...
Алгоритм роботи з методикою «Будинок — дерево — людина» PDF Печать E-mail
05.03.2013 17:32

Алгоритм роботи з методикою «Будинок — дерево — людина»

Історична довідка: тест «Будинок — дерево — людина» (далі — БДЛ) запропонований Дж. Буком у 1948 р. Уперше намалювати будинок, дерево й людину групі досліджуваних запропонували в 1938 році. Виявилося, що замкнуті пацієнти стають більш розкутими на той момент, коли захоплені процесом малювання саме цих об'єктів. Паузу в малюванні (відрив олівця) можна успішно використати, стимулюючи вербалізацію переживань обстежуваного.
Дані об'єкти були обрані за наступних причин:
1) вони добре знайомі навіть маленьким дітям;
2) вони мають всі якості, завдяки якому випробувані всіх віків погоджувалися малювати їх;
3) незважаючи нате, що малюнки можуть бути різними, вивчивши їх, можна одержати дані про інтелектуальний рівень випробуваного й про не інтелектуальні характеристики його особистості.
ПЛАНУВАННЯ
Цілі та задачі: Методика БДЛ — вільний малюнок будинку, дерева й людини — призначена для того, щоб допомогти психологові зібрати інформацію:
а) про особистість клієнта, а саме про рівень:
• його розвитку;
• сенситивності;
• гнучкості;
• працездатності;
• інтеграції;
б) про сферу його взаємин з навколишнім середовищем у цілому та конкретними людьми зокрема;
в) про рівень інтелекту дітей та дорослих, незважаючи на вузький і нетрадиційний для подібних методів підхід. Оцінка інтелекту відбувається з погляду основної інформації (деталі), просторових відносин (пропорції й перспектива), сформованості концепції (організація і якість малюнка в цілому, коментарі до малюнка).
Контингент, вікові категорії: вікових обмежень практично немає. Тест використовується для обстеження як дошкільнят, так і дорослих людей з різним рівнем інтелектуального розвитку. Призначений як для групового, так і для індивідуального дослідження.
Строки проведення: малюнкові методики доречні у будь-який період навчального року. Наприклад, можна запланувати вивчення особистості на друге півріччя (лютий-березень).
ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
Матеріали та обладнання. У класичному варіанті використовувався білий аркуш паперу, складений навпіл, що утворює у такий спосіб 4 сторінки розміром 15 см х 21 см. Перша сторінка призначена для реєстрації дати й запису необхідних даних, що стосуються випробуваного, наступні три сторінки відведені для малюнків і відповідно підписані: «будинок», «дерево», «людина»; кілька простих м'яких олівців, ластик.
Сучасні практичні психологи віддають перевагу менш стандартизованому способу проведення: аркуш паперу формату А4 дається випробуваному просто в руки, а той вже сам після заслуховування інструкції будує образ малюнку у тій послідовності і так, як підкаже йому уява. Звичайно, у розпорядженні клієнта є олівець, ручка, гумка. Деякі дослідники використовують кольорові олівці. Використання лінійок або інших креслярських приладь у подібних тестах небажано, малюнок повинен бути виконаний саме від руки.
Умови проведення. Хоча для малюнків обрані конкретні об'єкти, випробуваного в ін-шому не обмежують. Інакше кажучи, стимульний матеріал, що йому добре знайомий, але в той же час не конкретизований, так що людина може виразити свої проекції, перенести їх на малюнки. Будь-яка емоція, виражена в процесі малювання або у відповідях на питання стосовно малюнків — це емоційна реакція випробуваного, виражена реально, у символічному образі, або мається на увазі в малюнку (цілому чи фрагментах).
Індивідуальне дослідження
Перевага зазвичай віддається саме індивідуальному тестуванню, бо воно дає більші можливості для спостереження. БДЛ в індивідуальному варіанті є двофазовою методикою. Перша фаза, у якій як основний засіб вираження виступає малюнок, є невербальною, творчою, неструктурованою. Друга фаза вербальна, апперцептивна і формально більш структурована. На цьому етапі випробуваний описує, характеризує та інтерпретує намальовані об'єкти й те, що їх оточує, а також висловлює викликані малюнком асоціації. Дослідник робить записи про все, що відбувається або висловлюється під час тестування.
Групове дослідження                                                                                                                          В умовах сучасної загальноосвітньої школи найбільш поширеними та практично спря-мованими є групові дослідження класних колективів, бо вони забезпечують можливість збору і кількісної, і якісної інформації про психологічні особливості дітей та класних колективів. Звичайно, це унеможливлює проведення вербальної фази тестування, але у разі потреби психолог може запросити для проведення бесіди кожну дитину окремо.
Інструкція. «Підпишіть, будь ласка, аркуші: ваше ім'я та прізвище, сьогоднішнє число, клас, у якому ви вчитеся. Візьміть олівець і намалюйте на цьому аркуші паперу будинок, дерево і людину у повний зріст — настільки добре, наскільки зможете. Ви можете намалювати будинок будь-якого типу, який вам захочеться. Можете стирати намальоване скільки завгодно, обмірковуйте малюнок стільки часу, скільки вам знадобиться. Тільки постарайтеся намалювати якнайкраще». Випробуваних звичайно не обмежують у часі та у виборі розмірів, образів і типів малюнка.
ОБРОБКА ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
Вважається, що кожний об'єкт (будинок, дерево або людина), намальований окремо або в композиції, необхідно розглядати як автопортрет, оскільки кожний випробуваний зображує його з якимись особливостями, що мають для нього з якихось причин істотне значення.
Інтерпретація повинна проводитися з великою обережністю і у світлі максимально пов-ної інформації про випробуваного і його навколишню обстановку (як у минулому, так і в сьогоденні). Інтерпретація значимих деталей і (або) способу їхнього зображення допоможе зрозуміти всі бажання, страхи, конфлікти, прагнення випробуваного.
Якщо всі об'єкти розташовані в суворому порядку зліва направо, людина відчуває по-требу в опорі на авторитет, шукає згоди із зовнішнім світом, спрямована в майбутнє.
