...
Діагностика розподілу уваги. Пошук цифр за таблицями Шульте PDF Печать E-mail
05.03.2013 17:29

Діагностика розподілу уваги. Пошук цифр за таблицями Шульте


Проба дозволяє діагностувати швидкість орієнтовно-пошукової діяльності, працездатність, розподіл уваги. Для роботи необхідні п'ять таблиць, указка, секундомір. Можлива робота у парах.
Інструкція. Поділіться за варіантами. 1-й варіант шукає цифри від 1 до 25, 2-й за-сікає час. Потім поміняйтеся ролями; бланками поміняйтеся між партами.
Обробка результатів. Враховується час, витрачений на пошук чисел у кожній таблиці (сукупність часу, необхідна для знаходження чисел від 1 до 25 у п'яти таблицях, поділена на п'ять). С. Рубінштейн зазначає, що психічно здорові діти витрачають на це завдання від 35 до 52 с.
Помітне збільшення часу на пошук цифр по останніх двох таблицях свідчить про втомлюваність, прискорення — про повільність впрацьовування. У нормі на всі таблиці йде приблизно однакова кількість часу.
Зразок таблиці
5    14    12    23    2
16    25    7    24    13
11    3    20    4    18
8    10    19    22    1
21    15    9    17    6
Показник розподілу уваги
Підлітковий вік: 68,57 ± 0,75 — час упорядкування ряду з 25 цифр.
Старший підлітковий вік: 5,31 ± 0,48 — час упорядкування ряду з 25 цифр.
Дослідження вибірковості уваги
Досліджуваним видається бланк з надрукованими вряд літерами та словами.
Інструкція. Знайдіть і підкресліть там слова. Намагайтеся не пропустити жодного слова і працювати швидко, оскільки час фіксується. Ця методика застосовується з 12 років.

Тестовий бланк

Показниками вибірковості уваги в цьому досліді є час виконання завдання і кількість пропусків під час відшукування та підкреслювання слів. Усього в цьому тексті 25 слів: сонце,район, новина, факт, екзамен, прокурор, теорія, хокей, трон, телевізор, пам'ять, сприймання, любов, спектакль,радість, народ, репортаж, конкурс, особистість, плавання, комедія, відчай, лабораторія, основа, психіатрія.
Результати оцінюють за допомогою шкали оцінок, у якій бали нараховують залежно від часу, витраченого на пошук слів. За кожен пропуск слова нараховують по одному балу.
Час, с    Бали    Рівень вибірковості уваги
190 і більше    0—6    Низький
189— 130    7—12    Середній
129—60    13—19    Високий
Менш ніж 60    20    Дуже високий
Вибірковість уваги піддається тренуванню. Можна виконувати вправи, подібні до наведеної методики, для її поліпшення. Негативними чинниками, що впливають на ви-бірковість, можуть бути стан сильного емоційного збудження, зовнішні перешкоди, приховане небажання тестуватися тощо.

 

Яндекс.Метрика >