...
ОПИТУВАЛЬНИК С. БЕМ (ВSРІ) PDF Печать E-mail
05.03.2013 17:32

ОПИТУВАЛЬНИК С. БЕМ (ВSРІ)


Інструкція. Оцініть, будь ласка, наявність (чи відсутність) у себе таких рис. Відповідати можна тільки «так» або «ні».
Текст опитувальника
1.    Віра в себе.
2.    Вміння поступатися.
3.    Здатність змовчати.
4.  Схильність захищати свої погляди.
5.    Життєрадісність.
6.    Похмурість.
7.    Незалежність.
8.    Сором'язливість.
9.    Совісність.
10.    Атлетичність.
11.    Ніжність.
12.    Театральність.
13.    Напосідливість.
14.    Запопадливість, лестощі.
15.    Успішність.
16.    Сильна особистість.
17.    Відданість.
18.    Непередбачуваність.
19.    Сила.   
20.    Жіночість.
21.    Надійність.
22.    Аналітичність.
23.    Вміння співчувати.
24.    Ревнощі.
25.    Здатність до лідерства.
26.    Турбота про людей.
27.    Прямолінійність, правдивість.
28.    Схильність до ризику.
29.    Розуміння інших.
30.    Потайливість.
31.    Швидкість у прийнятті рішень.
32.    Співчутливість.
33.    Щирість.
34.    Самодостатність (людина покладається тільки на себе).
35.    Здатність розрадити.
36.    Марнославство.
37.    Владність.
38.    Тихий голос.
39.    Привабливість.
40.    Мужність.
41.    Теплота, сердечність.
42.    Урочистість, важність.
43.    Власна позиція.
44.    М'якість.
45.    Вміння товаришувати.
46.    Агресивність.
47.    Довірливість.
48.    Невисока результативність.
49.    Здатність вести за собою.
50.    Інфантильність.
51.    Адаптивність, здатність пристосуватися.
52.    Індивідуалізм.
53.    Непримиренність до сварок.
54.    Несистематичність.
55.    Дух змагання.
56.     Любов до дітей.
57.    Тактовність.
58.     Амбіційність, честолюбство.
59.    Спокійність.
60.    Традиційність.

Обробка та інтерпретація результатів
1.    Шкала маскулінності (відповідь «так»): 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22,
25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58 (додайте бали з питань). Суму
розділіть на 20. Здобутий результат — показник маскулінності.
2.    Шкала фемінності (відповідь «так»): 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29, 32,35,38,41,44,47,50,53,56,59 (додайте бали з питань). Суму розділіть
на 20. Здобутий результат — показник фемінності.
3.    Шкала андрогінії. Якщо показник маскулінності більший за 4,9
(середня величина маскулінності дорівнює 4,9), то ви маєте андрогінні
риси.
4.    Шкала статево-нейтральних рис (відповідь «так») 3,6,9,12,15,18,
21,24,27,30, 33, 36,39,42,45,48, 51, 54, 57, 60 (додайте бали з питань).
Суму розділіть на 20. Якщо здобутий результат дорівнює 4,9, а показник
фемінності і маскулінності менший 4,9, то вас можна зарахувати до недиференційного типу статево-рольової поведінки.


Додаток 2
Шкала «Маскулінність-фемінність»
із Фрайбурзького особистісного опитувальника (РРІ)
Інструкція. Вам пропонується низка тверджень, кожне з яких відпові-дає чи не відповідає якимось особливостям вашої поведінки. Якщо ви вважає і є, що гака відповідність існує, то дайте відповідь «так», — інакше — «ні». Свою відповідь зафіксуйте в аркуші відповідей, поставивши  хрестик в клітинку, що відповідає номеру твердження в опитувальнику і вашій відповіді. Відповісти необхідно на всі запитання.
Текст опитувальника
1.    Я майже щоденно думаю про те, наскільки життя було б кращим, якби мене не переслідували невдачі.
2.    Можу застосувати фізичну силу, якщо треба відстояти свої інтереси.
3.    Я легко соромлюся.
4.    Я люблю такі завдання, коли можна діяти без довгих міркувань.
5.    Часто в мене немає апетиту.
6.    Зазвичай я рішучий і дію швидко.
7.    Коли я чогось боюся, в мене пересихає в роті, тремтять руки та коліна.
8.    Мені приносить задоволення, як кажуть, «пхати носом» інших в їхні помилки.
9.    Беру активну участь в організації громадських заходів.
10.    Якщо дуже розлючуся на когось, можу його й ударити.
11.    Мене мало хвилює, що хтось до мене погано ставиться.
12.    Я краще примушу будь-кого зробити те, що мені потрібно, ніж попрошу його про це.
13.    У мене часто змінюється настрій.
14.    Я впевнений у своєму майбутньому.