Субтест 1. «Будинок»
Будинок
Старий, розвалений    Іноді суб'єкт у такий спосіб може виразити відношення до самого себе
Удалині    Почуття відторгнутості, відкинутості
Поблизу    Відкритість, доступність і (або) почуття теплоти й гостинності
План будинку (проекція зверху) замість самого будинку    Серйозний конфлікт
Прозорий, «скляний» ящик    Символізує переживання виставляння себе всім на огляд. Його супроводжує бажання демонструвати себе, але обмежуючись лише візуальним контактом
Перший поверх намальований наприкінці    Відраза до міжперсональних відносин. Тенденція до ізоляції від дійсності
Горизонтальна лінія, що відділяє 1-й і 2-й поверхи    Концентрування уваги над соматикою, можливі психосоматичні хвороби
Кімната, що не помістилася на аркуші    Небажання суб'єкта зображувати певні кімнати через неприємні асоціації з ними або з їхнім мешканцем
Суб'єкт вибирає найближчу кімнату    Помисливість
Ванна    Виконує санітарну функцію. Якщо манера зображення ванни значима, можливе порушення цих функцій
Спальня    Місце найінтимніших міжперсональних відносин. Може розкрити відношення людини до відпочинку та розслаблення та потреби в них
Їдальня (гостинна)    Функція цієї кімнати — втамування оральних та харчових потреб (якщо манера зображення значима, можливо порушення цих функцій
Кухня    Можлива сильна потреба у любові та прихильності
Дах — сфера фантазії
Карниз даху, його акцентування яскравим контуром або продовженням за стіни    Посилена захисна (звичайно з помисливістю) установка
Дах, товстий контур краю    Надмірна заклопотаність контролем над фантазією (її приборканням)
Жирний контур даху, що не властивий малюнку    Фіксація на фантазіях як джерелі задоволень, що звичайно супроводжується тривогою
Дах, тонкий контур краю    Переживання, ослаблення контролю фантазії
Димар    Емоційна зрілість та рівновага. Символ (ознака) теплоти в інтимних стосунках
Димар дуже великий    Потреба демонструвати чоловічу силу
Дах і димар, зірвані вітром    Символічно виражають почуття суб'єкта, що їм управляють, незалежно від власної сили волі
Димар намальований косо стосовно даху    Норма для дитини, значна регресія, якщо виявляється в дорослих
Димар майже невидимий (захований)    Небажання мати справу з емоційними впливами
Відсутність димаря    Суб'єкт почуває нестачу психологічної теплоти будинку. Можливі труднощі при зіткненні з символами чоловічої статі
Ринви    Посилений захист і звичайно помисливість
Водопровідні труби (або водостічні з даху)    Посилені захисні установки (і звичайно підвищена помисливість)
Дах, що погано сполучається з нижнім поверхом    Погана особистісна організація
Дим дуже густий    Значне внутрішнє напруження (інтенсивність встановлюється по густоті диму)
Дим тоненьким струмком    Почуття недоліку емоційної теплоти будинку
Дим валить то справа, то зліва    Патологічний дефект у оцінці оточуючого
Стіни
Стіна з акцентованим контуром основи    Суб'єкт намагається витиснути конфліктні тенденції, зазнає труднощів, тривогу
Стіна з акцентованим вертикальним виміром    Суб'єкт шукає насолоди насамперед у фантазіях і має меншу кількість контактів з реальністю, ніж бажано
Стіна з акцентованим горизонтальним виміром    Порушення орієнтування в часі (домінування минулого або майбутнього). Можливо, суб'єкт чутливий до тиску середовища
Стіна: контури лінії занадто акцентовані    Свідоме прагнення зберегти контроль
Стіна; бічний контур занадто тонкий і неадекватний    Передчуття (загроза) катастрофи
Стіна, відсутність її основи    Слабкий контакт із реальністю (якщо малюнок поміщений унизу)
Стіна: одномірна перспектива, зображений всього один бік    Якщо це бічна стіна, є серйозні тенденції до відчуження й опозиції
Задня стіна, розташована незвичайно    Свідомі спроби самоконтролю, пристосування до конвенцій, але є сильні ворожі тенденції
Контур задньої стіни значно яскравіший (товщий) у порівнянні з іншими деталями    Суб'єкт прагне зберегти (не втратити) контакт з реальністю
Прозорі стіни    Неусвідомлюваний потяг, потреба впливати (володіти, організовувати) на ситуацію, наскільки це можливо
Вікна
Вікна дуже відкриті    Суб'єкт поводиться трохи розв'язно і прямолінійно. Безліч вікон показує готовність до контактів
Вікна без скла    Ворожість, відчуженість. Відсутність вікон на першому поверсі — ворожість, відчуженість
Відсутність фіранок    Відсутність прагнення приховувати свої почуття
Вікна закриті (завішені)    Заклопотаність взаємодією із середовищем (якщо це значимо для суб'єкта)
Ставні закриті    Суб'єкт у стані пристосуватися в інтерперсональних відносинах
Вікна відсутні на нижньому, але є на верхньому поверсі    Пропасти між реальним життям і життям у фантазіях
Зображене світло у вікнах    Людина почуває, що середовище до неї вороже або що її дії повинні бути скриті від сторонніх очей (таємничість)
Двері
Двері (одна або декілька), задні або бічні    Відступ, відчуженість, уникання
Двері бічні (одна або декілька)    Відчуження, самота, неприйняття реальності. Значна неприступність
Двері відкриті    Перша ознака відвертості, досяжності
Двері відкриті. Будинок жилий    Сильна потреба тепла зовні або прагнення демонструвати доступність (відвертість)
Двері дуже великі    Надмірна залежність від інших або прагнення здивувати своєю соціальною комунікабельністю
Двері дуже маленькі    Небажання впускати у своє «Я». Почуття невідповідності, неадекватності й нерішучості в соціальних ситуаціях
Двері з величезним замком    Ворожість, помисливість, скритність, захисні тенденції
Сходи, що ведуть у глуху стіну (без дверей)    Відбиття конфліктної ситуації, що завдає шкоди правильній оцінці реальності. Неприступність суб'єкта (хоча він сам може бажати вільного сердечного спілкування)
Відсутність дверей    Суб'єкт зазнає труднощів при прагненні розкритися перед іншими (особливо в домашньому колі)
Доповнення
Деталі не необхідні    Суб'єкт відчуває потребу якомога більш повніше влаштувати своє середовище за своїм смаком, демонструючи при цьому почуття неадекватності та незахищеності. Чим більше різних деталей, тим воно інтенсивніше. Може бути занадто велика занепокоєність середовищем при нестачі уваги до себе
Різні будівлі    Агресія спрямована проти фактичного хазяїна вдома або бунт проти того, що суб'єкт вважає штучними й культурними стандартами
Дерева    Часто символізують різних осіб. Якщо вони начебто «ховають» будинок, може мати місце сильна потреба залежності при домінуванні батьків
Кущі    Іноді символізують людей. Якщо вони тісно оточують будинок, може мати місце сильне бажання відгородити себе захисними бар'єрами
Кущі хаотично розкидані у просторі або по обох боках від доріжки    Незначна тривога в рамках реальності й свідоме прагнення контролювати її
Доріжка, гарні пропорції, легко намальована    Показує, що індивід у контактах з іншими виявляє такт і самоконтроль
Доріжка дуже довга    Зменшена доступність, часто супроводжувана потребою більш адекватної соціалізації
Доріжка дуже широка на початку й сильно звужена біля будинку    Спроба замаскувати бажання бути самотнім, що сполучається з поверхневою дружелюбністю
Погода (яка погода зображена)    Відбиває зв'язані із середовищем переживань суб'єкта в цілому. Чим гіршою, не приємнішою погода зображена, тим імовірніше, що суб'єкт сприймає середовище як вороже, сковуюче. Однак перш ніж інтерпретувати, потрібно розпитати про відношення суб'єкта до зображеної погоди
Сонце    Символ авторитетної (або авторитарної) фігури. Часто сприймається як джерело тепла й сили, вподобляється батьку чи матері

Субтест 2. «Дерево»
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ 1. ТИПОЛОГІЯ МАЛЮНКІВ ДЕРЕВА
Тип 1 «ялина». Зображення досить різноманітне — від схематично представленої до деталізованої ялинки, з безліччю гілок і вимальованих голок. Для таких осіб характерна схильність до домінування, активність, організаторські здібності.
