...
Нормативи оформлення довідково-інформаційної документації, класифікація службових листів та правила ділового листування. Склад реквізитів PDF Печать E-mail

Нормативи оформлення довідково-інформаційної документації, класифікація службових листів та правила ділового листування. Склад реквізитів.

В усі часи листування грало важливу роль у дипломатичному спілкуванні. Адже за відсутності складних засобів комунікації, це був чи не найзручніший вид укладання угод чи договорів на відстані.
У наш час за наявності телефонного зв’язку та Інтернету роль ділового листування не слід недооцінювати. Воно і надалі залишається одним з найпоширеніших видів обміну інформації. Службові листи належать до основних встановлення офіційних, службових контактів між підприємствами, організаціями, установами, фірмами.
Службові листи надсилають, аби спонукати адресата до дії, роз’яснити йому щось, переконати його в чомусь. Написання ділового листа – це справжнє мистецтво, адже тексти листів найменшою мірою трафаретизовані й уніфіковані. Щоб оволодіти мистецтвом листування, слід засвоїти правила ведення ділової кореспонденції, тобто низку загльноприйнятих правил. Виклад тексту службового листа має бути лаконічним, послідовним, переконливим і коректним. Факти й події слід висвітлювати об’єктивно, всі аспекти розглядуваного питання викладати зрозуміло, стисло, але достатньою мірою повно. В службових листах допускається також порушувати кілька питань. Але все ж доцільніше оформити кілька листів. Декілька питань можна порушувати в одному листі тоді, коли вони взаємопов’язані.
Текст листа, як правило, складається з двох логічно пов’язаних частин : вступної та основної. У вступній частині зазначають факти, події, обставини, що спричинили написання листа, а також посилаються на факти, документи, дати нормативних чи інструктивних матеріалів.
В основній частині тексту листа викладають його головну мету у формі пропозиції, відмови, гарантії, зауваження, висновків тощо.
Залежно від призначення службового листай від того, на чому його автор хоче сконцентрувати увагу адресата, порядок розташування логічних частин тексту може бути різним. Якщо враховувати невпинне зростання потоку інформації, то для активізації її сприйняття рекомендується починати текст службового листа з основної частини, а докази й підстави викладати нижче. Службові листи з нескладних питань, що були обговорені заздалегідь, можуть містити лише основну частину.
Службовий лист оформляють на бланку для службового листа або на чистому аркуші паперу. Залежна від обсягу тексту використовують бланки чи аркуші формату А4 або А5.
Основні реквізити ділового листа:
•    Штамп (повна назва установа – автора листа).
•    Номер і дата листа.
•    Назва установи-адресата.
•    Текст листа:
- вступна частина;
- основна частина.
•    Підпис керівника організації.
•    Печатка.
Починати листа необхідно із звертання. Проблема вибору звертання є доволі делікатною. Найпоширенішими є звертання:
Шановний/а (ім’я по батькові)!
Шановний пане (пані)... !
Вельмишановний пане!
У сучасному діловому листуванні прийнято зазначати звання адресата чи вказувати на його професію.
Високодостойний пане Міністре!
Вельмишановний професоре!
Високоповажний пане ректоре!
Відсутність звертання може бути витлумачено як зневага до адресата і порушення етикету.

 

Яндекс.Метрика >