...
Розкрити синтаксичні особливості текстів професійного характеру PDF Печать E-mail

Розкрити синтаксичні особливості текстів професійного характеру.

Загальна  грамотність документа, що виражається  в чіткості і логічності викладу, дотриманні правописних норм, а також правил для  складання ділових паперів, досягається за рахунок  синтаксису.
Основні особливості:
1.Слід при побудові речень дотримуватись прямого порядку слів з   узгодженими і неузгодженими означеннями.
2.    Вставні слова і словосполучення  завжди знаходяться на початку речення.
3.    Майже всі  присудки знаходяться в теперішньому часі.
4.    Поширеними є пасивні структури типу: закони приймаються, наказ виконується; вимоги  ставляться.
5.    Найчастіше вживаються  інфінітивні конструкції: створити комісію з національних питань, надати допомогу і т.д.
6.    Тексти ОДС характеризуються частим вживанням дієприкметникових і дієприслівникових зворотів, що надають діловим документам стислості.
7.    Стислість викладу інформації досягається найчастіше  використанням простих речень. Якщо ж складні, то вони неускладнені.
8.    Досить поширеними є використання віддієслівних іменників. Провести огляд. Подати звіт.
Надають однозначності,  узагальненості змісту.
9.    У ділових документа вживають  розщеплені присудки: пропонуємо проводити…; рекомендуємо  надавати перевагу.
10.    Вживають  конструкції: взяти за основу; взяти до уваги; взяти на себе обов’язок.

 

Яндекс.Метрика >