Тип 2 «синтетичний». Характерна відсутність деталей. Дерево зображується у вигляді спрощеної схеми — звичайно стовбур і крона. Найбільш часто таке зображення зустрічається в осіб, схильних до синтетичного когнітивного стилю, для яких деталі великого значення не мають, їх більше цікавлять питання загального порядку. Вони скоріше за все мають філософську освіту або володіють схильністю до «філософствування», тобто найбільш вираженого узагальнення.
Тип 3 «педантичний». Цей тип малюнка протилежний попередньому. Дерево ретельно вимальоване, реалістичне, з безліччю деталей. Велика кількість деталей звичайно властива людям, що відрізняються педантичністю, акуратністю. Найбільш часто таке дерево зустрічається серед бухгалтерів, економістів, а також осіб, схильних до цих професій, для яких кожна деталь має значення. Можна позначити це як «аналітичний когнітивний стиль».
Тип 4 «зимовий». Характерне зображення голих гілок, що відходять від стовбура. Найбільш часто таке дерево малюють особи, у яких досить сильно виражені риси дитячої безпосередності, їхнє вміння дивуватися й бачити все начебто вперше часто створює передумови для нетривіальних рішень, прояву творчості. Такий тип часто зустрічається у дітей.
Тип 5 «пікнічний». Характерне підкреслення пишності крони. Таке зображення часто властиве особам, що мають пікнічну статуру (ширше у стегнах, ніж у плечах), а також зустрічається у осіб інтуїтивного типу.
Тип 6 «естетичний». Характерно для осіб, що добре володіють засобами зображення, розвиненістю естетичної форми, умінням передати настрій, естетичні переживання. Іноді має вигляд стилізації, дуже лаконічний і в той же час своєрідний. Такого роду зображення характерно для художників, а також аматорів живопису, графіки. Естетичне зображення може сполучатися з іншими типами.
Тип 7 «екзотичний» (пальма). Звичайно зустрічається в молоді, в осіб, схильних до екстравагантності й екзотичності в одязі, поведінкових проявів, а також осіб, що живуть думками про подорожі в далекі країни. Вони екстравагантні, висловлюють оригінальні ідеї, схильні до романтизму.
Тип 8 «характерне дерево». Зображення дерева даного типу звичайно великих розмірів, відрізняється химерністю, оригінальністю. На дереві можуть бути зображені екзотичні плоди, квіти, незвичайна крона зі зламами й могутній стовбур, а також безліч несподіваних предметів на гілках (технічні пристрої, деталі, іграшки і т. д.). Зустрічається в осіб, що володіють оригінальністю суджень, незвичайністю характеру, самобутньою індивідуальністю.
Тип 9 «сюжетний». Характерне малювання пейзажу, на якому зображене одне або кілька дерев, а також небо, птахи, сонце, місяць; з дерева під впливом вітру обпадає листя, воно може бути зображене на схилі яру з нахиленими вниз гілками тощо. Такі люди схильні до придумування сюжетів, історій, написанню сценаріїв.
10. Змішаний тип. Поряд з яскравими типами малюнків зустрічаються й дерева, що містять елементи різних типів. У цьому випадку малюнок може являти собою з'єднання контурів гілок усередині схематично зображеної крони, або деталізоване дерево, з гілками, листочками, окантоване лінією крони. Будь-який тип дерева може бути виконаний естетично.
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ 2. ПСИХОЛОГІЯ ДЕТАЛЕЙ
Стовбур — імпульси, інстинкти, примітивні стадії
Стовбур нахилений вправо    Пошук підтримки
Стовбур нахилений вліво    Відступає в страху перед нападками
Жирні лінії у стовбурі    «Проймається» середовищем, погано йому опирається
Прямі й чіткі лінії на стовбурі    Рішучість, активність
Легкі лінії стовбура    Страх самоствердитися й діяти вільно
Контур стовбура з натиском    Активність і самоствердження, продуктивність
Прямі й чіткі контури    Рішучість, діяльність
Криві поспішні контурні лінії    Спритність, винахідливість. Не затримується на негативних враженнях
Криві, повільні контури стовбура    Вповільнена активність через занепокоєння й почуття нездоланності перешкод
Порвана контурна лінія стовбура    Реактивний страх реальної ситуації, що травмує. Нерухоме відношення до неї, своєрідний параліч («стрес кролика»)
Різні лінії, що окреслюють стовбур    Варіативність станів через внутрішні протиріччя. Протистоять агресивність та пасивність
«Макаронні» лінії    Тенденція до потайливості з метою застати зненацька і атакувати. Прихований гнів
Погано виконані виправлення стовбура    Виявляє помилки через потребу бути покараним. Різні амбівалентності, несприятливі судження про себе
Добре виконані виправлення    Пошук поліпшення. Бажання приховати несприятливе з метою представити те, що має цінність в очах інших
Шрам на стовбурі    Усвідомлення пережитих провалів, які залишили слід
Стовбур відділений від листя рискою    Почуває виховне примушування, приймаючи або заперечуючи його
Відкритий і зв'язаний із листям    Гарний інтелект, нормальний розвиток, прагнення зберегти свій внутрішній світ
Конусоподібний стовбур    Опозиція з метою довести свою силу
Стовбур розширений донизу    Пошук міцної позиції у своєму середовищі
Стовбур звужений у основі    Почуття безпеки в оточенні, яке не приносить бажаної підтримки. Ізоляція, прагнення зміцнити своє «Я»
Стовбур,«приварений» до основи    Ізолюється й хоче зміцнити своє «Я» перед світом, що вважається неспокійним
Коло в основі стовбура    Почуває себе захищеним і в безпеці тільки у вузькому обмеженому колі
Стовбур виступає внизу сторінки    Пошук безпеки для усунення почуття покинутості. Хоче знайти стабільні рамки; потреба в ніжності
Виступаючий верх стовбура    Хоче компенсувати почуття недостатності бажанням могутності
Стовбур у формі роздавленого зводу    Дуже відчуває зовнішнє примушення і «провалюється» у бажання йому протистояти
Стовбур, що входить у листя    Бажання зберегти те, що маєш, але можливо й занепокоєння із приводу сексуальності
Лінії, що розширюються на стовбурі й у ґрунті    Можливо говорить про агресивність, пережиту або назріваючу
Стовбур відділений від ґрунту рискою    Почуває себе ізольованим, нещасним. Пошук підтримки
Стовбур відірваний від землі    Нестача контакту з зовнішнім світом. Життя повсякденне і духовне мало пов'язане
Одномірний стовбур    Відмова реально дивитися на речі
Висота стовбура. Сторінка ділиться на 4 частини
1/4    Залежність, уразливість, недовіра до себе, можливі компенсаторні мрії про могутність, владу
1/2    Залежність і боязкість, менш помітні, ніж попередні
3/4    Гарна адаптація в середовищі
Займає майже весь аркуш    Хоче бути поміченим, значимим для інших, самоствердитися
Контраст висоти (варіанти різних за висотою дерев у одного випробуваного)    Амбівалентність у почуттях: ствердитися або пройти непоміченим
Стовбур більше листя    Живе наявним, дійсним моментом, цікавиться конкретними речами, потребує руху
