...
Вплив на стан здоров’я людини небезпечних факторів навколишнього середовища PDF Печать E-mail


- небезпечні фактори середовища;
- вплив наркоманії та токсикоманії на життєдіяльність людини;
- вплив алкоголю та нікотину на стан здоров’я людини;
- небезпека захворювання на СНІД.


- Небезпечні фактори середовища
На мозок людини діють різноманітні за кількістю і якістю численні подразники з внутрішнього і навколишнього середовища. Вони викликають утворення безумовних і умовних рефлексів в організмі людини, що систематизується і приводить до динамічної рівноваги. Вироблення умовних рефлексів є біологічним актом, який створює основу для правильного обміну речовин та енергії між організмом і навколишнім середовищем.
Навколишнє середовище, в якому живе людина, характеризується умовами, що сприяють нормальним фізіологічним функціям. Людина не може жити без повітря, яке є одним з найважливіших елементів навколишнього середовища. Атмосферне повітря є постійним джерелом кисню, необхідного для оксидаційних процесів і збереження життя. Важливі й інші компоненти атмосферного повітря, наприклад, вуглекислота. З другого боку, в атмосферне повітря поступають газоподібні продукти обміну речовин людини. Велике значення мають температура повітря, його вологість, барометричний тиск, рух повітря, сонячна радіація, процеси теплообміну організму з навколишнім середовищем, кліматотворчі фактори. Вода і харчові продукти також є компонентами навколишнього середовища, без яких неможливе життя людини. Ці компоненти входять до складу організму, вони є джерелом мінеральних речовин, вітамінів, білків, жирів, вуглеводів, що постійно беруть участь в обміні між організмом і навколишнім середовищем.
Не менш важливим є значення грунту для організму людини. Він є джерелом мінеральних, органічних і органо-мінеральних речовин і унікальною лабораторією, в якій відбуваються процеси розкладу та синтезу органічних речовин, а також фотохімічні процеси. Грунт впливає на формування здоров’я людини, є основним фактором, що формує геохімічні процеси, від яких залежить хімічний комплекс організму. Грунт також є джерелом мінеральних речовин, необхідних для циклу обміну речовин, для росту рослин, які вживає людина і тварина.
Фактори навколишнього природного середовища по своїй комплексній дії впливають як ефективно, так і неефективно на стан здоров’я.
Серед факторів, які можуть несприятливо впливати, розрізняють етіологічні, тобто причинні фактори, які безпосередньо обумовлюють розвиток і вираженість патологічного процесу (хвороби), і фактори ризику, які не є причиною захворювання, але сприяють, посилюють дію етіологічних факторів. Наприклад, інфекційні збудники, токсичні речовини, вібрація є причиною певних захворювань - грипу, туберкульозу, отруєння ртуттю, вібраційної хвороби, а зайва маса тіла, паління, малорухливий спосіб життя можуть як збільшити імовірність захворювань (гіпертонія, ішемічна хвороба серця), тобто впливати на частоту захворювань серцево-судинної системи, так і негативно впливати на їх перебіг, робити менш сприятливий прогноз цих та інших захворювань, які обумовлені дією етіологічних факторів. Алкоголь також може служити фактором ризику, який посилює несприятливу дію хімічних речовин, що діють на нервову систему, а паління - речовин, що вражають переважно легені та дихальні шляхи. Неповноцінне харчування (обмаль білків, вітамінів тощо) може служити етіологічним фактором елементарних розладів і фактором ризику інтоксикацій важкими металами або радіаційного ураження осіб, які стикаються з ними у виробничих умовах.
Негативний вплив факторів навколишнього середовища на організм людини може проявлятись у вигляді запалення, дистрофічних змін, алергічного стану, порушення у розвитку плоду і пошкодження спадкового апарату клітини. 70-80% усіх випадків раку викликані дією хімічних канцерогенів. Вже тепер близько 4% новонароджених відрізняється генетичними дефектами, які ведуть далі до виражених спадкових захворювань.
Небезпека хімічного та радіаційного забруднення полягає в тому, що вплив цих забруднень на організм людини проявлятиметься протягом багатьох поколінь. Від атомної енергетики смертність у світі складає 20%, а від хімічних сполук гербицидів та пестицидів - 80%.
