, яка не має звуку. (Ь)
4.    Скільки звуків у слові яма? (4)
5.    Чого більше у слові льон — букв чи звуків? (Букв)
6.    Які букви завжди позначають 2 зву¬ки? (Щ,Я)
7.    Значення слова стяг. (Прапор, зна¬мено, полотнище)
8.    Як називаються такі слова: весна, весняний, веснянка? (Спільнокореневі, споріднені)
9.3 якою інтонацією необхідно чита¬ти речення, у якого в кінці знахо¬диться знак питання? (Із питаль¬ною)
10.    Як пишуться слова ввечері, вран¬ці — разом чи окремо? (Разом)
11.    (Резерв) В якому значенні вжити вислів: сонечко всміхається? (В пе¬реносному)


Природа
1.    Які моря омивають Україну? (Чор¬не, Азовське)
2.    Скільки материків на Землі? (6)
3.    Як називаються великі водні про¬стори на поверхні Землі? (Океа¬ни)
4.    Назва державного документу, до якого занесені рідкісні росли¬ни і тварини, що зникають? (Чер¬вона книга України)
5.    Назва великої хвилі, що виклика¬на підводним землетрусом. Має висоту 20—50 метрів. (Цунамі)
6.    Яку пташку називають «санітаром  лісу»? (Дятел)
7.    Назва природної зони, де наро¬дилась Леся Українка. (Мішані
ліси)
8.    Що таке кінологія? (Наука про со¬бак)
9.    Назва заповідника Херсонської мобласті. (Асканія-Нова)
10.    Прилад для визначення сторін го¬ризонту. (Компас)
11.    (Резерв) Значення слова юннат. (Юний натураліст)


Історія
1.    Як звали київського князя, який загинув від укусу гадюки? (Князь Олег)
2.    Хто нападав на Київську Русь? (Половці, печеніги)
3.    Як звали першого київського кня¬зя? (Кий)
4.    Хто був першим гетьманом Запо¬розької Січі? {Д. Вишневецькиії)
5.    Кого неможна було брати коза¬кам на Січ? (Жінку)
6.    Коли розпочалася і закінчилася Велика Вітчизняна війна? (1941—
1945рр.)
7.Перші назви села Добра Крини¬ця. (Добренька, Криниця Добра)
8. Князь, який побудував першу шко¬лу. (Володимир Великий)
9.Якого числа і місяця українці свят¬кують День Незалежності? (24сер-пня)
10.На яке християнське свято при¬красою столу є Паска і писанки? (Великдень)
11(Резерв) Хто написав першу іс¬торію України? (Нестор-літописець)


Математика
1.    Як називається результат дії мно¬ження? (Добуток).
2.    5-0 = ? (0)
3.    Яка цифра є у веселки, днях тиж¬ня, чудесах світу? (7)
4.    Яке колесо у машині не повер¬тається під час повороту (За¬пасне)
5.    Продовж послідовність 1,3,5,7,... (9,11,13)
6.    Визначте 1/4 доби. (6 годин)
7.    Літак летів вперед 1 годину 10 хви¬лин, а назад подолав відстань за 70 хвилин. Коли він витратив часу менше: вперед чи коли по¬вертався? (Однаково)
8.    880:8 = ? (ПО)
9.    Скільки нулів у числі 1 000 000? (б)
10.    Умова, запитання, розв'язок, від¬повідь — це... (задача).
11.    (Резерв) 300 секунд — це... (5хви¬лин)


Секрет (казка)
1.    Ім'я дівчинки, яка жила у семи гномів. (Білосніжна)
2.    ЯКИЙ предмет допомагав Аладіну  долати всі перешкоди? (Лампа)
3.    Веселий чоловічок із моторчиком. (Карлсон)
4.    Автори казки «Бременські  музи¬канти». (Брати Грімм)
5.    Є казки народні, а є … (літературні)
6.    Яка тварина допомогла своєму ха¬зяїнові стати багатим і заможним? (Кіт)
7.    Як звали лінивих мишенят? (Круть і Верть)
8.    На що перетворилася карета По¬пелюшки? (На гарбуз)
9.    Кого здолав Кожум'яка і врятував усіх людей? (Змія)
10.    Яким реченням найчастіше роз¬починаються казки?  («Жили-були,...»)
11.    (Резерв)   Які   казки   написав О. С. Пушкін? («Золота рибка», «Золотий півник», «Казка про царя Салтана»)

Підсумок. Визначення фіналістів (за¬лишаються 2 учасники).   .

4 тур. Фінал. (10 запитань — на швид¬кість. Хто першим піднімає руку, той і відповідає. За правильну відповідь він отримує 1 бал. У разі помилки у суперника є шанс відповісти пра¬вильно.)

Запитання
1.    Яку з перерахованих рослин най¬частіше зображують на різних гер¬бах?
Бузок, баобаб, ялинка, пшениця, клен, алича. (Пшениця)

2.    На якому місці знаходиться пла¬нета Земля в Сонячній системі? (3)

3.    Гуска на двох ногах важить 12 кг. Скільки кілограмів важить гуска,
коли стоїть на одній нозі? (12)
4.    Скільки воріт стояло перед вхо¬дом в стародавній Київ? (5)
5.    Сусіди Миколаївської області. (Одеська, Херсонська, Кіровоград¬ська)
6.    Назва революції 2004 року на Україні. (Помаранчева)
7.    Назвати слово, яке під час читан¬ня вперед і назад читається та зву¬чить однаково. (Пилип, Анна, Ада, Аза, коток, Алла)
8.    Хто князював після смерті князя Ігоря? (Княгиня Ольга)
9.    Володар «Золотого м'яча» 2004 року. (Андрій Шевченко)
10.    Повчальний висновок байки на¬зивають... (мораллю).
11.    (Резерв) День народження Т. Г. Шев¬ченка і Лесі Українки. (9 березня, 25лютого)

III. Підсумки. Нагородження медалями «Розумник 4-го класу 2008 року»

 

Яндекс.Метрика >