Обробка та інтерпретація результатів
По 1 балу нараховується за відповіді «так» на запитання 2, 4, 6,8, 12, 14 і за відповіді «ні» на запитання 1, 3, 5, 7, 13.
Потім підраховується сума балів. Що більша вона, то вираженіша маскулінність, що менша — фемінність.


Додаток 3
Тренінгове заняття
«Два світи»
Мета: пропагувати культуру взаємовідносин та толерантного ставлення молодих людей один до одного, ознайомлювати однолітків із популярною теорією та практикою гендерного розвитку, формувати навички самопізнання та самовдосконалення за допомогою використання  внутрішнього потенціалу,  набутих знань.

Вправа «Привіт, я радий тебе бачити».
Мета: створення атмосфери довіри та позитивного емоційного клімату, інтересу до заняття.
Учасники групи вітаються та звертаються один до одного по черзі, закінчуючи фразу: «Привіт, я радий тебе бачити». Необхідно сказати щось приємне і обов’язково зробити це щиро.
Час: 10 хв.

Міні-лекція
Стать – це одна з основних категорій, за допомогою яких людина сприймає та пізнає світ. з одного боку, стать можна обмежити лише біологією: хромосоми, гормони, вторинні ознаки і т.д. З цього погляду стать людини – це певна сума  цих ознак, і більшість людей належать до однієї з двох окремих груп – чоловічої або жіночої. З іншого боку, стать, в сучасних умовах гендер, - це ще і культурний та психологічний термін, що визначає кількість мужності або жіночості в людині.
«Гендер» - (gender - рід) – поняття, що увійшло у вжиток із соціології і визначає соціальну стать людини на відміну від біологічної статі, соціально-рольовий статус, який визначає соціальні можливості кожної статі в освіті, професійній діяльності, доступи до влади, сімейні ролі та репродуктивній поведінці і є одним з базових вимірів соціальної структури суспільства.
Сьогодні людство вчиться врівноважувати чоловічі і жіночі риси в кожній особі. Нова епоха в нашій Україні може бути побудована тільки на фундаменті рівностей статей, яка дасть змогу кожній особистості досягти самореалізації і стати рівноправними творцями нашої держави.
Час: 15 хв.


Мозковий штурм «Світ Жінки та світ Чоловіка».
Мета: порівняння тендерних характеристик жінок і чоловіків, визначення та осмислення тендерних стереотипів тендерної поведінки чоловіка й жінки.
Підбиття підсумків та колективне обговорення.
Учасники діляться на групи. Кожній групі дається письмове завдання щодо мети.
Час: 20 хв.
Обговорення.

Дискусія «Гендер і сім’я».
Група поділяється на три групи, кожна готує презентацію своєї теми. Підготовка 10-15 хв. Для наочності учасники можуть використовувати схеми, малюнки та ін. Після обговорення в групах презентуються свої погляди на проблему для колективної дискусії. Теми для обговорення у групах:
1.    Гендерний розподіл домашньої праці.
2.    Участь батька, матері та інших членів сім’ї у вихованні дітей.
3.    Права та обов’язки чоловіків і жінок у сім’ї.
Час: 15 хв.

Вправа «Чим ми схожі, а в чому різні».
Мета: усвідомлення особистих гендерних характеристик, відмінностей, різних типів поведінки підлітка.
Група поділяється на пари. Ця вправа складається з декількох етапів. На першому партнери по черзі повинні говорити один одному фразу, яка починається зі слів: «Ми схожі з тобою …». І так три фрази по колу тричі. На другому етапі партнери також по черзі говорили один одному фразу: «Ми різні із тобою у …».
Час: 15 хв.
Обговорення.

Вправа «Моя найкраща гендерна риса».
Мета: Виявлення уявлень про себе в очах інших, усвідомлення власних тендерних характеристик.
Кожен учасник бере папір і ручку та описує власні риси, які, як йому здається, він має в очах інших. Треба писати дуже швидко і спонтанно, без роздумів та перевірки тексту. Обговорення відбувається у малих групах, по 3-4 особи. Зачитується написане.
Час: 10 хв.
Обговорення.

Вправа «Коло вражень».
Мета: зворотний зв’язок, обмін враженнями в групі, аналіз свого стану по завершенні заняття.
Всі учасники сідають в коло, кожен по черзі висловлює свої враження про заняття, зауваження та пропозиції.
Час: 10 хв.

