...
ТИПОВІ ПОМИЛКИ У СЛОВОВЖИВАННІ PDF Печать E-mail

ТИПОВІ ПОМИЛКИ У СЛОВОВЖИВАННІ

А
АДРЕС (проживання) - адреса А ІМЕННО - а саме АІР - аїр АЛОЄ - алое АРЕНДА - оренда

Б
БАГАТОЧИСЛЕННИЙ - численний БАКТЕРІОЦИДНИЙ - бактерицидний БАЛУВАТИ- розпещувати БАНКРОТ - банкрут БАРХАТ - оксамит БАСТУВАТИ - страйкувати БАШНЯ - башта, вежа БЕЗАЛАБЕРНИЙ - безладний, нетямущий БЕЗ ВСЯКИХ ПІДСТАВ - без жодних підстав БЕЗГРАМОТНИЙ - неграмотний БЕЗДІЛЛЯ - неробство, ледарство БЕЗКОРИСНИЙ - безкорисливий БЕЗНАКАЗАНИЙ - безкарний БЕЗНАЛІЧНИЙ - безготівковий БЕЗГОВОРОЧНО - беззаперечно БЕЗ ПОНЯТТЯ - нетямущий БЕЗПОРЯДОК - безлад, безладдя БЕЗПРИЗОРНИЙ - бездоглядний, безпритульний БЕЗ ТОЛКУ - даремно, марно БЕЗТАКТНИЙ - нетактовний, безтактовний БЕЗУСПІШНИЙ - невдалий, марний
БЕЗЦІННИЙ ПОДАРУНОК - неоціненний (коштовний) подарунок
БИТКОМ НАБИТИЙ - переповнений
БІБЛІОТЕКАРША - бібліотекарка
БІЛЕТ (вхідний, проїзний) - квиток
БІЛЬШЕ ВСЬОГО - понад усе, найбільше, більше за все
БІЛЬШЕ НІЖ ТРИСТА - понад триста
БІЛЬШЕ ТОГО - щобільше, на додаток, до того
БІЛЯ ДРУГОЇ ГОДИНИ - близько другої
БЛАГОУСТРОЄНИЙ - упорядкований, упоряджений
БЛИЗОРУКИЙ - короткозорий
БЛІНЧИК - млинець
БЛЮДЕЧКО - тарілочка
БЛЮДО (страва) - страва
БОДРИЙ - бадьорий
БОКОВА СТІНКА - бічна стінка
БОЛІЛЬНИК - уболівальник
БОЯРИШНИК - глід
БРАТСЬКІ НАРОДИ - братні народи
БРИТИСЯ - голитися
БРЮКИ - штани
БУВШИЙ - колишній
БУВШИЙ У КОРИСТУВАННІ - уживаний
БУДЬТЕ ДОБРІ - будьте ласкаві
БУДЬ-ЯКОЮ ЦІНОЮ - за будь-яку (всяку) ціну
БУЛАВКА - шпилька
БУЛКА (БУХАНКА) ХЛІБА - хлібина, буханець хліба БУМАГА - папір БУСИ - намисто БУТИЛКА - пляшка БУТОН - пуп'янок
В
ВАЖНИЙ - 1) важливий; 2) поважний, статечний
В БІЛЬШОСТІ ВИПАДКІВ - здебільшого, переважно
ВВАЖАТИ НЕОБХІДНИМ - уважати за потрібне
ВВЕРХУ - угорі, нагорі
ВВЕСТИ В СКЛАД - ввести до складу
ВГОВОРЮВАТИ - вмовляти
В ДАНИЙ ЧАС - тепер, у цей час, зараз
В ДАНОМУ ВИПАДКУ - у цьому разі, у цьому випадку
В ДВОХ СЛОВАХ - двома словами
В ДЕЯКІЙ МІРІ - деякою мірою
В ДІЙСНОСТІ - насправді, на ділі
ВДОБАВОК - на (у) додаток, додатково
ВДОГОНКУ - навздогін
ВДОХ - вдих
ВДЯГАТИ ПРИКРАСИ - надівати прикраси ВЕДУЧИЙ ІНЖЕНЕР - провідний інженер ВЕЄР - віяло
ВЕЛИЧИНОЮ - завбільшки
ВЕСТИ СЕБЕ ВВІЧЛИВО - поводитися ввічливо
ВЕРХУШКА - верхівка, вершок
ВЕЧЕРОМ - увечері
В ЖОДНОМУ ВИПАДКУ - нізащо (ніколи) у світі, у жодному (ніякому) разі
В ЗАГАЛЬНОМУ ВИПАДКУ - загалом ВЗАД - назад
В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД - залежно від ВЗАМІН - замість В ЗНАЧНІЙ МІРІ - значною мірою ВЗЯТИ НА ПРОКАТ - випозичити ВЗЯТИ СЕБЕ В РУКИ - опанувати себе ВЗЯТКА - хабар ВИБАЧАЮСЯ - вибачте мені ВИБАЧИТИСЯ - попросити вибачення ВИГОВОР - догана
ВИГЛЯДАЄ, ЩО... - складається враження; здається, що...
ВИГЛЯДАТИ НА РІВНІ - бути на рівні
ВИД (зовнішність) - вигляд
ВИДНИЙ - значний, визначний
ВИДНО (вставне слово) - мабуть
ВИДОХ - видих
ВИДУМКА - вигадка
ВИЖИМАТИ - витискати

