...
Конспект уроку: КОНТРОЛЬНА РОБОТА (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ) PDF Печать E-mail

Конспект уроку: КОНТРОЛЬНА РОБОТА (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ)

Мета: перевірити й оцінити рівень навчальних досягнень десятикласників із розділу
«Стилістичні засоби лексикології», з'ясувати можливі недоліки в ходу
опанування мовною теорією; розвивати навички роботи з тестовими
завданнями, навички самостійної роботи; виховувати шанобливе ставлення до
рідної мови.
Тип уроку: урок перевірки навчальних досягнень учнів
ПЕРЕБІГ УРОКУ
І. Організаційний момент
ІІ. Ознайомлення десятикласників із темою, метою і завданнями уроку
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів
Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань закритої й відкритої форми. Проведення інструктажу щодо виконання їх.
ІV. Виконання тестових завдань закритої й відкритої форми

Варіант 1

Завдання 1-9 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.
1. Позначте речення, в якому неправильно вжито слово приймати.
А  Їв би очима та душа не приймає (Народна (творчість).
Б  Василь приймає участь у змаганнях з футболу (3 розмови).
В  Юнаки приймають присягу на вірність Україні (3 газети).
Г  Прошу прийняти рішення якнайшвидше (Із заявок).
2. Позначте рядок стилістично забарвлених слів.
А  Книга, йти, добрий;
Б  сигнал, високий, переслідували;
В  шкандибати, малесенький, плестися;
Г  дорогий, одинокий, коріння.
3. Позначте рядок стилістично нейтральних слів.
А  Добренький, лементувати, зодчий;
Б  стіл, книга, прапор;
В  реготати, заливатися, стяг;
Г  синенький, малесенький, дубище.
4. Позначте речення, в якому вжито просторічне слово.
А  Вітер заснув, затих і тільки зрідка колишеться серед зеленого листя (Б. Грінченко).
Б  Усяка волоцюга тут тягається — так і дивись! Ну, народ! (Б. Грінченко).
В  Місяць був ясний, блискучий, як золотий турецький ятаган (Г. Тютюнник).
Г  Шлях — дорога в небокрай веде (М. Руденко).
5. Позначте рядок професійних слів.
А  Шприц, ін'єкція, пацієнт, скальпель;
В  моряк, штиль, книга, риболовля;
В  учень, роман, педрада, щоденник;
Г  рея, камбуз, кубрик, вахта.
6. Позначте речення, в якому є діалектне слово.
А  Гейзери — гарячі джерела, що періодично фонтанують водою або парою (З підручника). Б  Дощ пройшов шовковою ходою і лишив на місті краплі сліз (В. Сосюра).
В  Десь курився синій димок од ватри (М. Коцюбинський).
Г  Все упованіє моє на тебе, мій пресвітлий раю, на милосердіє твоє, все упованіє моє (Т. Шевченко).
7. Позначте рядок запозичених слів.
А  Підлога, ознака, предмет;
Б  аргумент, генеральний, ліквідувати;
В  вікно, телефон, олівець;
Г  Бібліотека, консенсус, знищити.
8. Позначте речення, в якому вжито авторський неологізм.
А  На розмову тихосумну, на раду з тобою опівночі падатиму рясною росою (Т. Шевченко).
Б  Звісна річ, усім тяжка робота з тим, що називається життя (М. Рильський).
В  Над озером пливла м'яка тендітна тиша (М. Хвильовий).
Г  Дивися: серце попелом сиплеться в ніч (С. Пантюк).
9. Позначте рядок, який складають лише загальновживані слова.
А  Світло, когут, господар;
Б  урок, плай, ковдра;
В  доглядати, круглолиций, день;
Г  ін'єкція, зайвий, козаки.

Завдання 10-12 мають по шість варіантів відповіді, серед яких два правильні варіанти. Потрібно вибрати два правильні варіанти відповіді.
10. Позначте правильні відповіді.
А  Слова булава, десниця, пірнач у сучасному вжитку замінені іншими.
Б  Слова воєвода, осавул, полковник є застарілими.
В  Слова аршин, курінний, очіпок є словами, що вийшли з ужитку.
Г  Слова файний, гарний, будинок є діалектними.
Д  Слова ланіти, перст, зелейник у сучасному вжитку замінені іншими.
Е  Слова чвалати, зеленесенький, лементувати є стилістично нейтральними.
11. Позначте рядки із стилістично забарвленими словами.
А  Веселощі, хлібина, товариство;
Б  дружба, стаканчик, озорити;
В  лицемірство, старанність, бовдур;
Г  діточки, кулачок, голівонька;
Д  дощ, сонечко, душогубець;
Е  серденько, теремок, голосочок.
12. Позначте рядки, в яких усі слова є діалектизмами.
А  Смугастий, басаманистий;
Б  леґінь, вуйко;
В  ковдра, коц;
Г  когут, півень;
Д  ґазда, чавунка;
Е  залізниця, вуйна.