Додаток 4
ТЕСТ ДЛЯ БАТЬКІВ
«Орієнтація на егалітарні стосунки»

Інструкція. Прочитайте твердження. Дайте відповідь, наскільки ви особисто відчуваєте і використовуєте запропоновані відповіді? А — цілком згоден (згодна), В — згоден (згодна), С — не згоден (згодна), Б — цілком не згоден (згодна).
1.    Татам властиво пильніше контролювати дочку, ніж сина.  
2.    Чоловік має право наполягати на тому, щоб жінка прийняла його точку  зору стосовно того, що можна чи не можна робити.
3.    Робота жінки не може бути протиставлена чоловічій роботі.
4.    Не передбачається, що жінки нададуть перевагу своїй кар'єрі, а не домашнім обов'язкам більшою мірою, ніж чоловіки.
5.    Не має жодних природних відмінностей між чоловіками і жінками в чуттєвості та емоційності.
6.    Жінка повинна докласти всіх зусиль, щоб звести до мінімуму причини роздратування і незручності для її чоловіка.
7.    Жінка повинна витончено приймати галантну увагу з боку чоловіка.
8.    Жінка взагалі потребує чоловічого захисту і керівництва.
9.    Заміжні жінки повинні протистояти поневоленню домашніми обов'язками.
10.    Мати, яка не є в шлюбі, аморальніша та безвідповідальніша, ніж батько, який також не в шлюбі.
11.    Заміжні жінки не повинні працювати, якщо їхні чоловіки здатні їх утримувати.
12.    Чоловік має право сподіватися, що його дружина захоче народити дітей.
13.    Жінки повинні вільно конкурувати з чоловіками у будь-якій сфері економічної діяльності.
14.    Повинен бути єдиний стандарт сексуальної поведінки для чоловіків та жінок.
15.    Батько й мати повинні мати рівні повноваження та відповідальність за дисципліну і виховання дітей.
16.    Незалежно від статі за однакову роботу повинна бути рівна оплата.
17.    Тільки незвичайна жінка може бути допущена в політику.
18.    Жінкам мають бути надані рівні можливості з чоловіками для професійно-технічної освіти.
19.    Чоловік повинен бути законним представником сім'ї в усіх юридичних питаннях.
20.    Чоловік і дружина повинні брати участь у всіх домашніх справах, якщо обоє зайняті однакову кількість годин поза домом.
21.    Немає жодної причини для очікування дівчиною, яка стоїть в переповненому автобусі, того, щоб чоловік запропонував їй своє місце.
22.    Підкорення дружини чоловіку — давня традиція.
23.    Лідерство у громаді повинно бути більшою мірою в руках чоловіків.
24.    Жінки, які прагнуть кар'єри, ігнорують нагоду збагатити своє життя відданістю чоловіку та дітям.
25.    Це смішно для жінки — керувати локомотивом, а для чоловіка — латати шкарпетки.
26.    До жінок, які скоїли злочин, покарання повинно бути м'якшим, ніж до чоловіків.
27.    Жінки повинні бути менш активні у залицянні, ніж чоловіки.
28.    Сучасні соціальні проблеми стали кричущими внаслідок активізації ролі жінок у їхньому розв'язанні.
29.    Немає вагомої причини, щоб жінки брали прізвище чоловіків після шлюбу.
30.    Чоловіки агресивніші за своєю природою і більше орієнтуються на досягнення, ніж жінки.
31.    Сучасна жінка зобов'язана стежити за своєю фігурою не більше, ніж її чоловік за своєю талією.
32.    Образливо для жінки просити гроші у свого чоловіка.
33.    Існує багато слів і фраз, які не можна вимовляти жінкам, проте дозволено говорити чоловікам.
34.    Правові засади суспільної праці мають бути однаковими для обох статей.
35.    Жінки частіше, ніж чоловіки, досягають мети обхідними шляхами.
36.    Жінки не повинні відвідувати ті самі місця, що й чоловіки, і мати однакову міру свободи з ними.
37.    Жінки надто нервові та чутливі, щоб стати добрими хірургами.
38.    Це образливо для жінок — підкорятися шлюбній обіцянці.
39.     Нерозумно вважати, що миття підлоги більше підходить жінкам, ніж стриження газонів.
40.    Жінки не повинні підкорятися сексуальному рабству в шлюбі.
41.    Жінка заробляє стільки, скільки її чоловік, тому вартість їхнього відпочинку вони повинні платити порівну.
42.    Жінки повинні визнати свою інтелектуальну обмеженість порівняно з чоловіками.