ВИЗИВАТИ - викликати
ВИЙТИ З ПОЛОЖЕННЯ - вийти зі становища
ВИЙТИ З СЕБЕ - втратити витримку (самовладання, терпець), роздратуватися
ВИЙШОВ ТЕРМІН - закінчився термін ВИКЛЮЧАТЕЛЬ - вимикач ВИКЛЮЧАТИ СВІТЛО - вимикати світло ВИКЛЮЧЕННЯ - виняток ВИЛКА - виделка
ВИМАГАЮТЬ ПОЛІПШЕННЯ - потребують поліпшення ВИНОСЛИВИЙ - витривалий ВИНУВАТИЙ - винний ВИНЯТКОВЕ ПРАВО - прерогатива ВИПАДКИ БОРОТЬБИ - прояви боротьби ВИПИСКА З ПРОТОКОЛУ - витяг з протоколу ВИПУСТИТИ З ВИДУ - випустити з уваги ВИРАЖАТИ ДУМКИ - висловлюватися ВИРІШИТИ ЗАДАЧУ - розв'язати задачу ВИРУЧКА (касова) - виторг ВИСКАЗУВАТИСЯ - висловлюватися ВИСЛАТИ ВІДКРИТКУ - надіслати листівку ВИСОК - скроня
ВИСОКОМІРНИЙ - зарозумілий, гордовитий ВИСОТОЮ - заввишки
ВИСТУПАЮЧИЙ (з доповіддю) - промовець, доповідач ВИТІКАТИ (висновки) - випливати ВИХОДЯЧИ З ТЕОРЕМИ - на підставі теореми ВИЩА МІРА ПОКАРАННЯ - смертна кара ВИЩЕСТОЯЩА ОРГАНІЗАЦІЯ - вища організація ВИЩИЙ УЧБОВИЙ ЗАКЛАД - вищий навчальний заклад ВИЯСНЕННЯ - з'ясування ВІДВАЖИТИСЯ - зважитися ВІДВОЛІКАТИ УВАГУ - відвертати увагу ВІДДИХАТИ - відпочивати ВІДЗИВ - відгук ВІДЗНАЧИТИ - зазначити
ВІДІЙТИ ВІД ТАКОЇ ПРАКТИКИ - відмовитися від такої практики
ВІДКАЗУВАТИСЯ - відмовитися ВІДКРИВАТИ ВОДУ - пускати воду ВІДКРИВАТИ КЛЮЧЕМ ДВЕРІ - відмикати двері ВІДКРИВАТИ КНИЖКУ - розгортати книжку ВІДКРИВАТИ СЕЗОН - починати сезон ВІДЛОЖИТИ ЗАСІДАННЯ - відкласти засідання ВІДМІНИТИ - скасувати ВІДМІТИТИ - відзначити ВІДНОСИТИСЯ (до когось) - ставитися ВІДНОСИТИСЯ (до ряду чогось) - належати ВІДНОСНО (чого) - щодо, що стосується ... ВІДНОШЕННЯ (до когось) - ставлення ВІДПАЛА НЕОБХІДНІСТЬ - немає потреби ВІДПРАВНА ТОЧКА - початок ВІДПУСК - відпустка
ВІД СИЛИ ДЕСЯТЬ КІЛОГРАМІВ - щонайбільше десять (не більше
десяти ) кілограмів
ВІДТОК - відплив
ВІД ЧАСУ ДО ЧАСУ - час від часу
ВІДЧИСЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ - відрахування підприємств
ВІДЧИТАТИ ЗА ПРОВИНУ - вичитати (кому), прочитати мораль
ВІДЧИТАТИСЯ - прозвітувати
ВІДШИБ - узбіччя
ВІДЩЕПЕНЕЦЬ - відступник
ВІЛЬНОНАЙОМНИЙ - вільнонайманий
ВІРНІШЕ (вставне слово) - точніше
ВІРНО (згідно з чимось) - правильно
ВІШАЛКА - вішак
В ЙОГО ЧЕСТЬ - на його честь
В КІНЦЕВОМУ РАХУНКУ - в кінцевому (остаточному) підсумку
В КІНЦЕВОМУ РЕЗУЛЬТАТІ - врешті-решт, зрештою
В КІНЦІ КІНЦІВ - врешті-решт, зрештою, кінець кінцем
ВКЛАДАТИ ІНВЕСТИЦІЇ - вкладати кошти, інвестувати
ВКЛАД В НАУКУ - внесок у науку
ВКЛЮЧИТИ ПИТАННЯ - внести питання
ВКЛЮЧИТИ СВІТЛО - увімкнути світло
В КРАЩОМУ ВИПАДКУ - в найліпшому разі
ВЛЯГТИСЯ (пристрасті) - вгамуватися
В ЛЮБОМУ ВИПАДКУ - будь-коли, так чи так, у кожному разі В МИНУЛОМУ РОЦІ - торік, минулого року В МІРУ СИЛ - по змозі ВМІШУВАТИСЯ - втручатися
В НАЙБЛИЖЧИЙ ЧАС - незабаром, невдовзі, найближчим часом В НАЙБЛИЖЧІ ДНІ - найближчими днями В НАШ ЧАС-тепер ВНЕШТАТНИЙ - позаштатний ВНУТРІ - усередині
ВНУШАТИ - навіювати, викликати, прищеплювати ВНЯТНИЙ - виразний, зрозумілий, ясний ВОЄНКОМАТ - військкомат ВОЗМУЩАТИСЯ - обурюватися ВОЛОКИТА - тяганина ВООБЩЕ - взагалі
В ОСТАННІ РОКИ - останнім часом, недавно
В ОСТАТОЧНОМУ РАХУНКУ - у кінцевому підсумку
ВОТ - от, ось
В ПЕВНІЙ МІРІ - певною мірою
В ПЕРШИХ ЧИСЛАХ МІСЯЦЯ - на початку місяця
В ПЕРШУ ЧЕРГУ - насамперед, передусім, найперше
В ПИСЬМОВІЙ ФОРМІ - на письмі, в писемній формі
ВПИТУВАТИ - убирати, всмоктувати
ВПЛОТЬ ДО... - аж до самого
В ПОВНІЙ МІРІ - повною мірою
В ПОДАЛЬШОМУ - надалі
В ПОРЯДКУ ВИКЛЮЧЕННЯ - як виняток
В ПОТІ ЛИЦЯ - в поті чола
В ПРОТИЛЕЖНІСТЬ - на противагу
В РАЗІ НЕОБХІДНОСТІ - коли буде потреба
ВРОДІ - як, ніби, наче, на зразок
ВСЕСТОРОННІЙ - всебічний
В СВОЮ ЧЕРГУ - зі свого боку, своєю чергою, і собі
ВСЕ В ПОРЯДКУ - усе як слід; усе гаразд; усе добре
ВСЕ РІВНО - все одно, байдуже, однаково
В СИЛУ ОБСТАВИН - через обставини, з огляду на обставини
ВСІ БАЖАЮЧІ - всі, хто хоче; всі охочі; всі зацікавлені
ВСІХ БЛАГ - хай щастить (таланить)!
ВСТУПАТИ В СИЛУ (ДІЮ) - набувати чинності
ВСЬОГО ДОБРОГО - на все добре, щасливо
В ТАКОМУ ВИПАДКУ - раз так, раз таке; а коли так, то...
В ТАКОМУ РОДІ - щось подібне, щось таке
В ТОЙ ЖЕ ЧАС - одночасно, водночас, саме тоді
В ТОЙ ЧАС ЯК - тоді як
В ТРЕТІЙ РАЗ - утретє
В УСІХ ВІДНОШЕННЯХ - з усякого погляду, з усіх поглядів, з усіх боків
В ХОДІ ОБГОВОРЕННЯ - під час обговорення
ВЦІЛИТИ - влучити
В ЦІЛОМУ - загалом
В ЦЬОМУ ВИПАДКУ - в цьому разі
В ЦЬОМУ ВІДНОШЕННІ - щодо цього, з цього погляду
В ЦЬОМУ РОЦІ - цього року
ВЧЕНИЙ СТУПІНЬ - науковий ступінь
В ЧОМУ СПРАВА? - що таке?, про що йдеться?, у чому річ?
В ЯКІЙ МІРІ - якою мірою
В ЯКОСТІ СЕКРЕТАРЯ - як секретар, у ролі секретаря

Г
ГАДАННЯ - ворожіння, ворожба
ГАЛДІТИ - галасувати
ГАРДЕРОБЩИЦЯ - гардеробниця
ГЕТЬ ПОГАНИЙ - вкрай поганий
ГІРШЕ ВСЬОГО - найгірше, якнайгірше, щонайгірше
ГІРШЕ НІКУДИ - гірше не може бути,гірше не можна
ГІРШЕ ТОГО - щогірше
ГЛАВБУХ - головбух
ГЛАДИТИ (білизну) - прасувати
ГЛИБА - брила
ГЛИБИНОЮ - завглибшки
ГЛОХНУТИ - глухнути
ГЛУШ - глушина, глухомань, нетрі
ГОВ'ЯДИНА - яловичина, воловина

ГОЛОВНИМ ЧИНОМ - головно ГОЛОВНОКОМАНДУЮЧИЙ - головнокомандувач ГОЛОВОКРУЖІННЯ - запаморочення ГОЛОДОВКА - голодування ГОЛОЛІД - ожеледиця
ГОРБУШКА - окраєць, окрайчик, крайчик, цілушка
ГОРНІСТ - сурмач
ГОРСТЬ - жменя, пригоршня
ГОРЮЧЕ - пальне
ГОСТИННИІДЯ - готель
ГОСТРА НЕОБХІДНІСТЬ - крайня потреба
ГОТОВИТИ - готувати
ГРАДУСНИК - термометр
ГРАНИЦЯ - 1) кордон; 2) межа
ГРУЗОВИК - вантажівка
ГРЯЗНИЙ-брудний
ГУБИТИ ЗМІСТ - втрачати сенс
ГУБИТИ ЧАС - гаяти час, марнувати час

