...
Конспект уроку: КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕКАЗ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ З ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ PDF Печать E-mail

Конспект уроку: КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕКАЗ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ З ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

Мета: оцінити рівень сформованості вмінь і навичок учнів сприймати на слух текст
публіцистичного стилю, усвідомлювати тему й основну думку, письмово
докладно відтворювати зміст прослуханого тексту; удосконалювати вміння і
навички учнів письмово докладно відтворювати зміст прослуханого тексту,
розвивати навички складання власного монологічного висловлювання,
пов'язаного зі змістом прослуханого тексту; виховувати шанобливе ставлення до
Землі як колиски людства, усвідомлення необхідності гармонії між усім живим
на планеті.
Тип уроку: урок розвитку мовленнєвих умінь.

ПЕРЕБІГ УРОКУ
І. Організаційний момент
ІІ. Ознайомлення учнів із темою, метою і завданнями уроку
ІІІ. Робота з текстом. Сприйняття і відтворення змісту
Перше прослуховування тексту

- Прослухайте уважно текст. Намагайтеся усвідомити його зміст, тему й основну думку, запам'ятати послідовність викладу матеріалу.



-    Занотуйте до своїх чернеток план або тези тексту (5-7 хвилин).

-    Прочитайте творче завдання до переказу (на дошці) і визначтесь, у якому напрямі повинні розвиватися ваші роздуми.

-    Повторне прослуховування тексту

ІV. Підготовка чорнового варіанта докладного переказу
Напишіть докладний переказ прослуханого тексту.

V. Написання докладного переказу публіцистичного стилю з творчим завданням
Самостійна робота учнів.

VІ. Підсумок уроку
Організований збір зошитів.

VII. Домашнє завдання
Знайдіть афоризми та цитати, які могли б доповнити та проілюструвати складене вами на уроці монологічне висловлювання.

 

Яндекс.Метрика >