Діти, які проживають у районах, забруднених атмосферними викидами, часто мають малу масу тіла і рівень фізичного розвитку, а також функціональні відхилення сердцево-судинної і дихальної систем. Захворюваність хворобами органів дихання становить в середньому 73,5% від їх загальної кількості.
Пестициди і мінеральні добрива є причиною багатьох забруднень і отруєнь. Потрапляючи у питну воду і продукти харчування, вони сприяють порушенню діяльності центральної нервової, серцево-судинної та інших систем організму, аномалій новонароджених та зниження діяльності імунної системи. Вони можуть викликати ріст злоякісних пухлин та бути причиною зниження тривалості життя.
Важко переоцінити трагічні наслідки Чорнобильської катастрофи, що стала для України фатальним фактором, який спричинив загрозу генетичному здоров’ю нації. Радіоактивні продукти створили високий радіаційний фон і сприяли зовнішньому і внутрішньому опроміненню людей. Багато з них потрапило в організм через органи дихання, травлення, шкіру.
Визначення впливу на організм цілого ряду інкорпорованих радіонуклідів не дає права встановити допустиму дозу опромінення для людини, що відповідає 35 бер. Ця величина науково не обгрунтована і загрозлива для здоров’я. Ця норма може бути причиною 250 випадків генетичних аномалій на 1 млн. людей. Вже тисячі мешканців заражених районів стали її жертвою. В 1986 р. було констатовано опромінення щитовидної залози, яке підвищує ризик захворювання на рак у 5,8 тис. дітей і 7 тис. дорослих. Професор Ю. Щербак стверджує, що в Україні на території, насиченій атомною радіацією, живе понад 4 млн. осіб. Майже 100 тис. людей живе там, де рівень радіації все ще загрожує здоров’ю людини. Підрахунки демографів показали, що протягом одного-двох поколінь в Україні основна частина молодого населення може бути психічно і фізично неповноцінною з огляду на те, що з’являються мільйони психічно хворих і недорозвинених людей.
Значно збільшилась кількість серцево-судинних захворювань, особливо інфаркту міокарда та ішемічної хвороби серця, судинних уражень мозку, захворювань на рак, бронхіальну астму, цукровий діабет, алергічних захворювань та захворювань травного каналу. У Чернівецькій області спостерігається у дітей випадання волосся і неврози. В місті Калуші майже вдвічі частіше, ніж у країні в цілому, народжуються тяжкохворі діти.
Внаслідок катастрофічного погіршення стану навколишнього середовища загальний рівень здоров’я населення України в останні роки різко знизився. Смертність перевищила народжуваність. Порушились генетичні процеси, народження дітей з різними спадковими хворобами збільшилось у 2...4 рази. Україна посіла перше місце в світі з рівнем дитячої смертності. Зменшилась тривалість життя людей на 8 років, виріс показник первинної інвалідізації.

- Вплив наркоманії та токсикоманії на життєдіяльність людини
Соціально-економічні труднощі в державі призвели не тільки до спаду життєвого потенціалу населення, а й до зростання негативних і дуже небезпечних явищ у суспільстві. Одним із таких явищ є розповсюдження наркоманії. Наркоман - це людина, що втікає від труднощів життя. Найчастіше наркоманами стають діти і молодь.
Єдиним загальним показником є те, що причину зростаючого використання наркотиків слід шукати в суспільному розвитку. Правоохоронні органи ведуть боротьбу із наркоманією, особливо із злочинною торгівлею наркотиками. Психічна залежність від наркотиків означає, що лише з допомогою наркотику можливо відновити душевну рівновагу і отримати під контролем свої нерви. Якщо при вживанні наркотиків наступає фізична залежність, то це набагато гірше, оскільки до згаданого психічного потягу вживати наркотики приєднуються фізичні страждання. Наркомати, як правило, вже не спроможні ні до якої систематичної роботи і в більшості випадків здійснюють злочини, щоб забезпечити собі засоби на існування та задовольнити потреби в наркотиках.
Найбільш поширеними наркотиками, що зумовлюють фізичну і психічну залежність, є опіумні (опіум, морфін, героїн, кодеїн), а також частково барбітурати, транквілізатори і векаміни. Видужання наркомана можливе лише в умовах стаціонару при проведенні спеціального лікування. Однак навіть при довготерміновому лікуванні можливі рецедиви. Якщо наркоманові не вдається вийти з цього пекла, смерть його неминуча.
