...
Шпаргалка: Розмежування окремих видів обов’язкових платежів податкового характеру. PDF Печать E-mail

Шпаргалка: Розмежування окремих видів обов’язкових платежів податкового характеру.

Систему платежів, які входять у податкову систему в науці податкового права розмежовують на два види: податки та інші платежі податкового характеру, які в сукупності становлять податкові платежі. Якщо до першого виду належать саме податки (податок на прибуток, ПДВ), то другий вид включає збори й інші податкові платежі (мито, державне мито, плати, внески тощо). Таким чином, поняття обов'язкового платежу є родовим, що охоплює всю сукупність податків і зборів, які мають податковий характер. Стосовно ж податків і зборів, то вони — категорії видові, які являють собою форми обов'язкових платежів податкового характеру. У цьому випадку з'являється необхідність двозначного вживання терміну "податок" у вузькому й широкому тлумаченні. У широкому розумінні — це вся система обов'язкових платежів податкового характеру, до яких належать:1) податки; 2) збори; 3) інші податкові платежі (мито, плати, внески тощо). У вузькому значенні під податком мається на увазі власне податок як один Із видів обов'язкових платежів податкового характеру з притаманними лише йому специфічними ознаками.
До загальних рис обов'язкових платежів податкового характеру відносяться: 1. обов'язковість сплати; 2. чітке надходження їх до бюджетів і спеціальних цільових фондів; 3. вилучення їх на основі законодавчо закріпленої форми й порядку надходження; 4. здійснення контролю єдиними органами державної податкової служби; 5. безеквівалекткий характер.
Однак, незважаючи на схожість цих механізмів, вони мають окремі розходження, зокрема в науці податкового права виокремлюють наступні відмінності податків та інших обов'язкових платежів податкового характеру:
1) податки, на відміну від інших податкових платежів, забезпечують значно більшу частину надходжень до бюджетів;
2) податки мають нецільовий характер;
3) податки є безумовними платежами, а інші обов'язкові платежі податкового характеру виплачуються у зв'язку з наданням певної послуги, здійсненням юридично значущих дій і видачею документів, наданням права користуватися певним благом (наприклад, право використовувати природні ресурси);
4) податки мають періодичний характер, а інші податкові платежі часто носять разовий характер (наприклад, сплата державного мита при поданні позову до суду);
5) податки надходять до бюджетів, тоді як інші обов'язкові платежі податкового характеру можуть надходити як до бюджетів, так і формувати спеціальні цільові фонди (наприклад, до Пенсійного фонду).
6) На відміну від податку податкові платежі мають індивідуальний характер, їм властива спеціальна мета та спрямованість на задоволення спеціальних інтересів і потреб.

 

Яндекс.Метрика >