...
Шпаргалка: Функції податку. PDF Печать E-mail

Шпаргалка: Функції податку.

Соціально-економічна сутність і призначення податків прявляється через їх функції. Функції податку як фінансової категорії випливають насамперед з фукцій фінансів.
Основні функції: 1. Фіскальна. Податки є способом централізації валового внутрішнього продукту в бюджетах на загальносуспільні потреби, виконуючи в такий спосіб фіскальну функцію. Отже, реалізація фіскальної функції податків (фіск від лат. fiscus - державна казна, скарбниця) спрямована на забезпечення держави й місцевого самоврядування фінансовими ресурсами. 2. Регулююча функція, як і фіскальна, характеризує суспільне призначення податків і полягає в можливості за допомогою податкової політики впливати на різні сторони діяльності платників податків. За допомогою регулюючої функції здійснюється регулювання як виробництва, так і споживання. 3. Податки безпосередньо пов'язані з розподільчою функцією в частині перерозподілу ВВП між державою та юридичними й фізичними, галузями економіки, державою в цілому та її окремими територіальними утвореннями. 4. Контрольна функція реалізується в ході оподаткування при регламентації державою фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій, одержанні доходів громадянами, використанні ними майна. За допомогою цієї функції оцінюється раціональність, збалансованість податкової системи, наскільки податки відповідають реалізації мети у сформованих умовах.
Допоміжні функції: 1. Стимулююча функція (її розглядають також як підвид регулюючої) створює орієнтири для розвитку або згортання виробництва й реалізується через систему податкових пільг. 2. Соціальна функція, яка є синтезом розподільчої і регулюючої функцій. Призначення — захист верств населення з низькими доходами. 3. Накопичувальна функція - активне нагромадження, що виражається в розвитку виробництва, збільшенні потужностей тощо.

 

Яндекс.Метрика >