...
Системи планування ресурсів, синхронізованого з покупцем CSRP PDF Печать E-mail

Системи планування ресурсів, синхронізованого з покупцем CSRP

Системи планування ресурсів, синхронізованого з покупцем CSRP (Customer Synchronized Resource Planning), доповнюють функ¬ції систем ERP можливостями оперативного врахування вимог покупця під час управління виробництвом у реальному часі. Ідеологія CSRP надає методики і програмні продукти, що їх реалізують, для виробництва товарів, які модифікуються під конкретного покупця.
Системи CSRP для досягнення виробничої ефективності впро-ваджують технологію виготовлення на замовлення, прийняту в ERP. Але CSRP замінює планування від потреб виробництва на планування від замовлень покупців. В основу процесу керування покладено інформацію про покупців і послуги. Виробниче пла-нування не просто розширюється, а віддаляється і замінюється запитами покупців, переданими з підрозділів організації, орієн-тованих на роботу з покупцями. Створення систем CSRP перед-бачає інтеграцію підрозділів організації, пов’язаних з продажем та обслуговуванням покупців, з основними планувальними і ви-робничими підрозділами. Крім того, вони потребують упрова-дження відкритих комп’ютерних технологій для створення ін-фраструктури, що може підтримувати інтеграцію запитів покуп-ців і постачальників з виробничими прикладними програмами. Опрацювання замовлень на купівлю-продаж передбачає динаміч-не перетворення потреб покупця на вимоги до продуктів та їх
виробництва. Можливість виконання замовлення у системах CSRP може бути перевірена до його прийняття до виконання.І. В. ГОРДІЄНКО
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ

 

Яндекс.Метрика >