...
Конспект уроку: ТЕЗИ PDF Печать E-mail

Конспект уроку: ТЕЗИ

Мета: повторити вивчене про види самостійної роботи з літературою; уточнити
відмінності понять: план, тези, виписки, конспект; розвивати навички
сприйняття й розуміння прочитаного тексту, вміння визначити мікротеми в
тексті, відокремлювати головну інформацію від другорядної; удосконалювати
навички аналізу тексту публіцистичного стилю, уміння складати тези, розвивати
грамотність учнів; виховувати інтерес до культурної спадщини українського
народу.
Тип уроку: урок розвитку мовленнєвих умінь.

ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент
ІІ. Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку
ІІІ. Актуалізація мовленнєвознавчих понять

Тестове завдання
V.    Виконайте тестове завдання на співставлення стилів і мовних засобів, що в них використовуються.
1.    Публіцистичний.    А Використання розмовної лексики
2.    Офіційно-діловий.    та фразеології;
3.    Науковий.    Б вживання емоційно-експресивної
4.    Розмовний.    лексики;
5.    Художній.    В тенденція до використання склад
них синтаксичних конструкцій;
Г використовуються усі мовні засоби;
Д повна відсутність експресивних мовленнєвих засобів.

Відповідь. 4 — А, 1 — Б, 3 — В, 5 — Г, 2 — Д.

Складіть подібне тестове завдання.

За допомогою правила складіть монологічне висловлювання на тему «Види самостійної роботи з літературою». Зробіть висновок, чим відрізняються тези від тематичних виписок, конспекту, плану.

Тези — стисло сформульовані основні положення прочитаного тексту. Тези розкривають суть усієї текстової інформації. Тези поділяються на такі види: цитатні (відбір і запис авторських тез), вільні (формулювання основних положень власними словами) і змішані. Тези бувають простими (записуються тільки твердження автора) і складними (відображена аргументація тверджень).

IV. Виконання системи практичних завдань творчого характеру, спрямованих на розвиток комунікативних умінь

Опрацювання пам'ятки до складання тез
Робота за варіантами:
Варіант 1 — записати порядок роботи над складанням тез;
Варіант 2 — написати вимоги до складання тез.

(Порядок роботи над складанням тез:
1.Прочитати весь текст, якщо він невеликий, або розділ, якщо твір великий за обсягом.
2. Продумати зміст тексту, знайти і проаналізувати основні мікротеми.
3. Викласти основні авторські думки у вигляді послідовних пунктів.

Вимоги до складання тез
1. Чітке і стисле формулювання думок при збереженні своєрідності форм джерела.
2. Кожне положення має містити одну думку.
3. Складання тез за мікротемами (іноді одна теза може об'єднувати кілька абзаців).
4. Виділення у кожній тезі головного слова, словосполучення.
5. Обов'язкове посилання на джерело викладу у кінці або на податку роботи.)

Творча робота
Записати відмінності тез від інших видів роботи з текстом, використовуючи подані конструкції.
Конспект — стислий ... , а тези коротко ... . У конспекті відображається у скороченому вигляді ... , а тези передають ... . Тематичні виписки — фрагменти тесту, які ... , а тези ... . План — це послідовний ... , а тези — ... .

Робота з текстом
Вправа 64(ст.54).
Прочитайте уважно текст. Визначте його стильову належність. Розподіліть сторінку зошита на дві частини. У першій запишіть план тексту, у другій – тези.

V. Підсумок уроку
Перевірка виконаних робіт.

VІ. Домашнє завдання
Складіть тези окремого розділу підручника з історії, фізики та ін.).


 

Яндекс.Метрика >