д
ДАВАЙТЕ ПРИВІТАЄМО - привітаймо
ДАВАТИ ДОБРО-схвалювати, підтримувати, погоджуватись, згоджуватись
ДАВАТИ КЛЯТВУ - присягати
ДАВАТИ МОЖЛИВІСТЬ - дозволяти, давати нагоду ДАВАТИ ПИТАННЯ - запитувати, ставити питання ДАВАТИ ПОКАЗАНЯ - свідчити ДАЖЕ - навіть
ДАЛЕКО НЕ ПРОСТО - зовсім не (аж ніяк не) просто ДАЛЬШЕ (прислівник) - далі ДАНИЙ ВИПАДОК - цей випадок ДАРОМ - даремно; задурно; безкоштовно ДВА РОКИ НАЗАД - два роки тому ДВОМІСНИЙ НОМЕР - номер на двох ДВОХКІМНАТНИЙ - двокімнатний ДВОХПОВЕРХОВИЙ - двоповерховий ДВОХСТОРОННІЙ - двосторонній
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ - день у день
ДЕРЖАТИСЯ В СТОРОНІ - бути осторонь
ДЕЯКИЙ ЧАС - якийсь (певний) час
ДИВИТИСЯ НА ОБСТАВИНИ - зважати на обставини
ДИВИТИСЯ ФІЛЬМ - переглядати стрічку
ДИВИТИСЯ ХВОРОГО - оглядати хворого
ДИВУ ДАЄШСЯ - дивом дивуєшся, дивуєшся, чудуєшся
ДИРА, ДИРКА - діра, дірка
ДИСЕРТАЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ - дисертація (дослідження)
ДИКТОВКА - диктування
ДІВАТИ - подіти
ДІВАТИСЯ - щезати, зникати
ДІЙСНА (перемога) - справжня
ДІЛО - справа
ДІЛО МИНУЛЕ - давня справа ДІЛЬНИЧИЙ - дільничний
ДІЮЧЕ ЗАКОНОДАВСТВО - чинне законодавство
ДІЮЧІ ОСОБИ - дійові особи
ДЛЯ ВИДУ - для годиться, про людське око
ДЛЯ НАГЛЯДНОСТІ - для наочності (унаочнення)
ДОБАВИТИ - додати
ДОБАВОЧНИЙ - додатковий
ДОБИТИСЯ РЕЗУЛЬТАТІВ - домогтися (досягти) результатів
ДОБРИЙ ПО НАТУРІ - доброї вдачі
ДОВІРЕНІСТЬ - доручення
ДОВОЛЬНИЙ - задоволений, вдоволений
ДОВШИЙ ЧАС - тривалий час
ДОГАДУВАТИСЯ - здогадуватися
ДОГОВОРИТИСЯ - домовитися, дійти згоди
ДОКАЗУВАТИ (теорему) - доводити теорему
ДОКЛАДНА - доповідна
ДОЛЬОВА УЧАСТЬ - пайова участь
ДОЛЯ ІСТИНИ - часточка (частка) правди (істини)
ДОМА - вдома
ДО ОСТАННЬОГО ЧАСУ - донедавна
ДО ПОРИ ДО ЧАСУ - до (якогось, певного, слушного) часу, поки що ДОПУСКАТИСЯ (помилки) - припускатися

ДОРОЖКА - доріжка, хідник
ДО СИХ ПІР - досі
ДОСКА - дошка
ДОСОЧКА - дощинка, дощечка
ДОСТОВІРНИЙ - вірогідний
ДО ТИХ ПІР - доти, до того часу
ДО ЦЬОГО ЧАСУ - досі
ДРЕВНІЙ - стародавній, давній, прадавній
ДРУГИМИ СЛОВАМИ - інакше кажучи
ДРУГИМ РАЗОМ - іншого разу, іншим разом
ДРУГ ДРУГА - один одного
ДРЯБЛИЙ - в'ялий
ДУБЛЬОНКА - шкірянка
ДУРНИЙ ТОН - поганий тон
ДЯКУЮЧИ ДОПОМОЗІ - завдяки допомозі
ДЬОРГАТИ - шарпати, смикати
Е
ЕКЗАМЕН ПО МАТЕМАТИЦІ - екзамен з математики ЕЛЕМЕНТАРНА КРИТИКА - найменша критика ЕХО - луна
Є
ЄДИНА ЦІЛЬ - одна мета ЄДИНОДУШНО - одностайно ЄЛЄ - ледве, ледь ЄРУНДА - дурниці, нісенітниці
Ж
ЖАЛІТИ (за втраченим) - шкодувати ЖАЛІТИСЯ - скаржитися ЖАЛКО - шкода ЖАЛОБА-скарга ЖАРЕНИЙ - смажений ЖАТИ (на кнопки) - тиснути ЖЕМЧУЖНИЙ - перловий ЖЕМЧУГ - перли
ЖЕСТЬ - бляха ЖЕСТЯНИЙ - бляшаний ЖИЛА ПЛОЩА - житлова площа ЖИЛЬЦІ (будинку) - мешканці ЖОДНИМ ЧИНОМ - аж ніяк ЖОРСТКИЙ КОНТРОЛЬ - суворий контроль ЖОРСТКІ УМОВИ - тяжкі умови ЖУЛІК - шахрай


ЗАБАСТОВКА - страйк ЗАБАСТОВЩИК - страйкар ЗАБОР - паркан
ЗАВЕРНУТИ В ПАПІР - загорнути в папір ЗАВЕСТИ ГОДИННИКА - накрутити годинника ЗАВИДУВАТИ - заздрити
ЗАВІДУЮЧИЙ КАФЕДРОЮ - завідувач кафедри ЗАВІРИТИ - запевнити ЗАВІРИТИ ПІДПИС - засвідчити підпис ЗА ГРАНИЦЕЮ - за кордоном ЗАГРАНИЧНИЙ - закордонний ЗАГРУЖЕНИЙ - завантажений ЗАГУБИТИ НАДІЮ - втратити надію ЗАДАТИСЯ ЦІЛЛЮ - поставити за мету ЗАДАВАТИ ПИТАННЯ - ставити питання ЗАДАЧА (на майбутнє) - завдання ЗАДІЛ - напрацювання, запас ЗАДІЯТИ - залучити
ЗАЙМАТИ ПОСАДУ - обіймати (мати) посаду, бути на посаді ЗАЙНЯТИ ГРОШЕЙ - позичити гроші ЗАКАЗ - замовлення
ЗАКАЗНИЙ ЛИСТ - рекомендований лист ЗАКАЛЯТИСЯ - загартовуватися ЗАКЛЮЧАЄТЬСЯ В ТОМУ - полягає в тому ЗАКЛЮЧЕННЯ КОМІСІЇ - висновок комісії ЗАКЛЮЧЕННЯ ВИСТУПУ - закінчення виступу ЗАКЛЮЧИТИ ДОГОВІР - укласти угоду, підписати договір

ЗАКЛЮЧНИЙ ПЕРІОД - прикінцевий період
ЗАКРИТИ ДВЕРІ КЛЮЧЕМ - замкнути двері
ЗАКУПКА (продуктів) - закупівля
ЗАКУПОЧНИЙ - закупівельний
ЗАЛИШАТИСЯ В СТОРОНІ - залишатися осторонь
ЗАЛИШИТИ В СПОКОЇ - не турбувати, дати спокій
ЗАЛІЗНА ДОРОГА - залізниця
ЗАЛІЗНОДОРОЖНИК - залізничник
ЗАЛОЖИТИ - закласти
ЗАМЕШКАТИСЬ - забаритись
ЗАМІТИТИ - помітити
ЗАНАВІСКИ - фіранки, завіски
ЗАНІМАТИСЯ - займатися
ЗА ОСТАННІЙ ЧАС - останнім часом
ЗАПОЛУЧИТИ - одержати з певними труднощами, зайняти
ЗАПРОС - запит
ЗАПУТАНА СПРАВА - заплутана справа
ЗАСИПАТИ ПІЗНО—засинати пізно
ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ - заслуговує на увагу, вартий уваги
ЗАСТАВЛЯТИ - примушувати
ЗАТІЯ - задум
ЗАТМИТИ - затьмарити
ЗАТРАТИТИ - витратити
ЗАТЯГНУТИ РЕМОНТ - зволікати з ремонтом ЗАХВАТИТИ - захопити ЗАХОЛУСТЯ - задвірки ЗАЯВИТИСЯ - прийти, прибути ЗБИТИ З ТОЛКУ - збити з пантелику
ЗВЕРНУТИСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ - звернутися по допомогу
ЗВЕРХ ПЛАНУ - понад план
ЗВІДСИ СЛІДУЄ - звідси (з цього) випливає
ЗВ'ЯЗАТИ (науку і виробництво) - пов'язати, поєднувати
ЗГІДНО НАКАЗУ - згідно з наказом
ЗГУЩОНКА - згущене молоко
ЗДАВАТИ ЕКЗАМЕНИ (ІСПИТИ) - складати екзамени (іспити)
ЗДАЧА (грошей) - решта
ЗДЕРЖАТИ СЛОВО - дотримати слово
З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ - від дня народження
ЗДОРОВАТИСЯ - вітатися
ЗДОРОВО! - чудово!
З ДОСТОЇНСТВОМ - з гідністю
ЗЕМЛЕРОБСТВО - рільництво, хліборобство
ЗІ ВСІХ СИЛ - щосили, чимдуж
ЗІ СТОРОНИ ВИДНІШЕ - збоку видніше
ЗІ ШВИДКІСТЮ БЛИСКАВКИ - блискавично
ЗЙОМКА ФІЛЬМУ - знімання фільму, фільмування
ЗЙОМОЧНИЙ - знімальний
З КІНЦЯ В КІНЕЦЬ - від краю до краю
З КОЖНИМ РОКОМ - щороку
ЗЛОПОЛУЧНИЙ - злощасний
З НАСТУПАЮЧИМ НОВИМ РОКОМ - з прийдешнім Новим роком;
з роком, що наступає (що йде)
ЗНАТИ ТОЛК - розумітися, бути компетентним
ЗНАХОДИТИ ВИХІД ЗІ СТАНОВИЩА - давати собі раду, виходити
зі скрути
ЗНАХОДИТИ ПОТРІБНИМ - вважати за потрібне ЗНАХОДИТИСЯ В НЕБЕЗПЕЦІ - бути в небезпеці (перед небезпекою) ЗНАХОДИТИСЯ НА БАЛАНСІ - перебувати на балансі ЗНАХОДИТИСЯ НА ЛІКУВАННІ - перебувати на лікуванні ЗНАЧИТЬ - означає
ЗНАЧНА БІЛЬШІСТЬ - переважна більшість
ЗНИЗИТИ ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА - зменшити обсяг виробництва
ЗНІМАТИ (помешкання) - винаймати
ЗНІМОК - фото, світлина
ЗНОБИТЬ - морозить
ЗНОСКА - виноска
ЗОНТ - парасоля
ЗРИМИЙ - видимий, явний, наочний ЗРОБИТИ ВИГЛЯД - удати
ЗСИЛКА (вказівка на джерело у наукових працях) - поклик, посилання З ТИХ ПІР - відтоді, з того часу З ТОЧКИ ЗОРУ - з погляду
ЗУПИНИТИСЯ НА ПРОБЛЕМАХ - порушити проблеми ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ ПОМИЛКИ - трапляються помилки
З ФІНАНСОВОЇ СТОРОНИ - з фінансового боку
З ЦІЄЇ ПРИЧИНИ - через це
З ЦЬОГО ЧАСУ - відтепер
З ЧАСОМ - згодом
З ЯКОГО ЧАСУ - відколи

