...
Конспект 5 клас: Зв’язне мовлення. Усний докладний переказ тексту наукового стилю PDF Печать E-mail

Мета: повторити вивчене про сферу вживання, основні жанри й мовні особливості наукового стилю, формувати вміння переказувати висловлювання наукового стилю зі збереженням стильових особливостей; формувати основні текстотворчі вміння; уточнювати й збагачувати словниковий запас учнів, розвивати відчуття стилістичної диференціації слів, культуру мовлення.

Обладнання: текст дял переказу.

Хід уроку

І. Повторення вивченого.

Самостійна робота з підручником.

Повторення відомостей про  основні стилі мовлення на основі опрацювання таблиці (с. 43).

Бесіда.

·       Що є предметом вивчення науки стилістики?

·       Які стилі мовлення вам відомі?

·       Від чого залежить стиль висловлювань?

·       У яких галузях життя використовується розмовний стиль? художній? публіцистичний? офіційно-діловий? науковий?

·       Які  вам відомі основні види (жанри) висловлювань наукового стилю?

·       Які мовні особливості наукового стилю ви знаєте?

Робота з підручником. Колективне виконання вправи 135 (усно).

 

ІІ. Повідомлення мети  і завдань  уроку.

 

ІІІ. Підготовка до роботи над усним  переказом.

Читання тесту вчителем.

З’ясування значення вжитих у тексті переказу  слів, які перебувають у пасивному словнику учнів.

Визначення теми та головної думки тексту. Визначення стилю тексту. Пояснення  вчителя  щодо основних ознак тексту наукового стилю.

МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ

Науковий стиль обслуговує сферу науки та освіти. Він уживається в наукових дослідженнях, підручниках, статтях, звітах, рецензіях (фахових відгуках), усних наукових виступах.

Основні ознаки наукового стилю такі:  узагальненість (відстороненість від усього неістотного), логічність, точність (однозначність), об’єктивність викладу думок. Саме ці ознаки й визначають добір відповідних засобів мови (слів, форм слів, будови речень).

У текстах наукового стилю вживаються  наукові терміни (іменник, префікс, паралель, меридіан, радіус, процент (відсоток), близькі до термінів  особливі вирази, що є звичними для певної галузі науки (члени речення, точка замерзання, площа тpикутника, цілі і дробові числа, корисні копалини), слова для називання загального поняття (дуб – не конкретне дерево, а порода дерев; озеро як вид водойм тощо). Іменників у текстах наукового стилю значно більше, ніж інших частин мови (дієслів, прикметників та ін.). Часто форма однини вживається на позначення багатьох предметів (зозуля – про певний вид птахів; серійний випуск автомобіля – про виробництво великої кількості подібних машин). У текстах наукового стилю переважають складні речення.

Розповідь про мовні особливості наукового стилю краще ілюструвати прикладами з прочитаного тексту – назвати вжитий у ньому науковий термін або слово, близьке до терміну, прочитати одне-два складних речення з тексту.

Колективне складання плану тексту (план записується на дошці та в зошитах).

Повторне читання вчителем   тексту.

ІV. Усне переказування тексту учнями за планом.

 

V. Підбиття підсумків уроку.

 

Підсумкова бесіда.

·       У яких галузях життя суспільства вживається науковий стиль?

·       Які основні мовні ознаки текстів наукового стилю?

·       Які види мовленнєвої діяльності вам відомі?

· До яких видів мовленнєвої діяльності ви вдавалися, готуючись до переказу? переказуючи текст?

VІ. Домашнє завдання.

Вправи 106, 136 (усно).

 

Тексти для переказу

1. Ведмідь-гора

Той, хто побував у Криму, обов’язково запам'ятав гору Аюдаг, що замикає Гурзуфську бухту. Своїми обрисами гора справді нагадує ведмедя, що п'є воду.

Легенда стверджує, що Бог перетворив кровожерного ведмедя на гору, щоб урятувати  від нього людей. Насправді виникнення Ведмідь-гори пов'язане з з певними геологічними процесами.

Під час формування берегів Чорного моря до тріщин у земній корі підступала лава. Проте вона не прорвалась на земну поверхню, а застигла ніби у гігантській формі.

Висота Ведмідь-гори  - перевищує п'ятсот метрів над  рівнем моря. Схили гори поросли  невисокими деревами й чагарниками. (За Г. Скарлатом;  90 сл.)