Стовбур набагато більше листя (у 2-3 рази)    Сильна залежність від оточення, протистоїть йому агресією, яка стримана занепокоєнням. Важко стримувана збудливість, імпульсивність
Стовбур дорівнює висоті листя    Пошук рівноваги. Хоче задовольняти вимоги середовища
Деталі на стовбурі    Пам'ятає про дріб'язки в повсякденному житті
Гілки — пасивність або протистояння життю
Структура гілок    Ступінь задоволення дійсністю. Сфера контактів
Вузька та довга структура    Побоювання в пошуках задоволення в оточенні
Ізольована гілка ліворуч    Бажання бути схожим на матір, вчиняти так само
Ізольована гілка праворуч    Бажання бути схожим на батька, зрівнятися з ним у силі
Гілки виходять з однієї ділянки стовбура    Дитячі пошуки захисту. Норма для дитини до 7 років
Гілки намальовані однією лінією    Втеча від неприємностей реальності, її трансформація та прикрашання
Товсті гілки    Гарне розрізнення дійсності
Стовщені замкнуті гілки    Раптові гнівні реакції, що більш-менш можна передбачити
Гілки двомірні, схожі на пальці або палки, слабо організовані    Сильно виражена ворожість
Гілки двовимірні з порівняно гарною системою листя    Здатність добре долати справи, що стосуються між персональних відносин (наприклад, здібності до суспільної роботи)
Гілки спрямовані нагору    Ентузіазм, порив, прагнення влади
Гілки опущені вниз    Втрата мужності, відмова від зусиль
Гілки спрямовані у різні боки    Пошук самоствердження, контактів; саморозпилення, чутливість до оточуючого та непротистояння йому
Спрямовані (або більш чіткі) вліво    Відсутність особистісної рівноваги через тенденцію відразу отримати чуттєві насолоди (екстратенсивність)
Спрямовані (або більш чіткі) вправо    Відсутність особистісної рівноваги через тенденцію відстрочити або уникати чуттєвих насолод, людина прагне знайти їх замість цього в розумових зусиллях. Можливий конфлікт на цьому ґрунті
Абсолютно несиметричні    Нездатність до вільного домінування будь-якої дії (емоційної чи інтелект). Амбівалентні почуття
Зламані або неживі гілки    Значима фізична або духовна травма. Не відчуває задоволення від розваг
Гілки не пов'язані зі стовбуром    Уникнення реальності, що не відповідає бажанням індивіда. Спроба «втечі» у мрії та ігри
Гілка замість дерева    Можливо, вказує на інфантильність
Відсутність гілок    Труднощі встановлення контактів
Коріння — колективне несвідоме
Менше, ніж стовбур    Бажання бачити приховане, закрите
Дорівнюють стовбуру    Велика й дуже сильна цікавість, що вже є проблемою
Більше, ніж стовбур    Інтенсивна цікавість, яка викликає тривогу
Позначені рискою    Дитяча поведінка у відношенні до того, що тримається у секреті
Яскраво виражені, що йдуть у землю    Сильне прагнення зберігати наявне сприйняття дійсності. Незахищеність
Коріння нагадує кігті птиці, не проникає у землю. Тонке слабке коріння    Слабкий контакт із реальністю
У вигляді двох ліній    Здатність до розрізнення та розсудливість в оцінці реальності. Різна форма цього коріння може бути пов'язана з бажанням жити, придушувати або виражати деякі тенденції в незнайомому колі або близькому оточенні
Мертве коріння    Відсутність або втрата внутрішньої рівноваги, проблеми сприйняття дійсності, фрустрація потреб
Листя — елемент прикраси
Листя більше стовбура    В пошуках автономії й самоконтролю допомагає рефлексія. Спосіб стримувати свої реакції
Листя набагато більше стовбура    Високий інтелектуальний рівень, артистичні інтереси. Іноді (залежно від інших ознак) можливість уникнення реальності в уявний світ
Листя спрямоване праворуч    Бажання міцної підтримки й пошук позитивних контактів
Листя спрямоване ліворуч    Повернення до минулого й досвіду дитинства
Листя без чіткого напрямку    Ускладнений вибір
Листя, що виступає ліворуч    Одночасно прихильність і агресивна опозиція до матері, що викликає незадоволеність із певних причин
Листя, що виступає праворуч    Бажання впливати на інших, атака або захист. Вибірковість у контактах
Листя, що перериває стовбур увігнутою кривою    Пасивність, м'якість, прийняття
Листя із прогресуючим розширенням    Пошук прогресу через поліпшення
Сітка, більш-менш густа, або схожа на нитку, що заплуталася    Більша або менша спритність в уникненні проблем, уникнення неприємних відчуттів
Листя із квітами на дереві або    М'якість, сентиментальність, ніжність
поза деревом   
Маленькі букетики з колами    Ніжна емоційність, чутливість
Маленькі букетики без кіл    Фрустрована ніжність
Кружки в листі    Словесна активність; пошук заспокійливих, підбадьорливих
і винагороджуючих відчуттів; почуття розчарування й покинутості
Зиґзаґи в листі    Обережність і потайливість
Геометричні фігури в листі або на стовбурі    Тенденція до систематизації думок, діяльності (за місцем цих фігур на дереві)
Листя у формі кривої без розривів усередині чи по краях    Обережність і стриманість; людина насторожі
Арки, дуги, зводи в листі    Потайливість, недовірливість
Листя із кривих ліній    Сприйнятливість, відкрите прийняття навколишнього
Листя з тонких ліній    Тонка чутливість, сугестивність
Легкі лінії в листі    Чутливість. Піддається впливу
Жирні лінії в листі й стовбурі    Значимі враження перешкоджають діяльності
Лінії, що розширюються, у листі    Різкі прояви агресивності, швидше вербального характеру
Загострені лінії в листі    Агресивна критика й можливе почуття провини. Агресивність більше почувається, ніж проявляється повсякденно
Листя-петельки    Надає перевагу використанню своєї чарівності для перемоги
Листя, схоже на візерунок    Жіночність, привітність, чарівність
Листя у вигляді гірлянд (пташкою)    Перебуває в обороні; залишається ввічливим і не атакує прямо
Перероблене листя    Хоче приховати і виправити свої помилки, щоб уникнути можливих докорів
Відкрите (не замкнуте) листя    Чутливість до оточення, мала опірність
Закрите листя    Охорона свого внутрішнього світу дитячим способом
Порожнє закрите листя (порожнє коло), особливо густе    Прихована агресивність
Відкрите й закрите листя на одному малюнку    Пошук об'єктивності; уміння одержувати й давати
Деталі листя, не пов'язані із цілим (замкнуті)    Судження, що приймають малозначні деталі за характеристику явища в цілому. Інфантильність, що проводить незначущу особисту точку зору вище загальноприйнятої
Одноманітні деталі    Тенденція до повторення
Різноманітні деталі в листі    Урізноманітнює свої знання. Гарна пам'ять
Безладне повторюване листя: малі форми листя, окреслені контуром (на всьому дереві)    Загальна тривога, занепокоєння, що захоплює думки
Падаючі (або упалі) листи    Розчарований, почуває себе покинутим
Листя, що опускається    Розпач, безсилля
Поділяюча лінія в листі    Пасивність, м'якість, піддатливість
Висота листя. Перебуває в прямій залежності від інтелектуального розвитку й духовних інтересів. Сторінка умовно ділиться на 8 частин.
