...
Шпаргалка: Класифікації податків. PDF Печать E-mail

Шпаргалка: Класифікації податків.

Обов'язкові платежі податкового характеру класифікуються за різними підставами. 1) залежно від органу влади, який встановлює і скасовує податки та території дії податку:- загальнодержавні — встановлюються Верховною Радою України і справляються на всій території України;- місцеві—встановлюються сільськими, селищними, міськими радами; 2) за видом фонду, до якого надходять податки:- закріплені—надходять до конкретного бюджету або спеціального цільового фонду:- регулюючі (різнорівневі)— надходять одночасно до бюджетів різних рівнів; 3) за видом платника: податки з фізичних осіб;- податки з юридичних осіб;- змішані; 4) за формою оподаткування:- прямі — встановлюються безпосередньо щодо платників податків і сплачуються за рахунок їхніх доходів;- непрямі — встановлюються в цінах товарів і послуг та сплачуються за рахунок цінової надбавки; 5) за економічним змістом: - податки на доходи—стягуються безпосередньо з доходів фізичних і юридичних осіб;- податки на споживання—сплачуються не при отриманні доходів, а при їх використанні; - податки на майно; 6) за характером використання:- загального призначення—використовуються на загальні цілі без конкретизації заходів або витрат, на які вони витрачаються; - цільові податки; 7) за періодичністю стягнення: - разові (більшою мірою такий різновид податків має характер зборів); - систематичні (регулярні)- сплачуються регулярно через певні проміжки часу й протягом усього періоду володіння або діяльності платника (щомісячно, поквартально, щорічно); 8) за способом стягнення:- розкладні — спочатку встановлюються в загальній сумі відповідно до потреб держави й місцевого самоврядування в доходах, потім цю суму розкладають на окремі частини за територіальними одиницями, а на низовому рівні - між платниками (історично це перша форма стягнення податків); - окладні— передбачають встановлення спочатку ставок, а відтак і розміру податку для кожного платника окремо; 9) за методом оподаткування:- прогресивні— податки, ставки яких зростають зі збільшенням величини об'єкта оподаткування;- пропорційні — податки, ставки яких не залежать від розміру об'єкта оподаткування; - регресивні—податки, ставки яких зменшуються зі зростанням величини об'єкта оподаткування.

 

Яндекс.Метрика >