...
Дослідження переважаючого типу запам'ятовування PDF Печать E-mail
07.03.2013 13:54

Дослідження переважаючого типу запам'ятовування
Така діагностика має на меті виявлення переважаючого типу пам'яті за допомогою різних способів подання словесного і несло-весного матеріалу. У першій серії зачиту-ють слова для запам'ятовування (слухове сприйняття), у другій показують по черзі зображення (зорове сприйняття), у третій використовують пари слів, пов'язані логіч-ним зв'язком (логічна пам'ять), у четвертій — пари слів, не пов'язані безпосереднім зв'язком (механічна пам'ять).
Щоб не було перевантаження під час визначення типу пам'яті, для кожної серії достатньо підготувати набір із 10 слів (за Т. Пашуковою).
Слухова
Експериментатор читає вголос рядок із 10 слів. По закінченні учні беруть ручки і на-магаються відтворити на папері всі слова, які запам'ятали (можна в довільному порядку). Наприкінці рахують кількість правильно названих слів.
Слова для прикладу: машина, яблуко, олівець, весна, лампа, ліс, дощ, квітка, кас-труля, горобець.
Зорова
Дослідник показує дітям по черзі 10 картинок. Учні стараються запам'ятати зображені на них предмети. По закінченні записують назви усіх зображень, які запам'ятали. Наприкінці перевіряють кількість правильних відповідей.
Логічна
Зачитуються пари логічно поєднаних слів. Потім дослідник читає слова з лівої частини рядка, а школярі у цей час записують слова з правої. Після цього перевіряють: учитель знову читає пари слів, а учні позначають правильно записані слова і підраховують їхню кількість.
Пари слів для прикладу:
Баян — грати
Лампа — світло
Олівець — папір
Літак — крило
Соловейко — співати
Газета — новини Музика — настрій Земля — врожай Школа — знання Космос — ракета
Механічна
Аналогічну роботу проводять із парами слів, не пов'язаних логічно: Стілець — склянка Скрипка — вогнище Цвях — відро Дах — чайник Вогонь — ґанок Лінійка — туфлі Сокира — килим Поїзд — осінь Книжка — м'яч Графин — годинник.
Переважаючий тип пам'яті при різних типах подання матеріалу визначають шляхом порівняння кількості правильно відтворених слів у кожній із чотирьох серій.- Нормальним обсягом безпосередньої пам'яті вважається запам'ятовування 5—9 слів. Провідний тип пам'яті пов'язаний із відповідною репрезентативною системою уявлень особистості. її виявлення допоможе зробити багатопланові рекомендації досліджуваному, особливо щодо запам'ятовування ним найбільш цінної інформації, підготовки до уроків, іспитів тощо.

 

Яндекс.Метрика >