...
Сучасний стан і основні напрямки розвитку медичної інформатики в Україні PDF Печать E-mail

Сучасний стан і основні напрямки розвитку медичної інформатики в Україні

Україна істотно відстає від країн Європейського Союзу в галузі інформатизації системи охорони здоров'я: повільно впроваджуються інформаційні технології, обмежено інвестуються капіталовкладення, освоєння медичними працівниками комп'ютерних технологій значно відстає від темпів їх упровадження в медицину.
Щоб говорити про завдання інформатизації системи охорони здоров'я, слід з'ясувати, що таке комп'ютеризація та інформатизація цієї галузі.
Комп'ютеризація охорони здоров'я – це оснащення ПК усіх робочих місць співробітників ЛПЗ та органів управління системою охорони здоров'я, пов'язаних з уведенням, обробкою та отриманням інформації. Достатньо пригадати, що ще в 1985 році кожний ЛПЗ України рідко мав по одному ПК. Сьогодні кожний ЛПЗ оснащено кількома комп'ютерами. Говорити про достатню комп'ютеризацію охорони здоров'я можна тоді, коли ПК буде забезпечено всі кабінети лікарів ЛПЗ усіх рівнів, включаючи сільські ФАПи.
Кількість ПК у всьому світі сьогодні перевищує 1 млрд. За даними Міжнародного телекомунікаційного союзу (International Telecommunications Union, Швейцарія) Україна займає 100-е місце щодо забезпечення населення ПК.
Приклади статистичних даних показників на кожну тисячу населення за 2006 рік: США – 554 ПК (більше ніж по одному ПК на двох американців), Швеція – 506, Данія – 501, Швейцарія – 491, Великобританія – 336 (країна випереджає Німеччину і Францію, у яких комп'ютер має приблизно кожний третій житель), Японія – 314, Ізраїль – 259.
У найближчі 8–10 років рейтинг істотно зміниться. Виходячи з наведених даних, можна в цілому судити про комп'ютеризацію охорони здоров'я на сьогодні.
Інформатизація охорони здоров'я – це процес освоєння інформаційних технологій, інтегрованих у медицину.
Інформатизація охорони здоров'я є складовою державної політики та направлена на ефективне вирішення невідкладних і перспективних завдань розвитку охорони здоров'я. Для її вирішення було створено державну програму – Концепцію інформатизації охорони здоров'я на 2006–2010 роки, яка визначає пріоритети, мету, напрями, фінансове забезпечення та прогноз результатів виконання.

Стисло про головне
• Кібернетика – прародителька інформатики. Виникла в кінці 40-х років XX століття. Основоположник кібернетики – Норберт Вінер. Ідеї кібернетики – створення загальної теорії управління, результати якої могли б використовуватися в найрізноманітніших системах, зокрема в біології та медицині.
• Медична інформатика – прикладна медико-технічна наука, яка є результатом синтезу медицини та інформатики. Структуру її формують два розділи – базова інформатика та інформаційні технології в медицині.
• Базова інформатика вивчає інформаційні процеси, апаратне та програмне забезпечення, принципи створення комп'ютерних систем. Інформаційні процеси – це робота з інформацією зі збирання, зберігання, обробки, передачі та видачі її користувачу в потрібному вигляді. Технічна основа інформатики – комп'ютери та засоби телекомунікації. Програмні засоби інформаційних технологій: засоби автоматизації програмування, текстові та графічні процесори, засоби управління s базами даних та знань, засоби комп'ютерного моделювання, засоби навчання та контролю за знаннями.
• Інформаційні технології в медицині вивчають питання впровадження інформаційних процесів у практику ЛПЗ та в освітній процес.
• Медична інформатика, використовуючи інформаційні технології, вирішує проблеми охорони здоров'я, а саме: профілактичні, діагностичні та клінічні, соціально-гігієнічної служби, адміністративного управління охороною здоров’я.
• Інформатизація охорони здоров'я – це процес освоєння інформаційних технологій, інтегрованих у медицину.

 

Яндекс.Метрика >