...
Система управління бізнесом і фінансами Scala PDF Печать E-mail

Система управління бізнесом і фінансами Scala

Система Scala Global Series, розроблена шведською групою компаній Scala (Scala Business Solutions NV), являє собою інте-
гровану ERP-систему для управління бізнесом на невеликих під-приємствах, яка включає фінансові модулі, логістику, управління виробництвом, сервісне обслуговування і розрахунок заробітної плати.
Система може працювати на платформах Windows NT, Novell Netware та UNIX і використовувати бази даних MS-SQL і Perva-sive SQL. Система Scala має модульну структуру, яка організа-ційно реалізується у вигляді АРМів.
Основними модулями системи є такі.
Фінансові модулі Scala — об’єднують функціональні можли-вості Головної книги з автоматизації ведення бухгалтерського обліку, модулів Книги продажу і Книги закупівель з управління платежами і кредиторами.
Модулі матеріально-технічного постачання — автомати-зують функції ведення обліку товарів, замовлень на продаж, об-ліку закупівель.
Управління виробництвом — являє собою систему плану-вання виробничих ресурсів, засновану на принципах стандарту MRP II, яка забезпечує управління різними типами виробництва: дрібносерійного, серійного, великосерійного, виготовлення продукції на склад і виготовлення під замовлення. Складання плану-графіка виробництва здійснюється на базі прогнозів обсягу продажу або кошторисів для конкретної продукції, а також усередині асортиментних груп. Модуль калькуляції витрат здійснює контроль витрат і встановлює розцінки за різними сценаріями.
Управління проектом — інтегрований засіб для складання кошторису, бюджету, планування ресурсів і планового обліку.
Модуль управління замовленнями на обслуговування — до-помагає автоматично планувати виклики на періодичне технічне обслуговування та ремонт, здійснює контроль за матеріалами і ресурсами.
Модуль Scala PayrollPro — засіб автоматизації функції відді-лів кадрів та фінансових відділів. Виконує функції обліку кадрів, розрахунку заробітної плати, автоматичного здійснення платежів і складання статистичних звітів.І. В. ГОРДІЄНКО
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ

 

Яндекс.Метрика >