...
СЦЕНАРНО-РЕЖИСЕРСЬКІ ОСНОВИ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (КДД) PDF Печать E-mail

СЦЕНАРНО-РЕЖИСЕРСЬКІ ОСНОВИ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (КДД)

1.Загальна характеристика сценарію.

2.Методика роботи над сценарієм клубного заходу.

3.Хронометраж клубного заходу.

1.Загальна характеристика сценарію.

Для того, щоб підготувати клубний захід, треба перш за все скласти сценарій.

Сценарій – це літературна основа масового заходу, в якій детально розписується його сюжет, зміст основних епізодів, репліки ведучих та дійових осіб, аудіо- та відео заставки тощо.

Є такі основні різновиди сценаріїв за жанром:
- сценарій літературного монтажу;
- сценарій літературно-музичної композиції;
- сценарій концерту;
- сценарій тематичного клубного заходу;
- сценарій агітбригади;
- сценарій проведення дискотеки тощо.
Кожен із видів сценарію має свої особливості, що обумовлюються специфікою певного жанру. Всі сценарії клубних заходів поділяються на авторські (оригінальні, які належать перу сценариста) і компілятивні (збірні).
І авторські і компілятивні сценарії можуть бути сюжетними (побудованими на наскрізному сюжеті) і тематичними (побудованими за певною темою).

У тексті сценарію:
- у строгій послідовності викладаються окремі елементи дії;
- розкривається тема;
- показані авторські переходи від однієї частини до другої;
- з’ясовано приблизний напрямок всіх виступів;
- вносяться використані художні, музичні твори чи уривки з них;
- передбачено засоби підвищення активності учасників заходу;
- продумано оформлення приміщення і спеціальне обладнання.
Кожен сценарій повинен бути неповторним, своєрідним. Для того щоб навчитися складати сценарії, необхідно дотримуватися принципів і оволодіти методами сценарної діяльності.
2.Методика роботи над сценарієм клубного заходу
При підготовці і проведенні будь-якого масового заходу визначаються такі етапи:
1 етап – розробка сценарного плану (тематика, загальний зміст заходу, методика, часові рамки, чисельність учасників і глядачів тощо);
2 етап – розробка основного сценарію:
- тема, мета, завдання;
- основні епізоди (блоки), перехід від епізоду до епізоду;
- сюжетний хід, дійові особи (ведучі та інші);
- елементи театралізації;
- композиція (зав’язка сюжету, розвиток дій, кульмінація, фінал);
- прив’язка сценарію;

3 етап – план підготовки заходу;

4 етап – план проведення заходу;

5 етап – підготовка виписок із сценарію (для ведучих, освітлювача, звукорежисера та ін.).

При роботі над сценарієм виділяють такі кроки:
- розробка сценарного плану;
- збір сценарного матеріалу (документального і художнього);
- розробка чорнового варіанту сценарію (компанування);
- написання основного сценарію.
Для розробки сценарного плану необхідно опиратися на схему тематичного аналізу сценарного матеріалу, яка включає такі елементи:
1)тема сценарію – це коло життєвих проблем, які висвітлює автор в сценарії (це те, про що Ваш захід);
2)мета – це головна думка, ідея заходу (це те, заради чого він проводиться);
3)основні епізоди сценарію, планування яких вимагає чіткої послідовності (мінімум –3, максимум –10; оптимально – 5 – 8 епізодів);
4)сценарний хід – це образ сценарію, який з’єднує сценарій в єдине ціле; він може бути: а)тематичний (в словесній, музичній формі); б)речовий (реквізит, оформлення); в)дійовий (мізансцена, пантоміма, поява якогось учасника тощо);
5)дійові особи; в сценарії виділяють такі види ведучих: а) ведучі як плід фантазії автора (Урожай, Зима, Весна, Дід Мороз і Снігуронька); б) ведучі – реальні люди; в) ведучі – учасники художньої самодіяльності.
6)елементи театралізації сценарію: світло, грим, бутафорія, художнє оформлення сцени, фонограма, технічні, наочні, художні засоби;
7)прив’язка сценарію – це орієнтація конкретного матеріалу на аудиторію; найбільш типові прив’язки – вікова, професійна, географічна;
8)композиційні елементи: пролог, експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка, фінал;
9)монтаж сценарію; прийоми монтажу матеріалів:
- монтаж послідовно-хронологічний (матеріал розташовується в хронологічній послідовності епізодів);
- монтаж контрастний - в основі – контрастне співставлення епізодів;
- монтаж по висхідній лінії;
- монтаж паралельний – будується за принципом одночасного використання декількох сюжетних ліній сценарію;
- монтаж з використанням ретроспекцій тощо.
10) збір матеріалу – джерелом для збору матеріалу може бути періодична преса, архівні документи; кіно- фотоматеріали, літературні джерела, усні розповіді учасників подій; весь матеріал поділяється на основний і факультативний.

3.Хронометраж клубного заходу
Тривалість заходу обумовлюється:
- віковим складом аудиторії;
- тематикою і метою заходу;
- місцем заходу в системі дозвіллєвої діяльності.

Щоб визначити, скільки часу буде тривати культурно-дозвіллєвий захід, необхідно прочитати готовий сценарій вголос, а отриманий час помножити на два. Слід враховувати, що дозвіллєвий захід повинен тривати не більше як 1,5 години (якщо захід складається з 2-х частин, то тривалість першої може бути 60 хвилин, а другої – 45 (або 40 і 35 хвилин). Антракт – 10 – 15 хвилин.

 

Яндекс.Метрика >