...
Конспект уроку: Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Тематичне тестування (тема «Складне речення») PDF Печать E-mail

Мета: систематизувати й узагальнити знання учнів про складне речення, формувати вміння правильно інтонувати складні речення, вживати розділові знаки в складних реченнях, креслити їхні схеми й робити синтаксичний розбір; з’ясувати рівень засвоєння знань та сформованості вмінь з теми «Складні речення»; виховувати пошану до волелюбності, мужності, незламності українського козацтва; формувати  навички роботи з таблицею, розвивати логічне мислення, вміння співставляти й узагальнювати, використовувати здобуті теоретичні знання на практиці, розвивати культуру усного й писемного мовлення.

Тип уроку: комбінований урок (систематизація та узагальнення  вивченого; перевірка та облік якості засвоєних знань і вмінь).

Обладнання: таблиця.

Хід уроку

І. Повідомлення теми і мети уроку.

 

ІІ. Аналіз вивченого з метою узагальнення. Робота над висновком.

Опрацювання  таблиці.

 

ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА БУДОВОЮ

 

Просте

Складне

Має одну граматичну основу.

Складається з двох або більше простих речень, обєднаних за змістом та інтонацією. Отже, має дві або більше граматичні основи. Прості речення у складному поєднуються як за допомогою сполучників (сполучних слів), так і без них.

Воля дорожча за життя. (Нар. творч.)

Життя  не має ціни, а воля дорожча за життя.

Треба бути поганим громадянином, щоб стати зразковим рабом. Заспівай мені пісню народу, і я скажу, чи має він свободу. (Нар. творч.)

 

ІІІ. Виконання  вправ  на застосування узагальнювальних правил.

З кожної пари простих речень утворити складне (усно). Записати одне з утворених складних речень, пояснити розділові знаки в ньому. Накреслити схему  речення.

1. Справжній запорожець завжди дивився похмуро. Сторонніх він зустрічав спочатку непривітно.

2. Проходив час. Козак лагіднішав.

3. Пізніше мандрівники писали про запорожців багато гарного. Козаки виявлялися гостинними й веселими людьми.   (За Д. Яворницьким)

Робота з підручником. Виконання вправи 230 (усно).

Диктант із коментуванням. Зробити усний синтаксичний розбір указаного вчителем речення.

1. Січ – мати, а Великий Луг – батько. Якщо хтось любить піч, то йому  ворог Січ. Де є бої, там є і герої. Вижени ворога сьогодні, бо завтра він тобі нашкодить.  Буде й булава, якщо є голова. То не козак, якщо він не думає отаманом бути. Де є  розум і любов, там не ллється людська кров.

Народна творчість.

2. Вже облетів весняний цвіт, і літо вже минуло, і тихий осені привіт хвилює серце чуле.Шумить дерев журливий світ, але то там, то там жовтавий лист спадає з віт, прощається з життям. Листя слухає вітру зітхання і згортає свої прапори, на покірну красу умирання сонце дивиться сумно згори…

З тв. В. Сосюри.

3. Є в світі слово, перед яким усі народи низько схиляють голови. Це слово - Мати. Коротке це слово, але які  глибини скарбів воно містить у собі! Кожна людина і кожний народ мають свої святощі. До цих святощів зараховуємо пошану до матері, адже вона дала нам життя, виростила й виховала.

З журналу.

ІV. Проведення тематичного контролю1.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ  ДЛЯ ТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ (зразки)

1. Складне речення

а) має одну граматичну основу;

б) має  дві граматичні основи;

в) має дві  і більше граматичні основи.

Скласти й записати складне речення з трьома граматичними основами; граматичні основи підкреслити (напр.: Хліб не зайчик з лісу носить, брат мій сіє, тато косить. (В. Гринько.) .

2. Прості речення у складному повязані між собою

а) за змістом, інтонацією та сполучниками або за змістом та інтонацією;

б) за змістом і обовязково сполучниками;

в) за допомогою сполучників або без сполучників, але не обовязково за змістом.

Скласти (пригадати) й записати складне речення, частини якого зєднуються без сполучників (сполучних слів) (напр.: Йому добре живеться: в нього півень несеться. (Нар. творч.).

3. Перед сполучниками і, та, але, проте, однак, чи, що, щоб, які зєднують частини складного речення, ставиться

а) кома;

б) тире;

в) двокрапка.

Скласти (пригадати) й записати складне речення, частини якого повязані сполучниками (і, та, а, але, що, щоб, проте  і т.ін.) (напр.: Щебече ранок, і на кленах печать свою кладе весна. (В. Сосюра.) Казав німий, що бачив сліпий, як втікав кривий. (Нар. творч.)

4. Речення  Як мала у тебе сила, то з гуртом єднайся ти. (Б. Грінченко.) є

а) розповідним; складним;

б) спонукальним, складним;

в) спонукальним, простим.

Скласти й записати розповідне складне речення (напр.: Бджола жалить жалом, а чоловік картає словом. (Нар. творч.)

5. Речення Ми з тобою ішли, і  синіли поля. (В. Сосюра.)

а) є простим реченням з однорідними присудками;

б) є складним реченням з двома граматичними основами;

в) є складним реченням з трьома граматичними основами.

Скласти й записати просте речення із однорідними членами, зєднаними сполучниками і або та (напр.: Вітер носиться, літає, топче луки і поля. (Олександр Олесь.).

6. У реченні Дякую Богові, що Він дав мені народитися українцем. (О. Гончар.)

а) обидві частини є двоскладними простими реченнями (мають обидва головні члени);

б) обидві частини є односкладними простими реченнями (мають по одному головному члену);

в) одна частина є односкладним (має один головний член), а друга – двоскладним реченням  (має обидва головних члени).

Скласти й записати складне речення, одна з частин якого була б односкладним реченням, а друга – двоскладним ( напр.: Про це давно, давно я знаю, що можна плакать од краси. (В. Сосюра).

Відповіді вчителя на запитання учнів щодо тестування (після того, як тестові завдання виконано).

 

Диктант1.

Людський пісенний світ розпочинається з маминої співанки. Дитина не розуміє слів, але вона ловить лагідність з маминого голосу. Слухає дитя колискову і стає  лагідним.

Наші прабабусі були переконані, що грубість сучасних діток іде від того, що їм не співали колисанок.

Наші прабабусі твердили, що мама народжує тіло й душу дитини. Мама співає дитинці першу пісню, мама відводить уперше до школи. Без маминого благословення колись не орали землю, не засівали поле. Уранці дитина вставала, вмивала личко, а перед молитвою вона цілувала матусі руку. (За Г. Маковій;  82 сл.)

V. Підбиття  підсумків уроку.

 

VІ. Домашнє завдання.

Повторити П. 12, вправа 231.

 

Яндекс.Метрика >