...
Конспект уроку з технологій (11 клас) Економічне обґрунтування виробу PDF Печать E-mail

Конспект уроку з технологій (11 клас) Економічне обґрунтування виробу
Мета:
навчальна: формування знань про види витрат та процес економічного розрахунку виробу;
виховна: виховання любов до праці;
розвиваюча: формування уміння економічного підрахунку виробу.
Хід уроку
I. Організаційна частина
II. Актуалізація знань учнів
Даний матеріал дозволить вам зробити економічний аналіз вашого виробу.
III. Викладення нового матеріалу


ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

1 Вступ
Розробка  будь-яких технічних рішень пов'язана з визначеними витратами, що здійснюються на всіх стадіях процесу «дослідження – виробництво - експлуатація». Витрати бувають одноразові і поточні. У даній роботі розраховуються поточні витрати, тобто собівартість виробу.
У роботі спроектований активний полосовий фільтр. Подібні пристрої мають порівняно низьку собівартість через відсутність великої кількості мікросхем, радіоелементів і витрат праці на виготовлення подібних пристроїв.

2. Розрахунок собівартості одиниці виробу
Собівартість - це сума витрат на виробництво і реалізацію одиниці продукції. Вона відбиває вартість спожитих фондів (матеріали, що комплектують, амортизації будинків і фондів).
Собівартість - зовнішній показник, тому що від неї залежить прибуток і рентабельність.
Розрахунок собівартості може вироблятися декількома способами:
•    калькулювання;
•    укрупнені методи (параметричний, питомих ваг, агрегатний і інші).
Найбільш точний і прогресивний метод - калькулювання. На підставі нормативів прямих статей витрат (матеріали, покупні вироби, зарплата) визначається собівартість продукції.
Калькуляція собівартості містить наступні статті витрат:
1.     Матеріали.
2.     Покупні вироби.
3.     Основна заробітна плата  робітників виробництва.
4.     Додаткова зарплата  робітників виробництва.
5.     Відрахування у фонд соціально-страхових програм.
6.     Витрати на зміст і експлуатацію устаткування.
7.      Загальновиробничі витрати.
8.      Адміністративні витрати.
9.      Інші виробничі витрати.
10.     Витрати на збут.
11.     Прибуток.
12.     Повна собівартість.
Нижче приводиться методика розрахунку всіх статей витрат.

3. Розрахунок основних матеріалів
Таблиця 1 Розрахунок вартості основних матеріалів
Найменування     Одиниця виміру    Норма витрати    Ціна за одиницю матеріалу, грн    Су-ма, грн
Сірники (блок)    шт    4    3,00    12,00
Пінцет    шт    1    6,00    6,00
Прес    шт    1    0,25    0,25
Разом    18,25
Витрати на працю     20,00
Собівартість з урахуванням праці    38,25


4. Прибуток
Прибуток (П) складає 20?25 % від повної собівартості:
П = 0,22 • СП  = 0,22 •38.25 = 8,4грн.    (1)
7.14 Ціна виробу
Ціна виробу ЦВИР  визначається як сума повної собівартості і прибутку:

ЦВИР  = СП  + П    (2 )
ЦВИР = 38,25 + 8,4 = 46,65 грн.
ПДВ = ЦВИР • 0,2                                              (3)
ПДВ =46,65 • 0,2 = 9,3грн.
Ціна реалізації ЦР  визначається з формули:
ЦР = ЦВИР + ПДВ                      (4)
ЦР = 46,65 + 9,3= 55,95 грн
Таблиця 2 - Калькуляція собівартості

п/п    Найменування статті    Сума, грн
Повна собівартість    38,25
Прибуток    8,4
Ціна виробництва    46,65
ПДВ    9,3
Ціна реалізації    55,95


Висновки

У даному розділі було зроблено економічне обґрунтування. Зроблено розрахунок собівартості продукції з метою повного й достовірного визначення фактичних витрат, пов'язаних з розробкою, виробництвом і збутом продукції. Розрахунок собівартості зроблений методом калькулювання. На основі даних з каталогів цін була визначена вартість покупних комплектуючих виробів, за допомогою якої були визначені статті витрат на виробництво активного полосового фільтру.
IV. Практична робота.
Відповідно до своїх виробів, які ви розробляєте, ви повинні розрахувати ціну вашого виробу.
V. Аналіз роботи усього класу
VІ. Підсумок уроку


 

Яндекс.Метрика >