...
Реферат на тему: ЧИЩЕННЯ, ЗМАЩЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ АВТОМАТА PDF Печать E-mail


Автомат слід завжди тримати у чистоті, в повній справності і постійній готовності до бойового застосування. Це досягається своєчасним умілим чищенням і змащенням, а також правильним зберіганням автомата у будь-яких умовах. Для чищення автомата використовуються приладдя автомата та дерев'яні палички.

Приладдя автомата служить для чищення і змащення, а також для розбирання і складання автомата. До нього входять: шомпол, протирка, йоржик, викрутка, вибивач, шпилька, пенал, маслянка.
Шомпол застосовується для чищення і змащення каналу ствола, каналів і порожнин інших частин автомата. Він має головку з отвором для вибивача, нарізку для на¬гвинчування протирки або йоржика.

Протирка застосовується для чищення і змащення каналу ствола, а також каналів і порожнин інших час¬тин автомата.
Йоржик використовується для чищення каналу ство¬ла розчином для чищення ствола (P4G).
Викрутка, вибивач і шпилька застосовуються при складанні і розбиранні автомата. Виріз на кінці викрут¬ки призначений для вгвинчування мушки та її вигвинчування, а бічний розріз — для закріплення протирки на шомполі. Для зручності користування викруткою її встав¬ляють у бічні отвори пенала. При чищенні каналу вик¬рутка вкладається у пенал поверх головки шомпола. Шпилька застосовується при збиранні ударно-спускового механізму. Вона притримує шептало одиничного вогню й уповільнювач курка з пружиною на спусковому курку.
Пенал із кришкою служить для зберігання протирки, йоржика, викрутки, вибивача і шпильки. Пенал застосо¬вується як шомпольна муфта при чищенні і змащенні каналу ствола, як рукоятка для викрутки при вгвинчуванні і вигвинчуванні мушки, для повороту замикача газової трубки. Пенал має наскрізні отвори для шомпола, овальні отвори для викрутки і прямокутні отвори для обертання замикача газової трубки. Крипта використовується як дулова накладка при чищенні каналу ствола. Бічні отвори на кришці пенала призначені для вибивача, яким кришку знімають зі ствола.
Маслянка служить для зберігання мастила; її носять у кишені сумки для магазинів.
Чищення і змащення автомата проводиться під без¬посереднім керівництвом командира відділення, а в на¬вчальному закладі — викладача допризовної підготовки.
Чищення автомата (табл.) проводиться щодня: при підготовці до стрільби; після стрільби; після занять у полі; в бойовій обстановці; на тривалих навчаннях; під час перерв у бою і в навчанні.
Якщо автомат не застосовується, то чищення його проводиться не менше одного разу на тиждень.
Для чищення і змащення автомата застосовується рідке рушничне мастило, РЧС, рушничне мастило, ганчірки або папір KB-22 і клоччя — тільки для чищення каналу ствола.
Чищення автомата проводять у спеціально відведе¬них місцях на обладнаних для цієї мети столах, а в по¬льових умовах — на чистих підстилках, дошках, фанері тощо у такій послідовності: підбираються приладдя, ма¬теріали для чищення і змащення; розбирається автомат; чиститься канал ствола; вичищаються інші частини ав¬томата.
Для чищення каналу ствола треба покласти автомат у вирізи стола або на звичайний стіл. Зібрати приладдя, скласти клоччя у вигляді цифри 8, накласти «вісімку» її перехрестям на кінець протирки і розкласти волокна клоччя уздовж протирки так, щоб їх кінці були коротшими за стержень протирки. Просочити клоччя рідким рушничним мастилом, увести шомпол з протиркою і клоччям у канал ствола і застопорити кришку пенала на дуловому зрізі ствола.

Утримуючи автомат лівою рукою, плавно просунути правою рукою шомпол по всій довжині каналу ствола кілька разів. Витягнути шомпол, змінити клоччя, просо¬чити його рідким рушничним мастилом і знову прочисти¬ти канал ствола. Так проробити кілька разів. Після цього ретельно витерти шомпол і протерти канал ствола чистим сухим клоччям, а потім чистою ганчіркою. Оглянути ганчірку. Якщо на ній помітні сліди нагару або забруднен¬ня, продовжувати чищення каналу ствола до тих пір, по¬ки після перевірки ганчірка не буде чистою. Ретельно ог¬лянути канал ствола на світло з дулової частини і з боку патронника, повільно обертаючи ствол у руках. При цьому особливу увагу звертати на кути нарізів, перевіряти, чи не залишилось у них нагару. У такій самий спосіб вичистити патронник з боку ствольної коробки.
Газову камеру, газову трубку і компенсатор полити рідким рушничним мастилом або РЧС, прочистити клоччям (ганчіркою) за допомогою шомпола або дерев'яної палички, потім насухо витерти. Дерев'яні частини обтер¬ти сухою ганчіркою.
Після закінчення чищення автомата доповісти ко¬мандирові відділення або викладачеві допризовної підго¬товки і з його дозволу провести змащення і збирання ав-5 томата.
Після чищення автомат змащують, щоб не допустити впливу вологи на метал. Змащування автомата проводять у такій послідовності: канал ствола, патронник і компенсатор змащують протиркою з покладеним на неї клоччям, просоченим мастилом; на решту частин (металевих) ганчіркою наносять тонкий шар мастила. При цьому слід мати на увазі, що надлишок мастила призводить до за¬бруднення частин автомата і може спричинити затримку при стрільбі.
Дерев'яні частини не змащують.
Відповідальність за зберігання автомата у справно¬му стані несе командир підрозділу, в навчальному закла¬ді — директор навчального закладу і викладач допризов¬ної підготовки.
З автоматом поводитися треба обережно: охороняти від ударів, стежити, щоб у ствол не потрапили сторонні предмети (клоччя, пісок, бруд), бо при стрільбі це може призвести до роздуття або розриву ствола. Не спускати без потреби курок, бо це призводить до передчасного спрацю¬вання частин і механізмів автомата.
Автомат зберігається у піраміді. Він має бути розря¬джений, магазин відокремлений, штик-ніж знятий, ку¬рок спущений, важіль перевідника — у верхньому поло¬женні, хомутик прицілу — на поділці II.
В окремому відділенні піраміди зберігаються магази¬ни, сумки для магазинів, штики-ножі в піхвах і маслян¬ки. Сумки для магазинів і ремені повинні зберігатися чистими і сухими.
При пересуванні на заняттях і в поході автомат пе¬реноситься з приєднаним магазином (решта магазинів — у сумці). Ремінь підганяється так, щоб .автомат не вда¬рявся об тверді предмети спорядження. У перерві між заняттями, з також на привалах автомат тримають у ру¬ках або на ремені.

 

Яндекс.Метрика >