Обробка результатів
Підраховують відповіді так: А = +2, В = +1, С = -1, В = -2. Оскільки одна половина тверджень є профеміністичного напрямку, а друга — антифеміністичного, необхідно змінити математичний знак на протилежний (+2 стає -2 та ін.) у твердженнях під номерами: 1,2, 6,7, 8,10,11,12, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 30, 33, 35, 36, 37 і 42. Підсумувавши бали за всіма пунктами, отримаєте результат у діапазоні від -84 до +84. Що вищий бал, то більше ви феміністично орієнтовані.

Додаток 5
АНКЕТА «ҐЕНДЕРНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ПІДЛІТКІВ У СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНИХ МЕТОДІВ»
Інструкція. Шановні колеги! Просимо вас взяти участь в анкетуванні з метою визначення впливу системи педагогічних методів вчителя та формування тендерної самосвідомості підлітків.
Перед вами — список запитань; праворуч на аркуші — графи «хлопці-підлітки». Відповідаючи, поставте знак «+» у тій чи іншій графі залежно від частоти вияву певних реакцій чи ставлень до хлопців чи дівчат. В окремих випадках, коли ви вагаєтеся з вибором, дозволяється залишити питання без відповіді. Ми також будемо вам вдячні за формулювання власного варіанту відповіді.

№ з/п    Запитання    Хлопці-підлітки    Дівчата-підлітки
1    На кого частіше реагуєте позитивно?       
2    Кому завищуєте оцінки?       
3    Кому ви з більшою готовністю надаєте допомогу?       
4    Чия зовнішність — хлопців чи дівчат — частіше є предметом обговорення та зауважень з боку вчителя?       
5    3 ким легше і швидше встановлюється контакт і взаємодія під час уроку?       
6    До кого частіше на уроках звертаєтесь на ім'я?       

Результати анкети аналізуються за відповідями щодо хлопців і дівчаток.

Додаток 6

Рекомендації
педагогам та батькам по гендерному вихованню підлітків

?    Ніколи не забувайте, що перед вами не просто дитина, а хлопець чи дівчина з властивими їм особливостями сприйняття, мислення, емоцій. Виховувати, навчати і навіть любити їх треба по-різному. Але обов’язково – сильно.
?    Ніколи не порівнюйте хлопців та дівчат, не ставте одних за приклад іншим: вони різні, навіть за біологічним віком – дівчата звичайно старші за своїх ровесників-хлопців.
?    Не забувайте, що хлопці і дівчата по-різному бачать, чують, відчувають дотик, по-різному сприймають простір і орієнтуються в ньому, а головне – по-різному осмислюють усе, з чим зустрічаються в цьому світі. І вже, звичайно, не так, як ми – дорослі.
?    Не перестарайтеся, вимагаючи від хлопців акуратності і старанності у виконанні вашого завдання.
?    Намагайтеся, даючи завдання хлопцям в школі, так і в побуті, включати в них момент пошуку, що потребує кмітливості. не треба заздалегідь розповідати і показувати, що і як робити. Варто підштовхнути підлітка до того, щоб вона сама знайшла принцип розв’язання, нехай навіть при пустившись помилок.
?    З дівчатами, якщо їм важко, треба разом, до початку роботи, розібрати принцип виконання завдання, що і як треба зробити. Водночас їх треба поступово вчити діяти самостійно, підштовхувати до пошуку власних варіантів розв’язку незнайомих, нетипових завдань.
?    Ніколи не лайте підлітка  образливими словами за нездатність щось зрозуміти або зробити, дивлячись на нього при цьому з висоти власного авторитету. Це зараз він знає і вміє гірше за вас. Настане час, і, принаймні, в якихось галузях, він знатиме і вмітиме більше від вас. А якщо тоді він повторить вам ті самі слова, що йому зараз ви?
?    Якщо вам треба вказати на недоречності в дівчини, не поспішайте висловлювати своє ставлення до неї – бурхлива емоційна реакція заважає їй зрозуміти, за що її лають. Спочатку з’ясуйте, у чому її помилка.
?    Спілкуючись із хлопцем, викладіть коротко і точно, чим ви незадоволені, тому що він не може довго утримувати емоційне напруження. Його мозок ніби відключить слуховий  канал, і він перестане вас слухати і чути.
?    Майте на увазі, що дорослий (тим паче педагог), який лає дитину за те, що вона чогось не знає або не вміє, подібний до лікаря, який лає людину за те, що вона захворіла.
?    Постарайтеся, щоб головним для вас стало навіть не стільки навчити чогось, скільки зробити так, щоб підлітки захотіли навчатися, не втратили інтерес до навчання, відчули смак до пізнання нового, невідомого, незрозумілого.

 

Яндекс.Метрика >