· Пояснити значення слів бухта (невелика затока, врізана вглиб суші), геологія (наука про Землю, її будову й розвиток), лава (розплавлена маса вулканічних вивержень), чагарники (кущові зарості багаторічних дерев’янистих рослин) .

· Дібрати синоніми до слів обрис (силует), кровожерний, гігантський.

· Скласти план (орієнтовний: 1. Гора Аюдаг замикає Гурзуфську бухту. 2. Обрисами гора нагадує ведмедя. 3. Що стверджує легенда. 4. Виникнення гори повязане з геологічними процесами. 5. До тріщин підступала лава. 6. Лава застигла ніби в гігантській формі. 7. Висота Ведмідь-гори. 8. Дерева й чагарники на схилах.)

·       Усно переказати текст за планом.

На дошці записати:  Гурзуфська бухта, геологічні процеси, формування берегів, тріщини у земній корі, земна поверхня, застигла у гігантській формі.

2. Лисиця звичайна

Лисиця – один із хижих звірів України. Вона широко розповсюджена по всій її території.

Як і вовк, лисиця належить до родини собачих. Своїм зовнішнім виглядом лисиця справді нагадує собаку. Проте від собаки лисиця відрізняється  характерними ознаками. Вона має міцні й жилаві ноги, що дозволяє їй робити раптові довгі стрибки. У стрибках їй допомагає  пухнастий хвіст, який перевищує половину довжини тіла. Завдяки цим особливостям лисиця не поступається життєздатністю набагато сильнішим  за неї хижакам.

Лисиця – обережний звір із прекрасно розвиненим нюхом і гострим зором. Живиться вона переважно ссавцями від молодих зайців до телят козулі. Особливо багато добуває лисиця дрібних гризунів. (За О. Корнєєвим; 100 сл.)

·       Пояснити значення слів  територія (земельний простір), ссавці (тварини, самиці яких вигодовують  малят своїм молоком).

·       Дібрати синоніми до слів розповсюджений, міцний, раптовий, живитися.

·       Скласти план (орієнтовний: 1. Лисиця – хижий звір. 2. Лисиця належить до родини собачих. 3. Характерні ознаки звіра – міцні ноги й пухнастий хвіст. 4. Яка роль цих особливостей лисиці. 5. Розвинуті нюх і зір. 6. Чим живиться лисиця).

· Усно переказати текст за планом.

На дошці записати:  розповсюджена по території; характерні ознаки; перевищує половину довжини тіла; не поступається життєздатністю; добуває дрібних гризунів.

3. Тварини і рослини

Розглянемо вплив лісових тварин на рослини. Слід відзначити, що  такий вплив є надзвичайно різноманітним.

Який вплив на лісову флору здійснюють комахи?  Серйозної шкоди завдає рослинам гусінь багатьох метеликів. Шкодять рослинам личинки хруща. Вони живуть у rрунті й живляться  корінням  дерев. Особливо страждають від них соснові ліси.

Значну користь рослини мають від лісових мурашок, які  переносять насіння. Передовсім мурашок цікавлять насінини із соковитими придатковими утворами. Таке насіння комахи несуть до мурашника. Та донести насінину не завжди вдається. Якщо вона впаде по дорозі, то  пізніше проростає. Таке явище має масовий характер.

Великий вплив на життя лісових рослин здійснюють птахи та звірі.  Вони поїдають плоди і тим самим  розповсюджують насіння.

Вплив тваринного світу на рослини має велике значення для життя лісу. (За В. Петровим; 120 сл.)

· Пояснити значення слів флора (сукупність видів рослин, що населяють певну територію), личинка.

· Дібрати  антоніми до слів шкода, різноманітний; синоніми до слів живитися, страждати.

· Скласти план тексту (орієнтовний: 1. Вплив тварин на рослини є різноманітним. 2. Рослинам шкодять гусінь та личинки хруща. 3. Користь від лісових мурашок. 4. Які насінини цікавлять комах. 5. Як розповсюджують насіння птахи і звірі. 6. Влив тварин на флору має велике значення.)

· Усно переказати текст за планом.

На дошці записати: лісова флора; насінини із соковитими придатковими утворами; явище має масовий характер; розповсюджувати насіння; здійснювати вплив.

 

Яндекс.Метрика >