...
Курсова робота на тему: “Розвиток ціннісної сфери особистості у підлітковому віці” PDF Печать E-mail


Зміст.
Вступ.    2
Розділ І. Ціннісні орієнтації особистості як предмет психологічного дослідження.    3
1.1. Система ціннісних орієнтацій, їх форми і види.    5
1.2. Характеристика структури моральних цінностей особистості.    8
Розділ ІІ. Характеристика розвитку ціннісних орієнтацій підлітка.    12
2.1. Особливості формування ціннісних орієнтацій особистості.    13
2.2. Специфіка становлення ціннісних орієнтацій у підлітковому віці.    14
Розділ ІІІ. Експериментальне дослідження ціннісних орієнтацій у підлітків.    22
Висновки.    43
Література.    44

Вступ.
Психолого-педагогічна діагностика ціннісних орієнтацій молоді, виявлення комплексу інтересів та потреб молодої людини, які є базисом формування ціннісних орієнтацій – одне з важливих завдань психодіагностики на даному етапі.
Враховуючи проблеми молоді в нашій державі, необхідно сказати, що діагностування і виявлення сфери потреб у підлітків допомагає підштовхнути юнаків до вияву і вільного розвитку найрізноманітніших індивідуальних особливостей, дати учням ціннісні і професійні орієнтири навіть на ті професії, котрі в даний час не користуються популярністю, але в найближчому майбутньому визначатимуть шлях розвитку нашої держави як країни, що має реальну основу для розвитку гуманістичних і демократичних засад. А для досягнення цієї мети необхідним є створення цілісної картини ціннісних орієнтацій молоді, корегування та спрямування школярів на реальні, а не тимчасові кон’юнктурні пріоритети в економіці й суспільному житті.

Розділ І. Ціннісні орієнтації особистості як предмет психологічного дослідження.
Ціннісні орієнтації – це система відносно стійких, соціально обумовлених уявлень про переважаючі, вибрані особистістю чи якоюсь людською спільнотою в якості важливих, необхідних, корисних для себе матеріальних і духовних благ і ідеалів, і найбільш сприйнятливих, достойних способів їх одержання. Цінності тісно пов’язані з потребами. Предмети, явища і їх властивості, ідеї виступають у виді цінностей тоді, коли вони необхідні людям в якості засобу, цілі для задоволення їх потреб.
Для того, щоб краще зрозуміти що таке ціннісні орієнтації особистості, необхідно проаналізувати різні підходи людей, які займалися цим питанням, щодо ціннісних орієнтацій в різні часи і епохи.
Кращі гуманістичні традиції народу, його прагнення до національної гідності, честі, готовності до захисту своєї Вітчизни мали завжди самостійним джерелом народне життя з відображенням у ньому загальнолюдських цінностей. Під пріоритетними загальнолюдськими цінностями розуміють самоцінність людини і людського життя, любов, сім’ю, дітей, щастя, волю, рівність, справедливість, мир. У цивілізованому суспільстві такі якості особистості, як совість, честь, жалісливість, співчуття, милосердя, гуманність, миролюбність, взаємодопомога, почуття власної гідності також вважаються загальнолюдськими цінностями.
Загальнолюдські цінності реалізуються в процесі виховання в загальнолюдських якостях особистості. Вони не виникають спонтанно, а передаються через традиції, звичаї, побут, мораль, спосіб життя, а також через моральний та творчий досвід людей. Важливо, що загальнолюдські цінності формуються в родині, в школі тощо.
У галузі педагогіки гуманісти ХIV-XVI ст. Роттердамський, Рабе, Монтель, Вітторіно де Фельтре всупереч середньовічній схоластичній системі виховання, яка не вважала особистість загальнолюдським надбанням, відстоювали потребу прищеплювати дитині загальнолюдські цінності: гуманність, гідність, милосердя, співчуття та співпереживання до ближнього, добросердечність.
Гуманістичними загальнолюдськими ідеалами і цінностями було насичене виховання та навчання в братських школах України. На терені української педагогічної думки ХVІ-XVIІ століть працювали П.Беринда, І.Борецький, А.Елласонський, брати С. і З. Зизенії, С.Полоцький, Ф.Прокопович, М.Смотрицький, К.Ставровецький.
Становлення системи загальнолюдських цінностей пов’язано з іменами французьких матеріалістів ХVІІI ст.. Гельвеція, Гольбаха, Дідро, Ламетрі. Термін „загальнолюдські цінності” вони в своїх творах не використовували, але своїми працями започаткували гуманістичний світогляд з найвищою цінністю – людиною та її щастям. Великий інтерес викликають досліджені ними питання про причини поширення ідей жорстокості і людиноненависництва, з одного боку, та співчуття, з іншого. Свої думки вони спрямовували на пошуки шляхів досягнення гармонії в суспільстві на засадах справжньої гуманної моралі, загальнолюдських цінностей.
Видатні філософи, письменники ХІХ ст.. загальнолюдські цінності вважали за вищу мету розвитку людини. Це М.Бердяєв, Ф.Достоєвський, М.Козачинський, Я.Козельський, Г.Сковорода, В.Соловйов, Л.Толстой.
Видатні зарубіжні та вітчизняні педагоги – Дістервег, Коменський, Корф, Песталоцці, Руссо, Пирогов, Сковорода, Ушинський – прагнули розвинути гуманістичні початки особистості, цілеспрямовано формувати в ній загальнолюдські цінності.
Розвивати загальнолюдські цінності було властиво представникам української демократичної думки: П.Грабовському, М.Коцюбинському, Лесі Українці, І.Франку, Т.Шевченку. видатні гуманісти розуміли, що загальнолюдські цінності є основним критерієм людського життя.
Л.Толстой, Ф.Достоєвський, М.Пирогов і П.Грабовський, В.Короленко і А.Духнович утверджували загальнолюдські цінності – добро, гуманізм, справедливість, співчуття близьким, совість як основні критерії людського життя, його призначення.
Основоположники сучасної вітчизняної педагогічної та психологічної науки П.Блонський, А.Макаренко, В.Сухомлинський, С.Шацький, Я.Чепіга, Х.Алчевська, Г.Костюк – відстоювали потребу формування в дитини загальнолюдських цінностей.
Основний зміст загальнолюдських цінностей як пріоритетних початків у житті суспільства досліджують сучасні філософи: Бахтін, Гуревич, Зотов, Карпінський, Крутов, Крутова, Малиновська, Перерва, Сєдов, Смолянцев, Толстих, Шердаков; спеціалісти з етики: Бердешкіна, Гусейнов, Кубинський; економісти: Богат, Нуйкін, Черниченко, Шмельов; публіцисти: Ваксберг, Руденко, Щекошихін.

1.1. Система ціннісних орієнтацій, їх форми і види.
У досвіді роботи вчителів-новаторів, таких як Амонашвілі, Белавич, Гончарові, Гузик, Захарченко, Ільїн, Кучеренко, Лисенкові, Маринюк, Сірик, Шаталов та інших втілено зразок співробітництва з учнями різного віку на основі загальнолюдських цінностей. В основі оновленої системи загальнолюдських цінностей – людина як центр історичного процесу, як соціально активна особистість.
Розглянувши загальнолюдські ціннісні орієнтації як предмет психологічного дослідження, перейдемо до характеристики системи ціннісних орієнтацій, їх формів та видів.


Дану роботу ви можете отримати по замовленню!

 

Яндекс.Метрика >