...
СТИЛІ МОВЛЕННЯ PDF Печать E-mail

Мовні стилі - це різновиди літературної мови, які використовуються за різних обставин спілкування.

ОФІЦІЙНО - ДІЛОВИЙ СТИЛЬ

Офіційно - діловий стиль вживається в указах, резолюціях, текстах законів, заяв, постанов та інших офіційних документах.

Особливості офіційно- ділового стиля:
кожний документ має усталений зразок;
слова вживаються виключно в прямому значенні;
перважають слова- терміни, пов'язані з діловодством;
відсутні художні засоби, пестливі та згрубілі слова, питальні, неповні і незакінчені речення.

Зразок офіційно- ділового стилю

Стаття 383. Порядок розглядання касаційною інстанцією приватних скарг та протестів.

Приватні скарги та протести розглядаються в такому ж порядку, як і касаційні скарги та протести.

НАУКОВИЙ СТИЛЬ

Науковий стиль існує у двох формах:
писемній (підручники, дослідження, дисертації, наукові праці);
усній (повідомлення, наукова доповідь та ін.).

Для наукового стилю характерні:
вживання слів у прямому значенні;
стрункість викладу думки;
логічна побудованість;
наявність специфічних термінів;
широке використання складних речень, зокрема складнорідрядних з чітким логічним зв'язком між компонентами.

Зразком наукового стилю є формулювання різноманітних теорем, хімічних та фізичних законів, визначення термінів, різноманітні довідкові тексти тощо.

Зразок наукового стилю

Податки - одна з найважливіших фінансових категорій. Історично це найдавніша форма фінансових відношень між державою та членами суспільства.

Саме виникнення держави призвело до появи платежів і внесків до державної казни для фінансового забезпечення виконання державою її функцій.

Основою всієї господарчо-фінансової діяльності підприємства є отримання прибутку.

Прибуток - це економічна категорія госпрозрахункового підприємства та його структурних одиниць. Він є самим головним джерелом обов’язкових відрахувань у бюджет, джерелом формування фондів підприємства, його госпрозрахункових одиниць.

 

Яндекс.Метрика >