...
Шпаргалка: Місце банківського права в системі права. PDF Печать E-mail

Шпаргалка: Місце банківського права в системі права.

Банківське право – це комплексна галузь права, норми якої регулюють порядок організації та діяльності банків України, їх відносин з клієнтами, а також порядок здійснення банківських операцій.
Аналіз та систематизація різних поглядів дає можливість виділити кілька точок зору з даної проблеми: банківське право є самостійною галуззю права; банківське право є підгалуззю права (фінансового, цивільного, господарського); банківське право є комплексним інститутом права; банківське право є комплексною галуззю права.
До самостійної галузі права банківське право відносять в більшості іноземні фахівці. Інша група вчених вважає банківське право частиною (підгалуззю) різних галузей права. М. М. Агарков у своїх лекціях зазначав, що банківське право, в основному, являє собою спеціальний розділ торгівельного права, присвячений банкам. Цілий ряд авторів відносить банківське право суто до фінансового права, що спрямована на мобілізацію, розподіл і використання централізованих фондів з метою забезпечення виконання завдань держави. Представники теорії господарського права обстоюють позицію, відповідно до якої банківське право є невід’ємною складовою частиною цієї самостійної галузі права.
Так, норми банківського права є складовою частиною різних галузей права. Однак, дослідження їх лише частинами і лише в межах визначених певною галуззю права (будь то фінансове, цивільне чи інше) призводить до однобокого вивчення відносин, що складаються в банківській сфері і не дають цілісного їх розуміння. Інші фахівці, заперечуючи існування банківського права як галузі права, вважають, що сукупність правових норм, які регламентують відносини в сфері банківської діяльності є комплексний правовий інститут. Зокрема, такої позиції дотримується О. П. Орлюк, І. Б. Заверуха, Л. Г. Єфимова.  Аналізуючи даний підхід, потрібно зазначити, що не можна погодитись з тим, що банківське право це комплексний інститут тобто сукупність різнорідних норм, що регулюють відносини в певній сфері. Банківське право хоча й охоплює норми різних галузей права однак не є простою їх сукупністю. Воно є системою правових норм, що регулюють відносини в банківській сфері, а тому його потрібно розглядати як комплексну галузь права. 
Отже, банківське право це не механічне об’єднання норм основних галузей права, а якісно нове, юридично цілісне правове утворення. Саме банківське право, як комплексна галузь права, об’єднує за єдиними предметними, тематичними та цільовими ознаками юридично неоднорідні відносини в цілісне утворення, що збагачує їх зміст, сприяє виробленню якісно нових понять, положень і в зв’язку з цим суттєвому розвитку юридичної термінології.

 

Яндекс.Метрика >