...
Пiдручник народознавства (повiсть Iвана Нечуя-Левицького "Кайдашева сiм'я") PDF Печать E-mail

Пiдручник народознавства (повiсть Iвана Нечуя-Левицького "Кайдашева сiм'я")

Все своє життя Iван Семенович Нечуй-Левицький "кров'ю i нервами" був зв'язаний з простим народом: глибоко знав його життя, проймався його болями та думками, завжди прагнув допомогти скривдженим. Письменник уважно "наглядав" за життям землякiв, його спостережливе око вбирало всi барви - вiд трагiчно-чорних до яскраво-комiчних. Тому такими рiзними були i його твори: сумнi i зворушливi повiстi "Микола Джеря", "Бурлачка", "Двi московки", твори про життя iнтелiгенцiї - "Хмари", "Над чорним морем", iсторична проза - романи "Князь Єремiя Вишневецький" та "Гетьман Iван Виговський".
Серед них особливе мiсце посiдає неперевершена повiсть "Кайдашева сiм'я" - твiр, не схожий на будь-який iнший нi в спадщинi самого автора, нi в усiй українськiй лiтературi. "Жодна лiтература свiту не має такого правдивого, дотепного, людяного, сонячного, хоч дещо затьмареного тугою за кращим життям, твору про трудяще село за умов капiта-лiзму, як "Кайдашева сiм'я" Нечуя", - писав Максим Рильський.
Нечуй-Левицький - великий майстер художньої прози, тонкий знавець народного життя. Картини селянського побуту вiн вiдтворює з такою переконливою виразнiстю, що "Кайдашеву сiм'ю" читаєш, наче гортаєш пiдручник з українського народознавства. Перш за все, в цьому пересвiдчуєшся, коли ознайомлюєшся з образами повiстi, такими колоритними, типово українськими. Письменник змальовує їх з великою любов'ю i гумором, бо, незважаючи на всi труднощi життя, український народ завжди виявляв оптимiзм, смiявся, сипав дотепами, глузував з ворогiв. Гумор у повiстi виступає як споконвiчна риса народного характеру, українського народного менталiтету. Недарма "Кайдашева сiм'я" є вершиною гумористичного таланту митця.
Нечуй-Левицький вклав у характери своїх героїв тi риси народного характеру, якi вважав притаманнiшими українцям. Ось перед нами Омелько Кайдаш - чоловiк працьовитий, майстер, людина з багатим життєвим досвiдом, але якого губить пристрасть до чарки. Автор в'їдливо насмiхається з п'яного Кайдаша, що стає враз сварливим, бо пияцтво завжди засуджувалося в українськiй родинi та суспiльствi.
Маруся Кайдашиха має в характерi чимало вад: пихатiсть, манiрнiсть, безпiдставний гонор. Але, висмiюючи їх, письменник водночас висвiтлює в образi жiнки i добрi риси, властивi українкам: охайнiсть, хист гарної куховарки i господинi. Українську впертiсть вклав автор в образ Карпа. Але саме за неї та за рiшучiсть i непiдкупнiсть обирає громада Карпа десяцьким. Його характер доповнюється рисами черствостi i грубуватостi, за якими криється наполегливiсть i працелюбнiсть. Зате Лаврiн мав по-українськи лiричну вдачу i м'яке серце, але чомусь саме пiсля розмови з ним Кайдаш зробив висновок: "Заженуть мене синки швидко на пiч". I справдi, згодом Лаврiн з українською дбайливiстю "загарбав хазяйство у свої руки".
Працьовитiсть i моторнiсть українських молодиць змальовує письменник у образах невiсток - Мотрi та Мелашки. Але кожна з них має свою особисту вдачу, бо походять вони з рiзних соцiальних прошаркiв. I цю деталь автор використовує, щоб краще висвiтлити риси характе ру, якi з дитинства закладалися в них: самолюбива та егоїстична Мотря протиставляється добрiй i лагiднiй Мелашцi.
Прочитавши повiсть, дуже не хочеться залишати її героїв, бо вiд неї вiє такий подих любовi i тепла, що починаєш iз гордiстю вiдчувати свою причетнiсть до великої української родини.

 

Яндекс.Метрика >