...
Шпаргалка: Види суб’єктів податкових правовідносин. PDF Печать E-mail

Шпаргалка: Види суб’єктів податкових правовідносин.

Суб'єкт податкових правовідносин—це реальний учасник податкових правовідносин. Суб'єкти податкових правовідносин наділені правосуб'єктністю, передбачену нормами податкового права, що включає такі елементи:1) податкову правоздатність — закріплену нормами податкового права здатність мати права та обов'язки у сфері оподаткування;2) податкова дієздатність — закріплену нормами податкового права здатність своїми діями реалізовувати такі права та обов'язки, в межах якої виокремлюється податкова деліктоздатність як здатність нести юридичну відповідальність за податкові правопорушення. В якості суб'єктів можна виділити такі види учасників податкових правовідносин: 1) держава (в особі органів влади, що встановлюють і регулюють механізм оподаткування); 2) податкові органи; 3) платники податків – це фізичні та юридичні особи (резиденти і нерезиденти) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують об’єкти оподаткування або проводять діяльність, що є об’єктом оподаткування, згідно з ПКУ або податковими законами і на яких покладено обов’язок зі сплати податків і зборів згідно із кодексом.; 4) фінансові установи, через які здійснюються перерахування податків до бюджетів та державних цільових фондів; 5) інші суб'єкти податкових правовідносин.
В окремих випадках між державою та платником перебуває уповноважена особа - податковий агент, тобто особа, яка зобов'язана нараховувати, утримувати та сплачувати податок до бюджету або державного цільового фонду від імені та за рахунок платника податку, вести податковий облік та подавати податкову звітність податковим органам, а також нести відповідальність. Платник може реалізовувати свої обов'язки зі сплати податку безпосередньо або через представника — особу, яка виконує юридичні дії від імені платника податку в межах повноважень, які пов'язані із сплатою податків, у результаті чого виникають, змінюються або припиняються права і обов'язки платника податків. Представник може діяти як в силу вимог чинного законодавства, так і на підставі установчих документів або договору доручення.

 

Яндекс.Метрика >