...
Системи планування матеріальних ресурсів MRP PDF Печать E-mail

Системи планування матеріальних ресурсів MRP

Системи планування матеріальних ресурсів MRP (Material Resource Planning) з’явилися приблизно на початку 70-х років ХХ ст. і переважали до кінця 70-х років. Інакше абревіатуру MRP розшифровують «Material Requirements Planning» — планування матеріальних потреб. Системи планування матеріальних ресурсів реалізують основні положення концепції MRP, сформульованої APICS (американським товариством з управління виробництвом і запасами):
•    виробнича діяльність описується як потік взаємопов’язаних замовлень;
•    за виконання замовлення враховуються обмеження ресурсів;
•    забезпечується мінімізація виробничих циклів і запасів;
•    замовлення постачання і виробництва формуються на основі замовлень реалізації і виробничих графіків;
•    прямування замовлень ув’язується з економічними показниками;
•    виконання замовлення завершується до того моменту, коли воно необхідне.
Надалі розвиток концепції MRP здійснювався в напрямі роз-ширення функціональних можливостей підприємства задля пов-нішого задоволення потреб клієнтів і зниження виробничих ви-трат. Це привело до того, що наприкінці 70-х років концепцію MRP було доповнено положеннями про формування виробничої програми в масштабах усього підприємства і контроль її вико-нання на рівні підрозділів (Closed Loop MRP або, іншими слова-ми, відтворення замкнутого циклу в MRP-системах).І. В. ГОРДІЄНКО
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ

 

Яндекс.Метрика >