...
Рефератна тему: “ Створення таблиць за допомогою SQL-запитів в середовищі DELPHI“ PDF Печать E-mail


Середовище Delphi широко використовується для програмування баз даних. Найчастіше, бази даних як певний підбір даних, організовані за допомогою таблиць. В реляційних базах даних таблиці представляють інформацію про об”єкти одного типу. Одиницею таблиці є запис, що містить декілька полів.
Створювати таблиці в Delphi, проводити їх модифікацію та отримувати з них дані  можна, зокрема, через написання на мові SQL (Structured Query Language) запитів. Основними групами операторів SQL є  оператори визначення даних та оператори маніпулювання даними.
Оператори визначення даних дозволяють створювати і видаляти таблиці, змінювати визначення таблиць і додавати правила цілостності.
Створення таблиць.

CREATE TABLE students (surname char(20),
name char(10),
faculty char(30));
При запуску цього запиту створюється таблиця з ім”ям students, в якій є поля surname, name, faculty, course текстового типу.Вилучення таблиць.
SQL
DROP TABLE students
При запуску цього запиту таблиця students знищується.

Оператори маніпулювання даними  використовуються для видалення, додавання та пошуку записів в таблицях.
Додавання записів.
Щойно створену таблицю students можна заповнити даними.

INSERT INTO students.db
VALUES (“Vasechkin”, “Vasya”,”DKT”)

Інструкція VALUES вставляє в таблицю students один рядок, параметри VALUES:  (“Vasechkin”, “Vasya”, ”DKT”) записуються у відповідні поля таблиці.

Модифікація даних.
UPDATE students.db
SET name=”Petya”Видалення даних.
DELETE FROM students.db
WHERE faculty=”DKT”
Цей запит видаляє всі записи в таблиці, що відповідають обмеженням, заданих інструкцією WHERE. В даному випадку з таблиці students видаляється один рядок, що містить запис про студента Vasechkin.
Пошук даних.
Вибір даних з таблиці здійснюється за допомогою інструкції SELECT.
SELECT surname, name
FROM “students.db”
WHERE  faculty=’DKT’Для виконання всіх попередніх вправ було використано Database Desktop, але все це можна зробити і за допомогою елемента керування TQuery в програмах, написаних на Delphi.
•    Створюємо новий проект.
•    Вставляємо компоненти TQuery  і TDataSource з відповідними іменами Query1 і DataSource1.
•    Встановлюємо поле DatabaseName компоненту TQuery в відповідний робочий аліас, а поле DataSet елементу TdataSource в Query1.
•    Вибираємо компонент TQuery і відкриваємо редактор запитів.
•    Запит.
CREATE TABLE subject (name char(20),
teacher char(10),
semestr char(30));
•    Підтвердження запиту (OK)
•    Встановлюємо поле Active компонента TQuery в True.
Результат – створення таблиці subject з полями name, teacher, semestr.

•    Заповнюємо таблицю даними.
Для цього в поточну форму вставляємо нові компоненти TQuery і DataSource, з відповідними іменами Query2 і DataSource2.
•    Таким же чином пишемо другий запит.
INSERT INTO subject.db
VALUES (“math”, “Ivanov”,”summer”)
•    Далі – все теж.
Результат – в таблиці з”являється один запис.

•    Тепер можна вибрати дані з таблиці і показати їх через форму.
•    В поточну форму вставляємо нові компоненти TQuery, TDataSource і DBGrid з відповідними іменами Query3, DataSource3 і DBGrid3.
•    Поле DataSource компоненту DBGrid встановлюємо в DataSource3.
•    Пишемо запит.
SELECT *
FROM subject
•    Далі – все те саме.
Результат - :


Не дивлячись на те, що Delphi завдяки BDE підтримує більшу частину стандартного синтаксису SQL, вона не підтримує його повністю.     Проблема полягає в тому, що перша стандартна специфікація SQL була не досконала, і у розроблювачів баз даних з”явилася нагода самостійно розроблювати версії SQL з метою підсилення їх працездатності. Нова версія SQL – SQL2 має багато можливостей. На жаль, BDE не підтримує SQL2, принаймі з плоскими файлами. Компоненти Delphi дозволяють проводити вставку, видалення, модифікування даних та ін. Використовуючи ці засоби можна досягти більшого контролю порівняно з SQL.

Отже, таблиці можна створювати за допомогою SQL безпосередньо в Database Desktop, для запуску операторів з Delphi використовується компонент TQuery. Це не єдині можливості створення таблиц, створити таблицю без використання SQL можна також за допомогою компонента Ttable.

Використана література:

1) Джефф Когсвелл. Программирование баз данных в
Delphi 2.0.-Минск, 1997.- 446с.

 

Яндекс.Метрика >