...
Розробка уроку: Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі PDF Печать E-mail

Мета: поглибити знання учнів про тверді й м’які, дзвінкі та глухі приголосні; домогтися засвоєння особливостей вимови дзвінких і глухих приголосних; формувати орфоепічні навички; розвивати логічне мислення, фонематичний слух, пам’ять, культуру усного й писемного  мовлення.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань.

Бесіда.

·       Що є предметом вивчення фонетики?

·       Що вивчає графіка?

·       У чому полягає відмінність між звуком і буквою?

·       Як утворюються звуки людського мовлення?

·       З чого складається  мовний апарат людини?

·       Що є підставою поділу звуків на голосні та приголосні?

·       Як утворюється голос? Унаслідок чого виникає шум?

·       Чи однакову роль відіграють у творенні складів слова голосні й приголосні звуки?

·       Чи може склад утворюватися лише з голосного звука? (Підтвердити прикладами)

· Чи може склад утворюватися лише з приголосного звука?

ІІ.  Повідомлення теми і мети уроку.  Мотивація навчання.

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Робота з підручником.

Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 107).

Робота біля дошки. Подані слова передати фонетичною транскрипцією, назвати в кожному звуки голосні та приголосні. Поділивши слова на склади, пояснити пов’язаність кількості голосних звуків із кількістю складів.

Орел, сокіл, зозуля, горобець, вороння, перепілонька.

Робота з підручником.

Опрацювання таблиці «Звуки мови» (с. 106.)

Робота біля дошки. Записати речення. У виділених словах назвати літери. Передавши ці слова фонетичною транскрипцією, у кожному назвати звуки – голосні та приголосні. Чим відрізняються голосні від приголосних? У кожному  слові назвати тверді й мякі приголосні, пояснити, якими буквами на письмі позначається  мякість кожного приголосного звука.

Зразок.

[шчас’т’а],  [задзеи ле ин’чит’], [танеиц‘]

1. Зацвітає калина, зеленіє ліщина. Це моя Україна, це моя Батьківщина. (А. Камінчук.) На квітоньці бджілка спивала росу. (І. Кульська.) Це про щастя пісня, я її вже знаю. (О. Савранська.) Тільки я приліг спочить, знову як задзеленчить! Подзвонили журавлі: «Ми з далекої землі!» Телефон дзвенить, гримить, нема спокою й на мить. (І. Багряний.)

2. Їжак їжака голками не зляка. Що сіре, те й вовк, що куце, те й заєць. Заснула щука, та зуби не сплять.  У воді стоїть, а води просить. Пішла баба у танець, а за нею горобець. Місяць – козацьке сонце.

Народна творчість.

Робота з підручником.

Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 109, 110).

ІV. Виконання  вправ на закріплення.

Робота з підручником.

Виконання вправи 290 (усно).

Прочитати вголос слова, звертаючи увагу на вимову твердих і мяких приголосних. Виділені слова передати фонетичною транскрипцією.

Зразок.

[хлопеиц’],  [ос’ін’:ій].

Дуб, голуб, хлопець, любов, степ, танець, серпень, пісня, праця, осінній, щітка, ніж, гриб.

Робота з підручником. Виконати вправу 291 (усно).

Записати подані слова у 2 колонки: у першу - ті, що починаються  дзвінким приголосним, у другу - на глухий. Виділені слова записати фонетичною транскрипцією, вказати в них приголосні тверді та мякі. Двоє зі слів (за власним вибором) ввести в речення. У записаних реченнях визначити та підкреслити  граматичні основи.

Гриб, сніг, казка, красуня, ґудзик, дуб, береза, дзбан, джміль, дзвінок, спів, хор, клен, листок.

Прочитати скоромовки. Який приголосний звук часто повторюється у кожній зі скоромовок?  Потренуватися у швидкій і чіткій вимові приголосних звуків. Стежити за чітким  вимовлянням дзвінких приголосних у кінці слів.

1. Бубоніла діду баба:

- Ой, не дмухай на кульбабу,

Бо з кульбаби полетять

Сто малих кульбабенят.

Народна творчість

2. Стріла якось скоромовка

На місточку злого вовка.

Скоромовить вовк почав -

Ледь язик не поламав!

Г. Чубач

3. Захар заліз

На перелаз.

Захарку, злізь!

Захарку, злазь!

Зумів залізти -

Знай, як злізти!

І. Складанний

4. Сів шпак на шпаківню,

Заспів шпак півню:

Ти не вмієш так, як я.

Так, як ти, не вмію я.

Народна творчість.

Прочитати скоромовку, дотримуючись правильної вимови звуків [дж][дз][дз’], [г]. Виділені слова передати фонетичною транскрипцією.

Як дзвінок задзеленчить,

Дзвінко джмелик задзижчить.

Ґедзь із джмеликом летить,

Бджолам весело кричить:

«Бджоли, бджоли, бджоленята,

Вилітайте погуляти!»

Самостійна робота. Переписати, на місці крапок уставляючи пропущені літери. Виділені слова передати фонетичною транскрипцією.

С..джу я біля підвіконня, коли д..влюся, а в са..ку  на груші яблука ч..рвоні в..сять на самому в..ршку. У сад вд..влявся я п..льніше, я довго голову ламав… І як же так, чому раніше цих яблук я не помічав? Та от підвівся кіт-гульвіса, на грушу глипнув, як сова. Ч..рвоні яблука знялися і пол..тіли. Ну й д..ва! Взяв олівець я із п..нала і нап..сав  в кал..ндарі: «С..годні вперше прилітали до нас у гості снігурі». (За А. Качаном.)

До поданих  слів додати приголосний звук (на початку або в кінці). Чи змінилося значення слова? З-поміж доданих звуків назвати дзвінкі та глухі.

Лід, мак, рак, рай, голос, хід, опис, радник;

Доти, аптека, байка, башта, буква, буря, гра, дія, їжа, кварта, кома.

Записати пари слів, що є відгадками шарад. Пояснити різницю між дзвінкими  та глухими приголосними.

З дзвінким усе я заливаю, з глухим на дереві зростаю

(злива - слива)

З дзвінким листочки я скубу, з глухим же - зрізую траву

(коза - коса)

 

V. Підбиття  підсумків  уроку.

Бесіда.

·       У чому полягає відмінність у творенні голосних і приголосних звуків мовлення?

·       Яка роль у мові звуків голосних і яка – приголосних?

·       Скільки звуків в українській мові? З них голосних? Приголосних?

·       Скільки мяких приголосних в українській мові?

· Які мякі звуки не мають парних серед твердих, але можуть помякшуватись перед [і]?

·       На які групи поділяються приголосні за участю голосу й шуму?

·       Навести приклади пар дзвінких та глухих приголосних.

VІ. Домашнє завдання.

П. 14,  вправа 292.

 

Яндекс.Метрика >