...
Методика вивчення мотивів навчальної діяльності PDF Печать E-mail
07.03.2013 13:57

Методика вивчення мотивів навчальної діяльності
Інструкція. Вам пропонуються судження, за допомогою яких можна пояснити при-чини, що спонукають вас навчатися в школі. Варіанти відповідей:
• судження цілковито збігається з моєю думкою, саме задля цього я навчаюся — 5 балів;
• це має для мене певне значення, хоча й не дуже важливе — 4 бали;
• не знаю, не думав про це — 3 бали;
• це не має для мене істотного значення — 2 бали;
• це не має для мене жодного значення — 1 бал.
Я так навчаюся, тому що...
1. Хочу розширити свій кругозір, краще орієнтуватися в навколишній дійсності.
2. Як і всі мої ровесники, я нічого іншого робити не вмію.
3. Цікавлюся певною галуззю науки, шлях до опанування якої лежить через школу.
4. Хочу в майбутньому добре заробляти.
5. Хочу пізнати закони розвитку природи і суспільства.
6. Здобувати знання — обов'язок кожного учня.
7. Без навчання у школі неможливо розвинути свої розумові здібності.
8. У школі ми вчимося спілкуватися з іншими людьми.
9. Інакше будуть неприємності у школі й удома.
10. З атестатом про середню освіту легше влаштуватися на роботу.
11. Такий порядок: дорослі працюють, а діти вчаться.
12. Хочу підготуватися до участі в житті нашої країни.
13. У школі закладають основи для подальшого вдосконалення знань.
14. Не хочу бути гіршим від інших.
15. Хочу бути на рівні сучасного науково-технічного прогресу.
16. Цікаво пізнавати нове.
17. Знання дають відчуття впевненості у собі.
18. Середня освіта необхідна для оволодіння обраною професією.
19. Хочу підготуватися до вступу до вищого навчального закладу.
20. Не хочу важко фізично працювати.
21. У шкільні роки розвиваються здібності.
22. Хочу закінчити школу і якомога швидше оволодіти певною професією.
23. Люблю розумову працю.
24. Нашій країні потрібні високоосвічені й усебічно розвинені люди.
2 5. Здобуті знання допомагають орієнтуватися в багатьох питаннях.
26. У школі закладаються основи для пізнання минулого, теперішнього і майбутнього життя людства.
27. У школі життя цікаве й різноманітне.
28. Примушують батьки.
29. Хочу оволодіти способами самостійної роботи над собою.
30. У мене вироблена звичка сумлінно виконувати свої навчальні обов'язки.
31. Здобуті у школі знання, вміння, навички стануть у пригоді в житті.
32. Не хочу завдавати прикрощів батькам, які прагнуть дати мені хорошу освіту.
33. Хочу бути корисним для своєї країни.
34. Не хочу пасти задніх, бути серед невстигаючих.
35. Вчитися потрібно, бо інакше нецікаво буде жити.
36. Хочу бути освіченою і культурною людиною.
37. Навчання розвиває і загартовує волю.
38. Гадаю, що якісна освіта дасть мені певні переваги в житті над тими, хто її не має.
39. Хочу бути повноцінним громадянином суспільства.
40. Хочу бути забезпеченим.
41. Ціную друзів, з яким навчаюся.
42. Хочу, щоб батьки не дорікали мені.
43. Прагну здобути знання та вміння, щоб служити своєму народу.
44. У школі під час спілкування з ровесниками і вчителями перевіряється правиль-ність поглядів і вчинків.
45. Хочу мати в майбутньому спокійну і фізично неважку роботу.
46. У школі ми багато вчимося один в одного.
47. Хочу підготуватися до майбутньої трудової діяльності.
48. Навчання у школі сприяє виробленню власних поглядів на навколишній світ.
49. Навчання в моїй школі забезпечує певні переваги над ровесниками з інших шкіл.
50. Середня освіта — добра основа для будь-якої професії.
51. Не хочу, щоб мене вважали невігласом.
52. Вчитися примушують дорослі.
53. У шкільні роки знаходиш справжніх друзів.
54. Середня освіта допомагає знайти бажане місце в суспільстві.
55. Хороша освіта — основа подальшого самостійного життя.
56.  Хочу багато знати і вміти.
Обробка результатів. Слід провести кількісну обробку даних за визначеними балами.
Підрахунок здійснюється за судженнями-показниками відповідних груп-мотивів:
1. Соціально-ціннісні: 6, 12, 15, 24, 33, 39, 43.
2. Навчально-пізнавальні: 1, 3, 5,16, 23, 26, ЗО.
3. Професійно-ціннісні: 18,19, 22, 31,47, 50, 55.
4. Позиційні (намагання посісти вище місце): 13, 14, 34, 35, 36, 51, 54.
5. Комунікативні: 8, 25, 27, 41, 44, 46, 53.
6. Самовиховання: 7, 17, 21, 29, 37, 48, 56.
7. Ситуаційні (навчання для когось): 2, 9,11,28, 32,42,52.
8. Утилітарні (вузькоегоїстичні): 4, 10, 20, 38, 40, 45, 49.
Підраховується сумарна кількість балів за кожним мотивом.
Максимальна кількість балів одного мотиву — 35.
Структуру навчальної мотивації кожного учня можна визначити співвідношенням мо-тивів, які її утворюють. Мотиви, які за своїми кількісними показниками посіли перші чотири місця, можна вважати провідними для кожного учня.

 

Яндекс.Метрика >