...
ДОСЛІДЖЕННЯ ВРАЗЛИВОСТІ ДО МАНІПУЛЯЦІЙНОГО ВПЛИВУ PDF Печать E-mail
05.03.2013 17:33

ДОСЛІДЖЕННЯ ВРАЗЛИВОСТІ ДО МАНІПУЛЯЦІЙНОГО ВПЛИВУ
АВТОРСЬКА МЕТОДИКА

Останнім часом помітно зростає зацікавленість як психологів-фахівців, так і неспеціалістів поняттями «психологічне маніпулювання», «контроль свідомості», «психологічна залежність» тощо. Актуальність досліджень та широкої популяризації надбань науковців, дослідників, психологів-практиків серед всіх зацікавлених верств населення — незаперечна. Адже всі ми - у небезпеці через швидке поширення інформаційно-комунікативних каналів та технологічний прогрес. Відбувається справжня війна за розум та свідомість кожної людини.
Усвідомлення небезпеки інформаційного насильства і вразливості власної психіки перед маніпуляційним впливом активізує інтеграцію знань, практик, технологій профілактично-корекційного спрямування серед фахівців різних напрямків та рівнів професіоналізації — про це незаперечно свідчать матеріали міжнародної конференції, присвяченої профілактиці психологічного насильства і маніпулювання свідомістю та розвитку критичного мислення в молодіжному середовищі, яка відбулась у Києві в травні 2004 року.
Попри визнану актуальність розвитку профілактично-корекційного напрямку роботи з населенням, в першу чергу з молоддю, як ефективного засобу протистояння негативно-му інформаційному впливу та психологічному маніпулюванню, ця робота натрапляє на певні складнощі через нестачу психодіагностичного інструментарію. Більшість науковців та дослідників, які займаються зазначеним питанням, приділяють увагу або загальному опису феномену психологічного маніпулювання, або розробці категоріально-понятійного апарату та дослідженню основних механізмів цього процесу, або роблять акцент на можливих профілактичних та корекційних заходах. Останній напрямок — профілактично-корекційної роботи — є найбільш цікавим і для авторів цієї публікації — упродовж декількох останніх років ми активно реалізуємо та пропагуємо в різних навчальних закладах авторську корекційно-розвивальну програму
«Профілактика психологічного маніпулювання і контролю свідомості». Саме робота в форматі цієї програми підвела нас до необхідності відшукати або розробити психодіагностичні методики, які б допомагали і тренеру — ведучому занять, і самим учням — учасникам програми краще усвідомити власну вразливість до психологічної маніпуляції. Нижче наведено розроблені нами методики з описом процедури дослідження та інтерпретацією можливих результатів.
Методика визначення вразливості особистості до маніпуляції
Розробляючи методику, ми виходили з того, що вплив маніпуляції може досліджува-тися емпірично, за допомогою експерименту чи аналізу минулого. Оскільки процедура експерименту досить складна, ми вирішили розробити методику аналізу минулого. Створення її було продиктоване практичним завданням згаданої профілактичної програми, тому вона орієнтована на підліткову та юнацьку аудиторію.
Методика спрямована на визначення того, наскільки молода людина підпадає під маніпулятивний вплив, реагуючи «належним чином» на маніпулятивні провокації у різних сферах життя. У методиці запропоновано 20 різних маніпулятивних ситуацій, які стосуються 8 сфер життя. З урахуванням специфіки життя та інтересів підлітків і юнацької молоді було обрано такі сфери: батьки і діти, однолітки, вчителі й учні, референтна група, торгівельна мережа («у магазині»), реклама, сфера впливу авторитетної особи та ситуації безпосередніх контактів із вербувальниками. Отже, на кожну сферу досліджуваним зачитується 2—3 життєві ситуації, які вони оцінюють таким чином: 1 бал — це спрацювало одного разу; 2 бали — це спрацювало кілька разів; 3 бали — це працює постійно. Окремо оцінюються останні дві ситуації, які стосуються вербувальників. Оскільки люди, яких було вже одного разу завербовано, становлять групу ризику, бали за ці ситуації подвоюються.
Відповідають учасники, згадуючи свій особистий досвід за останні кілька місяців. Те, що аналізу підлягає відносно невеликий проміжок життя, зумовлене тим, що, по-перше, у юнацькому віці можливі зміни особистісної поведінки, ставлення до навколишнього світу, а по-друге, і сама вразливість перед маніпуляцією є непостійною і може різко знизитись внаслідок ознайомлення з темою. Крім того, в інструкції зазначається, що якщо хтось з досліджуваних вважає, що він нещодавно дуже змінився, він оцінює саме це суб'єктивне «останнім часом».
Інтерпретація результатів:
0—3 бали — низький рівень вразливості перед маніпуляцією. Людиною важко мані-пулювати. Крім того, це може свідчити про неусвідомлюваність впливу маніпуляції або нечесність відповідей.
4—18 балів — середній рівень вразливості перед маніпуляцією. У деяких випадках лю-дина може піддаватися маніпуляції, інколи навіть свідомо (наприклад, фліртуючи), але це не є основною тенденцією. У невідомих, складних та неоднозначних ситуаціях ця людина все ж таки намагається тверезо оцінити перебіг подій.
19—32 бали — високий рівень вразливості. Людиною легко може маніпулювати навіть непрофесійний маніпулятор; вона не може виявити маніпуляцію чи, тим паче, захищатися від неї. Людина входить до групи ризику, але, приймаючи важливі життєві рішення, вона частіше орієнтується на власні потреби (а не на потреби маніпулятора).
Вище 32 балів — надвисокий рівень вразливості. Людина підпадає під будь-який вплив, не аналізуючи ані мети маніпулятора, ані застосованих ним засобів. Така людина є постійною жертвою вербувальників. Важливі життєві рішення не є дійсно рішеннями цієї людини, а реалізацією прихованих цілей маніпуляторів.
Методика має певний недолік: адже високу роль відіграє ефект соціальної бажаності та ознайомленість опитуваних із темою загалом. Тому ми пропонували учням методику лише після обговорення основних понять маніпуляції та рис маніпуляції. Крім того, ми забезпечували анонімність відповідей. Для корекції достовірності результатів пара-лельно було запропоновано відповісти на запитання шкали соціальної бажаності Марлоу. Додатково при аналізі результатів слід враховувати, що вони базуються на аналізі минулого, тому включається також і випадковий фактор наявності чи відсутності поданих ситуацій у житті.
Текст ситуаційних завдань методики виявлення вразливості перед маніпуляцією
Сфера «Батьки»
1. Фрази до тебе: «Ти ж розумна дитина», «Ти ж вже дорослий», «Соромно так роби-ти.»
Результат: ти робиш так, як хочуть батьки.
2. Фрази до тебе: «Ти мене не любиш, якщо так робиш!», «Якщо ти цінуєш, що я для тебе зробив, то...», «Можеш робити, що хочеш, але потім до мене не звертайся!» .
Результат: ти робиш так, як хочуть батьки.
Сфера «Вчителі»
3. Відповідь вчителя на «незручне» запитання: «Ми зараз цим не займаємось», «Зараз інший урок», «Це нікого не цікавить».
Результат: запитання знімається.
4. Ти ставиш запитання або даєш нестандартну відповідь, на що вчитель відповідає: «Якщо ти не зробив домашнє завдання, мені немає про що з тобою говорити», «Ти взагалі читав щось із цього приводу?», «Хто тобі сказав таку нісенітницю?», «Я, мабуть, краще знаю».
Результат: ти замовкаєш.
Сфера «Однолітки»
5. Фрази до тебе: «Справжні друзі не кидають», «Хіба нормальні люди так роблять?», «Ти будеш цим займатись (зі зневажливою інтонацією) ?», «Попросиш ти в мене ще хоч щось...».
Результат: ти робиш так, як хочуть друзі.
6. Фрази до тебе: «Ми лише на хвилинку заскочимо», «Ми лише трішки (один раз) по-куримо», «Тобі треба підтримувати імідж...».
Результат: ти погоджуєшся і залишаєшся там надовго.
7. Ситуація для хлопця. Коли твоя дівчина щось не отримує, вона ображається і починає скиглити, говорить: «Ти мене не любиш. Ти ніколи не приділяєш мені уваги. Завжди хтось важливіший за мене».
Ситуація для дівчини. Коли твій хлопець щось хоче, він дарує подарунки, витрачає на вас гроші, робить компліменти.
Результат: ти не можеш відмовити у проханні.
Сфера «Референтна група»
8. Групова ситуація. Навішування ярликів на кшталт: «Якщо ти вчишся — ти зауч-ка, якщо не займаєшся спортом — слабак, не п'єш і не куриш — святоша, говориш про щось цікаве — напружуєш».
Результат: ти перестаєш займатися тим, що тобі подобається, або приховуєш це.
9. Індивідіальна ситуація. Ти даєш обіцянку або щось стверджуєш. Потім з тебе вимага-ють дотримання, дорікаючи: «Ти не тримаєш свого слова. Ти не відповідаєш за слова. Ти непослідовний. У тебе сім п'ятниць на тижні».
Результат: ти за будь-яких умов виконуєш обіцянку.
Сфера «Торгівельна мережа, магазини»
10. Рекламні звернення. «Лише у нас низька ціна (вказано точну ціну)! Це дешевше, ніж в інших магазинах! Перевірте!»
Результат: ти купляєш, не перевіряючи, саме в цьому магазині.
11. Ситуація: ти хочеш придбати собі щось, тобі пропонують спробувати цей продукт (предмет) певної марки, ти погоджуєшся.
Результат: тобі незручно купити щось інше, і ти купуєш це.
12. Ситуація: упродажу залишилося лише 2 одиниці товару, випущено обмежену пар-тію.
Результат: ти купуєш його, поки не розкупили.

