...
Медичні інформаційні системи територіального рівня PDF Печать E-mail

Медичні інформаційні системи територіального рівня

Це програмні комплекси, що забезпечують керування спеціалізованими і профільними медичними службами, поліклінічної (включаючи диспансеризацію), стаціонарної і швидкою медичною допомогою населенню на рівні території (міста, області, республіки).
На цьому рівні медичні інформаційні системи представлені наступними основними групами:
1. І С територіального органа охорони здоров'я. Містять підсистеми:
— Адміністративно-управлінські ІС, що створюють умови для функціонування комплексу організаційних задач, розв'язуваних керівниками територіальних медичних
служб, головними фахівцями, бюро меду-статистики.
— Статистичні інформаційні медичні системи, що здійснюють збір, обробку й одержання по території зведених даних по основних медико-соціальних показниках.
2. ІС для рішення медико-технологічних задач, що забезпечують інформаційною підтримкою діяльність медичних працівників спеціалізованих медичних служб. Зокрема, ІС для окремих напрямків: взаєморозрахунків у системі ОМС; швидкої медичної допомоги і ЧС; спеціалізованої медичної допомоги, включаючи регістри (фтизіатрія, психіатрія, інфекційні хвороби й ін.); лікарського забезпечення.
3. Комп'ютерні телекомунікаційні медичні мережі, що забезпечують створення єдиного інформаційного простору охорони здоров'я на рівні регіону.
4. Державний  рівень.
Інформаційні системи державного рівня призначені для інформаційної підтримки державного рівня системи охорони здоров'я Росії.
ІС державного рівня вирішують задачі:
— моніторингу здоров'я населення Росії, тобто комплексного, науково обґрунтованого аналізу динаміки стану здоров'я населення в зв'язку з різними соціальними, економічними й екологічними факторами;
— підвищення ефективності використання ресурсів охорони здоров'я при керуванні на федеральному рівні;
— ведення державних регістрів хворих по основним (пріоритетним) захворюваннях;
— планування, організації й аналізу результатів НИР і ОКР;
— планування й аналізу підготовки лікарських і педагогічних кадрів;
— обліку й аналізу матеріально-технічної бази охорони здоров'я.

У медичних PIC державного рівня можна виділити наступні типи систем.
1. ІС державних органів охорони здоров'я (міністерства, головкомів, керувань). Вони включають підсистеми:
— ІС, що здійснюють інформаційну підтримку організації керування відповідним державним органом;
— Адміністративно-управлінські ІС, що забезпечують функціонування комплексу організаційних задач керування галуззю, що дозволяє оптимізувати розподіл і використання ресурсів державних служб, здійснювати вибір пріоритетних напрямків.
2. Статистичні інформаційні медичні системи, що здійснюють збір, обробку й одержання по федерації зведених даних по основних медико-соціальних показниках.
3. Медико-технологічні ІС. Ці системи здійснюють рішення задач інформаційної підтримки діяльності медичних працівників спеціалізованих медичних служб на федеральному рівні. ІС спеціалізованих служб передбачають забезпечення наступності на всіх етапах і рівнях діяльності, ведення державних регістрів.
У число ІС для рішення медико-технологічних задач входять ІС для окремих напрямків: швидкої медичної допомоги; спеціалізованої медичної допомоги, включаючи державні регістри (фтизіатрія, психіатрія, інфекційні хвороби й ін.);
лікарського забезпечення.
4. Галузеві медичні інформаційні системи, що здійснюють інформаційну підтримку галузевих медичної служб (Міністерства оборони, Міністерства з надзвичайних ситуацій і т.д.).
5. Комп'ютерні телекомунікаційні медичні мережі, що забезпечують створення єдиного інформаційного простору охорони здоров'я на рівні держави.

 

Яндекс.Метрика >