Останнім часом в багатьох країнах, в тому числі і в Україні, дуже поширилась токсикоманія (токсин - отрута). У токсикоманію все більше втягується молодь, переважно учні старших класів і ПТУ. Токсикомани домагаються сп’яніння, використовуючи аерозолі - легкі отруйні речовини, які при вдиханні швидко поглинаються легенями і миттєво проникають у мозок. Аерозолі, як і алкоголь, затримують постачання кисню в кров, а без кисню мозок людини, центральна нервова система обійтися не можуть. Неодноразове аерозольне сп’яніння може призвести до летального наслідку. Люди випадають з балконів, потрапляють під транспорт, задихаються від цього аерозолю.
Лікувати наркоманів дуже важко і результати не завжди успішні. Термін лікування залежить від того, на протязі якого часу наркоман вживав наркотик. Чим довше, тим складнішим і довшим є процес лікування. Наприклад, для того, щоб зняти наркотичний вплив з наркомана, який вживав наркотики протягом року, необхідно 3...4 місяці інтенсивного лікування в стаціонарі.
Соціальна небезпечність і шкідливість наркоманії:
- наркомани погані робітники, їх працездатність, фізична і розумова, знижені, всі думки пов’язані з наркотиком - де і як його роздобути і вжити;
- наркоманія наносить значні матеріальні і моральні збитки, є причиною нещасних випадків на виробництві, на транспорті, в побуті, причиною травматизму і захворювань, різних правопорушень;
- наркомани створюють неймовірно важкі умови для своєї сім’ї, отруюючи її своєю присутністю, поведінкою, позбавляючи її засобів існування, здійснюють тяжкі злочини щодо своїх нащадків, оскільки порушення в здоров’ї батьків передаються дітям;
- наркомани, деградуючи фізично і морально, є тягарем для суспільства, втягуючи в цю ганебну справу все нових і нових людей, в першу чергу, молодь, а потім передчасно гинуть;
- вживання наркотичних засобів аморальне. Сама суть наркоманії полягає в руйнуванні здорової оцінки оточуючого світу і місця в ньому, системи цінностей, які склались в процесі виховання, в руйнуванні цілей і змісту життя;
- наркологічна хвороба у всіх її видах або наркотизм - соціально-небезпечне психічне захворювання, що загрожує майбутньому нації, благополуччю і здоров’ю населення всієї держави. Цим визначається загальнолюдське, глобальне значення проблеми.

- Вплив алкоголю та нікотину на стан здоров’я людини
Вживання алкоголю та тютюнопаління є соціальним злом для суспільства. Саме через це скорочується тривалість життя, підвищується смертність, народжується неповноцінне потомство.
Алкоголь має великий негативний вплив на життєздатність людини. Алкоголь, або спирт, є наркотичною отрутою, яка діє, перш за все, на клітини головного мозку, паралізуючи їх. Доза в 7...8 г чистого спирту на 1 кг ваги тіла є смертельною для людини. Доросла людина вагою 75 кг може померти від одноразового вживання 1 літра сорокоградусної горілки. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, алкоголізм щорічно забирає життя 6 млн. чоловік - це більше, ніж помирає від раку. В Україні в 1997 році загинули 9134 особи від отруєння алкогольними напоями. На організм людини алкоголь впливає дуже негативно. Він викликає глибоку і довготермінову ослаблюючу дію. Наприклад, така мізерна доля, як 80 г алкоголю, зберігає свою дію на протязі 24 годин і отруює організм. Алкоголь сприяє розвитку туберкульозу та інших хвороб.
При вживанні алкоголю запалення легенів набирає затяжного характеру, що часто супроводжується нагноюванням і гангреною. Відзначено, що серед людей, які часто вживають алкогольні напої, зустрічаються захворювання на подагру і рак. Систематичне пияцтво обумовлює багато захворювань, призводить до передчасного старіння, скорочує життя.
Через вживання алкоголю водіями транспорту відбувається багато аварій. Досліди вчених свідчать, що кухоль пива, випитий водієм перед виїздом, збільшує кількість аварій з його вини в 7 разів, при вживанні 50 г горілки - в 30 разів, при вживанні 200 г горілки - в 130 разів. Лише в Європі в дорожньо-транспортних пригодах гине понад 250 тисяч чоловік і близько 10 мільйонів отримують травми. Найбільше транспортних пригод допускають водії у віці 15...25 років і переважно причиною всьому є алкоголь. Алкоголь обумовлює алкогольну гіпертонію або вражає міокард, а також обумовлює гепатит (запалення печінки), цироз (рубцеве переродження) печінки, пошкодження мозку, статеве безсилля.