І
ІГРОВИЙ - гральний
ІЗ-ЗА НЕЗНАННЯ - через незнання
ІМЕННО ЦЕ - якраз це, власне це, саме це
ІНША СТОРОНА МЕДАЛІ - зворотний (другий) бік медалі
ІНШИМИ СЛОВАМИ - інакше кажучи
ІСНУЮЧІ ЗАКОНИ - чинні закони
ІСТИННЕ ЗАДОВОЛЕННЯ - справжнє задоволення
ІТАК - отже, таким чином
І ТАК ДАЛЬШЕ - і так далі, тощо
ІТОГО - всього
ї
ЇЗДОК - їздець
ЇХ ДОКУМЕНТИ - їхні документи

Й
ЙОЛКА - ялинка
ЙОМУ ВЕЗЕ (ПОВЕЗЛО) - йому щастить (пощастило, таланить); він має щастя

К
КАЖЕТЬСЯ - здається КАПЛЯ - крапля
КАПРИЗНИЙ - вередливий, примхливий КАРП - короп КАРТАВИТИ - гаркавити КАТУШКА - котушка КАЧЕЛЯ - гойдалка
КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛОМ - керівник відділу КИДАТИСЯ У ВІЧІ - впадати у вічі (в око)
КЛАД - скарб
КЛАДБИЩЕ - кладовище, цвинтар КЛАДКА - мурування КЛАДОВКА - комора, хижа КЛАДОВЩИК - комірник КЛОНИТИ (голову) - хилити, схилити КЛУБНІКА - полуниця
КЛЮЧОВЕ ЗАВДАННЯ - головне (важливе) завдання
КОВАРНИЙ - підступний
КОВРИК - килимок
КОЖА - шкіра, шкура
КОЖАНИЙ - шкіряний, шкуратяний
КОЖАНКА - шкірянка
КОЖНОГО РАЗУ - щоразу
КОЛЬЦО - перстень
КОМАНДИРОВКА - відрядження
КОМУ НЕ ЛІНЬ - кому тільки забажається, хто тільки захоче, кому не ліньки
КОНЧЕ НЕОБХІДНО - конче (доконче, украй) потрібно (треба)
КОПИЛКА - скарбничка
КОПЧЕНА КОВБАСА - вуджена (суха) ковбаса
КОРЗИНА - кошик
КОРИСТУВАТИСЯ АВТОРИТЕТОМ - мати авторитет
КОРИСТУВАТИСЯ ПОПИТОМ - мати попит
КОРИСТУВАТИСЯ ПОПУЛЯРНІСТЮ - здобути популярність
КОРМИТИ - годувати
КОРОЧЄ - якщо коротко, то...
КОФЕ - кава
КОШЕЛЬОК - гаманець
КРАЙНІ МІРИ - надзвичайні заходи
КРАЙНЯ НЕОБХІДНІСТЬ - конечна потреба
КРАСИТИ - фарбувати
КРАСНІТИ - червоніти
КРАЩЕ ВСЬОГО - найкраще, найліпше, ліпше за все КРУГЛОДОБОВО - цілодобово КРУГОЗІР - світогляд КРУГОМ - навкруг, навкруги
КРУЖКА - кухоль, горня, горнятко КРУПНИЙ - великий, видатний, значний КУДА - куди
КУЛЬОК - пакет, торбинка КУЛЬЧИКИ - сережки КУПЛЯ-ПРОДАЖА - купівля-продаж КУПЛЯТИ - купувати КУРИРУВАТИ - опікувати, наглядати за ...

Л
ЛАДНО - добре (як прислівник і як стверджувальна частка)
ЛАДИТИ МІЖ СОБОЮ - жити у злагоді
ЛАКОМСТВО - ласощі
ЛЕГКОРАНИМИЙ - вразливий
ЛЖЕСВІДЧЕННЯ - кривосвідчення
ЛИСТАТИ (журнал) - гортати
ЛИСТОК (книжки) - аркуш, сторінка
ЛИШАТИ СЛОВА - позбавляти слова
ЛИШИТИСЯ ВСЬОГО - втратити все, позбавитися всього
ЛИШНІЙ - зайвий
ЛІД ТРОНУВСЯ - крига скресла (рушила) ЛІКАРСТВО - ліки ЛІНТЯЙ - ледар, нероба
ЛОВКИЙ - спритний, зграбний, меткий, вправний ЛОВУШКА - пастка
ЛОЖНА АТАКА - удавана (несправжня ) атака ЛОМАТИ - ламати ЛОСКУТ - клапоть, шматок
ЛОХМАТИЙ - кошлатий, бахматий, кудлатий, патлатий ЛЮБИЙ - будь-хто, будь-який, який-небудь, всякий, кожний ЛЮБИМИЙ - улюблений ЛЮБОЮ ЦІНОЮ - за всяку ціну ЛЬГОТИ - пільги

М
МАЛИШ - малий, малюк
МАЛО ТОЛКУ - мало глузду (сенсу)
МАЛОЧИСЛЕННИЙ - нечисленний МАТИ В ВИДУ - мати на увазі (на думці) МАТИ ПІД РУКОЮ - мати напохваті МЕБЕЛЬ - меблі МЕБЕЛЬНИЙ - меблевий МЕДЗАКЛЮЧЕННЯ - медвисновок
МЕНШЕ ВСЬОГО - найменше, якнайменше, щонайменше, менш за все
МЕНШОСТІ (національні) - меншини МЕТАЛОЛОМ - металобрухт МЄЛОЧ -дрібні, копійки МЄХ - хутро
МИГОМ - миттю, умить, вмить
МИЛОСТІ ПРОШУ - щиро запрошую
МИНУЛОРІЧНИЙ - торішній
МИЮЧІ ЗАСОБИ - мийні засоби
МІЛКИЙ (почерк) - дрібний
МІРОПРИЄМСТВО - захід
МІЖ ТИМ - тим часом, а проте, а втім
МІШАТИ (працювати) - заважати
МНИМА УГОДА - фіктивна (нереальна) угода
МУЖЧИНА - чоловік
МУКА - борошно
МУСОР - сміття
МЯГКИЙ - м'який