1/8    Недолік рефлексії й контролю. Норма для дітей 4 років
1/4    Здатність до осмислення свого досвіду, гальмування своїх дій
3/8    Гарний контроль і рефлексія
1/2    Інтеріоризація, надії, компенсаторні мрії
5/8    Інтенсивне духовне життя
6/8    Висота листя знаходиться у прямій залежності від інтелектуального розвитку і духовних інтересів
Листя займає майже всю сторінку    Втеча у мрії
Ширина листя (сторінка ділиться по ширині на 4 частини).
1/4    Сумнів у своєму інтелекті, позиція напруженого, судорожного захисту
1/2    Мало переконаний у своїй цінності, ставить під сумнів свій інтелект
3/4    Гарний інтелект, але може важко пояснюватися. Дилеми в контактах
На всю ширину    Любить говорити, привертати увагу, бути поміченим
Листва першого дерева широка, другого — вузька    Проблема вибору. Недовірливість із одночасною потребою залежати від інших. Усвідомлення конфліктів
Листва першого дерева вузька, другого — широка    Впертість і протидія. Ховає свою слабкість за показною силою, залишаючись внутрішньо напруженим і затиснутим. Пошук автономії
Особливості зображення дерева
Зображення на дереві гнізда, птахів та інших істот    Часті в осіб, які мають особливе відношення до природи. Для них дерево — чийсь будинок. Вони прагнуть доглядати за тваринами, рослинами. Професії типу людина-природа
Явне дерево, підстрижене шапкою (круглий протуберанець, намальований на вершині стовбура, звідки виходять гілки)    Інфантильний пошук заступництва
Сховане дерево, підстрижене шапкою (закруглення не промальоване)    Потреба в підтримці
Інфантильне дерево, підстрижене шапкою (коло на вершині стовбура, промені навколо)    Нормально для дітей до 7 років, у старших — ознака відставання
Пальма    Прагнення до зміни місця, бажання мандрів
Рокита    Нестача енергії та запальності, прагнення твердої опори та пошук позитивних контактів. Повернення до минулого та досвіду дитинства. Можливі труднощі у прийнятті рішень
Яблуня    Малюють дуже залежні від батьків діти або жінки, що прагнуть народити дитину, вагітні. Яблука, що впали з дерева, символізують переживання відторгнення у дитини
Дупло    Може бути перенесене хронічне захворювання або хірургічну операцію
Тварина, що виглядає з дупла    Відчуття наявності патоморфної частини особистості, що не піддається контролю та має руйнівні потенції (наприклад, нав'язливе почуття провини)
Штрихування на стовбурі (судомне, повторюване, обмежене чи ні)    Значущі проблеми з батьками, що викликають занепокоєння, проявляється воно чи ні. Акумуляція злостивості, туга від покинутості
Зачернення стовбура    Внутрішня тривога, підозрілість, побоювання бути покинутим. Прихована агресивність
Наявність на дереві плодів    Характерно для осіб, що прагнуть результативності в діяльності
Пеньок замість дерева    Людина часто намагається відповісти на вплив протилежною дією, контр питанням, схильна до негативізму
Вершина дерева часто не завершена, звичайно малюються великі гілки, може бути дупло    Таке зображення можна інтерпретувати як наявність великих незавершених планів
Гостра вершина, що закінчується переверненим V    Захист від небезпеки, дійсної або підозрюваної, що сприймається як атака на особистість. Бажання впливати на інших, труднощі у контактах. Компенсація відчуття неповноцінності. Потребує ніжності, безпеки
Занадто дрібне зображення    Часто свідоцтво перевтоми, скутого положення, затиснення, неможливості проявити себе
Занадто велике зображення    Внутрішня розкутість, воля
Дерево, роздвоєне від стовбура    В малюнках близнюків або осіб, у яких родинні зв'язки із братами й сестрами, навіть двоюрідними, дуже значущі
Зламане дерево    Свідчить про сильне потрясіння, переживання
Ушкодження дерева    Технічний або фізичний досвід, травматичний для суб'єкта
Позначене місце, на якому стоїть дерево    Потреба в стійкості, пошуку своїх «коренів»
Центральна позиція    Людина має систематичні звички
Малює багато дерев    Дитяча поведінка, недотримання інструкції
Симетрія    Прагнення вважатися згодним з зовнішнім світом. Виражена тенденція приховувати агресивність. Коливання у виборі позиції у відношенні до почуттів, амбівалентність, що може призвести до внутрішнього конфлікту. Загальмовані моральні проблеми
Лінія основи (землі)    Незахищеність
Контур землі дуже жирний    Відчуття тривоги, занепокоєння в рамках реальності
Контур спускається від центру в боки і вниз    Відчуття ізоляції та незахищеності. Залежність від матері
Спускається справа вниз    Чекання неясного, небезпечного майбутнього
Піднімається справа вгору    Присутність у майбутньому зусиль та боротьби
На тлі гори    Захисна установка. Бажання залежності (часто від матері)
Тінь    Фактор, що сприяє укріпленню тривоги на свідомому рівні. Недостатні, незадовільні для суб'єкта відносини в минулому, що відображуються в теперішньому
Сонце, його положення    Відносини між людиною та середовищем. Часто відображує відносини між суб'єктом і особою, що домінує в його оточенні
Промені падають на дерево    Відчуття домінування іншого або потреба домінувати
Дерево відхиляється від сонця    Схильність уникати домінування когось, хто сприяє травмуючому переживанню неадекватності
Сонце за деревом    Іноді суб'єкт може інтерпретувати дерево як когось зі свого оточення, що заважає відносинам із цінною для нього людиною або охороняє від небажаної особи
Захід сонця    Відчуття депресії, смутку
Вітер    Символізує переживання, що важко контролювати
Вітер віє у всіх напрямках    Переживання спроби (часто невдалої) перевірити дійсність
Вітер віє від дерева у бік людини    Нарцисичні тенденції

СубтестЗ. «Людина»
Людина — точка зору суб'єкта на його власну персону (психологічний або фізичний аспекти). Ідеальний образ суб'єкта, концепція його сексуальної ролі. Підхід суб'єкта до між персональних відносин у цілому або специфічних взаємодій. Співвідношення пропорцій голови й тулуба — це відношення між фізичним і духовним.
