...
Методика визначення особливостей навчання залежно від ведучої руки (авт. П. Торренс, С. Рейнолдс, Т. Рігель, О. Болл) PDF Печать E-mail
13.01.2013 15:37

Методика визначення особливостей навчання залежно від ведучої руки (авт. П. Торренс, С. Рейнолдс, Т. Рігель, О. Болл)


Якщо дослідження проходять діти старше 10 років, то вони можуть відповідати самостійно. Тоді питання формулюється від першої особи. Якщо ж опитуються діти молодшого віку, то психолог повинен відповідно змінити формулювання питань, а деякі з них (наприклад 23, 24, 25, 38, 39) пояснити на прикладах, зрозумілих учням цієї вікової категорії.
Інструкція. Позначте один із варіантів, ідо найкраще описує : сильні сторони й переваги учня.
1. а) Не дуже добре запам'ятовую обличчя;
б) не дуже добре запам'ятовую імена;
в) не дуже добре запам'ятовую як імена, так і обличчя.
2. а) Найкраще засвоюю словесні пояснення;
б) найкраще засвоюю пояснення на прикладах;
в) однаково добре засвоюю усні пояснення та пояснення на прикладах.
3. а) Здатний легко виражати почуття й емоції;
б) упевнено стриманий у вираженні почуттів і емоцій;
в) скутий у вираженні почуттів і емоцій.
4. а) Вільно і залюбки експериментую в мистецтві, на дозвіллі, у спорті;
б) систематичний і стриманий в експериментаторстві;
в) однаково схильний як до веселого іі вільного, так і до стриманого й систематичного експериментування.
5. а) Віддаю перевагу заняттям, на яких дається один вид завдання, після нього — інший, і так далі поступово;
б) віддаю перевагу заняттям, на яких я працюю над кількома завданнями одночасно;
в) однаково полюбляю і перший, і другий види занять.
6. а) Віддаю перевагу тестам, де потрібно вибрати одну правильну відповідь з низки варіантів;
б) віддаю перевагу тестам-есе, вільним описам і творам;
в) однаково полюбляю й ті, й інші.
7. а) Добре інтерпретую мову рухів тіла та інтонаційні аспекти усного мовлення;
б) погано інтерпретую мову рухів тіла, залежу від Того, що говорять люди;
в) однаково добре інтерпретую мову рухів тіла і мовне вираження.
8. а) Легко вигадую смішні фрази, жарти;
б) мені складно вигадати смішні фрази, жарти;
в) відносно легко вигадую смішні фрази, жарти.
9. а) Віддаю перевагу заняттям, на яких я рухаюся і що-небудь роблю;
б) віддаю перевагу заняттям, на яких я слухаю інших;
в) однаково полюбляю й ті, й інші заняття.
10. а) Використовую фактичну, об'єктивну інформацію в судженнях;
б) використовую особистий досвід і почуття в судженнях;
в) використовую однаковою мірою й те, й інше.
11. а) Легко й весело підходжу до розв'язання проблем;
б) серйозно, по-діловому підходжу до розв'язання проблем;
в) поєдную веселий і серйозний підходи.
12. а) Творчо налаштований, коли працюю самостійно й маю справу з образною інформацією;
б) творчо налаштований у групі людей;
в) однаково успішно займаюся розумовою роботою, незалежно від інформаційного середовища, що оточує мене.
13. а) Часто використовую будь-який доступний матеріал або літературу для роботи;
б) іноді використовую будь-який доступний матеріал для роботи;
в) віддаю перевагу роботі зі спеціальною літературою з проблеми.
14. а) Люблю, коли мої заняття або робота заплановані, а їх мету чітко визначено;
б) швидко і гнучко змінюю план і задум роботи на шляху до досягнення мети;
в) однаково полюбляю як заплановані, так і відкриті для змін заняття й роботу.
15. а) Часто вигадую щось нове;
б) іноді вигадую щось нове;
в) мені складно вигадати щось нове.
16. а) Найкраще думаю, лежачи на спині;
б) найкраще думаю, сидячи прямо;
в) найкраще думаю під час руху або ходіння.
17. а) Люблю заняття, які мають чітку й безпосередню практичну цінність;
б) люблю заняття, на яких завдання не мають чіткого практичного застосування (література, алгебра, історія);
в) однаково люблю обидва види занять.
18. а) Люблю здогадуватися й передбачати різні ситуації, навіть коли я не впевнений в окремих моментах;
б) скоріше не стану робити припущення, якщо не впевнений;
в) здогадуюся в певних видах ситуації.
19. а) Люблю виражати почуття та ідеї простою мовою;
б) люблю виражати почуття та ідеї віршами, піснями, танцями тощо;
в) однаково полюбляю обидва види самовираження.
20. а) Часто нові ідеї спадають мені на думку під час читання вірші в, розгадування символів тощо;
б) часом нові ідеї приходять до мене під час читання віршів, розгадування символів тощо;
в) до мене рідко приходять нові ідеї під час читання віршів, розгадування символів тощо.
21. а) Віддаю перевагу простим завданням;
б) віддаю перевагу складним завданням;
в) однаково полюбляю й прості, і складні завдання.