н
НАБОР - набір
НАБЛЮДАТИ - спостерігати, стежити НАВЕРХ - нагору НА ВИД - на вигляд НАВИК, НАВИКИ - навичка, навички НА ВКУС - на смак НАВОЛОЧКА - пошивка НАГЛИЙ - нахабний, зухвалий НАГЛЯДНИЙ - наочний НАГРУЗКА - навантаження
НАДАТИ ПЕРЕВАГУ - віддати превагу НА ДАНИЙ ЧАС - на сьогодні НАДІТИ (сорочку) - надягти, одягти НА ДНЯХ - цими днями НАДОЇДАТИ - набридати, надокучувати НА ДОМУ - вдома НАЖИМАТИ - натискати
НА ЗАКЛЮЧЕНИЯ - на закінчення, наприкінці, підсумовуючи
НА ЗВОРОТНІЙ СТОРОНІ - на звороті
НАЗДОГНАТИ УПУЩЕНЕ - надолужити прогаяне
НАКАЗАТИ - покарати
НАКІНЕЦЬ - нарешті
НАКЛАДНОЮ ПЛАТОЮ - післяплатою
НАКОПИЧИТИ ДОСВІД - примножити досвід
НАЛЕЖИТЬ ЗРОБИТИ - треба зробити
НАЛОГ - податок
НАМІТИТИ - визначати, накреслити, запланувати
НА НАЧАЛАХ - на засадах, на основах
НАНЕСТИ УДАР - завдати удару
НАНЕСТИ ШКОДИ - завдати шкоди
НАОБОРОТ - навпаки
НА ПАРУ СЛІВ - на кілька слів
НА ПЕРШИХ ПОРАХ - на початку, спочатку, спершу НАПИТОК - напій
НА ПОВНОМУ СЕРЙОЗІ - цілком серйозно
НАПОР ВОДИ - тиск води
НАПОЧАТКУ - спочатку
НАПРАВДУ - справді
НАПРАВИТИ (телеграму) - надіслати
НАПРАВЛЕННЯ НА РОБОТУ - скерування на роботу
НАПРАВЛЯТИ - скеровувати, спрямовувати
НА ПРОТЯЗІ - протягом, упродовж
НАПРЯМКИ (реалізації) - напрями
НАПРЯМУ - просто, безпосередньо
НА РАХУНОК СТИПЕНДІЇ - щодо стипендії, про стипендію НАРОБКА - напрацювання НАРЯДУ З ТИМ - поряд (поруч) з тим
НАРЯЖЕНИЙ - наряджений НАСМОРК - нежить НАСТИРЛИВИЙ - наполегливий НАСТОЛЬНИЙ - настільний
НАСТОЮВАТИ НА СВОЄМУ - наполягати на своєму НАСТУПАЄ ВЕСНА - настає весна НАСТУПНИМ ЧИНОМ - так НАСТУПНІ ПРАВИЛА - такі правила НА ТОЙ ЧАС - на ту пору НАЧАЛА - засади
НЕБЛАГОВИДНИЙ - недобрий, поганий, непорядний
НЕ ВАРТУЄ УВАГИ - не заслуговує на увагу (уваги), не вартий уваги
НЕВІРНІ (результати) - неправильні, хибні
НЕ ВВАЖАЄ ПОТРІБНИМ - не вважає за потрібне
НЕ ВИКЛЮЧЕНО - не без того
НЕ ВИСТАЧИТЬ ЧАСУ - забракне часу
НЕ ВІДМОВЛЯЮСЯ - охоче, залюбки
НЕВІРНИЙ РЕЗУЛЬТАТ - неправильний результат
НЕВНЯТНИЙ - невиразний, незрозумілий
НЕВПОПАД ГОВОРИТИ - не до ладу (не до речі) говорити
НЕ В РАХУНОК - не рахується, не береться до уваги
НЕ В СИЛІ - не під силу, несила
НЕ В СТАНІ - не спроможні
НЕДАРОМ - недарма, недаремно
НЕ ДИВЛЯЧИСЬ НА... - незважаючи на...
НЕДОПУСТИМО - не можна
НЕДОСТАТОК - вада, хиба, огріх
НЕЗАМІНИМИЙ - незамінний
НЕМАЄ СЛІВ - що й казати
НЕМАЄ СМИСЛУ - немає (нема) сенсу; не варто, марно НЕМАЛОВАЖНЕ ЗНАЧЕННЯ - важливе значення НЕ МАЮ МОЖЛИВОСТІ - неспроможний
НЕ МІШАЛО (ПОМІШАЛО) Б - не вадило (завадило) б, не зайвим було б
НЕОБХІДНИЙ - потрібний НЕОБХІДНІСТЬ - доконечна потреба НЕОХОТА - не хочеться, нема бажання

НЕ ПО ДУШІ - не до душі, не до вподоби НЕПООДИНОКИЙ - неодноразовий НЕ ПО СИЛАМ - не під силу, не сила НЕ ПО СОБІ - ніяково, незручно
НЕПОЧАТИЙ КРАЙ РОБОТИ - роботи предостатньо, дуже багато
НЕ ПРИ ДІЛІ - не працює, без діла, без роботи
НЕПРИМИРИМІСТЬ - непримиренність
НЕ ПРИХОДИТЬСЯ - не доводиться
НЕПРОСТИМИЙ ВЧИНОК - невибачний вчинок
НЕРАДИВИЙ - недбалий
НЕРІДКО - часто
НЕРОЗБЕРИХА - безлад
НЕСТИ РОЗХОДИ - мати витрати
НЕУВ'ЯЗКА - непогодженість
НЕУДОБНО - незручно, не випадає
НЕЧАЯНО - несподівано, ненароком
НИЖЧЕНАВЕДЕНИЙ - наведений далі (нижче)
НІ В ЯКОМУ ВИПАДКУ - в жодному разі, ні в якому разі
НІ ЗА ЯКІ БЛАГА - нізащо у світі, ні за які гроші
НІ ОДНОГО РАЗУ - жодного разу
НІ ПРИ ЯКИХ ОБСТАВИНАХ - ні за яких умов (обставин), ні разу НІХТО ІНШИЙ - більше ніхто НОЖНИЦІ - ножиці НОЛЬ - нуль
НОСИТЬ ІМ'Я - має ім'я, зветься, називається НОСИТЬ ХАРАКТЕР - має характер НОСКИ - шкарпетки
НУЖДАТИСЯ - потребувати матеріальної допомоги, поради

О
ОБА - обидва
ОБЕЗБОЛЮЮЧІ ЗАСОБИ - знеболювальні засоби
ОБЕЗЖИРЕНЕ МОЛОКО - знежирене молоко
ОБ'ЄМ ВАЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ - обсяг валової продукції
ОБ'ЄМ РОБІТ - обсяг робіт
ОБЖАЛУВАТИ - оскаржити
ОБЗАВЕСТИСЯ - придбати щось, забезпечитися
ОБІДА - образа, кривда
ОБКЛАДАТИ ПОДАТКОМ — оподатковувати
ОБЛАСТЬ - галузь (виробництва), сфера (науки), наукова ділянка
ОБЛУЧЕНИЯ - опромінення
ОБНАРОДУВАТИ - оприлюднювати
ОБНОВКА - обнова
ОБОВ'ЯЗКОВО - неодмінно
ОБОЇ - шпалери
ОБОЛОЧКА - оболонка
ОБОРОТ -1) оберт, 2)зворот, 3) обіг
ОБОРУДУВАТИ - обладнати
ОБРУШИТИСЯ - звалитися
ОБЩЕМ - у загальному
ОБ'ЯВА - оголошення, повідомлення
ОБ'ЯВИТИ - оголосити, сповістити
ОБ'ЯВИТИ НЕДІЙСНИМ - уневажнити
ОГРАБИТИ - пограбувати
ОДИНАКОВО - однаково
ОДИН В ОДИН - добірний
ОДИН ЗА ДРУГИМ - один за одним, один по одному ОДИН І ТОЙ ЖЕ - той самий ОДИНОКИЙ - самітний, самотній ОДІЯЛО - ковдра, коц ОДНОСТОРОННІЙ РУХ - однобічний рух ОЗАГЛАВИТИ - назвати ОКРУЖИТИ - оточити, обступити ОПЕЧАТКА - описка (друкарська)
ОПИТНИЙ - 1) досвідчений, 2) дослідний, експериментальний
ОПОЗОРИТИ - осоромити, зганьбити
ОПРАВДАТИ - виправдати
ОПРИДІЛИТИСЯ - визначитися
ОСАДКИ - опади
ОСАДОК - осад
ОСІННЮ - восени
ОСВОЇТИСЯ - призвичаїтися, звикнути до... ОСНАСТИТИ - обладнати, устаткувати ОСОБНЯК - власний будинок