Деталі    Ознаки    Тенденції
Голова – сфера інтелекту (контролю), уяви    Велика    Неусвідомлене підкреслення переконаності про значення мислення в діяльності людини. Заклопотаність своїм інтелектом. Зарозумілість через свій інтелект. Акцентування фантазій (у дітей). Підкреслення уяви як джерела насолод. Можлива органіка
Велика у фігури протилежної статі    Уявна перевага протилежної статі й більш високий її соціальний авторитет
Маленька    Бажання відкинути контроль розуму, прагнення до заперечення хворобливих переживань і провини. Почуття інтелектуальної неадекватності
Повернена потилицею    Відчуженість, відгородженість, аутизм. Тенденція до замкнутості
У профіль, тіло анфас    Тривога, викликана соціальним оточенням і потребою у спілкуванні, недостатньо розвинене соціальне мислення
Нечітка    Сором'язливість, боязкість
Розмита    Жіноча ідентифікація, нарцисизм
Добре окреслена, тіло з тьмяним контуром або відсутнє    Яскраво виражена депресія
Контур підкреслений, риси тьмяні    Сором'язливість, замкнутість
Акцентування периферійних контурів голови    Значні зусилля зберегти контроль
Зображення на голові чогось (капелюха)    Символ захисту від впливу зовнішнього світу
Зображена останньою    Міжперсональний конфлікт, можливе порушення мислення
Волося – ознака мужності (хоробрості, сили, зрілості), прагнення до неї    Сильно заштриховане    Тривога, пов'язана з мисленням або уявою
Не заштриховане    Ворожі почуття
Рідке волосся сторчма    Недолік мужності
Скуйовджене    Сексуальна аморальність
Біле волосся на малюнку чоловіка    Переживання недоліку мужності й зрілості
Волосся, вуса тощо    Помисливість стосовно своєї мужності, прагнення до компенсації, сексуальна неповноцінність
Борода    Потреба демонструвати мужність
Вуха – чутливість до критики    Наявність вух    Відкритість сприйняття, зацікавленість в інформації про себе, значущість думки оточуючих, чутливість до критики
Великі за розміром вуха    Напевно, дитина демонструє сторожкість стосовно навколишнього світу та гіперчутливість до критики
Маленькі або відсутні    Прагне не приймати чи заглушити критику на свою адресу
Збільшене або підкреслене вухо    Ушкодження вуха або порушення слуху
Підкреслені    Можливі слухові галюцинації
Брови     Густі    Непригніченість
Рідкі, короткі    Презирство, зневага, витонченість
Очі – символ притаманного людині страху    Великі очі, із промальованими зіницями або без них, із заштрихованими склерами    Символ страху або тривоги. Це також може вказувати на гіперчутливість у відношенні до суспільної думки, підозрілість
Великі без зіниць    Вуайеризм, почуття провини
Випнуті або підведені    Брутальність, черствість
Як порожні очниці    Значиме прагнення уникати візуальних стимулів, ворожість
Не промальовані    Можливі зорові галюцинації
Без зіниць    Егоцентричність, незрілість, регресія, істерія
Крапками    Параноя
Дуже довгі вії    Можуть означати схильність демонструвати себе
Маленькі або закриті    Дитина занурена у себе, захоплена собою, скоріше за все, це вказує на інтроверсію, заглибленість у себе
Вії     Для жінок    Показники істероїдно-демонстративних манер, зацікавленість у замилуванні навколишніх
Для чоловіків    Показник жіночних рис характеру
Довгі    Кокетливість, схильність зваблювати, спокушати, демонструвати себе. У чоловіків — жіночність
Ніс     Довгий    Бажання мужності
Великий    Меланхолія. У підлітків — почуття неадекватності до чоловічої ролі й прагнення до неї
Широкий з горбинкою    Презирство. Мислить іронічними, соціальними стереотипами
Виділено ніздрі    Примітивна агресія
Рот     Відкритий у сполученні з язиком    Велика мовна активність, із промальовуванням губ — чутливість
Відкритий без промальовування губ і язика, особливо заштрихований    Легкість виникнення страхів, побоювань, недовіри
Круглий    У дітей і підлітків — боязкість, тривожність
Сильно підкреслений    Фіксація, незрілість, депресія
Впалий    Пасивна залежність
Широко відкритий або у формі овалу    Орально-еротична залежність
У жінки не зображений    Може бути намальована докірлива материнська фігура
Повні губи на обличчі чоловіка    Жіночність
Із зубами    Вербальна агресія, в основному захисного характеру
Рот клоуна    Вимушена привітність, неадекватні почуття
Підборіддя     Підкреслене    Компенсація нерішучості, неповноцінності, страх перед відповідальністю. Потреба домінувати в соціальній сфері
Велике    Компенсація слабкості й нерішучості, агресія
Підкреслене у фігурах протилежної статі    Залежність від іншої статі, вона вважається більш сильною
Слабко виражене    Переживання соціальної неадекватності
Обличчя – символ сфери спілкування     Велике    Високі інтелектуальні претензії
Всі деталі промальовані    Знак високої зацікавленості дитини в самій собі
Підкреслене    Сильна заклопотаність відносинами з іншими й своїм зовнішнім виглядом
Риси обличчя сильно підкреслені    Неповноцінність і компенсація в уяві
Риси нечіткі, закреслені, намальовані останніми або їх немає    Дитина має проблеми у спілкуванні
Відсутні частини обличчя    Можуть указувати на деякий ступінь інтелектуальної недостатності
Маленьке    Почуття інтелектуальної неадекватності
Нечітке, тьмяне    Боязкість, сором'язливість
Як маска    Обережність, потайливість, можливі почуття деперсоналізації й відчуженості
Дитячі риси    Інфантильне соціальне поводження
Рубець на обличчі фігури тієї ж статі    Можливо символізує очікування від оточення, защемлене почуття власної гідності або психотравми
Вираження обличчя    Домінуюча установка або настрій
Підлесливе    Незахищеність
Щасливий вираз    Суб'єкт почуває потребу зберігати потрібне обличчя
Шия, плечі
Шия – символізує зв’язок між сферами контролю й потягів     Наявна    Контроль за своїми проявами, ступінь їхньої довільності
Крупна шия    Вказує на усвідомлення тілесних імпульсів та намагання їх контролювати
