...
Системи планування виробничих ресурсів MRPII PDF Печать E-mail

Системи планування виробничих ресурсів MRPII

Переважний розвиток систем планування виробничих ресур-сів MRPII (Manufacturing Resource Planning) відбувався у період з кінця 70-х — до кінця 80-х років. Основна суть концепції MRPII зводиться до того, що прогнозування, планування і контроль виробництва здійснюється для повного його циклу, починаючи від закупівлі сировини і закінчуючи відвантаженням товару споживачеві.
Стандарт APICS на системи класу MRPII містить опис 16 груп функцій системи, серед яких планування продажу і виробництва, розроблення графіка випуску продукції, планування матеріаль-них потреб, планування виробничих потужностей, управління попитом, управління на рівні виробничого цеху тощо.
Упровадження систем MRPII забезпечувало зростання ефек-тивності роботи підприємств. Ця методологія базується на низці об’ємних взаємопов’язаних функціональностей, серед яких:
•    бізнес-планування (Business Planning, BP);
•    планування виробництва (Production Planning, PP);
•    системи поточного виробництва типу «точно-у-строк» (Just-in-Time, JIT) та ін.
Але системи MRPII не позбавлені деяких вад. Це:
?    слабка інтеграція із системами проектування та конструю-вання продукції, що є особливо негативним для підприємств, які виробляють конструктивно складну продукцію;
?    слабка інтеграція із системами проектування технологічних процесів та автоматизації виробництва;
?    недостатнє насичення системи управління функціями управ¬ління витратами;
?    відсутність інтеграції з процесами управління фінансами і кадрами;
?    орієнтація системи управління підприємством виключно на існуючі замовлення, що ускладнює прийняття рішень на тривалу, середньострокову, а іноді й на короткострокову перспективу.І. В. ГОРДІЄНКО
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ

 

Яндекс.Метрика >