...
Конспект уроку з технологій (11 клас) Захист проекту PDF Печать E-mail

Конспект уроку з технологій (11 клас) Захист проекту
Мета: навчальна: формування в учнів знань about процес захисту розроблених творчих виробів;
виховна: виховання наполегливості та працьовитості;
розвиваюча: удосконалення уміння демонстрування та опису виробу.
Хід уроку
I. Організаційна частина
II. Актуалізація знань учнів
На наступному уроці ви будемо захищати свої вироби, тому вам потрібно знати саму суть процесу захисту, а також потрібну документацію (портфоліо проекту) та послідовність подання інформації при захисті.
III. Викладення нового матеріалу
ЗАХИСТ ТВОРЧОГО ПРОЕКТУ
На захист творчого проекту кожен учень (група учнів) готує проектну папку (пояснювальну записку) та виріб.
Рекомендований вміст проектної папки
1.    Титульний лист
2.    Зміст
3.    Обґрунтування вибору теми проекту
4.    Фотографія виготовленого виробу
5.    Обґрунтування теми вибраного виробу
6.    Виявлення традицій і тенденцій
7.    Банк ідей і пропозицій. Ескізи альтернативних виробів
8.    Дизайн-аналіз
9.    Обґрунтування виробу та характеристика використаних матеріалів та обладнання
10.    Технологічна частина
11.    Екологічне та економічне обґрунтування проекту
12.    Діаграма купівельної спроможності
13.    Джерела інформації
14.    Приблизна можлива рубрикація пояснювальної записки (проектної папки)
Пояснювальна записка повинна бути акуратно оформлена, написана гарним почерком або надрукована з допомогою ПК на аркушах паперу форматом А4. Вона обов’язково повинна вміщувати такі розділи:
-    «Обґрунтування теми проекту»
-    «Конструкція виробу»
-    «Технологія виготовлення»
-    «Технічний опис»
-    «Економічне обґрунтування проекту»
-    «Рекламний проспект»
-    «Використана література»
На титульному листі пояснювальної записки пишуться:
-    назва проекту;
-    прізвище та ім’я учня та вчителя;
-    школа;
-    клас;
-    рік виконання роботи.
* У випадку виконання проекту групою вказуються прізвища та імена кожного учня групи та їх ролі (дизайнер, майстер, рекламний агент, адміністратор).
На першому аркуші записуються назви розділів з указаними номерами сторінок. Сторінки повинні бути пронумеровані та скріплені.
Захист роботи відбувається перед спеціальною експертною комісією, яка складається із 2-4-х осіб (або однокласників, або учнів інших класів). Для виступу кожному учневі дається 5-7 хвилин. Після виступу присутні можуть ставити запитання та висловлювати власну думку. Запитання й пояснення повинні бути по суті проектної роботи. Від учня, який захищає свою роботу, повинні бути отримані всі пояснення зі змісту, оформлення та виконання роботи, аргументовані посилання на джерела інформації. Підсумкова оцінка — рейтингова, яка включає самооцінку, середню колективну оцінку експертів та оцінку вчителя.
ПЛАН ВИСТУПУ НА ЗАХИСТІ
1. Мета проекту:
•    аргументування вибору теми;
•    собівартість потреби.
2. Розв’язувані задачі: конструктивні
•    відповідність конструкції призначенню виробу;
•    міцність і надійність виробу;
•    вага, розподілення маси;
•    зручність у користуванні.
технологічні
•    витрати матеріалів, їх дефіцитність і довговічність;
•    стандартність технології, необхідне обладнання;
•    складність та обсяг виконаних робіт.
екологічні
•    незабрудненість навколишнього середовища при виробництві;
•    можливість використання відходів виробництва.
естетичні
•    оригінальність форми;
•    декоративність;
•    кольорове рішення;
економічні та маркетингові
•    можливість масового виробництва та реалізації.
3. Коротка історична довідка з теми проекту:
•    час виникнення виробу;
•    конструкції виробу в минулому та теперішньому часі;
•    використані матеріали.
4. Хід виконання проекту:
•    використана література;
•    конструкторсько-технологічне рішення поставлених задач;
•    розв’язування проблем, які виникли в ході практичної роботи.
5. Економічна доцільність виготовлення виробу, виходячи з аналізу:
•    ринкова ціна аналогічного виробу;
•    розрахункова собівартість виробу;
•    реальні грошові затрати.
6. Висновки з теми проекту:
•    досягнення поставленої мети;
•    результати розв’язання поставлених задач;
•    аналіз випробування виробу;
•    можлива модернізація виробу.
7. Власна оцінка роботи над проектом.
Загальна оцінка є середньоарифметичною чотирьох оцінок:
o    за поточну роботу;
o    за виріб;
o    за пояснювальну записку (проектну папку);
o    за захист проекту.
IV. Практична робота. За планом,  який ви законспектували в зошит розробіть план свого виступу на наступному уроці. Те що ви сьогодні не завершите, будете доробляти вдома.
V. Аналіз роботи усього класу
VІ. Підсумок уроку

 

Яндекс.Метрика >