Дуже велика    Тілесних імпульсів, старання їх контролювати
Підкреслена    Дітей потреба в захисному інтелектуальному контролі
Довга шия    Може означати цікавість
Довга тонка    Гальмування, регресія, депресія, істеричне гальмування ковтання. Проблеми контролю злості або примітивних потягів, шизоїдні тенденції
Одномірна шия    Слабка координація потягів і інтелектуального контролю
Товста коротка    Поступки своїм слабостям і бажанням, вираження непригніченого імпульсу
Відсутність шиї    Незрілість, слабкий контроль над імпульсами, регресія
Плечі – ознака фізичної сили ч. потреби у владі    Їхні розміри    Ознака фізичної сили або потреби у владі
Дуже великі, крупні    Відчуття великої сили або надмірна заклопотаність силою і владою. Може бути відчуття неповноцінності та його компенсація
Широкі    Сильні тілесні імпульси. У жінки — сексуальний конфлікт
Округлені, витончені плечі    Вираження рівної, пластичної, врівноваженої сили
Гострі, кутасті, квадратні плечі    Надмірна обережність і захист, агресивність
Похилі    Зневіра, смуток, відчай, розпач, почуття провини, нестача життєвих сил
Нерівні    Немає внутрішньої рівноваги, можливо через секс. Конфлікт
Маленькі, дрібні    Відчуття малоцінності, мізерності, нікчемності
Кінцівки
Руки – символ активності у спілкуванні, знаряддя більш дієвого тт. чутливого пристосування до оточення, особливо в міжперсональних відносинах. Базове прагнення боротьби, знаряддя керування тт. зміни середовища    Довгі, сильні    Амбіційність, залученість у події зовнішнього світу
Сильні    Агресивність, енергійність
Занадто великі    Сильна потреба кращого пристосування в соціальних відносинах з почуттям неадекватності й схильністю до імпульсивної поведінки
Великі у протилежної статі    Сприйняття її як небезпечної
Довгі, мускулясті    Потреба у фізичній силі, спритності, хоробрості як компенсації
Занадто довгі    Бажання чогось досягти, заволодіти. Надмірні амбіції. Потреба в автономії (у дітей)
Довгі й слабкі    Залежність, потреба в опікуванні
Довгі й тонкі    Відчуття нестачі досягнутого. При відсутності рота — астматичний компонент
Тонкі    Переживання втоми й марності зусиль
Широкі в долоні або плечах    Слабкий контроль дій, імпульсивність
Тягнуться убік    Бажання любові й прихильності
Розставлені    Товариськість, екстраверсія
Убік, стиснуті в кулаки    Агресія, бунтарство, протест
Кулаки притиснуті до тіла    Витіснений протест
Далеко від тіла    Відкритий протест
Розмах рук    Інтенсивне прагнення до дії
Окремо від тулуба    Суб'єкт іноді ловить себе на думках і діях, які вийшли з-під контролю
Гнучкі    Гарна пристосованість у міжперсональних відносинах
Дуже короткі    Відсутність прагнень, почуття неадекватності, нестача амбіцій
Заштриховані    Боязка тривога через міжперсональні труднощі або почуття провини через агресію
Підкреслені    Брутальність, черствість
Підкреслений ліктьовий суглоб    Залежність, нерішучість. Концентрація на соматичних проблемах
Неясно окреслені    Нестача самовпевненості в діяльності та соціальних відносинах
Підняті вгору    Агресія
Мляво опущені    Неефективність у діяльності
Схрещені    Ворожо-недовірлива установка
Притиснуті до тіла    Неповороткість, напруження, ригідність
По швах    Труднощі у соціальних контактах, страх перед агресивними імпульсами, пасивність як захист від них
Руки заховані    Нетовариськість, замкненість, невдоволеність своїм положенням
У кишенях    Непевність, ухилення, почуття провини
За спиною    Небажання поступатися, іти на компроміси навіть із друзями. Схильність контролювати прояви агресивних потягів
Руки в позиції захисту тазу    Боязке побоювання сексуального наближення. Надмірний інтерес до проблем сексу
Руки жінки в області тазу (пацієнт чоловік)    Жінка сприймається як сексуально ворожа
Руки намальовані наприкінці    Значима небажаність поспішних, близьких, відвертих зв'язків із середовищем. Іноді — старання приховати почуття неадекватності
Відсутні    Неповноцінність, боязкість, замкнутість, почуття провини, неадекватності при високому інтелекті
Відсутні у жінки    Материнська фігура сприймається як не люблячи, що відкидає, не підтримуюча
У чоловіка    Сильний сексуальний потяг, пов'язаний з почуттям провини
Пальці     Більше 5    Агресивність, амбіції
Менше 5    Залежність, безсилля
Великі, без долонь, пальці-палички    Брутальність, черствість, інфантильна агресія
Довгі, наче стріли    Відкрита агресія, ворожість, регресія
Як листочки або грона винограду    Незрілість, інфантилізм
Одномірні, обведені петлею    Свідомі зусилля проти агресивних почуттів
«Обрублені»    Витіснена агресія, замкнутість
Розчепірені    Невдоволеність своїм станом
Ретельно промальовані    У дитини є здатність до керівництва й перетворень
У кулаку    Бунтарство, протест
Заштриховані    Почуття провини
Ретельно намальовані нігті й суглоби    Нав'язливий контроль над агресією. Можлива залежність від матері, психосексуальна незрілість
Неясно окреслені    Нестача самовпевненості у діяльності та соціальних відносинах
Ноги
Ноги – символ опори, стійкості, спрямованості на практичну орієнтацію    Підкреслені    Брутальність, черствість
Широко розставлені    Відверта зневага, непокора, ігнорування або незахищеність
Сильно зведені    Ригідність, напруженість, можлива погана сексуальна адаптація
Схрещені    Захист від сексуального наближення
Недостатньо відділені одна від одної    Значний сексуальний конфлікт в супроводі провини й тривоги
Непропорційно довгі    Сильна потреба в незалежності, автономії й прагнення до неї
Занадто короткі    Почуття фізіологічної або психологічної незручності, неадекватності
Неоднакові    Амбівалентність у прагненні до незалежності
Відсутні    Патологічне переживання скутості, замкненість, боязкість, нерішучість, полохливість