Вченими доведено, що безпечних доз алкоголю не існує. Вже 100 г горілки гублять 7,5 тисяч активно працюючих клітин головного мозку. Після прийняття 75 г горілки через 30 хвилин знижується сила м’язів до 40%. Алкоголь - внутріклітинна отрута. Вона гальмує обмін речовин в серцевих м’язах, виснажує запаси їх енергії. Понад 25% випадків захворювання серця безпосередньо пов’язані з вживанням алкоголю. Алкогольні ураження серця частіше розвиваються у чоловіків у віці 30...45 років. Кожна четверта із так званих раптових смертей обумовлена вживанням спиртних напоїв.
Пияцтво і алкоголізм є причиною майже половини всіх розірваних шлюбів, 62,6% всіх розлучень з ініціативи жінок мотивуються пияцтвом чоловіків.
Вчені-медики на основі обстеження нервово хворих дітей дійшли висновку, що із 100 дітей-епілептиків у 60 - батьки зловживали алкоголем, у 40 із 100 розумово відсталих дітей - батьки алкоголіки. Алкоголізм дітей є однією з причин народження дітей з різними дефектами. Діти в таких сім’ях народжуються слабкими, хворобливими, відстають у фізичному і психічному розвитку, погано вчаться, рано починають вживати спиртні напої. На основі проведених дослідів академік В.М. Бехтєрев з’ясував, що від алкоголіків народжуються на кожні 100 чоловік 10 виродків, 8 ідіотів, 15 хворих епілепсією, 5 алкоголіків.
Тютюнопаління є поширеною звичкою серед чоловіків, меншою - серед жінок, підлітків. Наукові досліди підтверджують згубну дію нікотину на організм людини. Встановлено, що тютюновий дим вміщує отруйні речовини. Крім нікотину він містить шкідливі речовини такі як: чадний газ, піридинові основи, синильну кислоту, сірководень, вуглекислоту, аміак, азот, ефірні масла.
Дим від 25 цигарок містить близько двох крапель чистого нікотину, тобто таку кількість отрути, якої достатньо, щоб вбити собаку. Миша гине раптово, якщо їй ввести в око одну краплю нікотину.
Одноразова доза нікотину 0,08...0,16 г є смертельною для людини. На протязі 30 років доросла людина спалює в середньому 200 тисяч цигарок, або 160 кг тютюну, в якому міститься 800 г нікотину, що дорівнює 10 тисячам смертельних доз.
Оскільки нікотин потрапляє в організм людини поступово і малими дозами, гострих явищ отруєння людей не спостерігається. Тютюн шкідливо діє на організм людини і, в першу чергу, на нервову систему, спочатку збуджуючи її, а потім пригнічуючи.
Нікотин звужує судини мозку і зменшує їх еластичність, ускладнює надходження крові в мозок, що і обумовлює погіршення його роботи. Як наслідок - біль в голові, запаморочення, почуття надмірної ваги в голові. Мають місце випадки, коли у людей, що палять, послаблюються статеві функції. Під впливом паління послаблюється пам’ять, увага, силі м’язів, зменшується інтелект. Досліди свідчать, що робота, на яку людина витрачає 8 годин, потребує на дві години більше часу, якщо працівник випалить пачку цигарок.
Люди, що палять, в 5 разів частіше хворіють на рак та інші злоякісні пухлини. Тривалі спостереження спеціалістів США більш як над мільйоном хворих дали змогу зробити такий висновок: захворюваність і смертність від раку легенів у тих, хто палить, в 10 разів частіші, ніж у тих, хто не палить, а в осіб, які випалюють до двох пачок в день, цей ризик більший в 24...30 разів.
Гігієнічний аспект паління полягає в тому, що людина, яка палить, отруює не лише свій організм, а й оточуюче повітря, на що не має права. Для тих людей, які не палять, перебування в задимленій кімнаті більш небезпечне для здоров’я, ніж для того, хто палить.