22. а) Сприймаю світ емоційно;
б) пояснюю все, що відбувається навкруги, з логічної точки зору;
в) сприймаю й пояснюю світ і емоційно, і логічно.
23. а) Віддаю перевагу послідовній роботі над проблемами (завданнями);
б) віддаю перевагу одночасній роботі над кількома проблемами (завданнями);
в) однаково полюбляю й те, й інше.
24. а) Віддаю перевагу вивченню традиційних галузей науки;
б) віддаю перевагу вивченню теорій і гіпотез нових наук;
в) однаково полюбляю й те, й інше.
25. а) Віддаю перевагу аналітичному читанню, детальному розбору явища, наприклад книжковому огляду тощо;
б) віддаю перевагу творчому, синтетичному читанню, що дозволяє застосовувати й використовувати інформацію для виконання багатьох завдань (наприклад, теорії розв'язання задач, філософські концепції та ін.);
в) однаково полюбляю й те, й інше.
26. а) Віддаю перевагу інтуїтивному підходу до розв'язання питань;
б) віддаю перевагу логічному підходу до розв'язання питань;
в) не віддаю перевагу жодному з підходів.
27. а) Віддаю перевагу наочному представленню задачі;
б) віддаю перевагу усному представленню задачі;
в) не віддаю перевагу ні тому, ні іншому.
28. а) Віддаю перевагу логічному розв'язанню задач; 
б) віддаю перевагу розв'язанню задач на основі досвіду й практики;
в) однаково використовую й те, й інше.
29. а)Умію добре пояснювати усно;
б) умію добре пояснювати наочно;
в) умію однаково добре пояснювати як усно, так і наочним способом
30. а) Навчаюся швидше, коли викладач використовує усні пояснення;
б) навчаюся швидше, коли викладач використовує письмові пояснення;
в) однаково полюбляю і той, і інший тип пояснення.
31. а) Переважно покладаюся на слова під час запам'ятовування й мислення;
б) переважно покладаюся на образи під час запам'ятовування й мислення;
в) однаково покладаюся на образи й слова.
32. а) Віддаю перевагу аналізу чітко викладеного матеріалу, що містить конкретні висновки;
б) люблю структурувати й доводити до досконалості незавершений матеріал;
в) не люблю ні того, ні іншого виду діяльності.
33. а) Люблю розмовляти й писати;
б) люблю малювати й працювати руками;
в) люблю й те, й інше.
34. а) Легко можу розгубитися у незнайомій обстановці; 
б) легко орієнтуюся навіть у незнайомій обстановці;
в) відносно добре орієнтуюся.
35. а) Уважаю, що я — більше творча натура, ніж інтелектуальна й ерудована;
б) уважаю, що я — більше інтелектуальна й ерудована, ніж творча, натура;
в) уважаю, що я — і інтелектуальна, і творча натура.
36. а) Люблю перебувати у веселій компанії, де весь час що-небудь відбувається, швидко змінюються події;
б) люблю перебувати в атмосфері, де я можу, наскільки дозволяють обставини, сконцентруватися на чомусь одному;
в) люблю й те, й інше, не можу чітко віддати перевагу чомусь одному.
37. а) Більше цікавлюся естетичними проблемами: мистецтвом, музикою, танцями;
б) більше цікавлюся практичними, раціональними речами: походами, колективними видами спорту:
в) однаково беру участь і в тому, і в іншому виді діяльності.
38. а) Уважаю, що моє професійне покликання перебуває переважно в сфері бізнесу й економіки, а також наук, наприклад хімії, біології, фізики;
б) уважаю, що моє професійне покликання — переважно гуманітарні науки, наприклад історія, соціологія, психологія;
в) наразі не маю чіткого уявлення про своє покликання.
39. а) Віддаю перевагу вивченню деталей і специфічних фактів;
б) віддаю перевагу загальному огляду предмета, картини в цілому;
в) люблю, коли загальний огляд перемежовується деталями.
40. а) Легко сприймаю й засвоюю те, що чую й читаю;
б) коли думаю про щось або вчуся, то перебуваю в стані глибокого занурення в предмет, важко відволікаюся на інші види діяльності;
в) можу оказати про себе й те, й інше.
Ключ
№    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20
А     л    л    п    п    л    л    п    п    п    л    п    п    п    л    п    п    л    п    л    п
Б    п    п    з    л    п    п    л    л    л    п    л    л    з    п    з    л    п    л    п    з
В    з    з    л    з    з    з    з    з    з    з    з    з    л    з    л    з/п    з    з    з    л

№    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40
А     л    п    л    л    л    п    п    л    л    л    л    л    л    л    п    п    п    л    л    л
Б    п    л    п    п    п    л    л    п    п    п    п    п    п    п    л    л    л    п    п    п
В    з    з    з    з    з    з    з    з    з    з    з    з    з    з    з    з    з    з    з    з

Головна рука    Кількість виборів
Ліва (л)   
Права (п)   
Ліві або права (змішаний варіант) (з)

 

Яндекс.Метрика >