ОСМИСЛИТИ СУТЬ СПРАВИ - збагнути (осягнути, з'ясувати, усвідомити) суть справи
ОТОЧУЮЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ - навколишнє середовище, довкілля ОТРИМАТИ ОСВІТУ - здобути освіту ОХОТА - полювання, лови ОЦІНОЧНИЙ - оцінний ОЧКИ - окуляри

П
ПАДАТИ В ОБМОРОК - непритомніти
ПАРИКМАХЕРСЬКА - перукарня
ПЕРЕВОД (грошовий) - переказ
ПЕРЕЗДАВАТИ ІСПИТ - перескладати іспит
ПЕРЕКЛИЧКА - переклик
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ - перемикач
ПЕРЕПИСКА - листування
ПЕРЕПИСУВАТИСЯ - листуватися
ПЕРЕСЛІДУВАТИ МЕТУ - мати на меті
ПЕРЕТВОРЮВАТИ В ЖИТТЯ - втілювати в життя
ПЕРЕЧИСЛИТИ - перелічити, перераховувати
ПЕРШ ЗА ВСЕ - насамперед, передусім
ПЕРШИМ ДІЛОМ - насамперед, передусім
ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАВДАННЯ - завдання найбільшої ваги
ПЕЧАТАТИ - друкувати
ПЕЧАТЬ - печатка
ПЕЧЕННЯ - печиво
ПИЛОСОС - порохотяг
ПИЛОСОСИТИ - збирати порохи, відпорошувати, відчищувати
ПІДВЕСТИ ПІДСУМКИ - підбити підсумки
ПІДДАВАТИ СУМНІВУ - сумніватися
ПІД КІНЕЦЬ - наприкінці, наостанку
ПІДЛОЖИТИ - підкласти
ПІДНОС-таця
ПІДНЯТИ ГАЛАС - зчинити галас ПІДНЯТИ ПРОБЛЕМУ - порушити проблему ПІДПИСКА - передплата
ПІДРОСТАЮЧЕ ПОКОЛІННЯ - молоде покоління, юнь
ПІД СТАТЬ - до пари
ПІДХВАТИТИ - підхопити
ПІДЧЕРКНУТИ - підкреслити, наголосити
ПІДЧИНЯТИСЯ - підлягати, підкорятися
ПЛАСТИНКА - платівка
ПЛАТОК - хустка
ПО БАЖАННЮ - за бажанням
ПОБРИТИСЯ - поголитися
ПОВАЛЬНИЙ - суцільний, поголовний
ПО ВІДНОШЕННЮ ДО... - щодо..., стосовно...
ПОВІСТКА ДНЯ - порядок денний
ПОВОД - привід
ПОДАВЛЯТИ - гамувати, тамувати ПОДАРИТИ - подарувати ПОДАРОК - подарунок, гостинець ПОДРОБНО - детально, докладно
ПОДОХОДНИЙ ПОДАТОК - податок з прибутку, прибутковий податок
ПО-ДРУГОМУ - по-іншому
ПО ЗАКОНУ - за законом
ПО ЗАМОВЛЕННЮ - на замовлення
ПОКА - доки
ПОКА (прощання) - будь здоров, бувай ПОКЛАСТИ КІНЕЦЬ - покласти край ПОКЛОННИК - прихильник, шанувальник ПО КРАЙНІЙ МІРІ - принаймні, щонайменше ПОЛКА - полиця
ПОЛОЖЕННЯ - 1) становище; 2) вагітність
ПОЛОЖИТИ - покласти
ПОЛОСКА - смужка
ПОЛУЧАЄТЬСЯ - виходить, вдається
ПОЛУЧАТИ - отримувати, одержувати, діставати
ПОЛУЧКА - зарплата
ПО МЕНШІЙ МІРІ - принаймні
ПОМИМО ВОЛІ - мимоволі
ПО МІРІ ПОТРЕБИ - як буде потреба, як до потреби
ПО МІРІ СИЛ - по змозі
ПО МІРІ ТОГО, ЯК - відповідно до того, як
ПО МІСЦЯМ - по місцях
ПО НАТУРІ - за вдачею
ПО НЕОБХІДНОСТІ - з (доконечної) потреби
ПОПАСТИ В АВАРІЮ - потрапити в аварію
ПОПЕРЕДИТИ ХВОРОБУ - відвернути хворобу, запобігти хворобі
ПОПИРАТИ ЗАКОН - зневажати, ігнорувати
ПОПОЛАМ - наполовину, по половині
ПО ПОРЯДКУ - послідовно, по черзі
ПО ПОШТІ - поштою
ПОРТИТИ - псувати
ПОРЯДКА СТО ОСІБ - приблизно сто осіб ПОСИЛКА (поштова) - пакунок ПОСКІЛЬКИ - оскільки
ПОСПОРИТИ - 1) посперечатися; 2) побитися об заклад
ПОСТАВЛЯТИ - доставляти, постачати
ПОСТАВЩИК - постачальник
ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ - підхід до питання
ПОСТІЙНО ДІЮЧА ВИСТАВКА - постійна виставка
ПОСТОРОННІЙ - сторонній
ПОСТУПАТИ В ІНСТИТУТ - вступати в інститут
ПОСТУПАТИ В ПРОДАЖУ - надходити у продаж
ПОСТУПЛЕННЯ НА РАХУНОК - надходження на рахунок
ПОСТУПОК - учинок
ПОСУДА - посуд
ПОТЕРПІТИ НЕВДАЧУ - зазнати невдачі ПОТОЛОК- стеля ПОШВИДШЕ - скоріше, мерщій ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА - пояснювальна записка ПРАВИЙ у спол. ТИ НЕ ПРАВИЙ - ти не маєш рації ПРАВКА ТЕКСТУ - виправлення тексту ПРАВЛЯЧА ВЕРХІВКА - керівна верхівка
ПРАВОМОЧНЕ РІШЕННЯ (зборів) - правочинна ухвала (зборів) ПРАЦЯ ПОБАЧИЛА СВІТ - праця вийшла друком ПРЕДВЗЯТЕ СТАВЛЕННЯ - упереджене ставлення ПРЕДСТАВЛЯЄ ВЕЛИКИЙ ІНТЕРЕС - дуже цікавий ПРЕДСТАВЛЯТИ (ЧИЇЙСЬ) УВАЗІ - пропонувати, рекомендувати до уваги
ПРЕДСТАВ СОБІ - тільки подумай, уяви собі ПРЕД'ЯВИТИ - подати
ПРЕД'ЯВИТИ ОБВИНУВАЧЕННЯ - звинуватити, висунути звинувачення
ПРЕСІКТИ - припинити
ПРИБАВКА - додавання, збільшення, додаток ПРИ БАЖАННІ - бажаючи, якщо забажати ПРИБЛИЗИТИ - наблизити ПРИБОР - 1) набір; 2) прилад ПРИВЕСТИ ПРИКЛАД - навести приклад ПРИБИВАТИ - прищеплювати ПРИВІЛЕГІЙОВАНИЙ - привілейований ПРИВІЛЕГІЯ - привілей
ПРИВОДИТИ В ПОРЯДОК - упорядкувати, давати лад, доводити до ладу
ПРИ ВСЬОМУ СТАРАННІ - хоч як старався(намагався), як не старався
ПРИГОВОР - присуд, вирок
ПРИ ДОПОМОЗІ - за допомогою
ПРИЄМНОГО АПЕТИТУ - смачного!
ПРИЗНАВАТИ - визнавати
ПРИЗУПИНИТИ - припинити, зупинити
ПРИЙДЕТЬСЯ - доведеться
ПРИЙМАТИ БЛИЗЬКО ДО СЕРЦЯ - брати до серця ПРИЙМАТИ ДО ВІДОМА - брати до відома ПРИЙМАТИ ДО УВАГИ - брати до уваги ПРИЙМАТИ МІРИ - вживати заходів ПРИЙМАТИ РІШЕННЯ - вирішувати ПРИЙМАТИ УЧАСТЬ—брати участь ПРИЙМАТИ УХВАЛУ - виносити ухвалу ПРИЙНЯТИ РЕЗОЛЮЦІЮ - ухвалити резолюцію ПРИЙНЯТИ ЧИЮСЬ СТОРОНУ - стати на чийсь бік ПРИЙТИ В ГОЛОВУ - спасти на думку
ПРИЙТИ ДО ВИСНОВКУ - дійти висновку, зробити висновок ПРИЙТИ ДО ЗГОДИ - порозумітися, дійти згоди ПРИЙТИ ДО СЕБЕ - оговтатися ПРИЙШЛОСЯ - довелося ПРИЙШОВ ЧАС - настав час
ПРИКАЗ - наказ
ПРИКЛАСТИ ЗУСИЛЬ - докласти зусиль
ПРИМІНЕННЯ - застосування
ПРИМІРНИЙ - орієнтовний, приблизний, типовий
ПРИНАЛЕЖНІСТЬ - належність
ПРИ НЕОБХІДНОСТІ - якщо є потреба
ПРИНОСИТИ ВИБАЧЕННЯ - просити вибачення, перепрошувати ПРИНОСИТИ ШКОДУ - завдавати шкоди ПРИ ПЕРШІЙ МОЖЛИВОСТІ - при першій нагоді ПРИСВОЇТИ ЗВАННЯ - надати звання
ПРИСВОЇТИ НАУКОВИЙ СТУПІНЬ - присудити науковий ступінь
ПРИСТУПАТИ (до чого) - розпочинати (що)
ПРИСЯДЬТЕ - прошу сідати; сідайте, будь ласка
ПРИ ТАКИХ УМОВАХ - за таких обставин
ПРИ УМОВІ - за умови, з умовою
ПРИХОДИТЬ НА ДУМКУ - спадає на думку
ПРИХОДИТЬСЯ - доводиться
ПРИХОЖА - передпокій
ПРИЦЕП - причіп
ПРИЦЕПНИЙ - причіпний
ПРИ ЦЬОМУ - до того ж, одночасно
ПРИЧИНИТИ ШКОДУ - заподіяти шкоди
ПРИЧИТАТИ - голосити, плакати
ПРИЧИТАЄТЬСЯ у спол. З ВАС ПРИЧИТАЄТЬСЯ - належати; з вас належить
ПРОБКА (до пляшки) - корок
ПРОБІЛИ В ЗНАННЯХ - прогалини в знаннях
ПРОБУВАТИ - куштувати
ПРОВІРИТИ - перевірити
ПРОВОДА-дроти
ПРОДАЖА - продаж
ПРОЖИВАТИ ПО ВУЛИЦІ - мешкати (проживати) на вулиці ПРОЖИТОЧНИЙ МІНІМУМ - прожитковий мінімум ПРОКАТИТИСЯ - проїхатися
ПРОНИКАТИСЯ (почуттям) - пройматися, перейматися ПРОПИСЬ у спол. ПИСАТИ ПРОПИСЬЮ - писати літерами, буквами ПРОРАБ - виконроб
ПРОСИПАТИСЯ - прокидатися
ПРОСКВОЗИТИ - протягнути
ПРОСТІШЕ ВСЬОГО - найпростіше
ПРОСТІШИЙ ПРОСТОГО - найпростіший, простісінький
ПРОСТО-НАПРОСТО - просто, всього-на-всього, запросто
ПРОТИВНА СТОРОНА (юр). - супротивна сторона
ПРОТИВОПОКАЗАНО - протипоказано
ПРОТИРІЧИТИ - суперечити
ПРОТИУГОННИЙ ЗАСІБ - противикрадний засіб
ПРОТІКАННЯ ХВОРОБИ - перебіг хвороби