Сфера «Авторитетні люди».
Згадай певну людину-авторитета у своєму житті.
13. Ситуація: тобі говорять: «Уявляєш, що скаже ця людина, якщо дізнається! Йому (їй) це б не сподобалося. А от він (вона) ніколи б таке не утнув!».
Результат: ти робиш так, як тобі говорять.
14. Ситуація: авторитетна для тебе людина радить тобі зробити щось. Ти ж йому довіряєш?
Результат: ти, не обдумуючи, робиш так, як сказано.
15. Ситуація: твій кумир з екрану рекламує певний товар.
Результат: ти, не роздумуючи, купляєш його.
Сфера «Реклама»
Згадай рекламу, яка спонукала тебе купити щось.
16. Це якісний товар. Перевірено дослідженнями відомого центру.
Результат: ти вирішуєш спробувати його.
17. «Кожен другий обирає цей товар. Вже понад... людей користуються... Якщо ти стильний (молодий, розумний, модний, вільний), хочеш бути самим собою, ти обереш...»
Результат: ти вирішуєш спробувати.
18. «Сьогодні для вас подарунок — цей засіб лише за півціни!»
Результат: ти купуєш.
Сфера «Вербувальники»
Ситуація; до тебе підходить на вулиці людина або твій знайомий і пропонують щось, говорячи...
19. Фрази до тебе: «Таким чином ти заробиш купу грошей, і це майже не обтяжує тебе. Це може робити кожен, вже ... людей розбагатіли на цьому».
Результат: ти вкладаєш гроші і починаєш «працювати».
20. Звернення до тебе: розповіді про групу, в якій людина оточена любов'ю, яка відкриває очі на світ, дає відповідь на всі запитання. «Навіть відомі люди входять до нашої групи,. Ми допомагаємо знайти себе. Наш лідер — месія, тому що... Приходь на нашу зустріч, все побачиш сам(а).»
Результат: ти приходиш на зібрання і опиняєшся у групі.
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА УСВІДОМЛЮВАНОСТІ ВРАЗЛИВОСТІ ПЕРЕД МАНІПУЛЯЦІЄЮ
Мета: визначити ознайомленість досліджуваних з темою; визначити показник усвідомлюваності вразливості до маніпуляції.
Ознайомленість з темою оцінюється якісно шляхом аналізу відповідей на поставлені запитання:
— Що таке психологічна маніпуляція?
— Які головні ознаки психологічного маніпулювання ?
— Наведіть приклади найпоширеніших психологічних маніпуляцій.
— Чи можна протистояти маніпуляції?
— Назвіть засоби протистояння психологічному маніпулюванню.
Показник усвідомлюваності вразливості перед маніпуляцією визначається кількісно. Для цього досліджуваним пропонується дати відповідь на запитання: «Чи можна вами маніпулювати?» спочатку у вільній формі, потім за допомогою 10-бальної шка-и, де опитуваний дає відповідь на поставлене запитання, використовуючи градацію відпові-дей: 1—2 бали — «ні, в жодному разі»; 3—4 бали— «дуже рідко»; 5—6 балів — «інколи трапляється»; 7—8 балів — «досить часто»; 9—10 балів — «так, завжди так».
Цей показник необхідно вимірювати двічі — до і після ознайомлення досліджуваних з темою, після чого слід підрахувати середнє значення показника за двома вимірами. Це дає змогу зарахувати опитуваного до однієї з двох груп: групи 1 — усвідомлення загрози маніпулятивного впливу, та групи 2 — неусвідомлення загрози маніпулятивного впливу.
Оцінка 4,5—6,5 — група 1 (усвідомлення загрози маніпулятивного впливу); оцінка до 4,5 та вище 6,5 — група 2 (неусвідомлення загрози маніпулятивного впливу). Така градація зумовлена тим, що змінна усвідомлюваності маніпулятивного впливу зростає нелінійно: адже як занадто низькі, так і занадто високі показники свідчать про неусвідомленість певних аспектів своєї вразливості перед маніпуляцією. Так, оцінка до 4,5 може означати неусвідомлення маніпулятивного впливу та вразливості будь-якої людини перед маніпуляцією у певний час (імпринтна сприйнятливість), оцінка вище 6,5 — усвідомлення такого впливу, але неможливість з ним боротися, незнання чи неприйняття методів захисту від маніпуляції. Оцінка між 4,5 та 6,5 свідчить про адек-ватне сприйняття маніпуляції, готовність виявляти та протистояти їй.
Отже, усвідомлення людиною небезпеки маніпулятивного впливу — важливий крок до опанування нею засобів нейтралізації та протистояння психологічному тиску. Розроблена методика не тільки діагностує наявність у людини такої вразливості (слід зазначити, що вразливість перед маніпулятивним впливом тією чи іншою мірою притаманна кожній людині), але спонукає її до більш зваженого, критичного ставлення до самого себе, до власної психіки, до ситуацій повсякденного спілкування і взаємодії. Тобто, окрім діагностичного ефекту, методика несе певний профілактично-корекційний ефект.

 

Яндекс.Метрика >