...
Системи планування ресурсів підприємства ERP PDF Печать E-mail

Системи планування ресурсів підприємства ERP

Системи планування ресурсів підприємства ERP (Enterprise Resource Planning) займають переважні позиції з кінця 80-х років. Системи цього класу орієнтовані на роботу з фінансовою інфор-мацією для розв’язування задач керування великими корпорація-ми з територіально рознесеними ресурсами. ERP реалізує всі не-обхідні операції для одержання ресурсів, виготовлення продукції, її транспортування і розрахунків за замовленнями клієнтів. Крім наведених функціональних вимог, до систем ERP ставляться й нові технологічні вимоги щодо застосування потужної комп’ю¬терної графіки, використання реляційних баз даних, наявності CASE-засобів для розвитку систем, архітектури обчислювальних систем типу «клієнт-сервер» та їх сумісності з основними програмно-апаратними платформами, тобто «відкритості» систем.
Суттєвою рисою систем ERP, отриманою ними у спадок від MRPII, було те, що розв’язання задач планування виробництва у цих системах базувалося на застосуванні календарно-планових нормативів. Хибність такого підходу полягає у тому, що він су-перечить необхідності оптимізації планування. Елементи оптимі-зації планування у традиційних MRPII/ERP системах зустрічали-ся лише на нижньому рівні — за розв’язання задач оперативного планування із застосуванням методів теорії розкладів.І. В. ГОРДІЄНКО
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ

 

Яндекс.Метрика >