Р
РАДУВАТИ ОКО - тішити око РАДУГА - веселка
РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТЬСЯ - раз на раз не випадає РАЗОМ З ТИМ - заразом, водночас РАЗ ТАКЕ ДІЛО - коли (якщо, раз) так РАНКОМ - вранці
РАХУВАТИ, ЩО... - вважати, гадати, думати, що... РЕГІСТРАТУРА - реєстратура РЕГІСТРАЦІЯ - реєстрація РЕЗИНА - гума
РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ - ресурсоощадні технології РИНОЧНИЙ - ринковий РИЧАГ - важіль
РІШИТИ ЗАДАЧУ - розв'язати задачу РОБИТИ ВИГЛЯД - вдавати РОБИТИ ВРАЖЕННЯ - справляти враження РОБОЧИЙ - робітник РОЗБАЛОВАНИЙ - розпещений РОЗБИРАЄТЬСЯ В ЛЮДЯХ - знає людей
РОЗБИРАЄТЬСЯ В ЦІЙ СПРАВІ - компетентний у цій справі, розуміється на справі РОЗВАЛ - розпад РОЗКАЧКА - зволікання РОЗКРИТИ КНИГУ - розгорнути книгу РОЗОРИТИСЯ - збідніти, втратити майно, гроші
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЕПІДЕМІЇ - поширення епідемії
РОЗХЛЯБАНИЙ - розхитаний, незібраний, безладний
РОЗХОДЖЕННЯ В ДУМКАХ - незгідність (розбіжність) у думках
РОКОВИЙ (час) - фатальний
РОСЛИННЕ МАСЛО - олія
РУБАШКА - сорочка
РУЛЬ - кермо
РЯД ПРАЦЬ - низка праць
С
САМЕ ГОЛОВНЕ - найголовніше
САМЕ ПО СОБІ - само собою
САМИЙ ВИСОКИЙ - найвищий
САМИЙ НЕОБХІДНИЙ - конче потрібний
САПОЖКИ - чобітки
СЕРДОБОЛЬНИЙ - жалісливий, жалісний
СИСТЕМА НАЛОГІВ - система оподаткування
СКВОЗНЯК - протяг
СКОРОТАТИ ЧАС - убити час, перебути
СКРИТИЙ - прихований
СКРИТИСЯ - сховатися
СЛАБИЙ - слабкий
СЛІДУЮЧИЙ (провулок) - наступний
СЛЬОЗОТОЧИВИЙ ГАЗ - сльозогінний газ
СМЕКАЛКА - кмітливість
СМУТНО (ПАМ'ЯТАТИ) - неясно, невиразно
СОБЛАЗН - спокуса, зваба
СОКОВИЖИМАЛКА - соковитискач
СОЧНИЙ - соковитий
СПАСАТИ - рятувати
СПІВПАДАТИ - збігатися
СПІВСТВЛЯТИ - порівнювати, зіставляти
СПІВШУКАЧ (наукового звання) - пошукувач, здобувач
СПЛОШНИЙ - суцільний
СПОРИТИ - сперечатися
СПОРЧЕНИЙ - зіпсований
СПРАВА В ТОМУ - річ у тому (у тім)
СПРАВИТИСЯ З ЗАВДАННЯМ - упоратися (впоратися) із завданням СПРАВКА - довідка СРОК - строк, термін ССУДА - позика
СТАВИТИ ДО ВІДОМА - доводити до відома СТАВИТИ НАМЕТ - розбивати намет СТАВИТИ НА СТІЛ - подавати на стіл СТАВИТИ П'ЄСУ - показувати (розігрувати) п'єсу СТАВИТИ ПІД УДАР - наражати на небезпеку СТАВИТИ СВОЇМ ЗАВДАННЯМ - ставити собі за мету СТАВКА (місячна) - оклад СТАКАН - склянка
СТАТНИЙ - ставний, поставний, показний СТИКНУТИСЯ - зіткнутися СТОЛОВА - їдальня СТРАЙКУЮЧІ - страйкарі СТУПЕНЬКИ - сходи СУДЬБА - доля
СУДЯЧИ З УСЬОГО - як видно з усього СУМАТОХА - метушня, біганина СУРОВИЙ - суворий СУ СТАВИ - суглоби СУТОЧНІ - добові

Т
ТАКИМ ЧИНОМ - отже
ТАК СКАЗАТЬ - так би мовити
ТАК ЯК - тому що
ТАМОЖЕННИК - митник
ТАМОЖНЯ - митниця
ТАРАКАН - тарган
ТАРАТОРИТИ - торохтіти, тріскотіти
ТАЩИТИ - тягти, тарганити, двигати
ТВЕРДО ВПЕВНЕНИЙ - цілком упевнений
ТВЕРДО ЗНАТИ - добре знати
ТВОРОГ - сир
ТЕКУЧІСТЬ КАДРІВ - плинність кадрів