Варіант 2

Завдання 1-9 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.
1. Позначте рядок професійних слів.
А  Учень, роман, педрада, щоденник;
Б  рея, камбуз, кубрик, вахта;
В  шприц, ін'єкція, пацієнт, скальпель;
Г  моряк, штиль, книга, риболовля.
2. Позначте рядок стилістично забарвлених слів.
А  Дорогий, одинокий, коріння;
В  шкандибати, малесенький, плестися;
В  сигнал, високий, переслідували;
Г  книга, йти, добрий.
3. Позначте речення, в якому неправильно вжито слово приймати.
А  Василь приймає участь у змаганнях з футболу (З розмови).
Б  Прошу прийняти рішення якнайшвидше (Із заявок).
В  їв би очима та душа не приймає (Народна творчість).
Г  Юнаки приймають присягу на вірність Україні (З газети).
4. Позначте речення, у якому є діалектне слово.
А  Все упованіє моє на тебе, мій пресвітлий раю, на милосердіє твоє, все упованіє моє (Т. Шевченко).
Б  Гейзери — гарячі джерела, що періодично фонтанують водою або парою (3 підручника). В  Дощ пройшов шовковою ходою і лишив на місті краплі сліз (В. Сосюра).
Г  Десь курився синій димок од ватри (М. Коцюбинський).
5. Позначте рядок стилістично нейтральних слів.
А  Стіл, книга, прапор;
Б  добренький, лементувати, зодчий;
В  синенький, малесенький, дубище;
Г  реготати, заливатися, стяг.
6. Позначте речення, в якому вжито авторський неологізм.
А  Дивися: серце попелом сиплеться в ніч (С. ГІантюк).
Б  Над озером пливла м'яка тендітна тиша (М. Хвильовий).
В  Звісна річ, усім тяжка робота з тим, що називається життя (М. Рильський).
Г  На розмову тихосумну, на раду з тобою опівночі падатиму рясною росою(Т.Шевченко).
7. Позначте речення, в якому вжито просторічне слово.
А  Усяка волоцюга тут тягається так і дивись! Ну, народ! (Б. Грінченко).
Б  Місяць був ясний, блискучий, як золотий турецький ятаган (Г. Тютюнник).
В  Шлях — дорога в небокрай веде (М. Руденко).
Г  Вітер заснув, затих і тільки зрідка колишеться серед зеленого листя (Б. Грінченко).
8. Позначте рядок запозичених слів.
А  Вікно, телефон, олівець;
Б  бібліотека, консенсус, знищити;
В  аргумент, генеральний, ліквідувати;
Г  підлога, ознака, предмет.
9.Позначте рядок, який складають лише загальновживані слова.
А  Ін'єкція, зайвий, козаки;
Б  світло, когут, господар;
В  урок, плай, ковдра;
Г  доглядати, круглолиций, день.

Завдання 10-12 мають по шість варіантів відповіді, серед яких два правильні варіанти. Потрібно вибрати два правильні варіанти відповіді.

10. Позначте правильні відповіді.
А  Слова булава, десниця, пірнач у сучасному вжитку замінені іншими.
Б  Слова аршин, курінний, очіпок є словами, що вийшли з ужитку.
В  Слова воєвода, осавул, полковник є застарілими.
Г  Слова чвалати, зеленесенький, лементувати є стилістично нейтральними.
Д  Слова файний, гарний, будинок є діалектними.
Е  Слова ланіти, перст, зелейник в сучасному вжитку замінені іншими.
11. Позначте рядки із стилістично забарвленими словами.
А  Лицемірство, старанність, бовдур;
Б  веселощі, хлібина, товариство;
В  дружба, стаканчик, озорити;
Г  серденько, теремок, голосочок;
Д  дощ, сонечко, душогубець;
Е  діточки, кулачок, голівонька.
12. Позначте рядки, в яких усі слова є діалектизмами.
А  Ковдра, коц;
Б  смугастий, басаманистий;
В  ґазда, чавунка;
Г  леґінь, вуйко;
Д  залізниця, вуйна;
Е  когут, півень.

V. Підсумок уроку
1. Організований збір контрольних зошитів.
2. Відповіді на питання, що виникли в учнів під час написання контрольної роботи.

VI. Домашнє завдання
Індивідуальне завдання з повторення вивченого.

 

Яндекс.Метрика >