Ступні – ознака фізіологічної і психологічної рухливості в міжперсональних відносинах    Малюнок початий зі ступенів    Депресія, боязкість
На нижньому боці аркуша    Потреба в стабільності через конфлікт
Підкреслені    Брутальність, черствість
Великі    Потреба у безпеці
Маленькі    Скутість, залежність
Пальці повернені до спостерігача    Почуття непевності, замкненості
Голі пальці ніг    Агресія
Непропорційно дрібні стопи    Скутість, залежність. У дорослого чоловіка ознака незахищеності, жіночності
Непропорційно довгі    Потреба безпеки та демонстрація мужності
Повернені в різні сторони    Сильні амбівалентні почуття (у малюнках з високим інтелектом)
Намальовані в профіль    Ознака стійкості, упевненості в собі
Не зображені    Замкнутість, боязкість, невпевненість, сором'язливість
Тулуб
Талія     Лінія талії    Вираження координації між потягами до влади (верхня половина тіла) і сексуальними потягами (нижня половина)
Дуже підкреслена    Сильний конфлікт між вираженням і контролем сексуальних потягів. Можлива зосередженість на соматичних проблемах або залежність від матері
Сильно затягнута    Нестабільний контроль над емоціями
Пупок    Якщо пупок промальовано маленькою дитиною — це ознака егоцентризму; якщо дитиною старшого віку — інфантильності або прагнення «піти в себе»
Тулуб – місцезнаходження базових потреб і потягів. Торс – уявлення дитини про фізичний вигляд людини     Яскравий контур    Емоційна нестабільність
Неясний    Боязкість, полохливість, сором'язливість.
Прямі штрихи в дітей    Завзятість, наполегливість
Округлі штрихи    Залежність, жіночність, поступливість, недолік самоактуалізації. У дітей — емоційна залежність
Кутастий чи квадратний    Агресія, критичність, мужність
Багато гострих кутів    Погана адаптація
Занадто великий    Наявність великого числа незадоволених, гостро усвідомлюваних суб'єктом потреб
Довгий і вузький    Шизоїдні риси
Голова намальована
в профіль, а тулуб — анфас    Може бути ознакою тривожності, яка викликана соціальним оточенням та потребою у спілкуванні
Тіло ненормально маленьке або відсутнє    Заперечення тілесних потягів або почуття приниження, малоцінності. Регресія в дітей («головоног»)
Не закінчене    Регресія
Одяг і аксесуари     Занадто багато одягу    Егоцентричність, тенденція до антисоціальної психології, потреба в домінуванні і соціальному схваленні
Щільно зображений    Егоцентризм, незрілість, надмірна занепокоєність матеріальними критеріями соціального статусу. Акцентування соціального престижу
Не за розміром    Невдоволеність соціальним статусом
Акцентовано ремінь (можливо заштрихований)    Сильний конфлікт між вираженням і контролем потягів
Пряжка на ремені    Залежність
Додаткові аксесуари (бантики, пряжки)    Підвищена увага до власної персони
Лінія одягу замість ступенів    Символ опори
Прозорі    Прогалини у мисленні, вуайеризм (залежно від місця прозоростей)
Краватка    Зміцнення мужності, сексуальна неповноцінність
Кишеня підкреслена    Залежність від матері
Уніформа    Потреба в завищеному статусі й визнанні
Маскарадний костюм    Невдоволення собою
Прозорий капелюх    Примітивне сексуальне поводження
Капелюх при відсутності одягу    Регресія
Сережки    Концентрація на сексуальній сфері
Ґудзики    Залежність (від матері), неповноцінність
Ґудзики по осі тіла    Зосередженість на соматичних проблемах
Заштриховані черевики    Незахищеність
Вік     Старший, ніж досліджуваний    Ідентифікація з батьком
Молодший    Емоційна фіксація над віком зображеної фігури або бажання повернутися в молодість. Незрілість
Стать     Малюється протилежна стать    Конфлікт через статево-рольову ідентифікацію, сильна прихильність чи залежність від батьків (протилежної статі)
Середнє вираження жіночих рис (досліджувана)    Задоволеність своєю сексуальною роллю
Підкреслені жіночі риси    Агресивне використання жіночності, кокетство
Сильно акцентовані    Схильність до промискуїтету
Слабко виражені    Скута статева реакція, обмежений досвід, органічна сексуальна дисфункція
Сидяча фігура тієї ж статі    Емоційна нестійкість, зменшені енергетичні ресурси
Фігура чоловіка спиною    Ідентифікація з жіночою статтю
Фігура     Маленька    Тривога, емоційна залежність, почуття дискомфорту й скутості, сковане «его»
Маленька тієї ж статі    Почуття неповноцінності, тенденція до замкнутості
Велика    Експансивність, схильність до марнославства, зарозумілість, нарцисизм, компенсаторне звеличення себе в уяві
Велика фігура тієї ж статі    Агресивність, експансивність
Велика фігура іншої статі    Можлива схильність до пасивності, інша стать сприймається як більш сильна
Фігура не вміщується на аркуші    Середовище усвідомлюється як сильно сковуюче
Великі руки й ноги    Брутальність, черствість
Щиколотки й зап'ястя дрібні    Жіночність
Деформація або акцентування руки або ноги на лівій стороні (досліджуваний — чоловік)    Соціально-рольовий конфлікт
Об'єкти у руках    Барабан, молот, зброя, граблі, ін. — агресивність. Віник або мітла, вибиванка для одягу, пилосос та ін. — символи влади та погрози. Джерело світла у руках (свічка, факел та ін.) інтерпретується як підкреслене бажання дитини мати наставника, людину, що вестиме, охоронятиме, а також потребу в емоційному теплі та любові
Поза     В профіль    Ухилення, виверти
Анфас    Соціальна неприступність, залежність
Голова в профіль, тіло анфас    Тривожність, викликана соціальним оточенням і потребою в спілкуванні
Амбівалентний профіль    Особливо сильна фрустрація              
Відсутність рівноваги    Напруження
Абсолютний профіль    Серйозна відчуженість, замкнутість, опозиційні тенденції
Контрольований біг    Бажання втекти. З'ясоване прагнення зникнути від кого-небудь або досягти чого-небудь
Сліпа втеча    Можлива наявність панічних страхів
Плавний, легкий крок    Гарна пристосованість до оточення

 

Яндекс.Метрика >