ТЕРЗАТИ - роздирати, шматувати, мучити
ТИМ БІЛЬШЕ - а надто
ТИМ НЕ МЕНШЕ - однак, проте, а втім
ТІПА - на зразок
ТОВАРООБОРОТ - товарообіг
ТОВЩИНОЮ - завтовшки
ТОЖЕ - також, теж, так само
ТОЛКОВИЙ - розумний, метикуватий
ТОЛКОМ - до ладу, до діла, до пуття, доладно
ТОПЛИВО - пальне
ТОРМОЗ - гальмо
ТОРМОЗИТИ - гальмувати
ТОСКА - туга, сум, нудьга
ТОЧНО ТАК - так само, достоту так, достеменно ТОЧНО ТАКИЙ ЖЕ - такий самий ТОШНОТА - нудота
ТРАНЖИРИТИ - тринькати, розтринькувати, марнотратити
ТРАТИТИ ЧАС - гаяти (марнувати) час
ТРЕБУВАТИ - вимагати
ТРЯПКА - ганчірка, шмата
ТРЬОХКІМНАТНИЙ - трикімнатний
ТРЬОХТОМНИЙ - тритомний
ТУПИКОВА СИТУАЦІЯ - безвихідь, глухий кут, безвихідне становище ТУШИТИ (м'ясо) - тушкувати ТУШОНКА - тушковане м'ясо, тушкованка ТЬОТЯ - тітка, тітонька ТЯНУТИ - тягти, тягнути
У
УБАВИТИ - зменшити, збавити УБИТОК - шкода
УБОРКА - 1) збирання; 2) прибирання УБОРЩИЦЯ - прибиральниця
У ВИПАДКУ НЕОБХІДНОСТІ - у разі потреби, якщо є потреба
У ВІДПОВІДНОСТІ ДО... - відповідно до, згідно з
У ВСІХ ВИПАДКАХ - завжди
У ВСІХ ВІДНОШЕННЯХ - з усіх поглядів, зусібіч
УГЛОВИЙ - кутовий
УГОН (автомашини) - крадіж, крадіжка, викрадення УДАЛИТИ - видалити, вивести УДАЧА - успіх
УДАЧНИЙ - успішний, вдалий, щасливий УДОБНИЙ - зручний УЖАС - жах
УКЛОНЯТИСЯ (від чогось) - ухилятися У НАЙБЛИЖЧИЙ ЧАС - найближчим часом УПАДОК СИЛ - знесилення, занепад сил УПАКОВОЧНИЙ - пакувальний УПЛАТИТИ - заплатити УПРАВЛЯЮЩИЙ - керівник
УПУСТИТИ З ВИДУ - забути, занедбати, випускати з уваги УСШТИ - встигнути УСТАВ - статут
УСТАНОВКА (як предмет) - прилад, пристрій, устаткування
УСТАНОВКА (політична) - настанова, намір
УСТРОЇТИ - влаштувати, зробити
УСТУПКА - поступка
УТЮГ - праска
УХОЖЕНИЙ - доглянений
УЦІНИТИ - переоцінити
У ЦЬОМУ РОЦІ - цього року
УЧАСТОК - дільниця, ділянка
УЧБОВИЙ - навчальний
УЮТНО - затишно
Ф
ФАКТ НА ЛИЦЕ - незаперечний факт ФАМІЛІЯ - прізвище ФОРТОЧКА - кватирка
X
ХАЛАТНІСТЬ - недбалість, недбальство ХВАТАТИ (1) - хапати, схоплювати ХВАТАТИ (2) - вистачити

ХВАТИТЬ - досить, годі, вистачить ХЛОПАТИ - плескати ХЛОПУШКА - хлопавка ХЛОПЧАТОБУМАЖНИЙ - бавовняний ХНИКАТИ - пхикати, пхинькати, скиглити ХОЛОДАТИ - похолодніти ХОЧ БИ ЩО - хай там як ХОЧ ВІДБАВЛЯЙ - аж надто ХРЕСНІ БАТЬКИ - хрещені батьки ХРУСТАЛЬ - кришталь

ц
ЦАРАПИНА - дряпина, подряпина ЦЕПОЧКА - ланцюжок ЦІЛЕ МІСТО - усе місто ЦІЛЕНАПРАВЛЕНИЙ - цілеспрямований
Ч
ЧАС ВІД ЧАСУ - час до часу, від часу до часу, вряди-годи ЧАСИ - годинник ЧАС ІДЕ - час минає
ЧАСТНИЙ - приватний (магазин); частковий, окремий (випадок)
ЧЕРДАК - горище
ЧЕРЕЗ ГОДИНУ - за годину
ЧЕРЕЗ ДЕЯКИЙ ЧАС - (трохи) згодом, незабаром, невдовзі, за деякий час
ЧЕСТЬ І ХВАЛА - хвала і шана
ЧЕТВЕРТЬ - чверть
ЧИМ ДАЛІ - дедалі, щодалі
ЧИН ЧИНОМ - як годиться, як слід
ЧИСТОПЛОТНИЙ - охайний, чепурний, чистий
ЧИСТЮЛЯ - чепурун, чепуруха, чистьоха
ЧИТАТИ ПРО СЕБЕ - читати подумки (у думці, у думках)
ЧОЛКА - чубчик, гривка
ЧОПОРНИЙ - манірний, бундючний
ЧУГУН - чавун
ЧУДАК - дивак
ЧУДНИЙ - чудовий, дивний ЧУТЬ НЕ - мало не
ЧУТЬ-ЧУТЬ - ледь-ледь, трішки, трішечки, мало ЧУЧЕЛО - опудало

Ш
ШАГОМ МАРШ - кроком руш ШАЛАШ - курінь, буда, халабуда ШАРИКОВА РУЧКА - кулькова ручка ШАРОМ ПОКОТИ - порожнісінько ШАХМАТИ - шахи ШАХМАТИСТ - шахіст ШВАЛЬ - дрантя, мотлох; набрід, шушваль ШВИДШЕ ВСЬОГО - найшвидше ШВИРНУТИ - кинути, шпурнути ШЕСТИДЕСЯТИРІЧЧЯ - шістдесятиріччя ШКУРКА - шкірка, шкуринка ШЛЯПА - капелюх ШУТКУВАТИ - жартувати

щ
ЩАСЛИВЧИК - щасливець
ЩЕГОЛЯТИ - франтити; красуватися, хизуватися ЩЕПКИ - тріски
ЩО Б НЕ ГОВОРИВ - хай що каже
ЩО Б (ТАМ) НЕ СТАЛОСЯ - хай що станеться, хай там що, хай що буде
Ю
ЮБ1ЛЕЙ - ювілей
ЮБКА - спідниця
ЮЛИТИ - крутитися, виляти
ЮРКИЙ - в'юнкий, верткий, проворний, жвавий
ЮТИТИСЯ - тулитися, міститися; мешкати, мати притулок

Я
ЯВКА - присутність
ЯВИТИСЯ З ПОВИННОЮ - прийти з покаянням
ЯВЛЯТИ СОБОЮ - становити собою
ЯВЛЯТИСЯ - 1) з'являтися, виникати; 2) бути
ЯВНА ПОМИЛКА - очевидна помилка
ЯД - отрута
ЯЗВА - виразка, ранка
ЯК БИ НЕ СТАРАВСЯ - хай як старається
ЯК БИ ТАМ НЕ БУЛО - що не кажіть, як не є, хай що буде, хай там що
ЯК ВИДНО - мабуть, певно
ЯК ДІЛА? - як справи?
ЯКИЙ БИ НЕ БУВ - хоч би який був
ЯК МОЖНА БІЛЬШЕ - якнайбільше, щонайбільше, якомога більше ЯК МОЖНА ШВИДШЕ - якнайшвидше, якомога швидше ЯК ПОВИННО БУТИ - як має бути ЯК ПОПАЛО - абияк
ЯК ПРАВИЛО - як звичайно, як водиться, як заведено, переважно
ЯК ПРИЙДЕТЬСЯ - як доведеться
ЯРИЙ - запеклий, завзятий, затятий
ЯРКИЙ - яскравий, сліпучий
ЯСНО - у спол. МЕНІ ВСЕ ЯСНО - зрозуміло
ЯЧЕЙКА - 1) комірка; 2) осередок
ЯЩИК (поштовий) - скринька (поштова)

 

Яндекс.Метрика >