...
Конспект уроку: ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ СИНОНІМИ ТАЇХ ВИДИ. ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ PDF Печать E-mail

Конспект уроку: ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ СИНОНІМИ ТАЇХ ВИДИ. ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

Мета: закріпити знання і навички з теми; навчити доцільно використовувати
синоніми у власному мовленні; розвивати гнучкість мислення і мовлення;
виховувати шанобливе ставлення до слова, до мови.
Тип уроку: формування практичних умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ
І. Організаційний момент
ІІ. Ознайомлення учнів із темою, метою та завданнями уроку
ІІІ. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок
Питання до учнів
- Що таке синоніми? Яке значення вони мають?
- Які різновиди лексико-стилістичних синонімів ви знаєте? Наведіть приклади.


- До якого виду лексико-стилістичних синонімів належать подані нижче словосполучення? Уведіть їх у речення і поясніть стилістичний ефект.
Вільна неволенька, солодкий плач, слізна радість, надія рветься, захмарена блакить, ніжні погрози, щасливий смуток, мовчазна музика, безмовний крик, посріблені скроні.
IV. Формування й удосконалення практичних умінь і навичок
Тренувальні вправи
1.    Вправа 223(ст.158).
2.    Вправа 224(ст.159).

3.    Виразно прочитайте тексти. Які мовні стилістичні засоби забезпечують їх виразність? Поясніть розділові знаки.Тихо звечоріється в полях.
Гасне в небі полум'я черлеве.
І веде додому сивий шлях,
І говорять сутінки до мене
(М. Братан)

Ходять ночі без словечка,
І дні не говорять,
Виллялися з відеречка
Із водою й зорі.
(М. Вінграновський)


4.    Робота в групах

—    До кожного з наведених нижче дієслів підберіть по кілька відповідних синонімів, поданих у довідці. Складіть три речення з однією із груп синонімів, запишіть їх і підкресліть члени речення.
1. Тривати —    2. Бурхливо —
Благати —    Раптово —
Віднітися —    Завжди —
Робитися —    Всенародно —
Втручатися —    Нишком —

Довідка. 1. Бовваніти, молити, чинитися, творитися, продовжуватися, маячити, встрявати, коїтися, тягнутися. 2. Несподівано, прилюдно, тишком-нишком, безнастанно, зненацька, буряно, вічно, враз, раптом, бурно, крадькома, привселюдно, потай, таємно, буйно, раз у раз, повсякчас.
5.    Спишіть, замінюючи слово край синонімами, поданими в довідці. Який варіант, на вашу думку, більш виразний?

1.    Відлітають журавлі в теплий край.
2.    У нашому краю багато лісів.
3.    Лісник жив десь на краю села.
4.    Вода полилася через край склянки.
5.    Добре грають наші футболісти, особливо правий край.
6.    Повернувся в рідний край.

Довідка. Права сторона, в кінці, на батьківщину, вінце, місцевість, у вирій.

Лінгвістичне дослідження
—    Прочитайте текст. Знайдіть у ньому перифрастичні звороти (загальномовні, концептуальні, експресивно-смислові, функціонально-мовні, перифрази, переносне значення). Визначте їх стилістичну роль. Випишіть їх.

Про рибалок та рибальство написано безліч наукових статей, брошур і навіть монографій. Але гумористичних оповідань на цю вдячну і вічну (поки що) тему написано ще більше. Тому автор цього твору про лицарів гачка та наживки аж ніяк не ризикує, що його звинуватять у бажанні бути занадто вже оригінальним. Не ризикує він і тим, що йому заінкримінують намір висміяти славне плем'я (Ю. Шанін).

V. Систематизація і узагальнення засвоєного матеріалу
—    Серед яких частин мови найчастіше зустрічаються лексико-стилістичні синоніми? Чим, по-вашому, це можна пояснити?—    Перепишіть речення. Підкресліть синоніми. До якого виду вони належать? Яка їх стилістична роль? Поясніть розділові знаки.

1.    Серед нашого народу, скажу вам, трапляються всякі прізвища — чудернацькі, химерні, дивовижні, неправдоподібні.
2.    Ми з вами знаємо, що значить кричати, що значить галасувати, лементувати — але те, що робиться, коли — гол! — цього описати не можна (Остап Вишня).
3.    Срібнив крильми залітний голуб осінь І трепетно снував у небі кола, Мені на дзьобі промені носив... (В. Ткаченко).
VІ. Підсумок уроку
1.    Домашнє завдання
Вправа 225. (Завдання на вибір).

 

Яндекс.Метрика >