...
СИСТЕМА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА PDF Печать E-mail

СИСТЕМА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
Система міжнародного права - це сукупність принципів і норм міжнародного права, що    становлять    єдине    ціле    і    які    впорядковані    на    відносно    самостійні    компоненти: інститути і галузі міжнародного права.

3.1. Співвідношення системи і структури міжнародного права
Система  міжнародного  права  не  ідентична  його  структурі.  Основний  елемент  структури міжнародного права – норма МП.
Структура  міжнародного  права  -  це  внутрішня  організація  системи  міжнародного права.    Структурою    міжнародного    права    є    особливі    способи    зв'язків    на    рівні    норм міжнародного права, інститутів міжнародного права і галузей міжнародного права.
Структура  сучасного  МПП  багаторівнева.  Елементарний  структурний  рівень  –  це структура норм, компонентний розподіл на рівні інституту і галузі міжнародного права.
Сучасне  загальне  міжнародне  право –  центр  функціонуючої  системи.  У  взаємодії  з  ним існують регіональні міжнародно-правові комплекси (європейське право прав людини, право ЄС, комплекс  міжамериканських  норм  права  тощо).  Значна  кількість  норм  регулюють  локальні, партикулярні відносини. Ці норми можуть не вписуватись в певний інститут. Міжнародне право не тільки багатофункціональна система, але й складноструктурована система.


3.2. Система галузей, інститутів та норм міжнародного права
Система  норм  міжнародного  права  структурована  в  багатьох  площинах,  в  тому  числі  в площині  ієрархії  його  норм.  В  ієрархічній  структурі  міжнародного  права  основні  принципи міжнародного права (ОПМП) є головними системоутворюючими засадами цієї системи. ОПМП є  індикатором  відповідності  норм  міжнародного  права  потребам  і  засадам  функціонування системи  права.  Поза  ОПМП  не  може  функціонувати  жоден  інститут  чи  галузь  і  навіть  система міжнародного права в цілому.
Загальносистемні інститути міжнародного права - це сукупність норм, яка забезпечує стійкість системи права та не входить структурно до жодної галузі МП. В системі міжнародного права   вони   є   тим   ядром,   навколо   якого   формулюються   галузі   міжнародного   права.   Такі інститути:

-    інститут міжнародної правосуб'єктності;

-    інститут міжнародної правотворчості;

-    інститут застосування норм міжнародного права;

-    інститут міжнародно-правової відповідальності;

-    інститут відновлення порушених правовідносин.

Галузь  міжнародного  права  є  особливою  підсистемою  системи  міжнародного  права,
найбільшим компонентом його структури. Галузь міжнародного права - комплекс однорідних норм певного функціонального призначення.

В міжнародному праві існує певна система поділу на галузі.

Для  комплексних  галузей  міжнародного  права  характерне  "міжгалузеве"  регулювання складноструктурованих  міжнародних  відносин.  Комплексні  галузі  є  особливими  асоціаціями норм права, які можуть функціонувати в сфері суміжних об'єктів правового регулювання.
Компонентами галузей міжнародного права є інститути права. Інститут регулює певний вид  міжнародних  відносин  відповідної  галузі.  Інколи  інститути  регулюють  міжгалузеву  сферу відносин. В таких випадках вони функціонують як міжгалузеві, прикордонні інститути.

Елементарний поділ системи міжнародного права здійснюється на рівні норми права (див.

3.3. Види галузей системи міжнародного права
Види галузей МП, їх місце в системі МП та взаємодія обумовлені як об’єктивними, так і суб’єктивними факторами.
В  систему  МП,  яка  має  об’єктивний  характер  входять  основні  принципи  та  галузі  МП. Єдиного  офіційного  переліку таких  галузей не існує, але можна запропонувати  перелік галузей права, що визнається більшістю юристів-міжнародників:

1.    Населення в міжнародному праві.

2.    Правовий режим території в МП.

3.    Право міжнародних договорів.

4.    Міжнародне морське право.

5.    Міжнародне повітряне право.

6.    Міжнародне космічне право.

7.    Дипломатичне та консульське право.

8.    Право міжнародних організацій.

9.    Право міжнародної безпеки.

10. Гуманітарне право.

11. Міжнародна боротьба зі злочинністю.

12. Міжнародно-правова відповідальність.
Система МП є системою відкритого типу. Постійно розширюється коло суб’єктів, а також об’єктів регулювання. Це пов’язано із розвитком вже існуючих галузей права, а також з появою нових. Серед відносно нових галузей права необхідно назвати:

-    міжнародне право захисту прав людини;

-    міжнародне економічне право;

-    міжнародне екологічне право;

-    міжнародне атомне право тощо.
 

Яндекс.Метрика >