Проти паління необхідно боротися всім суспільством. Боротьбу необхідно вести в таких основних напрямках:
- проведення адміністративних заходів, метою яких є обмеження паління в загальних місцях і особливо не допускання паління серед дітей і підлітків;
- кожний, хто палить, повинен усвідомлювати всю ту школу, яку наносить здоров’ю.

- Небезпека захворювання на СНІД
СНІД - це одна із інфекційних хвороб, яка поширена на всіх континентах Землі і викликає десятки тисяч захворювань. Це одна із найтрагічніших проблем, з якою зіткнулося людство в нинішньому столітті. Хвороба розповсюджується з неймовірною швидкістю по всій планеті. Жодна людина у світі не застрахована від ВІЛ-інфекції (вірусу імунодефіциту людини).
ВІЛ - це вірус, який потрапляючи в організм людини, викликає смертельне інфекційне захворювання.
Хвороба протікає довго, має декілька стадій. Термін «синдром» означає сукупність симптомів хвороби. У кожному випадку захворювання на СНІД виявляють глибоке ураження імунної системи, а саме її недостатність, тому в назву включили «імунний дефіцит». Оскільки він виникає в якийсь момент життя, а не при народженні, його назвали «набутим» (на відміну від «уродженого»).
Перші прояви і випадки захворювання були зареєстровані в США. ВІЛ від однієї людини до іншої передається в основному при статевому контакті з інфікованою людиною незалежно від його способу; при переливанні крові зараженого ВІЛ донора, пересадці його органів; при неодноразовому вживанні голок і шприців наркоманами, проколюванні вух, татуюванні; при пошкодженні шкіряних покровів або слизових оболонок медичним інструментом та ін.
Ступінь ризику зараження ВІЛ залежить від типу передачі. Імовірність інфікування при переливанні крові перевищує 90%, використання нестерильних медичних інструментів від 0,5 до 1%, випадковий укол з вірусом до 0,3%.
Після зараження, момент якого встановити досить важко, настає так званий інкубаційний період. Він може тривати 3...6 тижнів, а потім настає гостра фаза. Найчастішими проявами хвороби є підвищення температури тіла, збільшення лімфатичних вузлів, ангіна, висипка на обліччі, на тулубі у вигляді рожевих або червоних плям, розлад травлення, головний біль, блювання. Цей стан триває від 2 до 4 тижнів і проходить без будь-якого лікування. Антитіла ВІЛ на цей момент ще не визначаються, а з’являються лише через 1,5...3 місяці, після закінчення гострої фази, а тому в більшості випадків, інфекція на цій стадії не діагностується.
За фазою гострої інфекції настає фаза безсимптомної інфекції. Виявити присутність вірусу можливо лише за допомогою спеціальних лабораторних методів дослідження, але вірусоносій вже небезпечний для здоров’я людини. Цей період триває до 3...5 років і більше. У цей час людина почуває себе здоровою, але залишається джерелом інфекції. У цей період можлива поява деяких ознак прогресування хвороби: збільшуються периферичні лімфатичні вузли.
Настає період «персистуючої генералізованої лімфоаденопатії». Тривале збільшення лімфовузлів зобов’язує хворого звернутись до лікаря. Ця стадія може тривати декілька років. У цей період ще не пізно звернутись до лікаря, спеціалісти зможуть сповільнити погіршення стану імунної системи.
Наступною стадією є стадія вторинних захворювань. До збільшення лімфовузлів приєднуються такі ознаки, як розлад шлунку, тривале (близько 1 місяця) підвищення температури тіла, зменшення маси тіла досягає 10% і більше. Спостерігається швидка стомлюваність, нічна пітливість. Приєднання вторинних інфекцій, викликаних вірусами, бактеріями або найпростішими, розвиток пухлин, поява симптомів ураження нервової системи і психічних порушень свідчать про те, що настала фінальна стадія хвороби - СНІД.
На цій стадії зусилля лікарів спрямовані на те, щоб полегшити страждання хворого.
У даний час медицина не має засобів, які б дали можливість вилікувати людину від СНІДу, але вдалось розробити методи лікування, які зупиняють розвиток хвороби.
До того часу, доки вчені не знайдуть ефективних засобів профілактики лікування СНІДу, запобігти його поширенню можна лише, змінивши власну поведінку. Люди, які проявляють підвищену сексуальну активність і ведуть безладний статевий спосіб життя, мають набагато більше шансів захворіти СНІДом, ніж решта.

 

Яндекс.Метрика >